Вступ до мовознавства – Кочерган М. П

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – 1. Загальні питання мовознавства

1.1. Мовознавство як наука. “Вступ до мовознавства” як навчальна дисципліна Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу “Вступ до мовознавства” Мовознавство, або лінгвістика (від лат. lingua “мова”), – наука про природну людську мову загалом

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – 1.1. Мовознавство як наука. “Вступ до мовознавства” як навчальна дисципліна

1.1. Мовознавство як наука. “Вступ до мовознавства” як навчальна дисципліна Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу “Вступ до мовознавства” Мовознавство, або лінгвістика (від лат. lingua “мова”), – наука про природну людську мову загалом

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу “Вступ до мовознавства”

1.1. Мовознавство як наука. “Вступ до мовознавства” як навчальна дисципліна Предмет мовознавства. Зміст і основні завдання курсу “Вступ до мовознавства” Мовознавство, або лінгвістика (від лат. lingua “мова”), – наука про природну людську мову загалом

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Місце мовознавства в системі наук

Мовознавство пов’язане як із суспільними, так і з природничими науками. Ці зв’язки є обопільними: результати мовознавчих досліджень використовуються іншими науками і навпаки. Мова – явище суспільне, отже, й мовознавство належить до суспільних наук і

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Методи дослідження мови

Мовознавство пов’язане як із суспільними, так і з природничими науками. Ці зв’язки є обопільними: результати мовознавчих досліджень використовуються іншими науками і навпаки. Мова – явище суспільне, отже, й мовознавство належить до суспільних наук і

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – 1.2. Природа, сутність, функції та будова мови

Природа і сутність мови Що таке мова? Здавалося б, на це запитання можна дуже легко відповісти, бо кожен із нас користується мовою в повсякденному житті і вона є для всіх звичайним явищем, над природою

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Природа і сутність мови

Природа і сутність мови Що таке мова? Здавалося б, на це запитання можна дуже легко відповісти, бо кожен із нас користується мовою в повсякденному житті і вона є для всіх звичайним явищем, над природою

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Функції мови

Про те, що мова є явищем суспільним, засвідчують її функції. Так, основними функціями мови є комунікативна і мислетворча, які мають виразний соціальний характер. Комунікативна функція (від лат. communicatio”спілкування”) – функція спілкування. Мова й створена

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Мова і суспільство

Оскільки мова є суспільним явищем, то вона перебуває в тісному зв’язку із суспільством. Цей зв’язок є обопільним. З одного боку, мова створюється і розвивається суспільством, з іншого – без мови не було б суспільства.

Вступ до мовознавства – Кочерган М. П. – Мова і мислення

Мислення – узагальнене й абстрактне відображення мозком людини явищ дійсності в поняттях, судженнях й умовиводах. Мисленню властиві такі процеси, як абстракція, узагальнення, аналіз, синтез, постановка певних завдань і знаходження шляхів їх розв’язання, висунення гіпотез