Вікова психологія – Савчин М. В

Вікова психологія – Савчин М. В. – 1. Загальні засади вікової психології

Навіть далекий від науковості погляд здатний зауважити, що психічне життя людини від народження до старості зазнає багатьох змін, які впливають на здобуття нею і збагачення соціального досвіду, форми і способи самореалізацїї, функціонування в соціумі.

Вікова психологія – Савчин М. В. – 1.1. Вікова психологія як галузь психологічної науки

Навіть далекий від науковості погляд здатний зауважити, що психічне життя людини від народження до старості зазнає багатьох змін, які впливають на здобуття нею і збагачення соціального досвіду, форми і способи самореалізацїї, функціонування в соціумі.

Вікова психологія – Савчин М. В. – Об’єкт, предмет і джерела вікової психології

Навіть далекий від науковості погляд здатний зауважити, що психічне життя людини від народження до старості зазнає багатьох змін, які впливають на здобуття нею і збагачення соціального досвіду, форми і способи самореалізацїї, функціонування в соціумі.

Вікова психологія – Савчин М. В. – Структура, функції і завдання вікової психології

За загальною традицією вікова психологія досліджує психічний та особистісний розвиток людини від її народження до останніх днів життя у глибокій старості. З огляду на це в її загальній структурі виокремлюють Психологію дитинства, До якої

Вікова психологія – Савчин М. В. – Місце вікової психології в системі психологічних наук

Вікова психологія має справу з такими особливими одиницями аналізу, як вік і період розвитку. Це означає, що її науковим предметом є не самі психічні явища, а їх розвиток, вікова динаміка, вона інтегрує психологічні знання,

Вікова психологія – Савчин М. В. – Напрями, концепції, теорії вікової психології

Вікова психологія на сучасному етапі репрезентована різноманітними напрямами, концепціями, теоріями, які під різними кутами зору і в різних вимірах досліджують особливості психічного розвитку людини на всіх етапах її життя. Біогенетичний напрям Представники його основну

Вікова психологія – Савчин М. В. – Біогенетичний напрям

Вікова психологія на сучасному етапі репрезентована різноманітними напрямами, концепціями, теоріями, які під різними кутами зору і в різних вимірах досліджують особливості психічного розвитку людини на всіх етапах її життя. Біогенетичний напрям Представники його основну

Вікова психологія – Савчин М. В. – Соціогенетичний напрям

Психологи, які репрезентували цей напрям, заперечували активність особистості у процесі її розвитку, вважаючи соціальне оточення вирішальним чинником, що детермінує його. На їх погляд, щоб пізнати людину, досить проаналізувати особливості її оточення. Однак, як свідчать

Вікова психологія – Савчин М. В. – Концепція конвергенції (взаємодії) двох факторів розвитку дитини

Психологи, які репрезентували цей напрям, заперечували активність особистості у процесі її розвитку, вважаючи соціальне оточення вирішальним чинником, що детермінує його. На їх погляд, щоб пізнати людину, досить проаналізувати особливості її оточення. Однак, як свідчать

Вікова психологія – Савчин М. В. – Когнітивно-генетична теорія

Психологи, які репрезентували цей напрям, заперечували активність особистості у процесі її розвитку, вважаючи соціальне оточення вирішальним чинником, що детермінує його. На їх погляд, щоб пізнати людину, досить проаналізувати особливості її оточення. Однак, як свідчать

Вікова психологія – Савчин М. В. – Теорія трьох ступенів розвитку дитини

Автором її є австрійський психолог Карл Бюлер (1879-1963). За його твердженням, три ступені розвитку дитини (інстинкти, тренування, інтелект) пов’язані не тільки з дозріванням мозку та ускладненням відносин з оточенням, а й з перебігом афективних

Вікова психологія – Савчин М. В. – Система діагностики психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку

Автором її є австрійський психолог Карл Бюлер (1879-1963). За його твердженням, три ступені розвитку дитини (інстинкти, тренування, інтелект) пов’язані не тільки з дозріванням мозку та ускладненням відносин з оточенням, а й з перебігом афективних

Вікова психологія – Савчин М. В. – Теорія розвитку вищих психічних функцій

Автором її є австрійський психолог Карл Бюлер (1879-1963). За його твердженням, три ступені розвитку дитини (інстинкти, тренування, інтелект) пов’язані не тільки з дозріванням мозку та ускладненням відносин з оточенням, а й з перебігом афективних

Вікова психологія – Савчин М. В. – Теорія поетапного формування розумових дій

Автором її є австрійський психолог Карл Бюлер (1879-1963). За його твердженням, три ступені розвитку дитини (інстинкти, тренування, інтелект) пов’язані не тільки з дозріванням мозку та ускладненням відносин з оточенням, а й з перебігом афективних

Вікова психологія – Савчин М. В. – Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний і особистісний розвиток дитини

Автором її є австрійський психолог Карл Бюлер (1879-1963). За його твердженням, три ступені розвитку дитини (інстинкти, тренування, інтелект) пов’язані не тільки з дозріванням мозку та ускладненням відносин з оточенням, а й з перебігом афективних

Вікова психологія – Савчин М. В. – 1.2.Теоретичні основи вікової психології

Як самостійна галузь знань вікова психологія грунтується на вченні про психічний розвиток людини протягом усього життя, про закономірності та особливості психічних змін, реалізацію потенціалу особистості на кожному етапі її життя від народження до останніх

Вікова психологія – Савчин М. В. – Психічний і особистісний розвиток людини

Як самостійна галузь знань вікова психологія грунтується на вченні про психічний розвиток людини протягом усього життя, про закономірності та особливості психічних змін, реалізацію потенціалу особистості на кожному етапі її життя від народження до останніх

Вікова психологія – Савчин М. В. – Основні концепції психічного і особистісного розвитку

У психологічній науці свого часу побутували різні погляди на проблему розвитку людини. Залежно від наукових уподобань і рівня пізнання проблеми вчені намагалися представити його то як лінійний, поступальний, стадійний, то як спіралеподібний, синхронний або

Вікова психологія – Савчин М. В. – Умови психічного розвитку

Сучасна психологія вбачає причини розвитку в процесі життя людини, в конкретних і суперечливих соціально-психологічних умовах, найрізноманітніших аспектах ЇЇ взаємодії з навколишнім середовищем (буттям). Рушійними силами процесу розвитку вона проголошує притаманні йому внутрішні суперечності. Розв’язання

Вікова психологія – Савчин М. В. – Суперечності розвитку

Процес розвитку особистості пов’язаний з проявами і дією різноманітних суперечностей. Спочатку ці суперечності є зовнішніми (між організмом і середовищем), а згодом і внутрішніми (між різними сторонами психіки чи особистості). У всіх вікових періодах спостерігаються

Вікова психологія – Савчин М. В. – Детермінанти (чинники) психічного розвитку

Процес розвитку особистості пов’язаний з проявами і дією різноманітних суперечностей. Спочатку ці суперечності є зовнішніми (між організмом і середовищем), а згодом і внутрішніми (між різними сторонами психіки чи особистості). У всіх вікових періодах спостерігаються

Вікова психологія – Савчин М. В. – Об’єктивні детермінанти психічного розвитку

Процес розвитку особистості пов’язаний з проявами і дією різноманітних суперечностей. Спочатку ці суперечності є зовнішніми (між організмом і середовищем), а згодом і внутрішніми (між різними сторонами психіки чи особистості). У всіх вікових періодах спостерігаються

Вікова психологія – Савчин М. В. – Суб’єктивні детермінанти психічного розвитку

Значною мірою суб’єктивні чинники залежать від об’єктивних і зумовлюють внутрішню логіку розвитку та саморозвитку. До них належать активність дитини (поведінка, діяльність, спілкування, пізнання, самопізнання, трансцендентація), особливості спонукальної (мотиваційної) сфери, свідомості та самосвідомості. Розвиток особистості

Вікова психологія – Савчин М. В. – Загальні закономірності розвитку особистості

Процес психічного та особистісного розвитку має певні закономірності, які слід розглядати як тенденції розвитку. До закономірностей розвитку належать: 1. Наявність насамперед якісних, а не кількісних змін, виникнення психічних і особистісних новоутворень, нових психічних механізмів,

Вікова психологія – Савчин М. В. – Показники і порушення психічного та особистісного розвитку

Психічний і особистісний розвиток має певні показники. Його метою є психічно здорова особистість. Він не завжди відбувається оптимально, нерідко супроводжується суттєвими порушеннями. Показники психічного і особистісного розвитку Процес психічного та особистісного розвитку характеризується такими

Вікова психологія – Савчин М. В. – Показники психічного і особистісного розвитку

Психічний і особистісний розвиток має певні показники. Його метою є психічно здорова особистість. Він не завжди відбувається оптимально, нерідко супроводжується суттєвими порушеннями. Показники психічного і особистісного розвитку Процес психічного та особистісного розвитку характеризується такими

Вікова психологія – Савчин М. В. – Порушення психічного і особистісного розвитку

Психічний і особистісний розвиток має певні показники. Його метою є психічно здорова особистість. Він не завжди відбувається оптимально, нерідко супроводжується суттєвими порушеннями. Показники психічного і особистісного розвитку Процес психічного та особистісного розвитку характеризується такими

Вікова психологія – Савчин М. В. – Провідна роль суспільного навчання і виховання у психічному і особистісному розвитку дитини

Основним чинником психічного та особистісного розвитку дитини є цілеспрямоване навчання та виховання. Процес учіння розпочинається у віці немовляти. Дитина вчиться взаємодіяти з дорослими, які доглядають за нею, задовольняють її потреби; наслідувати їхні дії, маніпулюючи

Вікова психологія – Савчин М. В. – Періодизація вікового розвитку

У процесі онтогенезу людина долає ряд вікових періодів, під час яких змінюються її фізіологічні, морфологічні, біохімічні, соціально-психологічні особливості. Ці періоди Є певними епохами, циклами, ступенями розвитку. Загальні закони розвитку в кожному віці мають специфічні

Вікова психологія – Савчин М. В. – 1.3. Методологічні засади і методи вікової психології

Розвиток вікової психології як науки безпосередньо залежить від її методологічної забезпеченості. Це означає, що кожен дослідник і психолог-практик повинні чітко знати методологічні засади вікової психології, вміти обирати, а за необхідності і створювати відповідно до

Вікова психологія – Савчин М. В. – Парадигми вікової психології

Розвиток вікової психології як науки безпосередньо залежить від її методологічної забезпеченості. Це означає, що кожен дослідник і психолог-практик повинні чітко знати методологічні засади вікової психології, вміти обирати, а за необхідності і створювати відповідно до

Вікова психологія – Савчин М. В. – Позитивістська (природничо-наукова) парадигма

Розвиток вікової психології як науки безпосередньо залежить від її методологічної забезпеченості. Це означає, що кожен дослідник і психолог-практик повинні чітко знати методологічні засади вікової психології, вміти обирати, а за необхідності і створювати відповідно до

Вікова психологія – Савчин М. В. – Гуманістична парадигма

Розвиток вікової психології як науки безпосередньо залежить від її методологічної забезпеченості. Це означає, що кожен дослідник і психолог-практик повинні чітко знати методологічні засади вікової психології, вміти обирати, а за необхідності і створювати відповідно до

Вікова психологія – Савчин М. В. – Цільова (телеологічна) парадигма

Справжній “гуманізм” психології XXI ст. полягає в пізнанні індивідуальної неповторності як єдиного засобу осягнення вселюдського буття. Індивідуалізація не є кінцевою метою, а лише “золотим шляхом” усвідомлення всеосяжної суті людини. Люди мають загальну основу свого

Вікова психологія – Савчин М. В. – Духовна парадигма

Справжній “гуманізм” психології XXI ст. полягає в пізнанні індивідуальної неповторності як єдиного засобу осягнення вселюдського буття. Індивідуалізація не є кінцевою метою, а лише “золотим шляхом” усвідомлення всеосяжної суті людини. Люди мають загальну основу свого

Вікова психологія – Савчин М. В. – Принципи вікової психології

У своїх наукових пошуках вікова психологія спирається на такі Загальнофілософські принципи: 1. Принцип всезагального зв’язку. Гносеологічний зміст його полягає в необхідності враховувати у процесі вивчення психічного явища всю сукупність фактів, які його стосуються, а

Вікова психологія – Савчин М. В. – Методи вікової психології

Вікова психологія як комплексна дисципліна використовує широкий арсенал різноманітних методів вивчення психічного та особистісного розвитку індивіда, кожен із яких нерозривно пов’язаний із теорією та методологічними принципами психологічної науки. Окремі з них є загальнонауковими, інші

Вікова психологія – Савчин М. В. – 1.4. Виникнення і розвиток вікової психології

Певні уявлення про психіку людини, означувану колись словом “душа”, зародилися у сиву давнину, а наукові знання про неї були здобуті зусиллями багатьох поколінь дослідників. З часом термін “душа” еволюціонував у термін “свідомість”, увійшло в

Вікова психологія – Савчин М. В. – Зародження знань із вікової психології у давньому світі

Певні уявлення про психіку людини, означувану колись словом “душа”, зародилися у сиву давнину, а наукові знання про неї були здобуті зусиллями багатьох поколінь дослідників. З часом термін “душа” еволюціонував у термін “свідомість”, увійшло в

Вікова психологія – Савчин М. В. – Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху Відродження

Ускладнення соціального, економічного життя, яке відбувалося на цьому історичному етапі, потребувало нових умінь і можливостей людини, що привертало філософську, наукову думку до різноманітних особливостей її буття, в тому числі психічного, у різні вікові періоди.

Вікова психологія – Савчин М. В. – Ідеї вікової психології в епоху Просвітництва

Тривалий час, як відомо, діяльність зі сприйняття і оброблення психічної інформації вважалася справою душі як особливого агента, що черпає енергію за межами речового, земного світу. Першим заявив іншу позицію представник епохи Просвітництва, французький філософ,

Вікова психологія – Савчин М. В. – Становлення вікової психології у XIX – на початку XX ст

Перша спроба докладного і послідовного опису психічного розвитку особистості пов’язана з ім’ям німецького філософа Альфреда Тідемана (1736-1803), який опублікував у 1787 р. “Спостереження за розвитком душевних здібностей дитини”. Оскільки тогочасне виховання не враховувало періоди

Вікова психологія – Савчин М. В. – Загальні тенденції розвитку вікової психології у другій половині XX – на початку XXI ст

У другій половині XX – на початку XXI ст. вікова психологія набула особливо динамічного розвитку, що спричинене загальною тенденцією до гуманізації суспільного життя в постіндустріальну епоху. Загалом, у розвитку вікової психології у цей період

Вікова психологія – Савчин М. В. – Виникнення і розвиток вікової психології в Україні

У другій половині XX – на початку XXI ст. вікова психологія набула особливо динамічного розвитку, що спричинене загальною тенденцією до гуманізації суспільного життя в постіндустріальну епоху. Загалом, у розвитку вікової психології у цей період

Вікова психологія – Савчин М. В. – Ідеї вікової психології у сповідальній і автобіографічній літературі

Цінні відомості про психологію вікового розвитку людини містить сповідальна, автобіографічна література, її духовна і рефлексивна культура є для кожної людини зразком психологічної зверненості до себе. Наприклад, християнський теолог Августин (Авре-лій) Блаженний (354-430), вважаючи сповідь

Вікова психологія – Савчин М. В. – 2. Психологія дитинства

Дитинство є особливим етапом онтогенетичного розвитку людського індивіда, який триває від зачаття до підліткового віку, охоплюючи такі періоди, як новонародженість, немовля, раннє дитинство, дошкільний вік і молодший шкільний вік. Від дорослості воно відокремлене перехідними

Вікова психологія – Савчин М. В. – 2.1. Початок людського життя

Дитинство є особливим етапом онтогенетичного розвитку людського індивіда, який триває від зачаття до підліткового віку, охоплюючи такі періоди, як новонародженість, немовля, раннє дитинство, дошкільний вік і молодший шкільний вік. Від дорослості воно відокремлене перехідними

Вікова психологія – Савчин М. В. – Пренатальний розвиток

Дитинство є особливим етапом онтогенетичного розвитку людського індивіда, який триває від зачаття до підліткового віку, охоплюючи такі періоди, як новонародженість, немовля, раннє дитинство, дошкільний вік і молодший шкільний вік. Від дорослості воно відокремлене перехідними

Вікова психологія – Савчин М. В. – Фази пренатального розвитку

Дитинство є особливим етапом онтогенетичного розвитку людського індивіда, який триває від зачаття до підліткового віку, охоплюючи такі періоди, як новонародженість, немовля, раннє дитинство, дошкільний вік і молодший шкільний вік. Від дорослості воно відокремлене перехідними

Вікова психологія – Савчин М. В. – Загальні тенденції пренатального розвитку

Процес пренатального розвитку на перший погляд може здатися строго визначеною послідовністю передбачуваних подій. Однак кожен плід має певні відмінності в розмірі, масі, відтінку шкіри, будові, темпах розвитку, а також багато інших індивідуальних показників. Пренатальному