Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – ВСТУП

У китайській мові ієрогліф “криза”, “конфлікт” утворений сполученням двох ієрогліфів. Один з них означає “ризик”, “небезпека”, а другий “сприятлива можливість”. У конфлікті, безперечно, є ризик руйнування відносин, небезпека неподолання кризи, але є також і

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 1. Історичний екскурс у конфліктологію

План лекції: 1.1 Первісні уявлення щодо конфліктної проблематики. 1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт Карла Маркса. 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля. 1.4 Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа. 1.5 Конфліктний функціоналізм Люіса Козера. 1.6

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.1 Первісні уявлення щодо конфліктної проблематики

План лекції: 1.1 Первісні уявлення щодо конфліктної проблематики. 1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт Карла Маркса. 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля. 1.4 Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа. 1.5 Конфліктний функціоналізм Люіса Козера. 1.6

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт Карла Маркса

План лекції: 1.1 Первісні уявлення щодо конфліктної проблематики. 1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт Карла Маркса. 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля. 1.4 Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа. 1.5 Конфліктний функціоналізм Люіса Козера. 1.6

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.3 Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля

Зіммеля більшість учених відносить до засновників теоретичної конфліктології. Він вважав, що конфлікт у суспільстві неминучий та невідворотний. Але якщо Маркс соціальну структуру суспільства представив у вигляді пануючих і підлеглих сфер ( конфлікт, на його

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.4 Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа

Р. Дарендорф аналізує соціальну організацію будь-якого рівня, починаючи від індивідів, невеликої групи або установи, до суспільства в цілому, яку він називає “імперативно координованою асоціацією”. Для цієї організації характерний чіткий розподіл ролей і статусів ЇЇ

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.5 Конфліктний функціоналізм Люіса Козера

Теорія конфлікту Козера є найобширнішою, що розглядає комплекс питань, а саме: причини конфліктів, гострота конфліктів, тривалість конфліктів, функції конфліктів. Козер визначає конфлікт як процес, який за певних умов може “функціонувати”, щоб зберегти “соціальний організм”.

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.6 Теорія П’єра ван ден Берга і Джона Тернера

Поняття конфлікту Існує безліч визначень і тлумачень конфлікту. Класики теоретичної конфліктології не давали чіткого визначення поняття конфлікту. Лише за їх загальними висловами можна представити деякі підходи до того, що ж таке конфлікт. Одна група

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Поняття конфлікту

Поняття конфлікту Існує безліч визначень і тлумачень конфлікту. Класики теоретичної конфліктології не давали чіткого визначення поняття конфлікту. Лише за їх загальними висловами можна представити деякі підходи до того, що ж таке конфлікт. Одна група

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 1.7 Сучасна конфліктологія та її парадигми

В 50-60-і роки XX ст. починається становлення конфліктології як особливої міждисциплінарної сфері, що поєднує теоретичні, методологічні й методичні підходи до опису, вивчення й розвитку практики роботи з конфліктними явищами різного роду, що виникають у

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Конфлікт як джерело розвитку

Сама головна позитивна функція конфлікту полягає в тому, що, будучи формою протиріччя, конфлікт є джерелом розвитку. Найбільш явне вираження це функція конфлікту, що набуває форми кризи, знайшла в концепції Ериксона. Поряд з нею існує

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Конфлікт як сигнал до зміни

Сама головна позитивна функція конфлікту полягає в тому, що, будучи формою протиріччя, конфлікт є джерелом розвитку. Найбільш явне вираження це функція конфлікту, що набуває форми кризи, знайшла в концепції Ериксона. Поряд з нею існує

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 2. Загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту

План лекції: 2.1 Поняття конфлікту. 2.2 Модель процесу конфлікту. 2.3 Організаційний конфлікт. 2.4 Типологія конфліктів. 2.5 Наслідки конфлікту. 2.1 Поняття конфлікту Конфлікт – це протиріччя, що виникає між людьми, колективами в процесі їхньої спільної

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 2.1 Поняття конфлікту

План лекції: 2.1 Поняття конфлікту. 2.2 Модель процесу конфлікту. 2.3 Організаційний конфлікт. 2.4 Типологія конфліктів. 2.5 Наслідки конфлікту. 2.1 Поняття конфлікту Конфлікт – це протиріччя, що виникає між людьми, колективами в процесі їхньої спільної

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 2.2 Модель процесу конфлікту

План лекції: 2.1 Поняття конфлікту. 2.2 Модель процесу конфлікту. 2.3 Організаційний конфлікт. 2.4 Типологія конфліктів. 2.5 Наслідки конфлікту. 2.1 Поняття конфлікту Конфлікт – це протиріччя, що виникає між людьми, колективами в процесі їхньої спільної

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Функціональне призначення конфлікту

План лекції: 2.1 Поняття конфлікту. 2.2 Модель процесу конфлікту. 2.3 Організаційний конфлікт. 2.4 Типологія конфліктів. 2.5 Наслідки конфлікту. 2.1 Поняття конфлікту Конфлікт – це протиріччя, що виникає між людьми, колективами в процесі їхньої спільної

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 2.3 Організаційний конфлікт

Конфлікт, який виник в організації, називають організаційним, зокрема це диспути, конфронтації, протиріччя тощо. Організаційний конфлікт Може приймати безліч форм. Якою б не була природа організаційного конфлікту, менеджери повинні проаналізувати його, зрозуміти і оцінити. Важлива

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 2.4 Типологія конфліктів

На підставі серії виконаних досліджень із проблем виробничих конфліктів була розроблена типологія конфліктів, заснована на взаємозв’язках, що існують між людьми в процесі трудової діяльності. Ці взаємозв’язки мають функціональний характер (пов’язані з виконуваною людьми діяльністю

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 2.5 Наслідки конфлікту

На підставі серії виконаних досліджень із проблем виробничих конфліктів була розроблена типологія конфліктів, заснована на взаємозв’язках, що існують між людьми в процесі трудової діяльності. Ці взаємозв’язки мають функціональний характер (пов’язані з виконуваною людьми діяльністю

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Функціональні наслідки конфлікту

На підставі серії виконаних досліджень із проблем виробничих конфліктів була розроблена типологія конфліктів, заснована на взаємозв’язках, що існують між людьми в процесі трудової діяльності. Ці взаємозв’язки мають функціональний характер (пов’язані з виконуваною людьми діяльністю

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 3. Типи та види конфліктів

План лекції: 3.1 Конфлікти цінностей. 3.2 Типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін. 3.3 Цільові конфлікти між учасниками корпоративних відносин. 3.1 Конфлікти цінностей У конфліктологічній літературі традиційно розрізняють два основних види соціальних конфліктів, релевантних,

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 3.1 Конфлікти цінностей

План лекції: 3.1 Конфлікти цінностей. 3.2 Типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін. 3.3 Цільові конфлікти між учасниками корпоративних відносин. 3.1 Конфлікти цінностей У конфліктологічній літературі традиційно розрізняють два основних види соціальних конфліктів, релевантних,

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 3.2 Типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін

Розрізняють чотири основні типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін: O Внутрішньоособистісний конфлікт O Міжособистісний конфлікт O Конфлікт між особистістю та групою O Міжгруповий конфлікт Внутрішньоособистісний конфлікт Одна з найбільш поширених його форм –

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Внутрішньоособистісний конфлікт

Розрізняють чотири основні типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін: O Внутрішньоособистісний конфлікт O Міжособистісний конфлікт O Конфлікт між особистістю та групою O Міжгруповий конфлікт Внутрішньоособистісний конфлікт Одна з найбільш поширених його форм –

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Міжособистісний конфлікт

Розрізняють чотири основні типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін: O Внутрішньоособистісний конфлікт O Міжособистісний конфлікт O Конфлікт між особистістю та групою O Міжгруповий конфлікт Внутрішньоособистісний конфлікт Одна з найбільш поширених його форм –

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Міжгруповий конфлікт

Розрізняють чотири основні типи конфлікту залежно від особливостей конфліктуючих сторін: O Внутрішньоособистісний конфлікт O Міжособистісний конфлікт O Конфлікт між особистістю та групою O Міжгруповий конфлікт Внутрішньоособистісний конфлікт Одна з найбільш поширених його форм –

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 3.3 Цільові конфлікти між учасниками корпоративних відносин

Для досягнення ефективності функціонування корпорації, керівництву необхідно зрозуміти глибинну сутність цілей зацікавлених сторін, намагатися якнайкраще узгодити їхні інтереси. Це складне завдання, оскільки між різними групами учасників корпоративних відносин виникають цільові конфлікти. Управління процесами розв’язання

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 4. Об’єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій

План лекції: 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій. 4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів. 4.3 Причини конструктивних і деструктивних конфліктів. 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій Найбільш кваліфікованим і досвідченим є той керівник, що

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій

План лекції: 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій. 4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів. 4.3 Причини конструктивних і деструктивних конфліктів. 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій Найбільш кваліфікованим і досвідченим є той керівник, що

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів

План лекції: 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій. 4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів. 4.3 Причини конструктивних і деструктивних конфліктів. 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій Найбільш кваліфікованим і досвідченим є той керівник, що

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 4.3 Причини конструктивних і деструктивних конфліктів

План лекції: 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій. 4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів. 4.3 Причини конструктивних і деструктивних конфліктів. 4.1 Організаційні передумови виникнення конфліктних ситуацій Найбільш кваліфікованим і досвідченим є той керівник, що

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 5. Методи подолання конфліктів

План лекції: 5.1 Виявлення конфліктних рис працівників. 5.2 Аналіз детермінант конфлікту. 5.3 Способи управління конфліктною ситуацією. 5.4 Методика пов’язання конфлікту через вирішення проблем. 5.5 Способи вирішення організаційних конфліктів. 5.6 Стратегії вирішення конфліктних ситуацій. 5.1

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 5.1 Виявлення конфліктних рис працівників

План лекції: 5.1 Виявлення конфліктних рис працівників. 5.2 Аналіз детермінант конфлікту. 5.3 Способи управління конфліктною ситуацією. 5.4 Методика пов’язання конфлікту через вирішення проблем. 5.5 Способи вирішення організаційних конфліктів. 5.6 Стратегії вирішення конфліктних ситуацій. 5.1

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 5.2 Аналіз детермінант конфлікту

План лекції: 5.1 Виявлення конфліктних рис працівників. 5.2 Аналіз детермінант конфлікту. 5.3 Способи управління конфліктною ситуацією. 5.4 Методика пов’язання конфлікту через вирішення проблем. 5.5 Способи вирішення організаційних конфліктів. 5.6 Стратегії вирішення конфліктних ситуацій. 5.1

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 5.3 Способи управління конфліктною ситуацією

Існує декілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією. їх можна поділити на дві категорії: Структурні Та Міжособистіснх. Спосіб вирішення конфліктної ситуації часто залежить від типу виробничого конфлікту. Застосування конкретного методу або їх сукупності вимагає з’ясувння

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Класифікація і характеристика структурних методів управління конфліктною ситуацією

Існує декілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією. їх можна поділити на дві категорії: Структурні Та Міжособистіснх. Спосіб вирішення конфліктної ситуації часто залежить від типу виробничого конфлікту. Застосування конкретного методу або їх сукупності вимагає з’ясувння

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 5.4 Методика вирішення конфлікту через вирішення проблем

Методика вирішення конфлікту через вирішення проблем включає деякі пропозиції з використання цього стилю розрішення конфлікту, висунуті. Методика вирішення конфлікту через вирішення проблеми (за Аланом Філі) 10. Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Методика вирішення конфлікту через вирішення проблеми (за Аланом Філі)

Методика вирішення конфлікту через вирішення проблем включає деякі пропозиції з використання цього стилю розрішення конфлікту, висунуті. Методика вирішення конфлікту через вирішення проблеми (за Аланом Філі) 10. Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Прийоми конструктивної взаємодії

Методика вирішення конфлікту через вирішення проблем включає деякі пропозиції з використання цього стилю розрішення конфлікту, висунуті. Методика вирішення конфлікту через вирішення проблеми (за Аланом Філі) 10. Визначте проблему в категоріях цілей, а не рішень

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 5.5 Способи вирішення організаційних конфліктів

У загальному вигляді функції організаційних конфліктів не відрізняються від функцій соціальних конфліктів іншого роду. Позитивні функції соціальних конфліктів 1. Інформативна функція. Ця важлива функція має дві сторони: що сигналізує і комунікативну. Сигнальна сторона полягає

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 5.6 Стратегії вирішення конфліктних ситуацій

Існує декілька стратегій вирішення конфліктних ситуацій. Кожна з цих стратегій є найбільш ефективною в певних умовах. Тут важливо правильно оцінити свої можливості, особисті властивості (свої сильні і слабкі сторони, стан і настрій), а також

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 6. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі

План лекції: 6.1 Формування оптимального соціально-психологічного клімату. 6.2 Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління. 6.3 Міжособистісні конфлікти і психологічний клімат у колективі. 6.1 Формування оптимального соціально-психологічного клімату Психологічний клімат – емоційний настрій колективу,

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 6.1 Формування оптимального соціально-психологічного клімату

План лекції: 6.1 Формування оптимального соціально-психологічного клімату. 6.2 Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління. 6.3 Міжособистісні конфлікти і психологічний клімат у колективі. 6.1 Формування оптимального соціально-психологічного клімату Психологічний клімат – емоційний настрій колективу,

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 6.2. Методи регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління

Основний метод регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління – це спеціально організовані збори-дискусії робітників даного підприємства або відділу із висвітленням їх думок з визначеної проблеми. Принципи організації зборів-дискусій На зустрічі присутній психолог-консультант, так звана

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 6.3 Міжособистісні конфлікти і психологічний клімат у колективі

Основний метод регуляції соціально-психологічного клімату у сфері управління – це спеціально організовані збори-дискусії робітників даного підприємства або відділу із висвітленням їх думок з визначеної проблеми. Принципи організації зборів-дискусій На зустрічі присутній психолог-консультант, так звана

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – Тема 7. Система соціально-психологічних методів управління конфліктами

План лекції: 7.1 Умови успішності та напрямки використання соціально-психологічних методів управління конфліктами. 7.2 Методи попередження та згладжування наслідків конфліктів. 7.3 Динаміка соціальних конфліктів. 7.4 Види й форми протікання конфліктів на підприємстві 7.1 Умови успішності

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 7.1 Умови успішності та напрямки використання соціально-психологічних методів управління конфліктами

План лекції: 7.1 Умови успішності та напрямки використання соціально-психологічних методів управління конфліктами. 7.2 Методи попередження та згладжування наслідків конфліктів. 7.3 Динаміка соціальних конфліктів. 7.4 Види й форми протікання конфліктів на підприємстві 7.1 Умови успішності

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 7.2 Методи попередження та згладжування наслідків конфліктів

Методи, що використовуються для згладжування дисфункціональних наслідків конфлікту O Обмеження взаємодії конфліктуючих сторін, застосування координаційних механізмів (наприклад, розмежування повноважень між підлеглими), що приведуть до ліквідації основних причин конфлікту й об’єднають колектив O Методи, що

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 7.3 Динаміка соціальних конфліктів

Методи, що використовуються для згладжування дисфункціональних наслідків конфлікту O Обмеження взаємодії конфліктуючих сторін, застосування координаційних механізмів (наприклад, розмежування повноважень між підлеглими), що приведуть до ліквідації основних причин конфлікту й об’єднають колектив O Методи, що

Управління конфліктами – Жаворонкова Г. В. – 7.4 Види й форми протікання конфліктів на підприємстві

У конфлітології сформульовано безліч типологій конфліктів. Існують типології, засновані на інших структурних елементах конфлікту. Так, існує типологія рольових конфліктів у соціально-психологічних дослідженнях, заснованих на критерії “причина конфлікту”. В інших же типологічних системах робиться акцент