Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

Накладна – це обліковий документ, який дає право на отримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей.

До накладної мають входити такі реквізити:

1) назва (угорі посередині великими літерами – слово НАКЛАДНА від… );

2) підстава для видачі накладної;

3) назва установи або прізвище, ім’я, по батькові приватної особи, якій видано накладну;

4) назва або штамп, адреса, телефон, поточний рахунок установи, яка видала накладну;

5) позначення кожної графи: а) назви предметів; б) гатунок; в) розмір; г) одиниця виміру; г) номенклатурний номер; д)кількість (за вимогою, видано); е)вартість; є) сума вартості;

6) підпис керівника установи й головного бухгалтера;

7) дата;

8) підписи тих, хто видав і одержав накладну;

9) печатка або штамп установи.,

Українське ділове мовлення   Шевчук С. В.   9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

8. Правопис прийменників

1. Прийменники як службова частина мови, що вживаються при повнозначних словах, пишуться окремо від них: з міста, на сонці, перед нами, на полі.

2. До простих прийменників, що закінчуються на приголосний, перед словами, які починаються кількома приголосними, для милозвучності іноді приєднуються голосні і або О: наді(о) мною, зі скла.

3. Складні прийменники пишуться разом: поміж, понад, заради.

Примітка. Складні прийменники 13І початковим З – (зі-, Із-) пишуться через дефіс: Із-за, з-над, з-посеред, з-під.

4. Похідні прийменники прислівникового походження, як правило, пишуться разом: Попереду тролейбуса, обабіч шляху, наперекір долі, назустріч долі. їх треба відрізняти від однозвучних сполучень прийменників з іменниками: назустріч сонцю

– на зустріч із вчителем, стояти скраю – з краю лісу.

5. Окремо пишуться складні похідні прийменники, утворені поєднанням іменників та прислівників з прийменниками: у зв ‘язку з, згідно з, відповідно до, на чолі, але Внаслідок:

6. Якщо прийменники стоять перед особово-вказівними займенниками, вжитими в непрямих відмінках, останні пишуться з н на початку слова: зустрів Ті – зустрівся з нею; побачив його

– підійшов до нього.

9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях

Складнопідрядним називається речення, синтаксично нерівноправні предикативні частини якого (головна й підрядна) поєднуються між собою за допомогою сполучників підрядності та сполучних слів.

1. Підрядні частини речення завжди відокремлюються від головних комами: Таке це літо золоте, що забуваються жалі (Чубач); Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь (Рил.); Людина, яка втрачає корінь, подібна до підточеного дерева (Цюпа).

2. Якщо підрядна частина стоїть після головної й поєднується з нею складеними сполучниками підрядності Тому що, через те що, завдяки тому що, незважаючи на те що, внаслідок того що, в міру того як, з тих пір як, після того як, перед тим як, то кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або в середині його, але тільки один раз. Пор.:

Вони наважились поки – Вони наважились покину-

Нути небезпечне місце, не – Ти небезпечне місце незважаю-

Зважаючи на те що Остапові чи на те, що Остапові трудно

Трудно було пускатися в дале – було пускатися в далеку доро-

Ку дорогу. гу (Коц.).

3. Якщо підрядна частина зі складеним сполучником підрядності стоїть у препозиції (перед головною), то сполучник комою не розділяється: Перед тим як одхилити ляду, вона закриває ліхтар, прислухається (Л. Укр.).

4. Якщо підрядна частина з’єднується з головною складеними сполучниками В той час як, перш ніж, лише коли, тоді як, тимчасом як, то кома ставиться лише перед складеним сполучником: Несподівано почулися постріли, в той час як його підрозділ проходив через населений пункт (3 газ.).

5. При збігу сполучних засобів у підрядних частинах (двох підрядних сполучників, підрядного сполучника і сполучного слова, сурядного й підрядного сполучників або сполучних слів) кома між ними ставиться тільки в тому випадку, якщо при опущенні другої підрядної частини складне речення не потребуватиме перебудови: Яз друзями прийшов у ті місця, Де ще стоять глибокі озерця, що, як дівчата, заглядають в очі (Мал.). Але: Голова йому видалась неймовірно важкою, бо коли захотів озирнутися, то йому було несила її повернути (Рибак).

6. Між значно поширеними підрядними реченнями, які вже мають інші розділові знаки, може ставитися крапка з комою: Я люблю їхати на поле тоді, коли ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями; коли обважнілі колоски черкаються об голову, об вуха; коли ниви поцяцьковані волошками та червоними маківками (Н.-Лев.).

7. Для сильнішого інтонаційного виділення частин складнопідрядного речення між ними може ставитися тире: Щоб глибоко збагнути душу народу – треба знати його літературу (Март.).

8. Якщо підрядна з’ясувальна частина відноситься до слова з головної частини, яке потребує роз’яснення, перед нею ставиться двокрапка: Серпень вінчає літечко красне. У народі говорять: що в цей час збереш, з тим і зиму проведеш (Ткач.).

9. Якщо підрядна частина передує головній, а в головній міститься висновок з того, про що йдеться у попередній, то перед головною частиною ставиться кома й тире: Хто сіє хліб, хто ставить дім, Хто створює поему, – Той буде предком дорогим Народові своєму (Рил.).

Кома між частинами складнопідрядного речення не ставиться, якщо:

А) перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть сурядний сполучник: Ми не знали і коли розпочнеться

Зустріч;

Б) перед підрядним сполучником або сполучним словом стоїть частка Не: Хотілось би знати не що він сказав, а як він сказав;

В) підрядна частина складається з одного сполучного слова: Він обіцяв прийти, але не сказав коли;

Г) перед сполучниками як, ніби стоять слова майже, зовсім; Через місяць він став працювати майже як фахівець.

Кома не ставиться у суцільних висловах, близьких за значенням до іменної частини складеного присудка або обставини способу дії, а також у порівняннях фразеологічного типу: впав як підкошений, білий як сніг, пролетів як стріла, все йде як по маслу, свіжий як огірочок, зробити як слід, робіть як хочете, невідомо скільки, зробив скільки міг, зробили хто коли зміг, їли що було, сиділи де попало, все одно який, байдуже хто і под.

Вправа 191. Скориставшися зразком, наведеним на с. 213, заповніть бланк накладної на одержання підручників для школи.

Вправа 192. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть правопис прийменників і префіксів.

1. Хіба не вірите, що скоро день засвіте, Що сонце наше вже (з)за обрію встає, Що хід його спинить ніщо не зможе (в)світі І цвіту нашого ніщо вже не уб’є (Олесь). 2. Лебединий ключ (понадо)мною, Як парусами, крилами дзвенить (Рил.). 3. (З)ранку (до)вечора Кравчина (в)роботі (Довж.). 4. (На)перекір вогню й залізу ми наступаєм (на)село (Сос). 5. Тільки вогонь горить (з)під гранітного обеліска Невідомого солдата, та ще тихо звучить музика (з)глибини землі, мов (з)велетенського органа (Цюпа), 6. (По)між небом і землею рухались два живі вогники (Стельм.). 7. Шле день (у)слід хмаркам патлатим Проміння сонця з верховин (Сос). 8.1 ще довго потім було чуть музики та співи (між)вербами та по(між) хатами (Я.-Лев.). 9. Коли вже діти йшли (у)школу (По)між казкових сніжних див, Кремезний Я куб встав (з)за столу І ліжко гостю постелив (Рил.). 10. Безсмертні всі: цей виховав дитину, Той пісню написав, хоч і єдину, А той, що не зумів цього зробити, (Коло)дороги посадив ялину (Павл.). 11. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. І водила мене (у)поля (край)села, І (в)до-рогу далеку ти мене (на)зорі проводжала, І рушник вишиваний (на)щастя дала (Мал.). 12.1 верби, і тополі, І вітряки (на)полі, І долом геть собі село (Понад)водою простяглось (Шевч.). 13. Я щаслива. Моя свобода завжди (при)мені (Кост.). 14. Соломія сиділа (не)подалік від Оксани (Цюпа). 15. (По)під лісом бездоріжжям прямує чоловік (Стельм.).

Вправа 193. Користуючись російсько-українським словником, перекладіть подані словосполучення українською мовою. Поясніть особливості прийменникових конструкцій в обох мовах.

Тетрадь по украинскому языку, по отношению к кому, комиссия по составлению резолюции, я к вам по делу, во время беседы, в течение года, с помощью депутатов, учитель по профессии, работать по выходным дням, идти по берегу, по направлению к городу, по предложению, по истечении срока, родственник по матери, по поводу болезни, по ее зову, подарок ко дню рождения, обучать на родном языке, к моему стыду, к вечеру, к вашему сведению, к началу года, с общего согласия, на худой конец, говорить на русском языке, быть к десяти часам, за наличные деньги, изо дня в день, готовиться к экзаменам, работа ему по силе, товарищ по школе, прибегать к хитростям.

Вправа 194. Складіть речення з похідними прийменниками. Відповідно до, в міру, на шляху, у зв’язку з, за умови, з метою, незважаючи на, слідом за, в інтересах, в ім’я, у справі.

Вправа 195. Подані слова введіть у Речення так, щоб в одному випадку вони вживалися як прийменники, а в іншому – як прислівники або іменники з прийменниками.

Збоку, попереду, зсередини, навпроти, поблизу, близько, внаслідок, навколо.

Вправа 196. Перепишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Поясніть їх уживання. Визначте типи складнопідрядних речень.

1. Змалку кохайтесь в освіті, Змалку розширюйте ум Бо доведеться у світі Всяких назнатися дум (Граб.). 2. Хто з пітьми вийшов у пітьму й кане бо коли сходить світло дня тьмяніють світила” ночі (Галан). 3. Якщо восени рано нанесе снігу то і весна буде рання (Нар. календар). 4. Уже зоря золоторога Де полинами зацвіло Кладе на огненні пороги своє сивіюче крило (Сос.). 5. Навколо нас радості райдужні кола… А серце питає коли це було? 6. Люблю я тих хто вміє дивуватись (3 те. В. Крищенка). 7. Якщо в листопаді з’являються комахи зима буде теплою (Нар. календар). 8. Коли вже народився ти поетом За все відповідай у цім житті. 9. Я тим уже боржник що українець зроду Бо доля, певне, в гуморі була Коли у посаг нам давала землю, й воду, І голубого неба в два крила (3 те. Б. Олійника.). 10. Вірно казав тут доповідач що як за ними піти то не минути нам невільницького життя (Гонч.). 11. Добре що зараз сіножаті тільки-но починаються і він обов’язково візьме до рук косу, пройде якусь ручку щоб відчути ні з чим не зрівнянну радість косаря який живе у ньому в крові (Цюпа). 12. Мені, мабуть, не докучить нагадувати що хто не знає свого минулого той не вартий свого майбутнього (Рил.). 13. Ніхто не має більшої любові як той хто душу покладе за друзів (Л. Укр.). 14. А де нема любові і страждання там не живе, не б’ється і життя (Олесь). 15. В колгоспі клопоту немало, Та додалась морока й ця: Три дні правління засідало Гадало як зустріть співця (Біл.). 16. В материне відтале серце сіялись і сіялись Маркові слова як під новий рік сіється в хаті жито-пшениця і всяка пашниця (Стельм.).

Увага! Культура мовлення

Запам’ятайте значення термінів

Рентабельність – показник економічної ефективності роботи підприємств, галузей за певний період, що характеризує їхню прибутковість.

Репліка – коротке заперечення, відповідь, зауваження, вигук з місця на зборах.

Репбрт – термінова угода, за якою власник паперів продає їх банку з умовою їх викупу через певний термін за підвищеним курсом.

Рсфере’нт – службова особа, що є консультантом, доповідачем з певних питань.

Риторика – наука красномовства.

Рубрикація – система заголовків таблиці, книги.

Саботаж – навмисний зрив роботи шляхом прямої відмови від неї або свідомо недбалого її виконання.

Серія – розряд, категорія цінних паперів, документів, послідовно позначених цифрами або літерами.

Сертифікат – 1) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) назва облігації спеціальних державних позик; 3) документ, що засвідчує асортимент, кількість і якість експортного товару.

Сортаме’нт, сортимент – склад продукції за марками, розмірами і профілями.

Стандарт – норма, зразок, мірило.

Ста’тус – правове становище осіб або організацій, установ.

Статут – зведення правил, збірник основних положень, засад про що-небудь.

Стенографія – спосіб швидкого записування за допомогою системи скорочень і умовних знаків.

Сторно – спосіб виправлення помилок, допущених у бухгалтерському обліку при записах господарських операцій.

Суборенда – угода, договір, за яким орендар передає орендоване ним майно або його частину в тимчасове користування іншій особі за винагороду.

Субсидія – грошова або натуральна допомога, що надається державою або якоюсь установою.

Суверенітет – незалежність держави, що полягає в її праві за власним розсудом розв’язувати свої внутрішні й зовнішні справи без втручання в них будь-якої іншої держави.

Супермаркет – великий магазин самообслуговування.

Та’бель – 1) таблиця, список будь-чого у певному порядку; 2) відомість про успішність.

Табу – заборона певних дій.

Тал би – 1) контрольний документ, що дає право на одержання чого-небудь; 2) дублікат документа, що залишається як корінець чекової книжки; 3) основна частина цінних паперів (акцій, облігацій).

ТантьєЧіа – одна з форм додаткової винагороди членів акціонерних товариств, страхових компаній, банків.

Тара – товарна упаковка.

Тариф – система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги, працю.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 9. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях