Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – ВСТУП

У сучасних умовах ринкових відносин в Україні функціонує велика кількість організацій, установ, підприємств, де роботодавці повністю несуть відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці, навчання працівників таких методів праці, попередження випадків травматизму, профзахворювань,

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Розділ 1. МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці Інтеграція України в Міжнародну організацію торгівлі та інші міжнародні організації, створення спільних підприємств, праця випускників вузів в іноземних фірмах вимагають від спеціалістів усіх галузей народного господарства знання

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці

1.1. Цілі міжнародного законодавства з охорони праці Інтеграція України в Міжнародну організацію торгівлі та інші міжнародні організації, створення спільних підприємств, праця випускників вузів в іноземних фірмах вимагають від спеціалістів усіх галузей народного господарства знання

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 1.2. Законодавство Євросоюзу з охорони праці

Законодавство Євросоюзу в цій сфері можна умовно розділити на дві групи: – директиви ЄС щодо захисту працівників; – директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок (включаючи обладнання, устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту,

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 1.3. Стан охорони праці в Україні

Законодавство Євросоюзу в цій сфері можна умовно розділити на дві групи: – директиви ЄС щодо захисту працівників; – директиви ЄС щодо випуску товарів на ринок (включаючи обладнання, устаткування, машини, засоби колективного та індивідуального захисту,

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Розділ 2. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

2.1. Терміни і визначення Державний стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” регламентує такі терміни та визначення з питань охорони праці: – охорона праці – система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2.1. Терміни і визначення

2.1. Терміни і визначення Державний стандарт України ДСТУ 2293-99 “Охорона праці. Терміни та визначення основних понять” регламентує такі терміни та визначення з питань охорони праці: – охорона праці – система правових соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2.2. Законодавство України з охорони праці

В Основному Законі – Конституції України (ст. 43) зазначено: “Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом”; “Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Закон України “Про охорону праці”

В Основному Законі – Конституції України (ст. 43) зазначено: “Кожен має право на належні, безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом”; “Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Кодекс законів про працю

Важливі питання охорони праці передбачені в Кодексі законів про працю, окремі статті якого розглянемо нижче. Стаття 153. На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Закон України “Про охорону здоров’я населення”

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні основи охорони здоров’я населення України. За Конституцією України кожен громадянин України має право на охорону здоров’я. Це право передбачає: – життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров’я людини;

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні основи охорони здоров’я населення України. За Конституцією України кожен громадянин України має право на охорону здоров’я. Це право передбачає: – життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров’я людини;

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Закон України “Про охорону навколишнього середовища”

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні основи охорони здоров’я населення України. За Конституцією України кожен громадянин України має право на охорону здоров’я. Це право передбачає: – життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров’я людини;

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Правила внутрішнього трудового розпорядку

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні, соціальні основи охорони здоров’я населення України. За Конституцією України кожен громадянин України має право на охорону здоров’я. Це право передбачає: – життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров’я людини;

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2.3. Колективний договір, його укладення і виконання

Колективний договір (угода) укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, робітників або уповноважених ними сторін. Вимогами Законів України “Про охорону праці”

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2.4. Трудовий договір і охорона праці

Колективний договір (угода) укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників, робітників або уповноважених ними сторін. Вимогами Законів України “Про охорону праці”

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2.5. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів

Особлива увага в законодавстві приділяється охороні праці жінок. Забороняється застосування праці жінок на важких роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт із санітарного

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2.6. Нормативно-правові акти з охорони праці

Державні нормативно-правові акти про охорону праці (ДНАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці

Державні нормативно-правові акти про охорону праці (ДНАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Характеристика елементів структури позначення (шифру)

Державні нормативно-правові акти про охорону праці (ДНАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов’язкових для виконання. Законодавством передбачено, що залежно від сфери дії ДНАОП

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Розділ 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

3.1. Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів Перехід України до ринкової економіки, задекларування курсу на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств усіх форм власності переходу на європейські стандарти в усіх сферах

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3.1. Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів

3.1. Система управління охороною праці в умовах євроінтеграційних процесів Перехід України до ринкової економіки, задекларування курсу на інтеграцію з країнами ЄС вимагає від підприємств усіх форм власності переходу на європейські стандарти в усіх сферах

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3.2. Вимоги міжнародних стандартів до управління охороною праці

У ринкових умовах метою кожного підприємства є втриматися на ринку й одержати прибуток. Досягнення цих умов стане можливим, якщо втрати підприємства будуть нижчими від заробленого прибутку. Вже багато років тому система обмеження втрат (Loss

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3.3. Сучасні підходи до управління охороною праці

У ринкових умовах метою кожного підприємства є втриматися на ринку й одержати прибуток. Досягнення цих умов стане можливим, якщо втрати підприємства будуть нижчими від заробленого прибутку. Вже багато років тому система обмеження втрат (Loss

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3.4. Підхід ISRS

Перша версія ISRS (Internatio Safety Rating System) була видана 1978 p. в International Loss Control Institute, Longawille, Georgia, USA. Ця методика неодноразово вдосконалювалася і стала зараз міжнародним інструментом оцінки та сертифікації системи управління охороною

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3.5. Підхід OHSAS 18001:1999

У 1995 р. була запроваджена система SCC (SHE (Safety, Health, Enveroment) Check-list Contractors), створена концернами DOW Chemicals, DSM, ESSOI SHELL. Метою системи SCC і сертифікатів, що видавалися на її підставі, був контроль стану охорони

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3.6. Міжнародний стандарт OHSAS 18002:2000

З метою пояснення вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001 і прискорення його впровадження у 2002 р. був прийнятий стандарт OHSAS 18002, відповідно до якого можна оцінити і сертифікувати СУОП, що розроблена й функціонує на підприємстві.

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Розділ 4. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Й РИЗИКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Порядок створення СУОПР Система управління охороною праці була розроблена в Україні 1976 р. з урахуванням вимог кола менеджменту (див. рис. 3.1). Міжнародний стандарт OHSAS 13001 був створений на підставі циклу Демінга (див. рис.

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.1. Порядок створення СУОПР

4.1. Порядок створення СУОПР Система управління охороною праці була розроблена в Україні 1976 р. з урахуванням вимог кола менеджменту (див. рис. 3.1). Міжнародний стандарт OHSAS 13001 був створений на підставі циклу Демінга (див. рис.

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.1.1. Спеціальні функції (завдання) управління охороною праці й ризиком на підприємстві

Завдання управління охороною праці й ризиком на підприємстві випливають з усієї виробничо-господарської діяльності у відповідних підрозділах. У табл. 4.1 наведені основні завдання управління охороною праці й ризиком на підприємстві та органи управління з виконання

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.1.2. Загальні функції управління охороною праці

Реалізація завдань охорони праці на підприємстві й у кожному структурному підрозділі здійснюється їх керівниками шляхом послідовного виконання основних функцій управління: 1) прогнозування і планування; 2) організації; 3) мотивації; 4) контролю, обліку, аналізу (табл. 4.2).

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.2. Управління ризиками. Методи оцінки ризику

Оцінка та управління ризиками (Loss Control Management) здійснюються в США з 1978 р. Вони охоплюють економічні, фінансові, страхові та інші ризики. В Європейському Союзі оцінка ризику передбачена директивою 1989 р. 89/891. EW9. Систематична ідентифікація

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.3. Прогнозування і планування роботи з охорони праці

Прогнозування – це ймовірне визначення перебігу дальших подій. Планування не може бути успішним без прогнозування як важливого елемента передпланової роботи. Прогнозування дає змогу складати цільові програми з охорони праці з певних напрямів роботи (боротьба

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.4. Впровадження і функціонування СУОПР

Організація роботи з охорони праці. Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також гарантувати додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.5. Перевірка і корегувальні дії. Огляд керівництвом

Наступною стадією (функцією) управління, після розроблення планів роботи з охорони праці і створення організаційної структури управління, є етап повсякденного оперативного керівництва і мотивації роботи. Мотивація – процес заохочення до виконання роботи. Регулювання – процес

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.6. Основні поняття і терміни

Система (від лат. system – ціле, що складається з частин, сполучень) – це сукупність елементів, котрі взаємопов’язані між собою і взаємодіють для досягнення визначеної мети. Виробнича система – цілеспрямований процес створення корисної продукції завдяки

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.7. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві НПАОП 0.00-6.02-04 (витяг)

Загальні питання 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4.8. Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04

1. Загальні положення 1.1. Згідно із Законом України “Про охорону праці”, служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 2. Основні завдання служби охорони праці

1. Загальні положення 1.1. Згідно із Законом України “Про охорону праці”, служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 3. Функції служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 4. Права працівників служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5. Організація роботи служби охорони праці

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програми поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – Розділ 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

5.1. Структура державного управління охороною праці Управління охороною праці в країні поділяється на рівні: – загальнодержавний; – регіональний (обласний, районний, міський, районний у місті, селищі, селі); – галузевий; – виробничий (рівень підприємств). Державне управління

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.1. Структура державного управління охороною праці

5.1. Структура державного управління охороною праці Управління охороною праці в країні поділяється на рівні: – загальнодержавний; – регіональний (обласний, районний, міський, районний у місті, селищі, селі); – галузевий; – виробничий (рівень підприємств). Державне управління

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.2. Комплексне управління охороною праці

У ринкових умовах виникає три центри управління охороною праці: державне (не адміністративне) управління, управління з боку роботодавця, управління з боку працівників (рис. 5.2). Державне управління формулює державну політику в галузі охорони праці – пріоритет

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.3. Система управління охороною праці в галузі

Система управління охороною праці в галузі (СУОПГ) – сукупність органів управління галуззю, які на підставі чинних нормативно-правових актів здійснюють цілеспрямовану планомірну діяльність з виконання завдань охорони праці в галузі, скерованих на усунення неприпустимих ризиків;

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.4. Регіональна система управління охороною праці

Регіональна система управління охороною праці (РСУОП) в області (районі, місті, районі у місті, селищі, селі) – це комплекс органів управління адміністративно-територіальною одиницею, який на підставі чинних нормативно-правових актів здійснює цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо виконання

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.4.1. Організація функціонування РСУОП

Обласна державна адміністрація створює: – раду з питань безпечної діяльності населення; – відділ з питань охорони праці; – обласний Фонд соціального страхування від нещасних випадків; – обласні навчально-методичні центри з питань охорони праці. Обласна

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.4.2. Контроль, облік, аналіз функціонування РСУОП

Обласна та районні державні адміністрації: – здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці, перш за все, на підприємствах, що належать до сфери їх управління, та на підприємствах недержавних форм власності. Відділ з питань охорони

Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами – Гогіташвілі Г. Г. – 5.5. Облік показників стану умов і безпеки праці

Облік стану умов і безпеки праці в області здійснюється: – обласним управлінням статистики за встановленими формами: 1-ПВ, 23-ТН, 1-ППО, 1-ДТП та ін; – обласною санітарно-епідеміологічною службою Міністерства охорони здоров’я – на підставі карток за