Валеологія – Грибан В. Г

Валеологія – Грибан В. Г. – ВІД АВТОРА

Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов’язані з ним глобальні соціальні, економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Вони суттєво відрізняються

Валеологія – Грибан В. Г. – Розділ 1.ПОНЯТТЯ ПРО ВАЛЕОЛОГІЮ. ОБ’ЄКТ, МЕТОД ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ

Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов’язані з ним глобальні соціальні, економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Вони суттєво відрізняються

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.1. Валеологія як наука

Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов’язані з ним глобальні соціальні, економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання постійної адаптації до умов життя. Вони суттєво відрізняються

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.2. Здоров’я та хвороба

СТРУКТУРА ВАЛЕОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ВАЛЕОЛОГІЯ Предмет валеології – індивідуальне здоров’я людини, його механізми. Проаналізуємо більш конкретно цю категорію. Здоров’я та хвороба – основні категорії наукового пізнання в медицині. Так як це пов’язано з людиною,

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.3. Об’єкт валеології

Об’єктом науки є предмет, на який спрямована її активність. У медицині об’єктом є хвороба людини та середовище якому проходить життєдіяльність індивіда. Здорова людина не потрапляє у поле зору лікаря. Саме тому процес зниження рівня

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.4. Методологічні основи валеології

Об’єктом науки є предмет, на який спрямована її активність. У медицині об’єктом є хвороба людини та середовище якому проходить життєдіяльність індивіда. Здорова людина не потрапляє у поле зору лікаря. Саме тому процес зниження рівня

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.5. Основні завдання валеології

1. Розробка й реалізація уявлень про здоров’я, побудова діагностичних моделей і методів його оцінки та прогнозування. 2. Кількісна оцінка рівня здоров’я практично здорової людини, його прогнозування, характеристика образу та якості її життя, розробка на

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.6. Початок та історія розвитку валеології

1. Розробка й реалізація уявлень про здоров’я, побудова діагностичних моделей і методів його оцінки та прогнозування. 2. Кількісна оцінка рівня здоров’я практично здорової людини, його прогнозування, характеристика образу та якості її життя, розробка на

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.7. Дефініції та понятійний апарат

Кожна наука має власний понятійний апарат (глосарій) та основні дефініції або визначення (тезаурус), за допомогою яких інтерпретуються сучасні наукові дані. Основна категорія валеології – індивідуальне здоров’я людини, яке виходить із гармонійності та сили біоенерго-інформаційної

Валеологія – Грибан В. Г. – 1.8. Вплив екологічних факторів на здоров’я людини

Людина – це біологічна істота, тому всі природні фактори та умови, у яких вона живе, впливають на її здоров’я. Активна трудова діяльність упродовж багатьох тисяч років розвинула й ускладнила взаємозв’язок людини і природи. Лише

Валеологія – Грибан В. Г. – Розділ 2. ЛЮДИНА ТА її ЗДОРОВ’Я З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

2.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя Як уже відомо, предметом вивчення санології є здоров’я, а об’єктом – людина здорова та людина в “третьому” стані. Щоб дослідити здоров’я,

Валеологія – Грибан В. Г. – 2.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя

2.1. Людина як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість, біополя Як уже відомо, предметом вивчення санології є здоров’я, а об’єктом – людина здорова та людина в “третьому” стані. Щоб дослідити здоров’я,

Валеологія – Грибан В. Г. – 2.2. Давні холістичні системи

Цілісний (холістичний) підхід до здоров’я людини складався у світовій філософії та медицині здавна. Його пізнання розширює та поглиблює наукову концепцію про Всесвіт і людину, сприяє її розвитку, доповнює системне уявлення про людину. Стародавня індійська

Валеологія – Грибан В. Г. – 2.3. Здоров’я та його механізми з позиції системного підходу

Кожна система має зовнішні та внутрішні аспекти функціонування. Зовнішнім аспектом для людини є навколишнє середовище, в якому вона виконує свої біологічні та соціальні функції. Внутрішній стан людини можливо оцінити за ступенем гармонійності системи, тобто

Валеологія – Грибан В. Г. – Розділ 3. ДІАГНОСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я

3.1. Класифікація діагностичних моделей Діагностика – розділ медицини, що вивчає методи та принципи встановлення діагнозу (діагноз – розпізнання). Це особливий вид лікарської діяльності, що має багато схожого з науковим пізнанням. Лікар є суб’єктом, а

Валеологія – Грибан В. Г. – 3.1. Класифікація діагностичних моделей

3.1. Класифікація діагностичних моделей Діагностика – розділ медицини, що вивчає методи та принципи встановлення діагнозу (діагноз – розпізнання). Це особливий вид лікарської діяльності, що має багато схожого з науковим пізнанням. Лікар є суб’єктом, а

Валеологія – Грибан В. Г. – 3.2. Донозологічна діагностика здоров’я за функціональними показниками

3.1. Класифікація діагностичних моделей Діагностика – розділ медицини, що вивчає методи та принципи встановлення діагнозу (діагноз – розпізнання). Це особливий вид лікарської діяльності, що має багато схожого з науковим пізнанням. Лікар є суб’єктом, а

Валеологія – Грибан В. Г. – 3.3. Діагностика рівня здоров’я за прямими показниками

Цей тип моделі має два різновиди – діагностика за визначенням біологічного віку або за резервами біоенергетики. Діагностика рівня здоров’я за визначенням біологічного віку, тобто за швидкістю старіння організму. Специфіку старіння визначають або за співпаданням

Валеологія – Грибан В. Г. – 3.4. Діагностика рівня здоров’я за резервами біоенергетики

Цей тип моделі має два різновиди – діагностика за визначенням біологічного віку або за резервами біоенергетики. Діагностика рівня здоров’я за визначенням біологічного віку, тобто за швидкістю старіння організму. Специфіку старіння визначають або за співпаданням

Валеологія – Грибан В. Г. – Розділ 4. ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

4.1. Поняття про психіку здоров’я, структура психіки Психіка – сфера мислення, почуттів та емоцій, інтеграція цих окремих автономних систем у цілісну особистість. Психічне здоров’я, разом із фізіологічним, входить до загального здоров’я. Першопричина, яка є

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.1. Поняття про психіку здоров’я, структура психіки

4.1. Поняття про психіку здоров’я, структура психіки Психіка – сфера мислення, почуттів та емоцій, інтеграція цих окремих автономних систем у цілісну особистість. Психічне здоров’я, разом із фізіологічним, входить до загального здоров’я. Першопричина, яка є

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.2. Природні особистості психіки

До них належать: 1. Особливості психічного коду людини. Згідно з уявленнями К. Г. Юнга, природжений психічний код людини, який визначає майбутні тенденції її поведінки, як елементи має архетипи – прообрази колективного підсвідомого. Це універсальні

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.3. Набуті у процесі життя особливості психіки. Вчення про стрес, загальний адаптаційний синдром

Крім спадкових факторів, на стан психічного здоров’я впливають і ті, які діяли протягом життя людини. Наприклад, це психічний стрес, який пов’язаний з емоційними та інтелектуальними перевантаженнями або психологічними травмами, що часто поєднуються зі стресом.

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.4. Механізми психічного та фізіологічного стресу

Механізмом, який запускає психічний стрес, є емоції. Негативні емоції сильніші та довготриваліші, ніж позитивні. Негативні емоції збуджують на досягнення мети, задоволення потреби, тому й виникають при фрустрації (незадоволенні потреби), ситуації вибору в умовах надто

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.5. Наслідки стресу

Механізмом, який запускає психічний стрес, є емоції. Негативні емоції сильніші та довготриваліші, ніж позитивні. Негативні емоції збуджують на досягнення мети, задоволення потреби, тому й виникають при фрустрації (незадоволенні потреби), ситуації вибору в умовах надто

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.6. Профілактика психічного стресу та корекція його наслідків

Профілактика та корекція базується на чотирьох принципах валеології. 1. Підвищення стійкості до стресу. Потрібно готувати людей до різних ситуацій, вчити управляти своїми емоціями. 2. Позбавлення від психічної напруги, оптимальна реакція на негативні емоції. 3.

Валеологія – Грибан В. Г. – 4.7. Сучасні підходи до психічного оздоровлення

Профілактика та корекція базується на чотирьох принципах валеології. 1. Підвищення стійкості до стресу. Потрібно готувати людей до різних ситуацій, вчити управляти своїми емоціями. 2. Позбавлення від психічної напруги, оптимальна реакція на негативні емоції. 3.

Валеологія – Грибан В. Г. – Розділ 5. РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ТА ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

5.1. Фізіологія репродуктивної системи Репродуктивна система складається з чоловічих та жіночих статевих органів, але вони самі, без відповідного фізичного й репродуктивного здоров’я, не здатні забезпечити продовження людського роду. Репродуктивне здоров’я дає можливість людям мати

Валеологія – Грибан В. Г. – 5.1. Фізіологія репродуктивної системи

5.1. Фізіологія репродуктивної системи Репродуктивна система складається з чоловічих та жіночих статевих органів, але вони самі, без відповідного фізичного й репродуктивного здоров’я, не здатні забезпечити продовження людського роду. Репродуктивне здоров’я дає можливість людям мати

Валеологія – Грибан В. Г. – 5.2. Статевий цикл людини та статева поведінка

Менструальний цикл – це сукупність морфологічних і фізіологічних змін в організмі жінки від однієї менструації до наступної. Менархе (перша менструація) виявляється у період статевого дозрівання, переважно у віці 12-14 років, інколи значно раніше (у

Валеологія – Грибан В. Г. – 5.3. Загальне уявлення про репродуктивну здатність, репродуктивний потенціал

На біологічному рівні функціонування у людини є два головні завдання: вижити та відтворити собі подібних. Виживання пов’язане з такими валеологічними поняттями, як адаптаційний потенціал і рівень індивідуального фізичного здоров’я. Друге завдання вирішується лише репродуктивно

Валеологія – Грибан В. Г. – 5.4. Фактори формування та збереження репродуктивного здоров’я

На біологічному рівні функціонування у людини є два головні завдання: вижити та відтворити собі подібних. Виживання пов’язане з такими валеологічними поняттями, як адаптаційний потенціал і рівень індивідуального фізичного здоров’я. Друге завдання вирішується лише репродуктивно

Валеологія – Грибан В. Г. – 5.5. Статева культура, як передумова репродуктивного здоров’я

Статева культура – це поняття більш широке, ніж культура сексуальних відносин. Формування гармонійних відносин між чоловіком і жінкою будується на розумінні феномена чоловіка та жінки. Чоловік і жінка – це два різні світи, два

Валеологія – Грибан В. Г. – 5.6. Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров’я

Тепер ці захворювання називають сексуально-трансмісійними (СТЗ), тому що вони переважно передаються статевим шляхом. До них належать як давно відомі (сифіліс, гонорея), так і нові (СНІД та інші). Сифіліс (люес) Збудника завезено в Європу з

Валеологія – Грибан В. Г. – Розділ 6. ОЗДОРОВЛЕННЯ, МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗДОРОВ’ЯМ

6.1. Залежність здоров’я людини від стану хребта Хребет має дуже важливе значення у підтримці фізичного та психічного здоров’я людини. Хоча стан хребта не має прямого зв’язку з тривалістю життя, але він опосередковано впливає на

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.1. Залежність здоров’я людини від стану хребта

6.1. Залежність здоров’я людини від стану хребта Хребет має дуже важливе значення у підтримці фізичного та психічного здоров’я людини. Хоча стан хребта не має прямого зв’язку з тривалістю життя, але він опосередковано впливає на

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.1.1. Передумови порушення функції хребта та причини дегенеративно-дистрофічних процесів у ньому

6.1. Залежність здоров’я людини від стану хребта Хребет має дуже важливе значення у підтримці фізичного та психічного здоров’я людини. Хоча стан хребта не має прямого зв’язку з тривалістю життя, але він опосередковано впливає на

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.1.2. Остеохондроз і його прояви у людини

Ця хвороба широко розповсюджена і настільки небезпечна, що входить у п’ятірку тих видів патології, які призводять до втрати працездатності чи інвалідності, її не виявляють лише у грудних дітей. У Росії виявлено 25 млн хворих,

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.1.3. Профілактика остеохондрозу та оздоровлення хребта

Ця хвороба широко розповсюджена і настільки небезпечна, що входить у п’ятірку тих видів патології, які призводять до втрати працездатності чи інвалідності, її не виявляють лише у грудних дітей. У Росії виявлено 25 млн хворих,

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2. Механізм оздоровчої дії фізичних вправ

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов’язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв’язки, закладені природою і закріплені

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.1. Працездатність, робота, стомлення, відпочинок

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов’язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв’язки, закладені природою і закріплені

Валеологія – Грибан В. Г. – Утома

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов’язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв’язки, закладені природою і закріплені

Валеологія – Грибан В. Г. – Фізична активність

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури пов’язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням функцій опорно-рухового апарата, активізацією обміну речовин. У результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються нервово-рефлекторні зв’язки, закладені природою і закріплені

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.2. Роль фізичної активності в розвитку перехресної адаптації

У відповідь на дію різних факторів зовнішнього середовища організм реагує певними пристосувальними реакціями, які забезпечують збереження гомеостазу, а відповідно, і життя. Жити – означає пристосовуватись, тобто адаптуватись. В основі адаптації (від аdaptation – пристосування)

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.3. Фізичні вправи та функціональні резерви організму

У відповідь на дію різних факторів зовнішнього середовища організм реагує певними пристосувальними реакціями, які забезпечують збереження гомеостазу, а відповідно, і життя. Жити – означає пристосовуватись, тобто адаптуватись. В основі адаптації (від аdaptation – пристосування)

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.4. Фізичні вправи та імунна система

Імунітет (від immunitas – звільнення від чогось) – несприйнятливість організму до збудників захворювань та чужорідних речовин. Інакше кажучи, це спосіб захисту внутрішнього середовища організму від живих тіл і речовин, які несуть на собі ознаки

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.5. Фізичні вправи як засіб загартовування

Імунітет (від immunitas – звільнення від чогось) – несприйнятливість організму до збудників захворювань та чужорідних речовин. Інакше кажучи, це спосіб захисту внутрішнього середовища організму від живих тіл і речовин, які несуть на собі ознаки

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.6. Фізичні фактори, що сприяють формуванню, зростанню та зміцненню здоров’я людини

Найбільш доступний вид фізичних вправ – це ходіння. Воно особливо корисно людям, які довго сидять. Починати потрібно з ходіння по 10 хв., поступово збільшуючи тривалість вправи до 40-50 хв. Людина, що почала займатись ходінням,

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.2.7. Техніка та методика самоконтролю за фізичним навантаженням

Спостереження лікарів довели, що надто велика м’язова активність призводить до виснаження нервової системи, розвитку небажаних, а згодом патологічних змін в організмі людини. Тому кожна людина, яка займається фізичними вправами, мусить пам’ятати про поступовість нарощування

Валеологія – Грибан В. Г. – 6.3. Методи загартовування

Загартовування – це своєрідне тренування термоадаптаційних механізмів організму, їхня підготовка до своєчасної мобілізації, це один із методів профілактики захворювань і укріплення здоров’я. Відомий російський фізіолог І. Р. Тарханов, автор книги “О закаливании человеческого организма”