Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – ВСТУП

Теперішнє е закономірним проявом минулого, як би далеко воно від нас не стояло. Наукове вивчення минулого… завжди призводить до введення у людську свідомість нового. В. І. Вернадський Шановні читачі! Вашій увазі пропонується новий навчальний

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 1. Первісний лад і виникнення цивілізації

Існує низка питань, на які немає однозначних відповідей, що задовольнили б усіх. До них належать і такі: як виник Всесвіт? як виникла людина? як виникла цивілізація? Відповіді – у широкому спектрі концепцій: від теорії

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 2. Месопотамська цивілізація

Перші цивілізації в історії людства виникли на межі IV і III тис. до н. е. Якій із них віддати першість – складно сказати, тому частина істориків вважає, що вона належить цивілізації Месопотамії, другі –

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 3. Цивілізація стародавнього Єгипту

Приблизно одночасно із переходом до вищої стадії соціальності в розвитку ранньоземлеробських общин Месопотамії аналогічні процеси відбувалися в північно-східній частині Африки, де складалася давньоєгипетська цивілізація. Територія сучасного Єгипту була заселеною ще за часів палеоліту. У

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 4. Індійська цивілізація

У наш час продовжують своє існування дві найстародавніші цивілізації – індійська та китайська. Так само як і Китай, Індія зараз прискорює темпи свого зростання, насамперед демографічного й економічного, посилює свій вплив на стан справ

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 5. Китайська цивілізація

У сучасному світі дедалі більшого значення набуває Китай, який є водночас однією з найстаріших цивілізацій, що вижили, бо існує вже майже п’ять тисячоліть. У світових засобах масової інформації про нинішній Китай часто говорять як

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 6. Японська цивілізація

Серед усіх існуючих нині цивілізацій японська впродовж усього XX ст. привертала найбільшу увагу і цікавість. Ще не так давно американці боялися, що японці зроблять їх усіх безробітними. А деякі політики Японії проголошували, що XXI

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 7. Цивілізації стародавньої Греції

Межа III і II тисячоліть до н. е. стала відправним моментом виникнення ранньокласових суспільств в районі великого Середземномор’я – центру розвитку цивілізацій, які з часом почали принципово відрізнятися від тих, що виникли й існували

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 8. Давньоримська цивілізація

Серед істориків минулого і сучасності відсутня єдність думок щодо того, чи існувала окрема давньоримська цивілізація. Частина науковців переконує, що історія Стародавнього Риму є заключною, кризовою фазою розвитку античної цивілізації, інші доводять, що Рим створив

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 9. Візантійська цивілізація

Історія візантійської цивілізації завжди викликала особливий інтерес. По-перше, це єдина цивілізація, дати народження і смерті якої відомі із точністю до дня. її днем народження стало 8 листопада 324 р., коли за наказом римського імператора

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 10. Європейська цивілізація

В історії людства європейська цивілізація відіграла чи не найпомітнішу роль. Понад п’ять століть тому почалося її домінування у світі через відкриття, завоювання, торгівлю, дипломатію, капіталовкладення й еміграцію. її лідерство засновувалося не тільки на військовій

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 11. Цивілізації Доколумбової Америки

Щорічно 12 жовтня жителі Американських континентів відзначають день відкриття Америки Христофором Колумбом, який, як прийнято вважати, здійснив це в 1492 р. Подію за її значенням вважають другою за народженням Христа, адже світ “замкнувся” –

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 12. Латиноамериканська цивілізація

Нині серед науковців немає одностайності думок щодо існування латиноамериканської цивілізації. Одні зауважують: регіон такий різноманітний, що цивілізації як такої не існує, до того ж цивілізація – це тисячоліття, а історія Латинської Америки – тільки

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 13. Північноамериканська цивілізація

У всесвітній історії впродовж останніх півтора століть спостерігається піднесення північноамериканської цивілізації” основою якої є Сполучені Штати Америки з прилеглою Канадою. Деякі дослідники не вважають її за окрему, називаючи відгалуженням європейської або об’єднують обидві під

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 14. Російська (євразійська) цивілізація

Цивілізація російська – за назвою країни, із чиїми кордонами в основному збігається її територія, або євразійська – за назвою континенту, на якому вона розкинулася, є однією з парадоксальніших, про що писав відомий поет Ф.

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 15. Арабо-мусульманська цивілізація

Серед цивілізацій сучасного світу нині чи не найбільшу увагу привертає мусульманська. Це зумовлюється кількома причинами. Серед них найголовнішою можна вважати її зростаючий і беззаперечний опір вестернізації. Має значення демографічний фактор: населення європейських країн та

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 16. Тропікоафриканська цивілізація

Африканський континент займає особливе місце у світі. Вів розташований у серцевині материкових масивів планети, є другим за величиною континентом після Євразії і покриває 20 % земної суші. Африка – колиска людства. Сучасні археологічні дослідження

Всесвітня історія. Історія цивілізацій – Орлова Т. В. – Тема 17. Схід і захід в історичному процесі: минуле і сучасність

На динаміку всесвітньо-історичного процесу впродовж тисячоліть впливало чимало різноманітних факторів. Провідне місце серед них займали ті принципові структурні відмінності, які визначали шляхи еволюції Заходу і Сходу. Сама сутність цього процесу зумовлювалася взаємодією і протидією