Вексельна справа – Демківський А. В

Вексельна справа – Демківський А. В. – ВСТУП

Непослідовні управлінські рішення в Україні та їхні негативні наслідки вже переконали більшість членів нашого суспільства у неефективності політики невизначеності та половинчастих реформ. Фінансово-економічна нестабільність дедалі більше підштовхує нас до визнання того факту, що шлях

Вексельна справа – Демківський А. В. – ЧАСТИНА I. ВЕКСЕЛЬ ТА ВЕКСЕЛЬНИЙ ОБІГ

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ Проблеми заборгованості, погіршення платіжної дисципліни та нестачі оборотних коштів настільки загострилися в Україні, що стали причиною припинення безперервності відтворювальних процесів у більшості суб’єктів господарського життя,

Вексельна справа – Демківський А. В. – Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ Проблеми заборгованості, погіршення платіжної дисципліни та нестачі оборотних коштів настільки загострилися в Україні, що стали причиною припинення безперервності відтворювальних процесів у більшості суб’єктів господарського життя,

Вексельна справа – Демківський А. В. – ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ Проблеми заборгованості, погіршення платіжної дисципліни та нестачі оборотних коштів настільки загострилися в Україні, що стали причиною припинення безперервності відтворювальних процесів у більшості суб’єктів господарського життя,

Вексельна справа – Демківський А. В. – ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКСЕЛІВ

Вексель (нім. Wechsel – зміна, обмін, розмін) – це встановленого зразка абстрактний письмово оформлений борговий документ, за яким одна сторона угода І зобов’язується заплатити іншій певну суму грошей у І зазначений термін. Основу векселя

Вексельна справа – Демківський А. В. – ФУНКЦІЇ ВЕКСЕЛІВ

Загалом векселі у процесі свого обігу виконують три найважливіші функції: оформлення короткострокового кредиту; платіжно-облікову функцію; контролю за станом господарсько-збутової діяльності учасників економічного життя. Оскільки вексель складається і видається з метою розрахунків у товарних угодах,

Вексельна справа – Демківський А. В. – ОСОБЛИВОСТІ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА

Складові системи. За своєю суттю і формою вексель істотно вексельною права відрізняється від усіх інших боргових зобов’язань. Виконуючи функції знаряддя кредиту, засобу платежу та інструменту для інкасування боргів, вексель творить особливу сферу вексельного права.

Вексельна справа – Демківський А. В. – Складові системи

Складові системи. За своєю суттю і формою вексель істотно вексельною права відрізняється від усіх інших боргових зобов’язань. Виконуючи функції знаряддя кредиту, засобу платежу та інструменту для інкасування боргів, вексель творить особливу сферу вексельного права.

Вексельна справа – Демківський А. В. – Уніфікація міжнародно визнаних принципів вексельного права

Вексельне право, основоположні елементи якого виникли ще у XII ст., розвивалося під загальним впливом удосконалення товарно-грошових відносин та обміну. Разом із тим у різних країнах йому були властиві суттєві відмінності, викликані неоднаковим тлумаченням норм

Вексельна справа – Демківський А. В. – Розділ 2.СВІТОВИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЯ І ВЕКСЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Економічні передумови появи прообразів векселя Вєксель як знаряддя комерційного кредиту і різновид цінного паперу закономірно виник на певному історичному етапі розвитку товарного виробництва і суспільного ринку. Нерівномірність надходжень