Валютні операції. Порядок здійснення та обліку – Лівшиц Д. М. – Розділ III. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю

Стаття 11. Повноваження Національного банку України та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання

1. Національний банк України у сфері валютного регулювання: здійснює валютну політику виходячи з принципів загальної економічної політики України;

Складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

Контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

Визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;

Видає у межах, передбачених цим Декретом, обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;

Нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;

Видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймає рішення про їх скасування;

Установлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях, згідно із статтею 8 цього Декрету;

Установлює за погодженням з Міністерством статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;

Забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

2. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:

Визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України;

Бере участь у складанні платіжного балансу України;

Забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;

Забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України згідно із статтею 14 цього Декрету;

Визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, які використовуються у неторговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.

Стаття 12. Сфера валютного контролю

1. Валютні операції за участю резидентів і нерезидентів підлягають валютному контролю.

Валютному контролю підлягають також зобов’язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, які випливають з пункту 1 статті 9 цього Декрету.

2. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах повноважень, визначених статтею 13 цього Декрету, а також про майно, що підлягає декларуванню згідно з пунктом 1 статті 9 цього Декрету.

Стаття 13. Функції державних органів і банківської системи України у сфері валютного контролю

1. Національний банк України є головним органом валютного контролю, що:

Здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених цим Декретом до компетенції інших державних органів;

Забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншими актами валютного законодавства України.

2. Уповноважені банки, фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які отримали від Національного банку України генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи.

(Пункт 2 статті 13 в редакції Закону N 3453-ІУ від 21.02.2006)

3. Державна податкова інспекція України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами на території України.

4. Міністерство зв’язку України здійснює контроль за додержанням правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

( Частина п ‘ята статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4496-УІ від 13.03.2012 )


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку – Лівшиц Д. М. – Розділ III. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання і валютного контролю