Вікова психологія – Павелків Р. В

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розділ 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОДИ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Предмет вікової психології Вікова психологія – це галузь психологічної науки, що вивчає закономірності етапів психічного розвитку та формування особистості протягом всього життя людини. Це передбачає вивчення особливостей структурних змін, новоутворень, співвідношення фізіологічних і

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 1.1. Предмет вікової психології

1.1. Предмет вікової психології Вікова психологія – це галузь психологічної науки, що вивчає закономірності етапів психічного розвитку та формування особистості протягом всього життя людини. Це передбачає вивчення особливостей структурних змін, новоутворень, співвідношення фізіологічних і

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 1.2. Методи дослідження

Методи дослідження у віковій психології класифікуються наступним чином: Організаційні (порівняльні, лонгітюдні, комплексні) Порівняльний метод (Метод “поперечних зрізів”) полягає у зіставленні властивостей в осіб різного віку з метою вивчення динаміки психічних явищ. Він вимагає критеріїв

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Організаційні (порівняльні, лонгітюдні, комплексні)

Методи дослідження у віковій психології класифікуються наступним чином: Організаційні (порівняльні, лонгітюдні, комплексні) Порівняльний метод (Метод “поперечних зрізів”) полягає у зіставленні властивостей в осіб різного віку з метою вивчення динаміки психічних явищ. Він вимагає критеріїв

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розділ 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХІКИ

2.1. Рушійні сили, чинники й умови психічного розвитку Вікова психологія вивчає ті порівняно повільні, але грунтовні кількісні і якісні зміни, які відбуваються в психіці і поведінці дітей при їх переході з однієї вікової групи

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 2.1. Рушійні сили, чинники й умови психічного розвитку

2.1. Рушійні сили, чинники й умови психічного розвитку Вікова психологія вивчає ті порівняно повільні, але грунтовні кількісні і якісні зміни, які відбуваються в психіці і поведінці дітей при їх переході з однієї вікової групи

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Взаємодія біологічного і соціального чинників

Біологічне і соціальне в людині в дійсності настільки міцно поєднані, що розділяти ці дві лінії можна лише теоретично. Л. С Виготський в своїй праці, присвяченій історії розвитку вищих психічних функцій, писав: “Досить загальновідома корінна

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 2.2. Теорії вікового психічного розвитку

У психології створено багато теорій, які по-різному пояснюють віковий психічний розвиток, його витоки. їх можна об’єднати у два напрямки – біологізаторський і соціологізаторський. В рамках біологізаторського напряму виникла теорія рекапітуляції, в рамках якої Е.

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія дозрівання А. Гезелла

У психології створено багато теорій, які по-різному пояснюють віковий психічний розвиток, його витоки. їх можна об’єднати у два напрямки – біологізаторський і соціологізаторський. В рамках біологізаторського напряму виникла теорія рекапітуляції, в рамках якої Е.

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Нормативний підхід Л. Термена

У психології створено багато теорій, які по-різному пояснюють віковий психічний розвиток, його витоки. їх можна об’єднати у два напрямки – біологізаторський і соціологізаторський. В рамках біологізаторського напряму виникла теорія рекапітуляції, в рамках якої Е.

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія трьох ступенів розвитку К. Бюлера

Дослідники в європейських країнах значною мірою були зацікавлені в аналізі якісних особливостей процесу розвитку. їх цікавили стадії чи етапи розвитку поведінки в філо – і онтогенезі. Австрійський психолог К. Бюлер запропонував теорію трьох ступенів

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія научіння І. П. Павлова і Дж. Уотсона

Дослідники в європейських країнах значною мірою були зацікавлені в аналізі якісних особливостей процесу розвитку. їх цікавили стадії чи етапи розвитку поведінки в філо – і онтогенезі. Австрійський психолог К. Бюлер запропонував теорію трьох ступенів

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Соціогенетичні концепції психічного розвитку

У кінці 30-х рр. Н. Міллер, Дж. Доллард, Р. Сіре, Дж. Уайтінг та інші учені Йельского університету зробили спробу перевести важливі поняття психоаналітичної теорії на мову теорії научіння К. Халла. Вони намітили основні лінії

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Концепція соціального научіння. А. Бандура

У кінці 30-х рр. Н. Міллер, Дж. Доллард, Р. Сіре, Дж. Уайтінг та інші учені Йельского університету зробили спробу перевести важливі поняття психоаналітичної теорії на мову теорії научіння К. Халла. Вони намітили основні лінії

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія Р. Сірса

У кінці 30-х рр. Н. Міллер, Дж. Доллард, Р. Сіре, Дж. Уайтінг та інші учені Йельского університету зробили спробу перевести важливі поняття психоаналітичної теорії на мову теорії научіння К. Халла. Вони намітили основні лінії

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія конвергенції двох факторів

Суперечки психологів про те, що ж визначає процес дитячого розвитку – спадкова обдарованість чи навколишнє середовище – привели до теорії конвергенції цих двох факторів. Основоположник її – В. Штерн. Він уважав, що психічний розвиток

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Когнітивні теорії в психології розвитку

Суперечки психологів про те, що ж визначає процес дитячого розвитку – спадкова обдарованість чи навколишнє середовище – привели до теорії конвергенції цих двох факторів. Основоположник її – В. Штерн. Він уважав, що психічний розвиток

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія Ж. Піаже

Суперечки психологів про те, що ж визначає процес дитячого розвитку – спадкова обдарованість чи навколишнє середовище – привели до теорії конвергенції цих двох факторів. Основоположник її – В. Штерн. Він уважав, що психічний розвиток

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Теорія морального розвитку Л. Колберга

Л. Колберг критикував Ж. Піаже за надмірну увагу до інтелекту, в результаті чого всі інші сторони розвитку (емоційно-вольова сфера, особистість) залишаються поза увагою. Л. Колберг виявив низку цікавих фактів в дитячому розвитку, які дозволили

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Культурно-історична концепція Л. С. Виготського

Л. Колберг критикував Ж. Піаже за надмірну увагу до інтелекту, в результаті чого всі інші сторони розвитку (емоційно-вольова сфера, особистість) залишаються поза увагою. Л. Колберг виявив низку цікавих фактів в дитячому розвитку, які дозволили

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розділ 3. ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

3.1. Критерії періодизації психічного розвитку Віковий психічний розвиток прийнято поділяти на періоди з метою виявлення його закономірностей та специфіки. Існують різні підходи до періодизації психічного розвитку залежно від уявлень учених про зміст періодів, їх

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.1. Критерії періодизації психічного розвитку

3.1. Критерії періодизації психічного розвитку Віковий психічний розвиток прийнято поділяти на періоди з метою виявлення його закономірностей та специфіки. Існують різні підходи до періодизації психічного розвитку залежно від уявлень учених про зміст періодів, їх

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.2. Періодизація розвитку особистості за З. Фрейдом

Критерієм періодизації психічного розвитку Зигмунд Фрейд вважав особливості психосексуального розвитку. Сексуальний розвиток визначає розвиток всіх сторін особистості і може слугувати критерієм вікової періодизації. Дитячу сексуальність 3.Фрейд розуміє широко, як все, що приносить тілесне задоволення

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.3. Періодизація розвитку особистості за Е. Еріксоном

Ерік Еріксон був послідовником З. Фрейда. Він зміг розширити психоаналітичну теорію і вийти за її рамки завдяки тому, що почав розглядати розвиток дитини в ширшій системі соціальних відносин. У процесі виховання дітям передаються цінності

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.4. Періодизація розвитку особистості за Л. Колбергом

У зарубіжній психології існують інші періодизації розвитку особистості, в яких відображено окремі сторони розвитку. Однією з них є періодизація розвитку моральної свідомості Лоренса Колберга. Л. Колберг досліджував моральні судження та етичні уявлення дітей різного

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.5. Періодизація інтелектуального розвитку за Ж. Піаже

У зарубіжній психології існують інші періодизації розвитку особистості, в яких відображено окремі сторони розвитку. Однією з них є періодизація розвитку моральної свідомості Лоренса Колберга. Л. Колберг досліджував моральні судження та етичні уявлення дітей різного

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Стадії розвитку інтелекту

Стадії – це ступені або рівні розвитку, які послідовно змінюють одна одну. На кожному рівні досягається відносно стабільна рівновага, яка потім знову порушується. Процес розвитку інтелекту є зміною трьох великих періодів, протягом яких відбувається

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.6. Періодизація психічного розвитку за Л. С. Виготським

Лев Семенович Виготський розумів віковий розвиток як складний процес, який приводить до змін всієї особистості дитини на кожному віковому етапі. Головною суттю розвитку є виникнення нового. Стадії розвитку характеризуються віковими новоутвореннями, що розуміються як

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.7. Періодизація психічного розвитку за Д. Б. Ельконіним

Уявлення Л. С. Виготського про віковий розвиток набули подальшого розвитку в концепції Д. Б. Ельконіна. Він розглядає дитину як цілісну особистість, яка активно пізнає навколишній світ – світ предметів і світ людських стосунків. Тому

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 3.8. Періодизація розвитку особистості за А. В. Петровським

Уявлення Л. С. Виготського про віковий розвиток набули подальшого розвитку в концепції Д. Б. Ельконіна. Він розглядає дитину як цілісну особистість, яка активно пізнає навколишній світ – світ предметів і світ людських стосунків. Тому

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розділ 4. ПЕРІОД НЕМОВЛЯТИ (від народження до 1-го року)

4.1. Криза новонародженості Акт народження дитини супроводжується сильним стресом як для матері, так і для новонародженого. Проходячи через родові шляхи, дитина відчуває сильну гіпоксію і здавлювання голови. її організм відповідає на це значним викидом

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 4.1. Криза новонародженості

4.1. Криза новонародженості Акт народження дитини супроводжується сильним стресом як для матері, так і для новонародженого. Проходячи через родові шляхи, дитина відчуває сильну гіпоксію і здавлювання голови. її організм відповідає на це значним викидом

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Особливості розвитку органів чуття

Хоча дитина народжується значно більш безпомічною, ніж дитинчата багатьох тварин, але відсутність значної кількості вроджених форм поведінки складає не слабкість, а силу дитини. Основна особливість новонародженого – безмежні можливості засвоєння нового досвіду, набуття властивих

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розвиток емоційної сфери

Хоча дитина народжується значно більш безпомічною, ніж дитинчата багатьох тварин, але відсутність значної кількості вроджених форм поведінки складає не слабкість, а силу дитини. Основна особливість новонародженого – безмежні можливості засвоєння нового досвіду, набуття властивих

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 4.2. Вік немовляти

Вік немовляти охоплює період від 2 місяців до 1 року. Показником сформованої соціальної ситуації розвитку є специфічна реакція посмішки на обличчя матері. Це соціальна ситуація нерозривної пов’язаності, єдності дитини з дорослим. Л. С. Виготський

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 4.3. Криза 1-го року

Криза – це необхідний і закономірний етап у житті дитини, коли накопичуються зміни в поведінці і розвитку та відбувається перехід на якісно новий етап. Кожна криза супроводжується появою впертості, неслухняності, капризів, які дитина надзвичайно

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розділ 5. РАННЄ ДИТИНСТВО

5.1. Психологічна характеристика розвитку дитини в ранньому дитинстві Після періоду немовляти починається новий етап розвитку людини – раннє дитинство (від 1 до 3 років). Немовлячий період озброїв дитину вмінням дивитися, слухати. Дитина починає оволодівати

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 5.1. Психологічна характеристика розвитку дитини в ранньому дитинстві

5.1. Психологічна характеристика розвитку дитини в ранньому дитинстві Після періоду немовляти починається новий етап розвитку людини – раннє дитинство (від 1 до 3 років). Немовлячий період озброїв дитину вмінням дивитися, слухати. Дитина починає оволодівати

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Соціальна ситуація розвитку

5.1. Психологічна характеристика розвитку дитини в ранньому дитинстві Після періоду немовляти починається новий етап розвитку людини – раннє дитинство (від 1 до 3 років). Немовлячий період озброїв дитину вмінням дивитися, слухати. Дитина починає оволодівати

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розвиток предметної діяльності

Перехід від періоду немовляти до раннього дитинства пов’язаний з розвитком нового ставлення до світу предметів – вони починають виступати для дитини не просто об’єктами, зручними для маніпулювання, а і як речі, що мають певне

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 5.2. Особливості спілкування в ранньому віці

У ранньому віці, особливо в першій його половині, дитина тільки починає входити у світ соціальних відносин. Через спілкування з мамою, батьком та іншими дорослими дитина поступово оволодіває нормативною поведінкою. Але в цей період мотиви

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розвиток мови

У ранньому віці, особливо в першій його половині, дитина тільки починає входити у світ соціальних відносин. Через спілкування з мамою, батьком та іншими дорослими дитина поступово оволодіває нормативною поведінкою. Але в цей період мотиви

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Специфіка спілкування в ранньому віці

У ранньому віці, особливо в першій його половині, дитина тільки починає входити у світ соціальних відносин. Через спілкування з мамою, батьком та іншими дорослими дитина поступово оволодіває нормативною поведінкою. Але в цей період мотиви

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 5.3. Розумовий розвиток дітей раннього віку

Дитина трьох років має достатній рівень розумового розвитку, щоб бути успішною чи досить прийнятною в соціальних ситуаціях спілкування, вона вміє контролювати свої емоції та волю. Дитина починає виділяти властивості оточуючих предметів, уловлювати найпростіші зв’язки

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Виникнення знакової функції

На початку раннього дитинства у дитини вперше з’являються дії, які можна вважати ознаками мисленнєвого процесу, – використання зв’язку між предметами для досягнення мети. Але подібні дії можливі лише в найпростіших випадках, коли предмети вже

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Розвиток уяви і пам’яті

На початку раннього дитинства у дитини вперше з’являються дії, які можна вважати ознаками мисленнєвого процесу, – використання зв’язку між предметами для досягнення мети. Але подібні дії можливі лише в найпростіших випадках, коли предмети вже

Вікова психологія – Павелків Р. В. – 5.4. Криза трьох років

До трьох років у дитини з’являється первинна самооцінка – усвідомлення не тільки свого “я”, але й того, що “я хороший”, “я дуже хороший”, “я хороший і більш ніякий”. Вимовляючи “я сам”, дитина прагне діяти

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Негативізм

До трьох років у дитини з’являється первинна самооцінка – усвідомлення не тільки свого “я”, але й того, що “я хороший”, “я дуже хороший”, “я хороший і більш ніякий”. Вимовляючи “я сам”, дитина прагне діяти

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Впертість

До трьох років у дитини з’являється первинна самооцінка – усвідомлення не тільки свого “я”, але й того, що “я хороший”, “я дуже хороший”, “я хороший і більш ніякий”. Вимовляючи “я сам”, дитина прагне діяти

Вікова психологія – Павелків Р. В. – Норовливість дитини

До трьох років у дитини з’являється первинна самооцінка – усвідомлення не тільки свого “я”, але й того, що “я хороший”, “я дуже хороший”, “я хороший і більш ніякий”. Вимовляючи “я сам”, дитина прагне діяти