Юридична психологія – Бочелюк В. Й

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – ВСТУП

Вивчаючи життя людини, психологічна наука серед різноманіття багатьох існуючих проблем встановлює закономірності та знання, які необхідні кожному, хто покликаний впливати на людей, спрямовувати їх зусилля, виховувати. Сказане повною мірою відноситься до діяльності установ виконання

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – РОЗДІЛ 1 ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

1.1. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології Внутрішній світ кожної окремої людини називають також суб’єктивним, підкреслюючи тим самим його приналежність конкретному суб’єкту, оскільки сприймає, мислить, переживає завжди певна людина. Є ще одне

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 1.1. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології

1.1. Психологія як наука. Предмет і завдання юридичної психології Внутрішній світ кожної окремої людини називають також суб’єктивним, підкреслюючи тим самим його приналежність конкретному суб’єкту, оскільки сприймає, мислить, переживає завжди певна людина. Є ще одне

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 1.2. Психологія в системі наук. Система юридичної психологи

Сучасна психологія знаходиться на стику кількох наук: природничі науки – психологія – соціальні науки. Близькість психології до філософських, природничих, Соціальних наук і наявність із деякими з них спільних проблем не позбавляє психологію самостійності. Багатогранний

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Психологія та природничі науки

Експериментальна психологія розвивалася під впливом експериментальних досліджень природничих наук. Перші експериментальні дослідження з психології про час реакцій виникли з потреб астрономії, вони привели до створення психофізики і психоакустики. Слід зазначити, що дослідження з психології

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Психологія та медичні науки

Експериментальна психологія розвивалася під впливом експериментальних досліджень природничих наук. Перші експериментальні дослідження з психології про час реакцій виникли з потреб астрономії, вони привели до створення психофізики і психоакустики. Слід зазначити, що дослідження з психології

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Психологія і технічні науки

Експериментальна психологія розвивалася під впливом експериментальних досліджень природничих наук. Перші експериментальні дослідження з психології про час реакцій виникли з потреб астрономії, вони привели до створення психофізики і психоакустики. Слід зазначити, що дослідження з психології

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Психологія і суспільні науки

Експериментальна психологія розвивалася під впливом експериментальних досліджень природничих наук. Перші експериментальні дослідження з психології про час реакцій виникли з потреб астрономії, вони привели до створення психофізики і психоакустики. Слід зазначити, що дослідження з психології

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Зв’язок психології з конфліктологією

Експериментальна психологія розвивалася під впливом експериментальних досліджень природничих наук. Перші експериментальні дослідження з психології про час реакцій виникли з потреб астрономії, вони привели до створення психофізики і психоакустики. Слід зазначити, що дослідження з психології

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 1.3. Історія розвитку юридичної психології

Незважаючи на те, що юридична психологія – одна з порівняно молодих галузей психології, застосування психологічного знання з метою забезпечення правосуддя й інших напрямків правоохоронної діяльності бере початок у далекій давнині. В античному і середньовічному

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – РОЗДІЛ 2 СУТНІСТЬ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДІВ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології Юридична психологія вирішує значну частину поставлених перед нею завдань Шляхом розроблення спеціальних психологічних методів для застосування їх у практичній діяльності по здійсненню правосуддя. Методи

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології

2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології Юридична психологія вирішує значну частину поставлених перед нею завдань Шляхом розроблення спеціальних психологічних методів для застосування їх у практичній діяльності по здійсненню правосуддя. Методи

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Абстрагування

Абстракція: сторона, момент, частина цілого, фрагмент дійсності, щось нерозвинене, одностороннє, фрагментарне (абстрактне); процес уявного відвернення від ряду властивостей і відносин явища, яке вивчається, з одночасним виділенням тих, що цікавлять суб’єкта; результат абстрагуючої діяльності мислення

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 2.2. Конкретні методи психолого – юридичних досліджень

Розкриття правопорушення припускає встановлення особистості порушника, особливостей його моральних підвалин, психологічної основи, ціннісних орієнтацій, ступеня соціальної деградації. Вивчення особистості правопорушника здійснюється, як правило, двома етапами: дослідження правопорушення й пов’язаних з ним обставин із установленням

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 2.3. Соціально-психологічні методи виправлення правопорушника

Виправлення та перевиховання особистості – одна з головних проблем цілого ряду наук: педагогіки, етики, медицини (психіатрія, невропатологія, психотерапія), психології та інших. Кожна з наук розглядає свій аспект проблеми. Так, наприклад, педагогіка досліджує закономірності перевиховання

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – РОЗДІЛ 3 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ

3.1. Особистісна мотивація злочинних дій Злочинна дія – це категорія, яка служить інструментом юридичного аналізу, пізнання явищ злочинності в їхній психолого-правовій формі. Юрист виявляє такі компоненти в діянні суб’єкта, які свідчили б про наявність

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 3.1. Особистісна мотивація злочинних дій

3.1. Особистісна мотивація злочинних дій Злочинна дія – це категорія, яка служить інструментом юридичного аналізу, пізнання явищ злочинності в їхній психолого-правовій формі. Юрист виявляє такі компоненти в діянні суб’єкта, які свідчили б про наявність

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 3.2. Особливості групової мотивації злочинних дій

Виникнення та реалізація мотивів злочинної діяльності значною мірою залежить від того, скоєно злочин поодинці чи групою. Ця обставина накладає істотний відбиток не лише на спонукання суб’єкта. а й на прояв соціальних детермінантів злочинності, на

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Перший рівень згуртованості

Виникнення та реалізація мотивів злочинної діяльності значною мірою залежить від того, скоєно злочин поодинці чи групою. Ця обставина накладає істотний відбиток не лише на спонукання суб’єкта. а й на прояв соціальних детермінантів злочинності, на

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Другий рівень згуртованості

Виникнення та реалізація мотивів злочинної діяльності значною мірою залежить від того, скоєно злочин поодинці чи групою. Ця обставина накладає істотний відбиток не лише на спонукання суб’єкта. а й на прояв соціальних детермінантів злочинності, на

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Третій рівень згуртованості, найвищий

(У традиційній термінології – колектив). За А. В. Петровським, у такій групі міжособистісні взаємини опосередковуються особистісно-значущим і суспільно цінним змістом групової діяльності. Мас всі ті ознаки, що й асоціація, але найвищий рівень згуртованості забезпечується

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – РОЗДІЛ 4 ПСИХОЛОГІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ

4.1. Особистість неповнолітнього злочинця Неповнолітній порушник закону – особливий, найбільш важкий об’єкт виховання та перевиховання. Справа в тому, що такий неповнолітній найчастіше обтяжений уже вкоріненими негативними поглядами, судженнями, негативними звичками та формами поведінки. Зазвичай

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 4.1. Особистість неповнолітнього злочинця

4.1. Особистість неповнолітнього злочинця Неповнолітній порушник закону – особливий, найбільш важкий об’єкт виховання та перевиховання. Справа в тому, що такий неповнолітній найчастіше обтяжений уже вкоріненими негативними поглядами, судженнями, негативними звичками та формами поведінки. Зазвичай

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 4.2. Соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх

Злочин і злочинця необхідно розглядати в діалектичній єдності. Без цього неможливо розібратися в джерелах злочинного діяння, виявити механізм його вчинення. Адже злочинна поведінка, як і будь-яка поведінка людини, має дві основні групи ознак. Суб’єктивні

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 4.3. Правова свідомість неповнолітнього правопорушника

Важко переоцінити роль свідомості в поведінці людини. Свідомість – це вищий рівень психічного відображення та саморегуляції, властивий лише людині як суспільно-історичній істоті. Емпірично свідомість виступає як безупинно мінлива сукупність почуттєвих і розумових образів, які

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 4.4. Виховна робота з умовно засудженими неповнолітніми

Законодавство України передбачає такі покарання, що застосовуються до неповнолітніх, які вчинили злочин: педагогічного і громадського характеру; примусові заходи виховного характеру; адміністративна відповідальність (унаслідок припинення кримінального слідства); кримінальна відповідальність. Залежно від характеру і ступеня суспільної

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – РОЗДІЛ 5 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

5.1. Загальна теорія психічних станів Успіх виправлення засуджених до позбавлення волі залежить від врахування не тільки їх індивідуально-психологічних властивостей, а й тимчасових психічних станів, бо ці стани для них с певною дійсністю, вони визначають

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 5.1. Загальна теорія психічних станів

5.1. Загальна теорія психічних станів Успіх виправлення засуджених до позбавлення волі залежить від врахування не тільки їх індивідуально-психологічних властивостей, а й тимчасових психічних станів, бо ці стани для них с певною дійсністю, вони визначають

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Цілісність

Всякий психічний стан хоч і відноситься переважно до якоїсь окремої сфери психіки (пізнавальної, емоційної, вольової”), характеризує всю психічну діяльність в цілому за певний проміжок часу. Наприклад, явці ув’язненого з повинною передує зазвичай стан боротьби

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Рухливість і відносна стійкість

Всякий психічний стан хоч і відноситься переважно до якоїсь окремої сфери психіки (пізнавальної, емоційної, вольової”), характеризує всю психічну діяльність в цілому за певний проміжок часу. Наприклад, явці ув’язненого з повинною передує зазвичай стан боротьби

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Взаємозв’язок з психічними процесами і властивостями особистості

Всякий психічний стан хоч і відноситься переважно до якоїсь окремої сфери психіки (пізнавальної, емоційної, вольової”), характеризує всю психічну діяльність в цілому за певний проміжок часу. Наприклад, явці ув’язненого з повинною передує зазвичай стан боротьби

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Індивідуальна своєрідність і типовість

Психічні стани людини індивідуально своєрідні, оскільки вони нерозривно пов’язані з індивідуальними особливостями особистості і її етичними якостями. Нерідко між психічним станом і властивістю особистості, існує повна відповідність. Так, ув’язненому з меланхолійним темпераментом властиво переважно

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Різноманіття

Психічні стани людини індивідуально своєрідні, оскільки вони нерозривно пов’язані з індивідуальними особливостями особистості і її етичними якостями. Нерідко між психічним станом і властивістю особистості, існує повна відповідність. Так, ув’язненому з меланхолійним темпераментом властиво переважно

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Полярність

Психічні стани людини індивідуально своєрідні, оскільки вони нерозривно пов’язані з індивідуальними особливостями особистості і її етичними якостями. Нерідко між психічним станом і властивістю особистості, існує повна відповідність. Так, ув’язненому з меланхолійним темпераментом властиво переважно

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Зміна дихання

Для різних психічних станів (особливо емоційних) характерні свої швидкості і амплітуди дихальних рухів. Так, у стані задоволення спостерігається збільшення як частоти, так і амплітуди дихання; в стані незадоволення – зменшення того й іншого; у

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Зміна кровообігу

Для різних психічних станів (особливо емоційних) характерні свої швидкості і амплітуди дихальних рухів. Так, у стані задоволення спостерігається збільшення як частоти, так і амплітуди дихання; в стані незадоволення – зменшення того й іншого; у

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Міміка

Для різних психічних станів (особливо емоційних) характерні свої швидкості і амплітуди дихальних рухів. Так, у стані задоволення спостерігається збільшення як частоти, так і амплітуди дихання; в стані незадоволення – зменшення того й іншого; у

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Мовна інтонація

Для різних психічних станів (особливо емоційних) характерні свої швидкості і амплітуди дихальних рухів. Так, у стані задоволення спостерігається збільшення як частоти, так і амплітуди дихання; в стані незадоволення – зменшення того й іншого; у

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – Рухи і дії

Для різних психічних станів (особливо емоційних) характерні свої швидкості і амплітуди дихальних рухів. Так, у стані задоволення спостерігається збільшення як частоти, так і амплітуди дихання; в стані незадоволення – зменшення того й іншого; у

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 5.2. Класифікація психічних станів осіб позбавлених волі

У сучасній психологічній літературі існує декілька підходів до класифікації психічних станів особистості. Можна пояснити певні види станів людини на основі класифікації основних станів вищої нервової діяльності, яку визначив І. П. Павлов. Але існує і

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 5.3. Загальні закономірності впливу на зміну психічних станів засуджених до позбавлення волі

Причинна обумовленість психічних станів засуджених як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками відкриває перед працівниками установ виконання покарань перспективу впливу на зміну їх психічних станів. Перед вихователем постає завдання: знімати психічні стани, які негативно впливають

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – РОЗДІЛ 6 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

6.1. Особистість засудженого як об’єкт кримінально-виконавчого впливу У сучасній науковій психолого-правовій літературі існує два основних підходи до дослідження особистості правопорушника. Перший з них пов’язаний з вивченням особистості конкретного правопорушника! злочинця, засудженого. Врахування тих або

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 6.1. Особистість засудженого як об’єкт кримінально-виконавчого впливу

6.1. Особистість засудженого як об’єкт кримінально-виконавчого впливу У сучасній науковій психолого-правовій літературі існує два основних підходи до дослідження особистості правопорушника. Перший з них пов’язаний з вивченням особистості конкретного правопорушника! злочинця, засудженого. Врахування тих або

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 6.2. Соціально-психологічна характеристика рецидивістів, та особливості їх виправлення

Найбільш раціональний шлях дослідження проблематики, що стосується особистості засудженого, – це вивчення окремих категорій засуджених, тому що родове поняття в порівнянні із загальним більш специфічне та змістовніше. На основі такого підходу може бути забезпечена

Юридична психологія – Бочелюк В. Й. – 6.3. Колектив та його роль у виправленні засуджених до позбавлення волі

Працівник установ виконання покарань у своїй діяльності мають справу не тільки з кожним засудженим окремо, але й з різними групами та колективами. Це може бути бригада, загін, навчальна група або група засуджених, згуртована кримінальним