Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – ПЕРЕДМОВА

Вікова та педагогічна психологія є важливими складовими психологічної науки в цілому, які визначають розвиток і становлення більшості її галузей. Урахування вікових та індивідуальних особливостей особистості в умовах конкретного соціального впливу є провідним принципом у

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – Частина І. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Розділ 1. Змістові модулі Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання Повага до істини – початок премудрості. О. І. Герцен (1812-1870 ) 1.

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – Розділ 1. Змістові модулі

Розділ 1. Змістові модулі Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання Повага до істини – початок премудрості. О. І. Герцен (1812-1870 ) 1.

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет

Розділ 1. Змістові модулі Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання Повага до істини – початок премудрості. О. І. Герцен (1812-1870 ) 1.

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання

Розділ 1. Змістові модулі Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання Повага до істини – початок премудрості. О. І. Герцен (1812-1870 ) 1.

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – 1. Вікова психологія як галузь психологічної науки

Розділ 1. Змістові модулі Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет Лекція 1. Місце вікової психологи в системі наукового знання Повага до істини – початок премудрості. О. І. Герцен (1812-1870 ) 1.

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – 2. Принципи вікової психології

Вікова психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності етапів психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі (особливості структурних змін, новоутворень, співвідношення фізіологічних і природних чинників; рушійні сили індивідуального розвитку; індивідуально-типологічні відмінності та їх

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – 3. Завдання вікової психології

Стратегічні теоретичні завдання вікової психології. 1. Основні завдання: 1) порівняльний аналіз теоретичної думки, яка сформувалася на теренах колишнього СРСР та в Україні як суверенній державі, з метою з’ясування перспектив розвитку вікової психології, її місця

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – 4. Місце вікової психології в системі наук

Уміння консультувати означає результативну реалізацію знань із вікової психології в практику педагогічної діяльності. Окреслимо деякі вихідні проблеми, які пов’язують вікову психологію з іншими науками та галузями психології (загальна характеристика): 1. Вікова психологія і філософія

Вікова і педагогічна психологія – Поліщук В. М. – 5. Класифікаційні системи методів

Класифікаційні системи методів: 1. Організаційні (порівняльні, лонгітюдні, комплексні). Порівняльний метод (“поперечний зріз”): зіставлення окремих властивостей в осіб різного віку з метою вивчення динаміки психічних явищ (А. О. Смірнов). Вимагає конкретних критеріїв у формуванні вибірки