Управління персоналом – Виноградський М. Д

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Вступ

Усучасних умовах особливо важливе значення має раціональне використання людських ресурсів в організації всіх форм власності. Уроки господарської діяльності показали, що рішення важливих проблем інноваційного економічного і соціального розвитку країни неможливе без організації принципово нових

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – РОЗДІЛ I. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

1.1. Роль та значення управління персоналом як науки. 1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами. 1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом. 1.4. Суб’єкти функціонування системи управління персоналом. 1.5. Фактори впливу на людей в

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.1. Роль та значення управління персоналом як науки

1.1. Роль та значення управління персоналом як науки. 1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами. 1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом. 1.4. Суб’єкти функціонування системи управління персоналом. 1.5. Фактори впливу на людей в

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.2. Відзнаки управління персоналом і управління людськими ресурсами

У сучасній ринковій економіці розвинутих країн світу широко розповсюджені такі: людські ресурси, трудові ресурси, персонал і поняття управління людськими ресурсами, управління трудовими ресурсами, управління персоналом. Досвідчені менеджери добре розуміють, що для того, щоб розвиватися,

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.3. Цілі функціонування системи управління персоналом

У ринковій економіці завдання будь-якої організації є вижити у конкурентній боротьбі. Управління персоналом – діяльність, яка служить гарантією того, що організація буде жити і розвиватись. Головною метою системи управління персоналом є забезпечення ефективності роботи

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.4. Суб’єкти системи управління персоналом

У ринковій економіці завдання будь-якої організації є вижити у конкурентній боротьбі. Управління персоналом – діяльність, яка служить гарантією того, що організація буде жити і розвиватись. Головною метою системи управління персоналом є забезпечення ефективності роботи

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.5. Фактори впливу на людей у процесі виробництва

Фактор – це суттєва обставина у якомусь процесі або Явищі. У процесі виробництва на людей впливають три фактори, які розкриті в табл. 1.3. Таблиця 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЮДЕЙ Фактори Зміст фактору

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.6. Класифікація і зміст системи управління персоналом

Принцип – це основне вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки і тощо. Принципи управління персоналом організації викладені на рис. 1.4. Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом Принцип відповідності функцій управління персоналом

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом

Принцип – це основне вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки і тощо. Принципи управління персоналом організації викладені на рис. 1.4. Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом Принцип відповідності функцій управління персоналом

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 1.7. Методи аналізу та побудови системи управління персоналом

Принцип – це основне вихідне положення якоїсь теорії, вчення, науки і тощо. Принципи управління персоналом організації викладені на рис. 1.4. Зміст принципів, які характеризують вимоги до системи управління персоналом Принцип відповідності функцій управління персоналом

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – РОЗДІЛ 2 Управління персоналом, як соціальна система

2.1. Персонал, як суб’єкт і об’єкт управління. 2.2. Соціальна структура персоналу. 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства. 2.4. Компетентність персоналу, як об’єкт стратегічного управління. 2.1. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 2.1. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління

2.1. Персонал, як суб’єкт і об’єкт управління. 2.2. Соціальна структура персоналу. 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства. 2.4. Компетентність персоналу, як об’єкт стратегічного управління. 2.1. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 2.2. Соціальна структура персоналу

В міру зростання розподілу праці і його спеціалізації відбувається виділення різних категорій працівників. Наука виділяє різні класифікації кадрів: O за посадовими ознаками; O за рівнем управління; – за спеціальною освітою; – за галузями економіки.

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня менеджерів та директорів підприємства

Головним напрямом діяльності керівників організації є: O організація на високому професіональному рівні діяльності апарату управління по управлінню статутною діяльністю; O організація і виховання згуртованого трудового колективу, який відповідає необхідним вимогам в умовах роботи в

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Вимоги до кваліфікації менеджера

На посаду менеджера підприємства призначається особа, яка має вищу професійну освіту по спеціальності менеджменту галузі діяльності або вищу професійну освіту і додаткову підготовку в області теорії та практики менеджменту і стаж роботи по спеціальності

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня директора підприємства

На посаду менеджера підприємства призначається особа, яка має вищу професійну освіту по спеціальності менеджменту галузі діяльності або вищу професійну освіту і додаткову підготовку в області теорії та практики менеджменту і стаж роботи по спеціальності

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 2.4. Компетенція персоналу як об’єкт стратегічного управління

В управлінні розрізняють поняття компетенція організації і компетенція працівника. Компетенція організаціЇ – це поєднання знань і здібностей її працівників у визначений час. Компетенція працівника – це коло питань, в яких поєднуються його знання та

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Управління компетенцією персоналу

В управлінні розрізняють поняття компетенція організації і компетенція працівника. Компетенція організаціЇ – це поєднання знань і здібностей її працівників у визначений час. Компетенція працівника – це коло питань, в яких поєднуються його знання та

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – РОЗДІЛ 3. Формування колективу організації

3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації’. 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу. 3.3. Формальні і неформальні групи. 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні. 3.5. Корпоративна культура управління персоналом. 3.6. Етичні цінності корпоративної

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації

3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації’. 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу. 3.3. Формальні і неформальні групи. 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні. 3.5. Корпоративна культура управління персоналом. 3.6. Етичні цінності корпоративної

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Формування колективу бригади

3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації’. 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу. 3.3. Формальні і неформальні групи. 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні. 3.5. Корпоративна культура управління персоналом. 3.6. Етичні цінності корпоративної

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Моральний клімат в організації

3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації’. 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу. 3.3. Формальні і неформальні групи. 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні. 3.5. Корпоративна культура управління персоналом. 3.6. Етичні цінності корпоративної

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Соціальна відповідальність організації

3.1. Трудовий колектив і соціальна відповідальність організації’. 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу. 3.3. Формальні і неформальні групи. 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні. 3.5. Корпоративна культура управління персоналом. 3.6. Етичні цінності корпоративної

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 3.2. Стадії та етапи розвитку трудового колективу

Процес управління трудовим колективом умовно поділяється на три стадії. Перша стадія – керівник тільки визначає цілі, які повинні бути досягнуті колективом у визначений період часу – зміну, місяць, квартал, рік або інший період. Друга

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 3.3. Формальні і неформальні групи

Група – це дві або більше особи, які взаємодіють з кількома або всіма членами групи безпосередньо або через мережу зв’ язків, працюють для досягнення одного або кількох завдань, керуються визначеною системою поведінки, підтримують стабільні

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 3.4. Лідерські якості керівника в управлінні персоналом

Участь керівника у досягненні трудовим колективом або окремим працівником поставлених цілей визначається перш за все змістом і якістю виконання ним функцій, передбачених посадовою інструкцією або положенням про підрозділ. На сучасному етапі в практиці роботи

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 3.5. Корпоративна культура управління персоналом

Культура організації – це сукупність ідей, корпоративних цінностей і норм поведінки, що формуються у ході спільної діяльності в організації. Корпоративна культура управління персоналом – це сукупність правил, звичаїв та практики у галузі управління персоналом,

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 3.6. Етичні цінності корпоративної культури

Культура організації – це сукупність ідей, корпоративних цінностей і норм поведінки, що формуються у ході спільної діяльності в організації. Корпоративна культура управління персоналом – це сукупність правил, звичаїв та практики у галузі управління персоналом,

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Типи корпоративних культур

Культура організації – це сукупність ідей, корпоративних цінностей і норм поведінки, що формуються у ході спільної діяльності в організації. Корпоративна культура управління персоналом – це сукупність правил, звичаїв та практики у галузі управління персоналом,

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – РОЗДІЛ 4. Згуртованість або соціальний розвиток колективу

4.1. Суть та стадії згуртованості колективу. 4.2. Психологічна сумісність працівників організації. 4.3. Сутність та значення соціального розвитку колективу. 4.4. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку. 4.1. Суть та стадії згуртованості колективу

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 4.1. Суть та стадії згуртованості колективу

4.1. Суть та стадії згуртованості колективу. 4.2. Психологічна сумісність працівників організації. 4.3. Сутність та значення соціального розвитку колективу. 4.4. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку. 4.1. Суть та стадії згуртованості колективу

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 4.2. Психологічна сумісність працівників організації

4.1. Суть та стадії згуртованості колективу. 4.2. Психологічна сумісність працівників організації. 4.3. Сутність та значення соціального розвитку колективу. 4.4. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку. 4.1. Суть та стадії згуртованості колективу

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 4.3. Сутність та значення соціального розвитку колективу

Діяльність трудових колективів в умовах ринкової економіки, зростання темпів економічного потенціалу підприємств та їх об’ єднань збільшує можливості одночасного вирішення взаємо-пов’ язаних завдань економічного і соціального розвитку. Одним із актуальних напрямів у цій галузі

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 4.4. Зміст і етапи розробки та реалізації плану соціального розвитку

Діяльність трудових колективів в умовах ринкової економіки, зростання темпів економічного потенціалу підприємств та їх об’ єднань збільшує можливості одночасного вирішення взаємо-пов’ язаних завдань економічного і соціального розвитку. Одним із актуальних напрямів у цій галузі

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – РОЗДІЛ 5. Кадрова політика організації

5.1. Поняття і типи кадрової політики. 5.2. Етапи побудови кадрової політики. 5.3. Стратегічне управління персоналом. 5.4. Види стратегій управління персоналом. 5.5. Кадрові заходи у різних стратегіях організації. 5.6. Кадрова політика управління персоналом у країнах

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 5.1. Поняття і типи кадрової політики організації

5.1. Поняття і типи кадрової політики. 5.2. Етапи побудови кадрової політики. 5.3. Стратегічне управління персоналом. 5.4. Види стратегій управління персоналом. 5.5. Кадрові заходи у різних стратегіях організації. 5.6. Кадрова політика управління персоналом у країнах

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 5.2. Етапи побудови кадрової політики

Робота з персоналом в організації не починається з вакансії і не закінчується прийманням на роботу. Процес роботи з персоналом повинен здійснюватися шляхом узгодження таких аспектів кадрової політики: 1) розробки загальних принципів кадрової політики, визначення

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 5.3. Стратегічне управління персоналом

Робота з персоналом в організації не починається з вакансії і не закінчується прийманням на роботу. Процес роботи з персоналом повинен здійснюватися шляхом узгодження таких аспектів кадрової політики: 1) розробки загальних принципів кадрової політики, визначення

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 5.4. Види стратегій управління персоналом

Таблиця 5.3 Вид стратегії організації Стратегія управління персоналом Характерні риси стратегії 1. Стратегія підприємництва Характерне для організацій, які розвивають нові напрями діяльності, вкладають кошти з високою часткою фінансових ризиків. Для реалізації цієї стратегії необхідний

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 5.5. Кадрові заходи у різних стратегіях організації

Кадрові заходи – це дії, спрямовані на досягнення відповідності персоналу завданням роботи організації на різних етапах її розвитку. Етап розвитку – це тип стратегії організації: O підприємництва O динамічного зростання O прибутковості O ліквідації

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Умови розробки кадрової політики

Зміст і специфіка конкретних програм і кадрових заходів, як і кадрова політика в цілому, залежать від зовнішнього та внутрішнього середовища організації. До факторів зовнішнього середовища належать: 1. Нормативні законодавчі обмеження. 2. Ситуація на ринку

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Інноваційна і кадрова політика у системі комерційної діяльності

Зміст і специфіка конкретних програм і кадрових заходів, як і кадрова політика в цілому, залежать від зовнішнього та внутрішнього середовища організації. До факторів зовнішнього середовища належать: 1. Нормативні законодавчі обмеження. 2. Ситуація на ринку

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 5.6. Кадрова політика управління персоналом у країнах з розвинутою ринковою економікою

Головною метою професійних спеціалістів-менеджерів у країнах з розвинутою ринковою економікою є: O підвищення виробничої, творчої віддачі і активності персоналу; O орієнтація на скорочення частки і чисельності виробничих і управлінських працівників; O розробка і реалізація

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Принципи менеджменту персоналу

Головною метою професійних спеціалістів-менеджерів у країнах з розвинутою ринковою економікою є: O підвищення виробничої, творчої віддачі і активності персоналу; O орієнтація на скорочення частки і чисельності виробничих і управлінських працівників; O розробка і реалізація

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Етапи прийняття на роботу у фірмах США

В американських фірмах приймом на роботу передбачає такі етапи: 1. Ознайомлення працівника з майбутніми функціями, правами і відповідальністю. 2. Якщо конкретну роботу, під яку наймається працівник, не включено у річний план, її потрібно обгрунтувати,

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Специфіка управління персоналом на японських фірмах

В американських фірмах приймом на роботу передбачає такі етапи: 1. Ознайомлення працівника з майбутніми функціями, правами і відповідальністю. 2. Якщо конкретну роботу, під яку наймається працівник, не включено у річний план, її потрібно обгрунтувати,

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – РОЗДІЛ 6. Служби персоналу: організація та функції

6.1. Типи організаційної культури кадрового менеджменту. 6.2. Роль і завдання відділів кадрів у апараті управління та його структура. 6.3. Функції, права та відповідальність відділу персоналу. 6.4. Функції посадових осіб відділу персоналу. 6.5. Функції відділу

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 6.1.Типи організаційної культури кадрового менеджменту

6.1. Типи організаційної культури кадрового менеджменту. 6.2. Роль і завдання відділів кадрів у апараті управління та його структура. 6.3. Функції, права та відповідальність відділу персоналу. 6.4. Функції посадових осіб відділу персоналу. 6.5. Функції відділу

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 6.2. Роль і завдання відділів кадрів у апараті управління та його структура

Створення відділів кадрів на підприємствах було підпорядковано головним чином одній меті – найманню робочої сили. У зв’язку з цим головна функція кадрової служби того часу полягала у прийманні та звільненні працівників. Наявність потрібних трудових

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – Завдання відділу персоналу

Створення відділів кадрів на підприємствах було підпорядковано головним чином одній меті – найманню робочої сили. У зв’язку з цим головна функція кадрової служби того часу полягала у прийманні та звільненні працівників. Наявність потрібних трудових