Валютні операції. Порядок здійснення та обліку – Лівшиц Д. М. – РОЗДІЛ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

Глава 1. Особливості надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III – позика) нерезидентам надають тільки резиденти – юридичні особи, а також резиденти – фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.

Уповноважені банки, що мають письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій із залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та уповноважені фінансові установи, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам, надають кредити (позики) в іноземній валюті тільки банкам-нерезидентам.

( Пункт 1.1 глави 1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N108 від 28.02.2009 )

1.2. Резиденти (крім уповноважених банків) надають позики нерезидентам лише за рахунок коштів в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика.

( Пункт 1.2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 265 від 30.04.2009 )

1.3. Резиденти надають позики нерезидентам на визначений відповідним договором строк на умовах повернення.

1.4. Надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту потребує отримання резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту (далі – ліцензія). Ліцензії видаються Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку (далі – Департамент).

Вимоги цього пункту не поширюються на операції, які здійснюються уповноваженими банками, що мають письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій із залучення і розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, та операції уповноважених фінансових установ, що мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання ними позик в іноземній валюті нерезидентам.

( Пункт 1.4 глави 1 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N265 від 30.04.2009)(Пункт 1.4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N321 від 31.08.2005, N118 від 26.04.2011)(Пункт 1 .5 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 265 від 30.04.2009)(Пункт 1.6 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N265 від 30.04.2009)(Пункт 1.7 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 265 від 30.04.2009 )

1.5. Валютні операції з надання та повернення позик, сплати процентів за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі.

1.6. Позику, надану резидентом нерезиденту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2-їабо 3-ї групи Класифікатора, – в іноземній валюті як 2-їта 3-ї, так і 1-ї груп Класифікатора.

1.7. Резидент (крім уповноваженого банку) надає позику лише тому нерезиденту, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачена можливість її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.

( Пункт 1.7 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N265 від 30.04.2009)

1.8. Під час реалізації резидентами стратегічно важливих для економіки України проектів, які дають змогу забезпечити гарантований збут українських товарів на цих ринках, надання резидентам гарантії, зазначеної в пункті 1.7 цієї глави, не вимагається. Переказування іноземної валюти за межі України з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту здійснюється відповідно до окремої постанови Правління Національного банку України.

(Главу 1 розділу II доповнено пунктом згідно з Постановою Національного банку N 288 від 12.08.2005; Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Глава 2. Контрольні функції обслуговуючого банку

2.1. Валютні операції з надання резидентом (крім уповноваженого банку) позики нерезидентові та повернення нерезидентом позики резиденту здійснюються через визначений резидентом уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування вищезазначених валютних операцій (підрозділ банку) (далі – обслуговуючий банк).

(Главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.1 Згідно з Постановою Національного банку N265 від 30.04.2009)

2.2. Уповноважений банк під час прийняття рішення про надання резидентові згоди на обслуговування позики може вимагати від резидента документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій агента валютного контролю за операціями резидента.

(Главу 2 розділу II доповнено пунктом 2.2 Згідно з Постановою Національного банку N265 від 30.04.2009)

2.3. Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезиденту здійснюється на підставі ліцензії та договору позики.

2.4. Обслуговування позики в межах одного договору позики має проводитися лише через обслуговуючий банк, зазначений у ліцензії.

2.5. Обслуговування позики передбачає списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента та зарахування на рахунок резидента іноземної валюти, поверненої нерезидентом, а також виконання інших операцій, передбачених договором позики.

2.6. Контроль за здійсненням резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту та її повернення нерезидентом покладається на обслуговуючий банк.

2.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які свідчать про правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або обслуговуючим банком за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.

2.8. Обслуговуючий банк зобов’язаний за валютними операціями резидентів, пов’язаними із наданням і поверненням позик, подавати звітність у порядку, установленому Національним банком.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Валютні операції. Порядок здійснення та обліку – Лівшиц Д. М. – РОЗДІЛ II. Порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам