Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 4. Права голови правління

Передбачається, що за виконання обов’ язків, передбачених контрактом, голові правління щомісяця виплачується заробітна плата за рахунок коштів ВАТ у формі:

■ посадового окладу;

■ надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи (до 50 відсотків посадового окладу);

■ доплат, надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

1. При виконанні та досягненні товариством рентабельності нараховуються премії за квартал у розмірі посадового окладу пропорційно відпрацьованому часу;

2. При недосягненні товариством рентабельності премії за окремим рішенням спостережної ради зменшуються до 50 відсотків у тому звітному періоді, коли не досягнуто рівня рентабельності.

Голові правління надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів із збереженням щомісячної середньої плати.

У разі відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.

Керівник на свій розсуд визначає час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одночасно або частинами), попередньо погодивши із спостережною радою товариства.

Керівнику сплачується винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до чинного в товаристві положення. Йому можуть сплачувати інші додаткові виплати або надбавки, передбачені чинним законодавством або положенням про преміювання, що затверджене Вищим органом товариства.

Голові правління можуть сплачувати кошти на представницькі витрати, у тому числі у валюті (якщо він перебуває у відрядженні за кордоном), згідно із щорічним кошторисом, затвердженим спостережною радою товариства.

Додаткові виплати за звітний період не нараховуються у разі відсутності прибутку з початку року, наявності нещасного випадку з летальним наслідком, невиконання рішень вищого органу товариства або спостережної ради товариства і за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

Заробітна плата Керівнику виплачується на підставі розрахунку, який погоджується із спостережною радою товариства, про що складається відповідний протокол.

Заробітна плата за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників товариства.

При виході на пенсію виплачується грошова допомога у розмірі п’ яти посадових окладів.

4. Права голови правління

Голова правління має право:

O діяти від імені товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях;

O розпоряджатися майном товариства згідно з чинним законодавством та статутом товариства;

O укладати господарські та інші договори відповідно до статуту товариства та чинного законодавства України;

O надавати доручення;

O відкривати в банках розрахункові рахунки;

O розпоряджатися коштами товариства в порядку, визначеному статутом товариства та чинним законодавством;

O накладати на працівників товариства стягнення відповідно до законодавства;

O у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’ язкові для всіх підрозділів і працівників товариства;

O вирішувати інші питання, що належать за статутом до компетенції Керівника;

O використовувати автомобіль товариства для виконання службових обов’ язків.

Голова правління укладає трудові договори про наймання на роботу з усіма працівниками товариства.

Він може делегувати своїм заступникам, керівникам відокремлених підрозділів товариства право наймання і звільнення працівників.

При укладанні трудових договорів з працівниками товариства, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені статутом товариства.

При найманні працівників Керівник застосовує будь-які визначені або ті, що допускаються законодавством, статутом товариства, можливості у сфері організації, оплати й стимулювання праці, а також відпочинку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 4. Права голови правління