Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – Передмова

Нема слаборозвинених країн, а є слаборозвинене управління” П. Друкер Актуальність даного навчального посібника в тому, щоб познайомити з проблемами управління людськими ресурсами і розглянути досвід його реалізації в найуспішніших зарубіжних країнах. Філософія управління людськими

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – Розділ 1. Синергетично-рефлексивна модель управління як єдиного соціального організму

1.1. Управління як відкрита і закрита система. 1.2. Понятійно-категоріальний, апарат синергетичної парадигми як рефлексивної моделі управління. 1.3. Самоорганізація і саморегуляція в контексті структурного аналізу. 1.4. Самоорганізація і саморегуляція в контексті системного аналізу і синтезу.

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 1.1. Управління як відкрита і закрита система

1.1. Управління як відкрита і закрита система. 1.2. Понятійно-категоріальний, апарат синергетичної парадигми як рефлексивної моделі управління. 1.3. Самоорганізація і саморегуляція в контексті структурного аналізу. 1.4. Самоорганізація і саморегуляція в контексті системного аналізу і синтезу.

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 1.2. Понятійно-категоріальний апарат синергетичної парадигми як рефлексивної моделі управління

Поняття “синергетики” отримало широке розповсюдження в сучасних наукових дослідженнях і дискусіях останніх десятиліть в сфері методології. Останнім часом бурхливо розвивається наука синергетика (буквально грецьке слово “синергія” означає сумісні дії, співробітництво) – теорія самоорганізації відкритих

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 1.3. Самоорганізація і саморегуляція в контексті структурного аналізу

Фундаментальною властивістю синергетичних об’єктів виступає складність, під якою розуміється здатність до самоорганізації, ускладненою своєю просторово-часовою структурою на мікрорівні в силу змін, що відбуваються на цьому рівні. Розрізняють три типа процесів самоорганізації. Перший – це

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 1.4. Самоорганізація І саморегуляція в контексті системного аналізу і синтезу

Системний аналіз і системний синтез є методологічною засадою управління як єдиного соціального організму. Системна методологія являє собою найбільш упорядковану надійну основу для управління складними сферами взаємопов’язаної діяльності, дозволяючи аналізувати складові компоненти і послідовно сполучати

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – Розділ 2. Філософія управління людськими ресурсами як нова галузь дослідження

2.1. Філософія управління людськими ресурсами: концепція, об’єкт, предмет технологи. 2.2. Принципи управління людськими ресурсами. 2.3. Концепції управління людськими ресурсами: класичний І сучасний підходи. 2.4. Сучасна концепція філософи управління людськими ресурсами 2.5. Моделі філософії управління.

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 2.1. Філософія управління людськими ресурсами: концепція” об’єкт, предмет, технології

2.1. Філософія управління людськими ресурсами: концепція, об’єкт, предмет технологи. 2.2. Принципи управління людськими ресурсами. 2.3. Концепції управління людськими ресурсами: класичний І сучасний підходи. 2.4. Сучасна концепція філософи управління людськими ресурсами 2.5. Моделі філософії управління.

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 2.2. Принципи управління людськими ресурсами

Принципи організації – основні положення, висхідні пункти у визначенні будь-якої теорії, вчення, науки, світогляду, організації; керівна ідея, основне правило діяльності; внутрішня переконаність людини, що визначає відношення до дійсності; норми поведінки і діяльності, основне влаштування

Управління людськими ресурсами – Воронкова В. Г. – 2.3. Концепції управління людськими ресурсами: класичний і сучасний підходи

Таблиця 2.1 Концепції управління людськими ресурсами Фактори Класичний підхід Посткласичний контекст Активи фірми Фізичний і грошовий капітал Фізичний і грошовий капітал і людські ресурси Залучення персоналу Грошові стимули Активний пошук ефективних працівників Розходи На