Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Вступ

Навчальний посібник “Вікова і педагогічна психологія” розрахований, перш за все, на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – І. ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчальний посібник “Вікова і педагогічна психологія” розрахований, перш за все, на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 1. Предмет вікової психології

Навчальний посібник “Вікова і педагогічна психологія” розрахований, перш за все, на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 2. Предмет педагогічної психологи

Педагогічна психологія також є галуззю психології. Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Це наука, яка вивчає закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія виникла у другій половині

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Предмет психології навчання

Педагогічна психологія також є галуззю психології. Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Це наука, яка вивчає закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія виникла у другій половині

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Предмет психології виховання

Педагогічна психологія також є галуззю психології. Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Це наука, яка вивчає закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія виникла у другій половині

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Предмет психології учителя

Педагогічна психологія також є галуззю психології. Педагогічна психологія вивчає психологічні проблеми навчання і виховання. Це наука, яка вивчає закономірності процесу засвоєння людиною соціального досвіду в умовах навчально-виховного процесу. Педагогічна психологія виникла у другій половині

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 3. З історії вікової і педагогічної психології

Дослідники знаходять окремі думки, що стосуються вікового розвитку психіки, ще у мислителів стародавнього Китаю, Індії та у представників античної філософії, де найбільш чітко висловив ідею генетичного підходу до психіки людини Арістотель. На його думку,

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 4. Методи вікової і педагогічної психологи

Загальне знайомство з методами психології відбулося в курсі загальної психології. Зупинимося більш детально на методах дослідження, які використовуються у віковій і педагогічній психології, звернувши особливу увагу на специфіку їх застосування в роботі з дітьми.

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Класифікація методів

Загальне знайомство з методами психології відбулося в курсі загальної психології. Зупинимося більш детально на методах дослідження, які використовуються у віковій і педагогічній психології, звернувши особливу увагу на специфіку їх застосування в роботі з дітьми.

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – II. ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

1. Загальне поняття про психічний розвиток Проблема психічного розвитку дитини є центральною у віковій і педагогічній психології, неоднозначно розв’язувалась протягом всього періоду становлення цих галузей психології та має вирішальний вплив на стратегію побудови навчально-виховногоо

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 1. Загальне поняття про психічний розвиток

1. Загальне поняття про психічний розвиток Проблема психічного розвитку дитини є центральною у віковій і педагогічній психології, неоднозначно розв’язувалась протягом всього періоду становлення цих галузей психології та має вирішальний вплив на стратегію побудови навчально-виховногоо

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 2. Основні теорії психічного розвитку дитини

Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини Зміни в уявленнях про психічний розвиток дитини завжди були пов’язані з розробкою нових методів дослідження. На виникнення перших концепцій дитячого розвитку вплинула теорія Ч. Дарвіна, який вперше висунув

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини

Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини Зміни в уявленнях про психічний розвиток дитини завжди були пов’язані з розробкою нових методів дослідження. На виникнення перших концепцій дитячого розвитку вплинула теорія Ч. Дарвіна, який вперше висунув

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Психоаналітичні теорії дитячого розвитку

А) динамічна концепція сексуального розвитку 3. Фройда Відповідно до цієї теорії всі стадії психічного розвитку людини зводяться до перетворення і переміщення по різних ерогенних зонах лібідозної чи сексуальної енергії. Психоаналітичні стадії психічного розвитку –

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Теорія соціального научіння

Концепція соціального научіння (Н. Міллер, Дж. Доллард) показує, як дитина пристосовується в сучасному світі, як вона засвоює норми суспільства, тобто як відбувається її соціалізація. Соціалізація – це процес входження дитини в суспільство, становлення її

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Когнітивний підхід (вчення Жана Піаже)

Ж. Піаже – один з найвидатніших психологів XX століття, який зробив кілька значних відкриттів в галузі дитячого розвитку, і основне з них – це відкриття егоцентризму дитини. Егоцентризм дитини проявляється в своєрідності дитячої логіки,

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Концепція діалектичного характеру розвитку Г. С. Костюка

Ж. Піаже – один з найвидатніших психологів XX століття, який зробив кілька значних відкриттів в галузі дитячого розвитку, і основне з них – це відкриття егоцентризму дитини. Егоцентризм дитини проявляється в своєрідності дитячої логіки,

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Теорія розвитку вищих психічних функцій Л. С. Виготського

Вік, за Л. С. Виготським,- це якісно особливий етап психологічного розвитку, який характеризується сукупністю змін, які й визначають своєрідність структури особистості на даному етапі розвитку. Л. С. Виготський розглядав вік як епоху, ступінь, відносно

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Періодизація вікового розвитку Д. Б. Ельконіна

У рамках діяльносної теорії було виконано багато досліджень зовнішньої та внутрішньої діяльності, умов їх взаємопереходу, закономірностей процесу інтеріоризації та екстеріоризації, що призвело, врешті-решт, до логічного запитання про те, для чого дитина виконує предметні дії.

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 3. Психічний розвиток і навчання

Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку Для сучасної школи питання про співвідношення навчання і розвитку має першочергове значення, зумовлене трьома чинниками: Ми прагнемо до всебічного розвитку особистості й не можемо задовольнитись формуванням

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку

Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку Для сучасної школи питання про співвідношення навчання і розвитку має першочергове значення, зумовлене трьома чинниками: Ми прагнемо до всебічного розвитку особистості й не можемо задовольнитись формуванням

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Основні напрямки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі

А) зміст навчання і психічний розвиток Головною і визначальною стороною розвитку дітей у процесі навчання є ускладнення знань і способів діяльності. На сьогоднішній день багатьма дослідниками доведено, що, змінюючи зміст навчання, тобто ті знання

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – III. ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА

Дошкільне дитинство включає такі періоди: немовлячий – до року (новонароджений до 2 міс.); ранній вік – 2,3-й роки життя; дошкільний вік – 4,5,6-й роки життя (4 рік – молодший дошкільник, 5 рік – середній

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 1. Психологія немовлячого періоду

Дошкільне дитинство включає такі періоди: немовлячий – до року (новонароджений до 2 міс.); ранній вік – 2,3-й роки життя; дошкільний вік – 4,5,6-й роки життя (4 рік – молодший дошкільник, 5 рік – середній

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Новонародженість

Дошкільне дитинство включає такі періоди: немовлячий – до року (новонароджений до 2 міс.); ранній вік – 2,3-й роки життя; дошкільний вік – 4,5,6-й роки життя (4 рік – молодший дошкільник, 5 рік – середній

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Психологія немовляти

Швидке фізичне зростання немовляти сприяє активному розвитку її психіки. Ріст здорової дитини-немовляти за перший рік її життя збільшується приблизно в 1,5 раза, а вага становить майже 9- 10 кг. Немовля відрізняється від дорослого пропорціями

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 2. Ранній вік (2-3 рік життя)

Немовлячий період озброїв дитину вміннями: бачити, слухати, управляти рухами. Наступні два роки принесуть дитині нові значні досягнення. Основними досягненнями раннього дитинства, що визначають розвиток її психіки, є: – оволодіння прямою ходою; – розвиток предметної

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Криза трьох років

Криза трьох років – це рубіж між раннім дошкільним віком – один з найбільш складних моментів у житті дитини. Це розпад, перегляд старої системи соціальних відносин. Як вважав Д. Б. Ельконін, криза 3 років

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 3. Дошкільний вік

Рушійними силами розвитку психіки дошкільника є протиріччя, які виникають у зв’язку з розвитком цілого ряду потреб дитини. Найважливіші з них: потреба в спілкуванні, з допомогою якої засвоюється соціальний досвід; потреба в зовнішніх враженнях, в

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Соціальна ситуація розвитку дошкільника

Рушійними силами розвитку психіки дошкільника є протиріччя, які виникають у зв’язку з розвитком цілого ряду потреб дитини. Найважливіші з них: потреба в спілкуванні, з допомогою якої засвоюється соціальний досвід; потреба в зовнішніх враженнях, в

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Розвиток психічних функцій

Мова. В дошкільному дитинстві в основному завершується довгий і складний процес оволодіння мовою. До 7 років мова стає засобом спілкування і мислення дитини, а також предметом свідомого вивчення, оскільки при підготовці до школи починається

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Мова

Мова. В дошкільному дитинстві в основному завершується довгий і складний процес оволодіння мовою. До 7 років мова стає засобом спілкування і мислення дитини, а також предметом свідомого вивчення, оскільки при підготовці до школи починається

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Сенсорний розвиток

Мова. В дошкільному дитинстві в основному завершується довгий і складний процес оволодіння мовою. До 7 років мова стає засобом спілкування і мислення дитини, а також предметом свідомого вивчення, оскільки при підготовці до школи починається

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Розвиток особистості дошкільника

Дошкільний вік є початковим етапом формування особистості. У дітей виникають такі особистісні новоутворення, як супідрядність мотивів, засвоєння моральних норм та формування довільної поведінки. Супідрядність мотивів полягає в тому, що діяльність і поведінка дошкільника не

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – IV. МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК

Розвиток діяльності молодшого школяра. За віковою періодизацією, прийнятою українськими психологами і педагогами, час життя дітей від шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним віком. При визначенні його меж враховуються особливості психічного і фізичного розвитку

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 1. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання

Психологічна готовність до шкільного навчання – це складне утворення, до структури якого входить особистісна, інтелектуальна і соціально-психологічна готовність. Психологічна готовність включає здатність дитини до прийняття нової “соціальної позиції” – положення школяра, здатність управляти своєю

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Вступ дитини до школи

Психологічна готовність до шкільного навчання – це складне утворення, до структури якого входить особистісна, інтелектуальна і соціально-психологічна готовність. Психологічна готовність включає здатність дитини до прийняття нової “соціальної позиції” – положення школяра, здатність управляти своєю

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – 2. Загальні психологічні особливості молодших школярів

Дитина в цьому віці спрямована на інтелектуальні заняття, спорт тощо. З’являється у структурі молодших школярів его (Я) і суперего (над-Я). Е. Еріксон називав цей вік латентним “шкільним віком”. В цьому віці дитина оволодіває елементарними

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Формування ставлення учнів до школи і вчителя

Дитина в цьому віці спрямована на інтелектуальні заняття, спорт тощо. З’являється у структурі молодших школярів его (Я) і суперего (над-Я). Е. Еріксон називав цей вік латентним “шкільним віком”. В цьому віці дитина оволодіває елементарними

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Характерні особливості учбової діяльності

У молодших школярів учбова діяльність стає провідною і набуває характерних особливостей. Її основні компоненти: дії і операції, за допомогою яких учні оволодівають змістом навчання; мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою;

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Змістові складові навчальної діяльності

У молодших школярів учбова діяльність стає провідною і набуває характерних особливостей. Її основні компоненти: дії і операції, за допомогою яких учні оволодівають змістом навчання; мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою;

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Цільові складові навчальної діяльності

У молодших школярів учбова діяльність стає провідною і набуває характерних особливостей. Її основні компоненти: дії і операції, за допомогою яких учні оволодівають змістом навчання; мотиви і форми спілкування учнів з учителем та між собою;

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Мотиваційні складові учіння

В учнів молодшого шкільного віку формуються різноманітні навчальні мотиви. Першокласнику подобається вчитися, читати, писати, лічити. Його цікавлять оповідання про подвиги людей, історичні події, про явища природи, життя тварин, роботу промислових підприємств. У процесі навчання

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Операційні складові учіння

Оволодіння знаннями вимагає формування в учнів нових потрібних дій. На перший план у навчанні виступають мислительні, мовні дії, потрібні для того, щоб усвідомити навчальне завдання, зрозуміти його зміст, розкрити внутрішні зв’язки, причинні залежності в

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Емоційно-вольові складові учіння

Майже вся навчальна діяльність пов’язана із стресами учнів і класоводів. (Стрес – від англ. напруга). Стрес виникає у людини у процесі діяльності, найбільш складних умов життя. Не є винятком і молодші школярі. Стрес у

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Комунікативні компоненти учіння

Майже вся навчальна діяльність пов’язана із стресами учнів і класоводів. (Стрес – від англ. напруга). Стрес виникає у людини у процесі діяльності, найбільш складних умов життя. Не є винятком і молодші школярі. Стрес у

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Результативні складові учіння

Результатами учіння учнів є їх знання, уміння, навички, психічний розвиток (спостережливість, пам’ять, мислення, уява, воля, почуття, характер) і вихованість учнів. Знання є головним елементом освіти учнів. Знання поділяються на наукові, тобто такі, які відображають

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Контрольно-оцінні складові учіння

Результатами учіння учнів є їх знання, уміння, навички, психічний розвиток (спостережливість, пам’ять, мислення, уява, воля, почуття, характер) і вихованість учнів. Знання є головним елементом освіти учнів. Знання поділяються на наукові, тобто такі, які відображають

Вікова та педагогічна психологія – Скрипченко О. В. – Ставлення учнів до учіння

Першокласники, в переважній більшості, зацікавлено й сумлінно ставляться до навчання, виявляють інтерес до навчального матеріалу. Мотиви їх старанного ставлення породжуються самою навчальною діяльністю. Водночас уже в І класі діти усвідомлюють, що їх становище серед