Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Соціологічні дослідження

Великий інтерес у студентів викликає складання кросвордів за тематикою дисциплін, що вивчаються у вузах, та робота з ними. Спочатку викладач подає теоретичні основи складання кросвордів, розповідає, яким вимогам має відповідати грамотно складений кросворд і тим паче тематичний кросворд. Для прикладу може бути використаний кросворд, який подається в книзі “Соціологія: Практикум” [174, с. 235].

Тематичні кросворди можуть бути використані в навчальному процесі та для контролю знань студентів. Після перевірки відповідей на кросворд викладач виставляє оцінки в журнал.

Пояснивши, як має будуватися тематичний кросворд, викладач задає студентам як домашнє завдання скласти тематичний кросворд за різними дисциплінами. Перевіривши і відібравши найбільш вдалі кросворди, на наступному практичному занятті викладач дає можливість студентам, які їх розробили, розповісти про них та роздати студентам, щоб вони дали на них відповіді. Через деякий час студент – автор кросворду – виходить до дошки і самостійно заповнює ті місця у кросворді, на які не змогла дати відповідь аудиторія.

У рамках вивчення курсів “Методи викладання соціології” та “Методи викладання суспільних дисциплін” у Запорізькому національному університеті та Гуманітарному університеті “ЗІДМУ” заняття зі складання та розгляду тематичних кросвордів пройшли дуже цікаво. Найбільш вдалі кросворди, які розробили студенти, подані в додатку 15.

Соціологічні дослідження

Цікавою формою проведення практичних занять, як відзначають самі студенти – майбутні соціологи, є соціологічний практикум, коли вони самі розробляють інструментарій та самостійно проводять соціологічні дослідження. Такі заняття дають можливість набути навичок самостійного соціологічного аналізу на рівні теорії та методології, а також оволодіти методикою й технікою проведення конкретних соціологічних досліджень (див. додаток 16).

У рамках практичних занять проводилися такі соціологічні дослідження: визначення лідера студентської групи, розгляд конфліктних ситуацій, ставлення до викладання дисциплін у вузі та інші.

Студенти кафедри соціології і соціального управління ЗНУ, а також кафедри соціології та соціальної роботи ГУ “ЗІДМУ” беруть участь у соціологічних дослідженнях, які цікавлять Запорізьку державну обласну адміністрацію та органи самоврядування регіону. Дуже велике навантаження наші студенти мають під час виборчих кампаній. Кафедрами вже нагромаджений певний досвід проведення соціологічних опитувань населення (інтерв’ю, анкетування) щодо виявлення рейтингу кандидатів, які йдуть на вибори, щодо ставлення респондентів до споживання товарів народного вжитку тощо.

Педагогічний практикум

У 2003-2004 навчальному році в ЗНУ студентам було запропоновано розробити яку-небудь лекцію або практичне заняття та провести їх самостійно за рахунок педагогічної практики. Так, студентами, які вивчають курс “Методи викладання суспільних дисциплін”, були підготовлені і прочитані лекції по цьому курсу, а також розроблені семінари і практичні заняття.

Вдало була проведена лекція з курсу “Соціологія кар’єри” на тему “Стратегія службової кар’єри”. Розробила її та провела заняття Присєкіна Ірина, студентка, яка закінчувала магістратуру факультету менеджменту Запорізького національного університету. Вона чотири місяці була на стажуванні на промислових підприємствах і фірмах США. У цій лекції вона використовувала не тільки досвід України в питаннях стратегії службової кар’єри, але й досвід Сполучених Штатів Америки.

Такий педагогічний практикум може бути використаний викладачами будь-якої дисципліни, що вивчається у вищій школі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Соціологічні дослідження