Вікова психологія – Сергеєнкова О. П

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Передмова

Вікова психологія є сьогодні науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців різного спрямування, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак, дана книга розрахована в першу чергу на читачів-студентів. Спираючись на

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Розділ 1. Загальні питання вікової психології

Вікова психологія є сьогодні науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців різного спрямування, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак, дана книга розрахована в першу чергу на читачів-студентів. Спираючись на

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 1.1. Вікова психологія як наука

Вікова психологія є сьогодні науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців різного спрямування, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак, дана книга розрахована в першу чергу на читачів-студентів. Спираючись на

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Предмет та завдання вікової психології

Вікова психологія є сьогодні науковою галуззю, яка привертає увагу як фахівців різного спрямування, так і пересічних людей, що прагнуть підвищити свою психологічну культуру. Однак, дана книга розрахована в першу чергу на читачів-студентів. Спираючись на

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Основні етапи розвитку вікової психології

Зародження знань з проблематики вікової психології відбувалося в античності. При аналізі грецькими філософами змісту поняття душі вже фігурували припущення про її динаміку впродовж життя людини. Так, Геракліт (6-5 ст. до н. е.) вважав, що

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Структура та міжпредметні зв’язки вікової психології

На основі остаточного відокремлення психології від філософії, становлення як самостійної науки, накопичення наукової інформації відбувається диференціація психологічних знань і утворення окремих наукових галузей в рамках психології. Так, внаслідок цієї диференціації виокремилася генетична психологія, яка,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Основні методи вікової психології

На основі остаточного відокремлення психології від філософії, становлення як самостійної науки, накопичення наукової інформації відбувається диференціація психологічних знань і утворення окремих наукових галузей в рамках психології. Так, внаслідок цієї диференціації виокремилася генетична психологія, яка,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 1.2. Психічний розвиток людини та його особливості

Поняття про психічний розвиток Після свого народження людська дитина є несвідомою, безпомічною і безсловесною істотою, цілком залежною від дорослих у виживанні. Психічні прояви та фізичні реакції новонародженого є простими, адаптація до світу лише починається.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Поняття про психічний розвиток

Поняття про психічний розвиток Після свого народження людська дитина є несвідомою, безпомічною і безсловесною істотою, цілком залежною від дорослих у виживанні. Психічні прояви та фізичні реакції новонародженого є простими, адаптація до світу лише починається.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Особливості психічного розвитку людини

Поняття про психічний розвиток Після свого народження людська дитина є несвідомою, безпомічною і безсловесною істотою, цілком залежною від дорослих у виживанні. Психічні прояви та фізичні реакції новонародженого є простими, адаптація до світу лише починається.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Показники психічного розвитку

Поняття про психічний розвиток Після свого народження людська дитина є несвідомою, безпомічною і безсловесною істотою, цілком залежною від дорослих у виживанні. Психічні прояви та фізичні реакції новонародженого є простими, адаптація до світу лише починається.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Поняття про вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку, їх співвідношення

Поняття про психічний розвиток Після свого народження людська дитина є несвідомою, безпомічною і безсловесною істотою, цілком залежною від дорослих у виживанні. Психічні прояви та фізичні реакції новонародженого є простими, адаптація до світу лише починається.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 1.3. Детермінанти психічного розвитку людини

Поняття про фактори та умови психічного розвитку людини Від лат. “детермінаре” – визначати Психічний розвиток людського індивіда – Зумовлений процес. Визнання його Детермінованості та правильне її розуміння – основа оптимізації психічного розвитку конкретного індивіда.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Поняття про фактори та умови психічного розвитку людини

Поняття про фактори та умови психічного розвитку людини Від лат. “детермінаре” – визначати Психічний розвиток людського індивіда – Зумовлений процес. Визнання його Детермінованості та правильне її розуміння – основа оптимізації психічного розвитку конкретного індивіда.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Біологічна основа як фактор розвитку психіки, її складові компоненти

Поняття про фактори та умови психічного розвитку людини Від лат. “детермінаре” – визначати Психічний розвиток людського індивіда – Зумовлений процес. Визнання його Детермінованості та правильне її розуміння – основа оптимізації психічного розвитку конкретного індивіда.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Соціальне середовище як умова та джерело психічного розвитку особистості

Суспільне оточення, в якому народжується індивід, і специфіку якого поступово засвоює, впливає на його розвиток своєрідними, історично закріпленими шляхами. Вироблені духовні надбання попередніх поколінь передаються нащадкам не через хромосомний апарат, а через спілкування дітей

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Активність особистості як детермінанта розвитку психіки

Особистість, що формується, не є пасивним продуктом взаємодії біологічного та соціального факторів. Взаємодія цих факторів реалізується через активність дитини. Активність особистості – умова і результат психічного розвитку індивіда, що виявляється в його діяльності Засобом

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 1.4. Теорії психічного розвитку

Усвідомлення всієї складності та багатогранності психічного розвитку людини та прагнення науковців пояснити його зміст призвели до розробки ряду теорій людського розвитку. Кожна з них аналізує важливі аспекти становлення особистості, однак жодній не вдалося описати

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Біогенетичні підходи до психічного розвитку

Усвідомлення всієї складності та багатогранності психічного розвитку людини та прагнення науковців пояснити його зміст призвели до розробки ряду теорій людського розвитку. Кожна з них аналізує важливі аспекти становлення особистості, однак жодній не вдалося описати

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Психоаналітичне тлумачення психічного розвитку

Предметом вивчення психоаналітичної школи, засновником якої є Зигмунд Фройд, стали глибинні структури психіки. Фройд тлумачить психічний розвиток як пристосування, адаптацію індивіда до оточуючого, переважно ворожого середовища. Рушійні сили психічного розвитку – емоції, мотиви дітей,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Теорії соціального научіння

Дайте мені дюжину здорових немовлят, і я на власний розсуд виховаю їх лікарями, адвокатами чи жебраками, незалежно від їх культурного чи біологічного походження. Дж. Уотсон Дослідження в області фізіології школи І. П. Павлова стали

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Когнітивний підхід до психічного розвитку

Дайте мені дюжину здорових немовлят, і я на власний розсуд виховаю їх лікарями, адвокатами чи жебраками, незалежно від їх культурного чи біологічного походження. Дж. Уотсон Дослідження в області фізіології школи І. П. Павлова стали

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Аналіз базових вітчизняних концепцій психічного розвитку

Для Лева Семеновича Виготського, автора Культурно-історичної теорії, психічний, в тому числі й інтелектуальний розвиток дитини, є вплетеним в соціальний і культурний контексти життя, а психіка людини має культурно-історичний характер. Психічний розвиток людини – це

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 1.5. Вікова періодизація психічного розвитку людини

Проблема здійснення вікової періодизації психічного розвитку. Одиниці поділу онтогенезу Однією з найбільш вживаних категорій вікової психології є вік. Це поняття тлумачиться як тривалість життя людини, але може вживатись і для позначення конкретного відрізку життя,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Проблема здійснення вікової періодизації психічного розвитку. Одиниці поділу онтогенезу

Проблема здійснення вікової періодизації психічного розвитку. Одиниці поділу онтогенезу Однією з найбільш вживаних категорій вікової психології є вік. Це поняття тлумачиться як тривалість життя людини, але може вживатись і для позначення конкретного відрізку життя,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Вікова періодизація психічного розвитку людини

Сучасна вітчизняна вікова періодизація спирається у будові на інтеграцію декількох критеріїв – соціального статусу індивіда й проявів його власної психічної активності, а також беруться до уваги соматичні зміни, зумовлені законами біологічного розвитку людського організму.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Критерії вікової періодизації психічного розвитку людини

Сучасна вітчизняна вікова періодизація спирається у будові на інтеграцію декількох критеріїв – соціального статусу індивіда й проявів його власної психічної активності, а також беруться до уваги соматичні зміни, зумовлені законами біологічного розвитку людського організму.

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Поняття про кризи та сенситивні періоди психічного розвитку людини

Суттю кризи є перебудова внутрішнього переживання, що визначає ставлення дитини до середовища, зміна потреб і спонук, керуючих її поведінкою. Л. С. Виготський Становлення та функціонування особистості супроводжується як відносно стабільними періодами психічного розвитку, так

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Розділ ІІ. Психологія дитинства

2.1. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді Зміст стадій пренатального розвитку дитини Онтогенез людини розпочинається далеко до народження дитини і поділяється на два етапи – пренатальний, який триває від зачаття до народження, та Постнатальний,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 2.1. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді

2.1. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді Зміст стадій пренатального розвитку дитини Онтогенез людини розпочинається далеко до народження дитини і поділяється на два етапи – пренатальний, який триває від зачаття до народження, та Постнатальний,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Зміст стадій пренатального розвитку дитини

2.1. Зародження психіки дитини в пренатальному періоді Зміст стадій пренатального розвитку дитини Онтогенез людини розпочинається далеко до народження дитини і поділяється на два етапи – пренатальний, який триває від зачаття до народження, та Постнатальний,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Вплив особливостей пренатального розвитку дитини на її психіку

Дискусійними, навіть суперечливими в науці залишаються питання характеру взаємодії майбутньої дитини та її матері. Так, американський психолог С. Гроф вважав зростання дитини в утробі матері безпроблемним раєм, що спирається на їх фізичний та емоційний

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Вплив процесу народження на психіку дитини

Разом з особливостями пренатального розвитку на психіку новонародженої дитини суттєво впливає і перинатальне середовище – умови, в яких відбувається народження дитини. До перинатального середовища відносяться наступні фактори: O тип пологів, O методи сприяння народженню

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 2.2. Психічний розвиток новонародженого та немовляти

Психологічні особливості фази новонародженості Відразу після народження дитини медики, користуючись спеціальною 10-бальною шкалою В. Апгар, визначають рівень життєздатності новонародженого. В залежності від отриманої кількості балів діти поділяються на 2 категорії: O діти з високим

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Психологічні особливості фази новонародженості

Психологічні особливості фази новонародженості Відразу після народження дитини медики, користуючись спеціальною 10-бальною шкалою В. Апгар, визначають рівень життєздатності новонародженого. В залежності від отриманої кількості балів діти поділяються на 2 категорії: O діти з високим

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Психічний розвиток немовляти

Соціальна ситуація розвитку дитини першого року життя виявляється у психологічному симбіозі (злитості) зі значимим дорослим. Спочатку немовля впізнає свою матір, згодом зосереджує увагу на інших людях, далі навчається розрізняти близьких і чужих людей. Завдяки

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 2.3. Психологічні особливості дітей раннього віку

Соціальна ситуація розвитку переддошкільнят У ранньому віці продовжується інтенсивний фізичний розвиток дитини, але темпи його уповільнюються. Подальше зростання молочних зубів, перші з яких з’явились ще в немовлячому періоді, може викликати тимчасове пригнічення життєдіяльності малюка,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Соціальна ситуація розвитку переддошкільнят

Соціальна ситуація розвитку переддошкільнят У ранньому віці продовжується інтенсивний фізичний розвиток дитини, але темпи його уповільнюються. Подальше зростання молочних зубів, перші з яких з’явились ще в немовлячому періоді, може викликати тимчасове пригнічення життєдіяльності малюка,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Динаміка провідної діяльності в ранньому віці

Соціальна ситуація розвитку переддошкільнят У ранньому віці продовжується інтенсивний фізичний розвиток дитини, але темпи його уповільнюються. Подальше зростання молочних зубів, перші з яких з’явились ще в немовлячому періоді, може викликати тимчасове пригнічення життєдіяльності малюка,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Особливості розвитку пізнавальної сфери переддошкільника

Ранній період – це стадія сенситивності дитини до розвитку мовлення. На початку періоду, коли відбувається оволодіння ходою і предметними діями, темп розвитку активного мовлення дещо повільніший, хоча інтенсивно розвивається пасивне мовлення. Після двох років

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Формування особистості дитини раннього віку. Криза 3-ох років

Особистісний розвиток дитини цього віку відбувається на основі тієї системи мотивації, яка склалася відповідно до соціальної ситуації розвитку. За свідченням А. О. Реана, систему мотивації дитини визначають провідні особистісні потреби: Рис. 2.29. Базові особистісні

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 2.4. Психічний розвиток дошкільнят

Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку Дошкільний вік триває з 3 до 6 років Звідси альтернативна назва періоду – вік “чомучок” Соціальна ситуація розвитку дитини в дошкільному віці визначається активізацією спілкування дитини з дорослими

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку

Соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку Дошкільний вік триває з 3 до 6 років Звідси альтернативна назва періоду – вік “чомучок” Соціальна ситуація розвитку дитини в дошкільному віці визначається активізацією спілкування дитини з дорослими

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Ігрова діяльність – провідна для дошкільного віку

Виявляючи цікавість до світу дорослих, але не маючи можливості включитись до нього, дошкільник моделює цей світ у грі. Ця діяльність є соціальною за своїм походженням і змістом, вона виникає в ході ускладнення досвіду людства,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Розвиток пізнавальної сфери дошкільнят

Виявляючи цікавість до світу дорослих, але не маючи можливості включитись до нього, дошкільник моделює цей світ у грі. Ця діяльність є соціальною за своїм походженням і змістом, вона виникає в ході ускладнення досвіду людства,

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Базові особистісні новоутворення дитини дошкільного віку

Дошкільний вік є важливим етапом формування особистості, результатом якого є поява в кінці періоду ряду особистісних новоутворень. Рис. 2.37. Особистісні новоутворення дошкільного віку Наприклад, вранці малюк хоче спати, однак розуміє, що треба збиратись до

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Шкільна зрілість дошкільнят, її зміст та складові компоненти

Дошкільний вік є важливим етапом формування особистості, результатом якого є поява в кінці періоду ряду особистісних новоутворень. Рис. 2.37. Особистісні новоутворення дошкільного віку Наприклад, вранці малюк хоче спати, однак розуміє, що треба збиратись до

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – 2.5. Психологія молодших школярів

Соціальна ситуація розвитку учня початкової школи Молодший шкільний вік триває з 6 до 10 (11) років Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра зумовлюється переходом до нового соціального статусу – Школяра. Вступ дитини до школи

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Соціальна ситуація розвитку учня початкової школи

Соціальна ситуація розвитку учня початкової школи Молодший шкільний вік триває з 6 до 10 (11) років Специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого школяра зумовлюється переходом до нового соціального статусу – Школяра. Вступ дитини до школи

Вікова психологія – Сергеєнкова О. П. – Взаємини молодшого школяра з дорослими та ровесниками

Значимість педагога підтверджується тим фактом, що всі люди пам’ятають свого першого вчителя У спілкуванні молодших школярів з Вчителем складаються сприятливі умови – визнання дітьми беззаперечного авторитету педагога. Роль вчителя для першокласників надзвичайно велика, так