Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Вступ

Учитель – одна з найдавніших професій. Він, за великим рахунком, завжди був найшанованішим серед людей. Мабуть, немає такої людини, яка не пам’ятала б свого першого вчителя. Крім того, у кожного з нас був свій

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Розділ 1. Сучасні підходи до вищої освіти

Освіта є одним із найважливіших соціальних інститутів, що приковує до себе увагу різних учених: філософів, педагогів, політологів, психологів, соціологів, демографів тощо. Змінюються умови функціонування суспільства, змінюються і погляди на шляхи передачі знань, життєвого досвіду,

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Реформування освіти

Освіта є одним із найважливіших соціальних інститутів, що приковує до себе увагу різних учених: філософів, педагогів, політологів, психологів, соціологів, демографів тощо. Змінюються умови функціонування суспільства, змінюються і погляди на шляхи передачі знань, життєвого досвіду,

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Гуманізація та гуманітаризація освіти

У зв’язку з реформуванням освіти намітилися істотні зміни в методах навчання та змісті освіти. Яскравим підтвердженням цього є спрямованість на гуманізацію і гуманітаризацію освіти. У зв’язку з цим змінюється роль і зміст дисциплін соціально-гуманітарного

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Роль учених України

Станом на 2001 р. в Україні на кожну тисячу населення учених більше ніж у Франції, Великобританії, Данії, Нідерландах, Чехії, Литві, Латвії, Угорщині [187, с. 36]. Високим є і сучасний науковий потенціал України. Національна академія

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Глобалізація освіти

Станом на 2001 р. в Україні на кожну тисячу населення учених більше ніж у Франції, Великобританії, Данії, Нідерландах, Чехії, Литві, Латвії, Угорщині [187, с. 36]. Високим є і сучасний науковий потенціал України. Національна академія

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Комп’ютеризація освіти

Сучасний підхід до освіти немислимий без упровадження сучасних комп’ютерних технологій навчання, нових ефективних форм і методів організації всього навчально-виховного процесу. У системі освіти ми наближаємося до серйозних революційних перетворень. Заочна освіта майже практично себе

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Інституціоналізація навчальних дисциплін

У зв’язку з інформаціоналізацією світового простору істотно зростає роль методологічних, системних, міждисциплінарних знань людини, необхідних для осмисленого оперування різними знаннями з метою вирішення нових проблем. Ця нова парадигма особливе місце відводить інституціоналізації навчальних дисциплін.

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Відносини між учителем та учнем

Головне у викладацькій діяльності – встановлення між вчителем і учнем взаємних довірливих і шанобливих відносин, що дають можливість передавати знання у безпосередньому спілкуванні. Для педагога необхідні не тільки глибокі теоретичні знання, почерпнуті ним із

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Різні форми власності в освіті

Одним з нових підходів до освіти є істотне скорочення наявності державних структур у сфері освіти, оскільки “державне управління” залишає мало місця для гнучкості, настільки необхідної для ефективного навчання” [37, с. 12]. В Україні з

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Безперервна освіта та перепідготовка кадрів

В ядерній фізиці є виразний термін “період напіврозпаду”. Стосовно освіти період напіврозпаду шкільних знань орієнтовно становить 20 років, інститутських – десять, спеціальні інженерні знання знецінюються наполовину за три роки, а в обміні телекомунікацією половина

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Дистанційне навчання

В ядерній фізиці є виразний термін “період напіврозпаду”. Стосовно освіти період напіврозпаду шкільних знань орієнтовно становить 20 років, інститутських – десять, спеціальні інженерні знання знецінюються наполовину за три роки, а в обміні телекомунікацією половина

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Нетрадиційні форми навчання

При викладанні кожної навчальної дисципліни, у тому числі й соціології, у ВНЗ України широко використовуються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання. До традиційних методів зараховують лекції, семінари, що включають написання й обговорення рефератів,

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Соціальні проблеми реформування освіти

При викладанні кожної навчальної дисципліни, у тому числі й соціології, у ВНЗ України широко використовуються як традиційні, так і нетрадиційні методи викладання. До традиційних методів зараховують лекції, семінари, що включають написання й обговорення рефератів,

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Розділ 2. Нетрадиційне проведення лекцій

Основні правила, яких зобов’язаний дотримуватися лектор для підготовки навчальної лекції, такі: – підбір, вивчення й аналіз здобутків класиків соціології з досліджуваних проблем; – підбір, вивчення й аналіз літератури сучасних соціологів, соціальних психологів і соціальних

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Лекція-есе

Основні правила, яких зобов’язаний дотримуватися лектор для підготовки навчальної лекції, такі: – підбір, вивчення й аналіз здобутків класиків соціології з досліджуваних проблем; – підбір, вивчення й аналіз літератури сучасних соціологів, соціальних психологів і соціальних

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання у лекціях міфів і сказань

Найчастіше в текстах лекцій використовуються різні міфи і сказання. Слово “міф” грецького походження і в перекладі означає “оповідання”. Міфами прийнято називати фантастичні оповідання, засновані на релігійних віруваннях, у яких розповідається про богів, створення світу,

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання в лекціях билин та сказань

На відміну від міфів і казок, давньоруські епічні сказання, названі билинами, є оповіданнями про події, що дійсно відбувалися у давні часи. Термін “билина” введений в обіг у середині XX ст. істориком і фольклористом І.

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання в лекціях народних казок

На відміну від міфів і казок, давньоруські епічні сказання, названі билинами, є оповіданнями про події, що дійсно відбувалися у давні часи. Термін “билина” введений в обіг у середині XX ст. істориком і фольклористом І.

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання в лекціях розповідей про історичні події

Можна використовувати в лекції і розповіді про історичні події, якщо вони підтверджують чи, навпаки, спростовують основну тезу лекції. Наприклад, на лекціях з історії, релігієзнавства можна було б навести приклад трагедії афінських стратегів, описаної Ксенофонтом

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання в лекціях сюжетів художніх творів

Можна використовувати в лекції і розповіді про історичні події, якщо вони підтверджують чи, навпаки, спростовують основну тезу лекції. Наприклад, на лекціях з історії, релігієзнавства можна було б навести приклад трагедії афінських стратегів, описаної Ксенофонтом

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання прислів’їв, народної мудрості

Нетрадиційним методом викладу навчальних дисциплін можна вважати і використання лектором прислів’їв і приказок, що є душею народу і характеризують його менталітет. Так, при викладанні курсу “Соціологія міжнаціональних відносин” бажано навести ряд прислів’їв, що розкривають

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання образних порівнянь

Іноді при читанні лекції корисно використовувати образні порівняння, наприклад, якщо її тема пов’язана із соціальним контролем, то можна навести такий приклад. У Франції є оригінальні ваги, на яких вимірюється вага людини. До 100 кг

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Розділ 3. Підготовка та проведення практичних занять

Традиційною формою закріплення прослуханого курсу лекцій і перевірки знань є семінар, написання та обговорення рефератів. Семінар – форма заняття, під час якої відбувається спілкування вчителя та учня, своєрідний діалог, тому вчителю необхідно знати особливості

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Мистецтво діалогу

Традиційною формою закріплення прослуханого курсу лекцій і перевірки знань є семінар, написання та обговорення рефератів. Семінар – форма заняття, під час якої відбувається спілкування вчителя та учня, своєрідний діалог, тому вчителю необхідно знати особливості

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Підготовка до проведення семінару

При розробці семінарського заняття важливо грамотно визначити коло питань, які будуть винесені для обговорення, виділити проблеми для написання рефератів, підібрати літературу для самостійної роботи. Заздалегідь студентів треба ознайомити з основними питаннями і темами рефератів

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Складання робочих програм

У Запорізькому національному університеті в рамках вивчення курсів “Методи викладання соціології” та “Методи викладання суспільних дисциплін” студентам було запропоновано як домашнє завдання розробити робочі програми для викладання різноманітних навчальних дисциплін, що вивчаються у вузах.

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – “Круглий стіл”

У Запорізькому національному університеті в рамках вивчення курсів “Методи викладання соціології” та “Методи викладання суспільних дисциплін” студентам було запропоновано як домашнє завдання розробити робочі програми для викладання різноманітних навчальних дисциплін, що вивчаються у вузах.

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Робота з понятійним апаратом

Не тільки в лекціях, а й на практичних заняттях можна дуже цікаво подати роботу з понятійним апаратом. Найкраще це можна зробити у вигляді спеціальних вправ, які слід видати студентам як домашнє завдання, а потім

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Використання психологічних тестів

Не тільки в лекціях, а й на практичних заняттях можна дуже цікаво подати роботу з понятійним апаратом. Найкраще це можна зробити у вигляді спеціальних вправ, які слід видати студентам як домашнє завдання, а потім

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Складання тестів для контролю знань

Однією з форм контролю знань студентів можуть служити спеціалізовані тести. Відповіді на такі тести студенти подають у письмовому вигляді із зазначенням свого прізвища. Перевіривши правильність відповідей, викладач виставляє оцінку кожному студентові. Це можуть бути

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Ділові ігри

Однією з форм контролю знань студентів можуть служити спеціалізовані тести. Відповіді на такі тести студенти подають у письмовому вигляді із зазначенням свого прізвища. Перевіривши правильність відповідей, викладач виставляє оцінку кожному студентові. Це можуть бути

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Тематичні кросворди

Великий інтерес у студентів викликає складання кросвордів за тематикою дисциплін, що вивчаються у вузах, та робота з ними. Спочатку викладач подає теоретичні основи складання кросвордів, розповідає, яким вимогам має відповідати грамотно складений кросворд і

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Соціологічні дослідження

Великий інтерес у студентів викликає складання кросвордів за тематикою дисциплін, що вивчаються у вузах, та робота з ними. Спочатку викладач подає теоретичні основи складання кросвордів, розповідає, яким вимогам має відповідати грамотно складений кросворд і

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Педагогічний практикум

Великий інтерес у студентів викликає складання кросвордів за тематикою дисциплін, що вивчаються у вузах, та робота з ними. Спочатку викладач подає теоретичні основи складання кросвордів, розповідає, яким вимогам має відповідати грамотно складений кросворд і

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Екскурсія

І ще одна нетрадиційна форма подання навчального матеріалу у ВНЗ, яку широко можуть використовувати викладачі різних суспільних дисциплін, – це екскурсія. Екскурсія є тематичним подорожуванням у певному середовищі: нехай це штучне середовище музею чи

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Висновки

Викладання – процес творчий, суто індивідуальний і залежить від особистості педагога. Не можна нав’язувати невластиві методи викладання тому, хто їх не розуміє або не визнає. У будь-якому навчальному процесі і тим більше у вищій

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Література

Викладання – процес творчий, суто індивідуальний і залежить від особистості педагога. Не можна нав’язувати невластиві методи викладання тому, хто їх не розуміє або не визнає. У будь-якому навчальному процесі і тим більше у вищій