Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – ВСТУП

Формування в Україні правової держави і громадянського суспільства, які за своєю сутністю мають правовий характер, засновуються на праві, обумовило як підвищення ролі та значення права у соціальних перетвореннях, так і юристів – особливого професійного

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – Розділ І. Юридична деонтологія: історія та сучасність

1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань Для того, щоб розібратися, що являє собою ця специфічна область наукових знань та яке відношення вона має до правознавства, необхідно визначитися зі значенням основного терміну, яким нам

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань

1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань Для того, щоб розібратися, що являє собою ця специфічна область наукових знань та яке відношення вона має до правознавства, необхідно визначитися зі значенням основного терміну, яким нам

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1.Виникнення деонтології як науки

1. Історичний аспект становлення системи деонтологічних знань Для того, щоб розібратися, що являє собою ця специфічна область наукових знань та яке відношення вона має до правознавства, необхідно визначитися зі значенням основного терміну, яким нам

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2.Становлення та розвиток юридичної деонтології

Система юридичних деонтологічних знань склалася значно пізніше, ніж у медицині, а наука “Юридична деонтологія” виникла зовсім недавно. У 70-ті роки в юридичних навчальних закладах викладався спеціальний курс “Вступ до юридичної спеціальності”, метою якого була

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Поняття та загальна характеристика науки “юридична деонтологія”

Серед всіх існуючих інших підходів до визначення даної науки, привертають увагу три основних, які з одного боку доповнюють один одного, а з другого вказують на відмінності у розумінні авторами меж та структури предмету даної

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 3. Предмет наукового дослідження

Визначення предмету даної юридичної науки є дуже важливим та принциповим питанням, вирішення якого допоможе більш глибоко ознайомитися із самою наукою та одночасно окреслити сферу наукового дослідження, визначити більш менш закінчений перелік соціальних явищ, які

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 4. Роль юридичної деонтології в системі гуманітарних наук

Визначення предмету даної юридичної науки є дуже важливим та принциповим питанням, вирішення якого допоможе більш глибоко ознайомитися із самою наукою та одночасно окреслити сферу наукового дослідження, визначити більш менш закінчений перелік соціальних явищ, які

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 5. Соціальне значення юридичних деонтологічних знань

Юридична діяльність має свою специфіку, що обумовлено її організаційним, управлінсько-розпорядчим та владним характером. Роботу юристів можна спостерігати в різних сферах суспільного життя, на різних рівнях організації соціального організму. Це прийняття законів, організація їх виконання,

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 6. Завдання науки “юридична деонтологія”

Юридична діяльність має свою специфіку, що обумовлено її організаційним, управлінсько-розпорядчим та владним характером. Роботу юристів можна спостерігати в різних сферах суспільного життя, на різних рівнях організації соціального організму. Це прийняття законів, організація їх виконання,

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 7. Юридична деонтологія як навчальна дисципліна

Від юридичної деонтології як системи наукових знань слід відрізняти одноіменну навчальну дисципліну, що виконує дещо інші функції та вирішує свої спеціальні завдання. Якщо в сфері деонтологічного наукового дослідження відбувається вироблення нових знань, то в

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 8. Предмет та структура курсу юридичної деонтології

Від юридичної деонтології як системи наукових знань слід відрізняти одноіменну навчальну дисципліну, що виконує дещо інші функції та вирішує свої спеціальні завдання. Якщо в сфері деонтологічного наукового дослідження відбувається вироблення нових знань, то в

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 9. Завдання, що вирішуються навчальною дисципліною

Поряд з іншими навчальними дисциплінами в єдиній системі підготовки фахівців юридична деонтологія виконує як загальні освітянські завдання, так і специфічні, що обумовлюються особливостями структури та змісту навчального предмету. Серед них слід назвати такі: Організаційно

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 10.Сучасні підходи до викладання курсу

Поряд з іншими навчальними дисциплінами в єдиній системі підготовки фахівців юридична деонтологія виконує як загальні освітянські завдання, так і специфічні, що обумовлюються особливостями структури та змісту навчального предмету. Серед них слід назвати такі: Організаційно

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – Розділ II. Загальна характеристика юридичної діяльності

1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності Будь-яка діяльність, що відбувається в соціальному середовищі та має певну спрямованість, повинна розглядатися не тільки з точки зору її змістовності або середовища, в якому здійснюється, а

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності

1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності Будь-яка діяльність, що відбувається в соціальному середовищі та має певну спрямованість, повинна розглядатися не тільки з точки зору її змістовності або середовища, в якому здійснюється, а

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

1. Методологічні підходи до розуміння (вивчення) юридичної діяльності Будь-яка діяльність, що відбувається в соціальному середовищі та має певну спрямованість, повинна розглядатися не тільки з точки зору її змістовності або середовища, в якому здійснюється, а

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 3. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність

Впопередньому матеріалі юридичну діяльність було розглянуто як окремий вид соціальної діяльності, завдяки чому слід визначити ряд особливих ознак, що дозволяють здійснити таке відокремлення. Однак, як нами вже було зазначено, щодо юридичної діяльності існують інші

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 4. Зміст юридичної діяльності

Зміст юридичної діяльності у кожному конкретному випадку складають конкретні дії, перелік яких суттєво впливає на визначення обсягу, сфери та форм юридичної діяльності. В умовах соціального прогресу, ускладненням соціальних зв’язків відповідним чином змінюється зміст та

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 5. Види юридичної діяльності

Визначення видів юридичної діяльності залежить певною мірою від того, який критерій взяти за основу класифікації. Нами вже було визначено три види юридичної діяльності за основними формами її здійснення – практична, наукова, освітня, що дуже

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 6. Правові дії та юридична діяльність

Визначення видів юридичної діяльності залежить певною мірою від того, який критерій взяти за основу класифікації. Нами вже було визначено три види юридичної діяльності за основними формами її здійснення – практична, наукова, освітня, що дуже

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 7.Юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Професія юриста

Виявляється, що юридичну діяльність можна охарактеризувати не тільки як особливий вид соціальної діяльності, але й як певну професію. Нами вже зазначалося, що виходячи з особливої відповідальності, складності юридичної процедури, значущості правових наслідків, юридична робота

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 8. Система юридичної діяльності

Відповідно до існуючих науково-теоретичних надбань, юридичну діяльність як різновид соціальної діяльності уявляється можливим розкрити крізь призму цілісної сукупності складових компонентів, які висвітлюють порядок та умови здійснення юридичної діяльності, способи зовнішнього прояву та фіксації її

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 9. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику

Особлива роль римських юристів стала виявлятися після того, як Рим почав втягуватися в систему міжнародних відносин, в міжнародний торговий обмін, що задовго до появи Риму було характерно для держав, які знаходилися на узбережжі Середземного

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 10. Тенденції розвитку юридичної ДІЯЛЬНОСТІ

Особлива роль римських юристів стала виявлятися після того, як Рим почав втягуватися в систему міжнародних відносин, в міжнародний торговий обмін, що задовго до появи Риму було характерно для держав, які знаходилися на узбережжі Середземного

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – Розділ III. Загальна характеристика юридичної науковій діяльності

1. Поняття юридичної науки та її структура Поняття “наука” включає суму наукових знань про дійсність, що утворюють у сукупності наукову картину світу, а також діяльність по одержанню цих знань, метою якої є опис, пояснення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1. Поняття юридичної науки та її структура

1. Поняття юридичної науки та її структура Поняття “наука” включає суму наукових знань про дійсність, що утворюють у сукупності наукову картину світу, а також діяльність по одержанню цих знань, метою якої є опис, пояснення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Функції юридичної науки

1. Поняття юридичної науки та її структура Поняття “наука” включає суму наукових знань про дійсність, що утворюють у сукупності наукову картину світу, а також діяльність по одержанню цих знань, метою якої є опис, пояснення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 3. Зміст та структура юридичної науки

Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної правової діяльності і відбиває багато-аспектне і багатоцільове призначення юриспруденції як науки.

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1. Теорії (доктрини, концепції, вчення)

Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної правової діяльності і відбиває багато-аспектне і багатоцільове призначення юриспруденції як науки.

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Наукові закони

Юриспруденція є достатньо розгалуженою і диференційованою системою наукових знань, видів і форм наукової діяльності. Кожна її структурна частина обумовлена потребами пізнавальної і практичної правової діяльності і відбиває багато-аспектне і багатоцільове призначення юриспруденції як науки.

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 3.Постулати та аксіоми

– вихідні, незалежні, несуперечні і повні твердження або положення наукових теорій, що при аксіоматичній або дедуктивній побудові теорій приймаються за істинні, і з яких виводяться, за прийнятими у них правилами виводу, всі інші положення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 4.Наукові проблеми

– вихідні, незалежні, несуперечні і повні твердження або положення наукових теорій, що при аксіоматичній або дедуктивній побудові теорій приймаються за істинні, і з яких виводяться, за прийнятими у них правилами виводу, всі інші положення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 5. Гіпотеза

– вихідні, незалежні, несуперечні і повні твердження або положення наукових теорій, що при аксіоматичній або дедуктивній побудові теорій приймаються за істинні, і з яких виводяться, за прийнятими у них правилами виводу, всі інші положення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 6. Метод

– вихідні, незалежні, несуперечні і повні твердження або положення наукових теорій, що при аксіоматичній або дедуктивній побудові теорій приймаються за істинні, і з яких виводяться, за прийнятими у них правилами виводу, всі інші положення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 7. Поняття та категорії, якими оперує правознавство

– вихідні, незалежні, несуперечні і повні твердження або положення наукових теорій, що при аксіоматичній або дедуктивній побудові теорій приймаються за істинні, і з яких виводяться, за прийнятими у них правилами виводу, всі інші положення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 8.Наукові факти

– вихідні, незалежні, несуперечні і повні твердження або положення наукових теорій, що при аксіоматичній або дедуктивній побудові теорій приймаються за істинні, і з яких виводяться, за прийнятими у них правилами виводу, всі інші положення

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 4. Рівні розвинутості систем юридичних наукових знань

Системи наукових юридичних знань проходять певні стадії свого розвитку, тобто виникнення, удосконалення*, систематизації та становлення цілісності, інтеграції з іншими системами знань тощо. Кожна з цих стадій характеризується певним станом розвинутості системи наукових юридичних знань,

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 5. Об’єкт та предмет юриспруденції

Об’єктом юридичної науки, як й інших гуманітарних наук є суспільство, тому для обгрунтування наукового статусу юриспруденції необхідно розрізняти об’єкт і предмет науки. Об’єкт пізнання – усе те, на що спрямована діяльність дослідника, що протистоїть

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 6. Методологія юриспруденції

Методологія – це система методів пізнання і практики, тобто система принципів, правил, прийомів, способів і засобів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему. Виходячи з цього визначення: ¨

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1. Зміст методології юриспруденції

Методологія – це система методів пізнання і практики, тобто система принципів, правил, прийомів, способів і засобів організації та побудови теоретичної і практичної діяльності, а також вчення про цю систему. Виходячи з цього визначення: ¨

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Структура методологи юриспруденції

Важливе місце в структурі методології юридичної науки займають її теорії і понятійно-категоріальний апарат. Правова теорія, якщо вона використовується для дослідження державно-правових явищ, перетворюється на науковий метод, особливості застосування якого визначаються особливостями теорії, її призначенням,

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 3. Процедура конкретного наукового правового дослідження

Важливе місце в структурі методології юридичної науки займають її теорії і понятійно-категоріальний апарат. Правова теорія, якщо вона використовується для дослідження державно-правових явищ, перетворюється на науковий метод, особливості застосування якого визначаються особливостями теорії, її призначенням,

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 7. Поняття та зміст світогляду, типу юридичного наукового мислення, юридичної наукової парадигми

Як зазначалося раніше вищий рівень методології юриспруденції складають світогляд, тип домінуючого юридичного мислення та юридичні наукові парадигми, які багато в чому визначають вибір методологічних підходів та методів при проведенні юридичних наукових досліджень. 1.Світогляд. Для

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1.Світогляд

Як зазначалося раніше вищий рівень методології юриспруденції складають світогляд, тип домінуючого юридичного мислення та юридичні наукові парадигми, які багато в чому визначають вибір методологічних підходів та методів при проведенні юридичних наукових досліджень. 1.Світогляд. Для

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Тип (стиль) домінуючого наукового мислення

Як зазначалося раніше вищий рівень методології юриспруденції складають світогляд, тип домінуючого юридичного мислення та юридичні наукові парадигми, які багато в чому визначають вибір методологічних підходів та методів при проведенні юридичних наукових досліджень. 1.Світогляд. Для

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 3. Парадигми

Від типу наукового юридичного мислення залежить “арсенал” парадигм, які існують у юриспруденції. Парадигма при цьому розглядається як комплексна й суттєва характеристика тієї чи іншої наукової дисципліни в певну історичну епоху. Така характеристика, як правило,

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 8. Методологічні підходи юриспруденції

Методологічний підхід є одним із головних компонентів парадигми і розглядається як “ансамбль” взаємозалежних наукових методів. Методологічний підхід містить у собі різноманітні взаємозалежні методи, певним чином пов’язані між собою, серед яких один або декілька є

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 1. Історичний підхід

Методологічний підхід є одним із головних компонентів парадигми і розглядається як “ансамбль” взаємозалежних наукових методів. Методологічний підхід містить у собі різноманітні взаємозалежні методи, певним чином пов’язані між собою, серед яких один або декілька є

Юридична деонтологія – Гусарєв С. Д. – 2. Логічний підхід

Методологічний підхід є одним із головних компонентів парадигми і розглядається як “ансамбль” взаємозалежних наукових методів. Методологічний підхід містить у собі різноманітні взаємозалежні методи, певним чином пов’язані між собою, серед яких один або декілька є