Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 15.3. Порядок видачі трудової книжки при звільненні

У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, внесені до трудової книжки протягом роботи на цьому підприємстві, засвідчує своїм підписом керівник підприємства або спеціально уповноважена ним особа, потім ставлять печатку підприємства або печатку відділу кадрів. При цьому для осіб працездатного віку потрібно зазначити час, тривалість і місце підвищення кваліфікації, якого набув працівник за останні два роки перед звільненням.

У разі звільнення осіб, які працювали у фермерському господарстві, після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою фермерського господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджує підпис керівника, заступника, іншої уповноваженої особи, котрий засвідчує печатка місцевого органу державної виконавчої влади.

Трудову книжку заповнюють одночасно українською та російською мовами, обидва тексти засвідчують окремо.

Власник майна або уповноважений ним орган зобов’ язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення із внесеним до неї записом про звільнення.

При затримці видачі трудової книжки з вини власника майна або уповноваженого ним органу працівникові сплачують середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Днем звільнення у такому разі вважають день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видають наказ, а також вносять запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений день звільнення вважається недійсним.

Якщо на день звільнення працівник є відсутнім на роботі, то власник майна або уповноважений ним орган цього дня надсилає йому поштове повідомлення, про те, що він має отримати трудову книжку.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

Особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов’язана негайно заявити про це власнику майна або уповноваженому ним органу за місцем основної роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення – в інші терміни власник майна або уповноважений ним орган видає працівнику нову трудову книжку або вкладиш до неї з написом “Дублікат” у правому верхньому куті першої сторінки.

Дублікат трудової книжки або вкладиш до неї заповнюють за загальними правилами. У розділі “Відомості про роботу”, “Відомості про заохочення”, “Відомості про нагородження” при заповненні дубліката вносять відомості про роботу, а також про нагородження та заохочення за місцем останньої роботи на підставі раніше виданих наказів.

Якщо працівник до влаштування на підприємство вже працював, то при заповненні дубліката трудової книжки до графи 3 розділу “Відомості про роботу” спочатку вносять запис про загальний стаж роботи працівника до влаштування на роботу, який підтверджується документально.

Загальний стаж роботи записують сумарно, тобто зазначають загальну кількість років, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в який час і на яких посадах працював у минулому власник трудової книжки. Після цього загальний стаж, підтверджений належно оформленими документами, записують за окремими періодами роботи у такому порядку: у графі 2 зазначають дату прийняття на роботу; у графі 3 – назву підприємства, де працював працівник, а також цех (відділ) і посаду, на яку посаду було його прийнято. Запис у дублікаті трудової книжки відомостей про роботу за сумісництвом та за суміщенням професій робиться за бажанням працівника.

Якщо подані документи свідчать, що працівник був переведений на іншу постійну роботу в цьому ж підприємстві, то про це вноситься відповідний запис. Після цього у графі 2 записують дату звільнення, а у графі 3 – причину звільнення, якщо у поданому працівником документі є такі дані.

У разі, якщо документи не містять усіх зазначених вище даних про роботу в минулому, до дубліката трудової книжки вносять тільки такі дані, які є в документах. У графі 4 зазначають назву, дату і номер документа, на підставі якого внесено відповідні записи до дубліката. Документи, що підтверджують стаж роботи, повертають власникові трудової книжки. Власник майна або уповноважений ним орган зобов’ язаний сприяти працівникові в одержанні документів, які підтверджують стаж роботи, що передував влаштуванню до цього підприємства.

Якщо трудова книжка (вкладиш до неї) стала непридатною (обгорілою, розірваною, забрудненою та ін.), власник майна або уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівникові дублікат книжки (вкладиш до неї). На першій сторінці трудової книжки, що стала непридатною, пишуть: “Видано дублікат”, а книжку повертають її власникові. Влаштовуючись на нове місце роботи, працівник зобов’ язаний пред’ явити дублікат трудової книжки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 15.3. Порядок видачі трудової книжки при звільненні