Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – ПЕРЕДМОВА НАУКОВОГО РЕДАКТОРА

Пропонована читачу Книга Кейта Оуенза – це глибоке дослідження, чудовий посібник і просто цікава робота. Підставою для такої оцінки є притаманні цій книзі ознаки, серед яких варто назвати такі. 1. Протягом останнього періоду, з

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – ПЕРЕДМОВА

Пропонована читачу Книга Кейта Оуенза – це глибоке дослідження, чудовий посібник і просто цікава робота. Підставою для такої оцінки є притаманні цій книзі ознаки, серед яких варто назвати такі. 1. Протягом останнього періоду, з

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1. ВСТУП

1.1. Визначення права ЄС Визначення права Європейського Союзу (ЄС) можна подати як у позитивній, так і в негативній формі, а саме: охарактеризувавши, чим воно є або чим воно не може бути. Розглядаючи право ЄС

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.1. Визначення права ЄС

1.1. Визначення права ЄС Визначення права Європейського Союзу (ЄС) можна подати як у позитивній, так і в негативній формі, а саме: охарактеризувавши, чим воно є або чим воно не може бути. Розглядаючи право ЄС

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.2. Право Співтовариства чи право ЄС?

1.1. Визначення права ЄС Визначення права Європейського Союзу (ЄС) можна подати як у позитивній, так і в негативній формі, а саме: охарактеризувавши, чим воно є або чим воно не може бути. Розглядаючи право ЄС

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.3. Загальні засади Європейського Союзу

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Сприяння соціально-економічному прогресу

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Затвердження осібності ЄС на міжнародній арені

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Посилення захисту прав та інтересів громадян

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Зміцнення співробітництва у галузі юстиції та внутрішніх справ

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Встановлення “acquis communautaire”

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.4. Економічні засади Співтовариства

Як уже було зазначено в попередньому параграфі, Договір про Європейський Союз (ДЄС) розширює сферу дії Співтовариства. ДЄС подав більш загальну й ідеологічно нейтральну сукупність цілей діяльності Співтовариства, тоді як раніше вони були майже виключно

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.5. Політичні засади Європейського Союзу

Преамбула Договору про Європейський Союз Єдиною політичною метою, зазначеною в початковому Договорі, стало запровадження вже згаданого раніше “більш тісного союзу”. Це відособлене твердження було доповнене преамбулою ДЄС, яка встановлює широке коло політичних засад нового

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Преамбула Договору про Європейський Союз

Преамбула Договору про Європейський Союз Єдиною політичною метою, зазначеною в початковому Договорі, стало запровадження вже згаданого раніше “більш тісного союзу”. Це відособлене твердження було доповнене преамбулою ДЄС, яка встановлює широке коло політичних засад нового

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Федералізм

Преамбула Договору про Європейський Союз Єдиною політичною метою, зазначеною в початковому Договорі, стало запровадження вже згаданого раніше “більш тісного союзу”. Це відособлене твердження було доповнене преамбулою ДЄС, яка встановлює широке коло політичних засад нового

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Європейське політичне співробітництво

Преамбула Договору про Європейський Союз Єдиною політичною метою, зазначеною в початковому Договорі, стало запровадження вже згаданого раніше “більш тісного союзу”. Це відособлене твердження було доповнене преамбулою ДЄС, яка встановлює широке коло політичних засад нового

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.6. Правові засади ЄС

Пряма дія, пряме застосування і верховенство Правова система Співтовариства була звільнена від норм інших міжнародних угод за допомогою таких трьох важливих заходів. – Вона зробила громадянина Співтовариства суб’єктом права, який має власні права і

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Пряма дія, пряме застосування і верховенство

Пряма дія, пряме застосування і верховенство Правова система Співтовариства була звільнена від норм інших міжнародних угод за допомогою таких трьох важливих заходів. – Вона зробила громадянина Співтовариства суб’єктом права, який має власні права і

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Право ЄС: система континентального права

Пряма дія, пряме застосування і верховенство Правова система Співтовариства була звільнена від норм інших міжнародних угод за допомогою таких трьох важливих заходів. – Вона зробила громадянина Співтовариства суб’єктом права, який має власні права і

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Acquis communautaire

Пряма дія, пряме застосування і верховенство Правова система Співтовариства була звільнена від норм інших міжнародних угод за допомогою таких трьох важливих заходів. – Вона зробила громадянина Співтовариства суб’єктом права, який має власні права і

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Співтовариство як юридична особа

Пряма дія, пряме застосування і верховенство Правова система Співтовариства була звільнена від норм інших міжнародних угод за допомогою таких трьох важливих заходів. – Вона зробила громадянина Співтовариства суб’єктом права, який має власні права і

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.7. Історичні засади ЄС

Ранні роки Усупереч поширеній думці, поняття Європейської єдності не виникло виключно з попелу Першої світової війни, хоча спустошення, вчинені тим лихом, додали певної гостроти цьому проекту. Історію поняття співробітництва між народами Європи можна простежити

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Ранні роки

Ранні роки Усупереч поширеній думці, поняття Європейської єдності не виникло виключно з попелу Першої світової війни, хоча спустошення, вчинені тим лихом, додали певної гостроти цьому проекту. Історію поняття співробітництва між народами Європи можна простежити

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Післявоєнний період

Ранні роки Усупереч поширеній думці, поняття Європейської єдності не виникло виключно з попелу Першої світової війни, хоча спустошення, вчинені тим лихом, додали певної гостроти цьому проекту. Історію поняття співробітництва між народами Європи можна простежити

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Від ЄОВС до ЄБС

Хоч яким неоціненним був внесок у європейські ідеали згадуваних вище організацій, вони, по суті, були міжурядовими. Для подальшого ж посилення зв’язків між народами Європи потрібен був орган, наділений наднаціональними повноваженнями. Це спонукало французького міністра

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – “Родові муки” ЄЕС та його становлення

Хоч яким неоціненним був внесок у європейські ідеали згадуваних вище організацій, вони, по суті, були міжурядовими. Для подальшого ж посилення зв’язків між народами Європи потрібен був орган, наділений наднаціональними повноваженнями. Це спонукало французького міністра

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1970-ті роки: розширення та інновація

У 1969 р. президент де Голль залишив посаду після невдалої спроби добитися позитивного вердикту під час референдуму з конституційних змін. Його наступник Жорж Помпіду виявився більш згідливим у питанні про перспективи прийняття Великобританії. Наступного

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1980-ті роки: від застою до відродження

У 1969 р. президент де Голль залишив посаду після невдалої спроби добитися позитивного вердикту під час референдуму з конституційних змін. Його наступник Жорж Помпіду виявився більш згідливим у питанні про перспективи прийняття Великобританії. Наступного

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Співтовариство і нова Європа: 1990-ті роки

У 1969 р. президент де Голль залишив посаду після невдалої спроби добитися позитивного вердикту під час референдуму з конституційних змін. Його наступник Жорж Помпіду виявився більш згідливим у питанні про перспективи прийняття Великобританії. Наступного

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 1.8. Загальні засади права Співтовариства

У 1969 р. президент де Голль залишив посаду після невдалої спроби добитися позитивного вердикту під час референдуму з конституційних змін. Його наступник Жорж Помпіду виявився більш згідливим у питанні про перспективи прийняття Великобританії. Наступного

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2. ІНСТИТУЦІЇ СПІВТОВАРИСТВА

2.1. Вступ В ідеалі, з огляду на довготривалу мету “ще тіснішого об’єднання” народів Європи, засновники Співтовариства віддали б перевагу інституційній структурі, яка має дві суттєві властивості. По-перше, вона повинна відображати склад держав-членів у законодавчому

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2.1. Вступ

2.1. Вступ В ідеалі, з огляду на довготривалу мету “ще тіснішого об’єднання” народів Європи, засновники Співтовариства віддали б перевагу інституційній структурі, яка має дві суттєві властивості. По-перше, вона повинна відображати склад держав-членів у законодавчому

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2.2. Комісія

Загальні положення Як правило, Комісія розглядається як виконавчий орган. Співтовариства, який найбільшою мірою з-поміж інших інституцій втілює в собі дух нової Європи. Обсяг її повноважень значно перевищує повноваження будь-якого іншого органу Співтовариства. Можливо, саме

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2.3. Рада

Склад та призначення Суворо кажучи, Ради як такої немає, оскільки її склад постійно змінюється залежно від предмета обговорення. Це положення міститься в ст. 146 ДЗЄС, яка вказує, що Рада включає в себе “представників від

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Склад та призначення

Склад та призначення Суворо кажучи, Ради як такої немає, оскільки її склад постійно змінюється залежно від предмета обговорення. Це положення міститься в ст. 146 ДЗЄС, яка вказує, що Рада включає в себе “представників від

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Процедура голосування

Склад та призначення Суворо кажучи, Ради як такої немає, оскільки її склад постійно змінюється залежно від предмета обговорення. Це положення міститься в ст. 146 ДЗЄС, яка вказує, що Рада включає в себе “представників від

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Люксембурзька згода

Єдине, що знецінює принцип більшості в процедурах голосування, – це так звана Люксембурзька угода від 28-29 січня 1966 р., на яку вже робилося посилання (див. с. 43). З міркувань обмеженості обсягу книги ми не

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Роль Комітету постійних представників (COREPER)

Єдине, що знецінює принцип більшості в процедурах голосування, – це так звана Люксембурзька угода від 28-29 січня 1966 р., на яку вже робилося посилання (див. с. 43). З міркувань обмеженості обсягу книги ми не

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2.4. Європейська Рада

Європейська Рада – це орган, який повністю відрізняється від Ради Міністрів. Вона регулярно збирається з часу прийняття на саміті 1974 р. рішення про те, що глави держав і урядів, а також голова Комісії мають

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2.5. Європейський Парламент

Європейська Рада – це орган, який повністю відрізняється від Ради Міністрів. Вона регулярно збирається з часу прийняття на саміті 1974 р. рішення про те, що глави держав і урядів, а також голова Комісії мають

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Законодавчі повноваження

Спочатку Парламент значною мірою був консультативним органом, хоч і мав повноваження розпускати Комісію в цілому (en bloc). З часом його повноваження суттєво розширилися, і тепер Парламент має значні законодавчі Й фінансові повноваження, які можуть

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Бюджетні повноваження

Спочатку Парламент значною мірою був консультативним органом, хоч і мав повноваження розпускати Комісію в цілому (en bloc). З часом його повноваження суттєво розширилися, і тепер Парламент має значні законодавчі Й фінансові повноваження, які можуть

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Наглядові повноваження

Спочатку Парламент значною мірою був консультативним органом, хоч і мав повноваження розпускати Комісію в цілому (en bloc). З часом його повноваження суттєво розширилися, і тепер Парламент має значні законодавчі Й фінансові повноваження, які можуть

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Політичні функції

Спочатку Парламент значною мірою був консультативним органом, хоч і мав повноваження розпускати Комісію в цілому (en bloc). З часом його повноваження суттєво розширилися, і тепер Парламент має значні законодавчі Й фінансові повноваження, які можуть

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – 2.6. Суд Європейських Співтовариств

Загальні питання Суд ЄС та його допоміжний орган, Суд першої інстанції, втілюють у собі судову гілку влади Співтовариства – щонайменше у вузькому сенсі. У широкому розумінні кожен національний судовий орган держави-члена також є Судом

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Голова Суду

У системах континентального права голова суду виконує дуже важливу функцію, яка виходить далеко за межі звичайних призначень судових справ і великої кількості адміністративних функцій. У багатьох ситуаціях він має повноваження діяти на свій розсуд.

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Організація і процедура

У системах континентального права голова суду виконує дуже важливу функцію, яка виходить далеко за межі звичайних призначень судових справ і великої кількості адміністративних функцій. У багатьох ситуаціях він має повноваження діяти на свій розсуд.

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Способи тлумачення

У системах континентального права голова суду виконує дуже важливу функцію, яка виходить далеко за межі звичайних призначень судових справ і великої кількості адміністративних функцій. У багатьох ситуаціях він має повноваження діяти на свій розсуд.

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Функції та повноваження

У системах континентального права голова суду виконує дуже важливу функцію, яка виходить далеко за межі звичайних призначень судових справ і великої кількості адміністративних функцій. У багатьох ситуаціях він має повноваження діяти на свій розсуд.

Вступ до права Європейського Союзу – Кернз В. – Чи відіграє Суд “політичну” роль?

У системах континентального права голова суду виконує дуже важливу функцію, яка виходить далеко за межі звичайних призначень судових справ і великої кількості адміністративних функцій. У багатьох ситуаціях він має повноваження діяти на свій розсуд.