Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 7. Адреса

Адреса – це точна вказівка на місце проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою.

Правила, встановлені Міністерством зв’язку, забезпечують якнайшвидше пересилання, зберігання і доставку поштових відправлень. Основні з цих правил має знати кожний громадянин, адже від правильного написання адреси залежить оперативність працівників підприємств зв’язку при доставці відправлення адресату.

На всіх адресах зазначається:

1) прізвище, ім’я та по батькові адресата або назва організації (у давальному відмінку);

2) назва вулиці, номер будинку і квартири;

3) назва населеного пункту (села, селища міського типу, міста);

4) назва району;

5) назва області;

6) поштовий індекс, присвоєний кожному відділенню зв’язку. Цей індекс призначений для машинного сортування кореспонденції.

Над адресою зазначається вид і спосіб пересилання:

1) рекомендована бандероль;

2) з повідомленням про вручення;

3) з доставкою додому;

4) цінний на… грн;

5) вручити особисто;

6) до запитання.

Зворотна адреса також пишеться повністю. Прізвище відправника кореспонденції пишеться в називному відмінку.

Зразки адрес:

Адреса відправника

Коваленко Василь Федорович вул. Малишка, 104, Кв. 29, м. Харків, 61003

Адреса одержувача

Петриненкові Миколі Івановичу вул. Пушкіна, 34, Кв. 8, м. Івано-Франківськ, 76005

До запитання Адреса відправника Масловська К. Г

Вул. Велика Житомирська, 40, кв. 19, м. Київ,

02053 __

Адреса одержувача Іваненко Галині Семенівні вул. Київська, 22, кв. 78 м. Полтава, 36021

8. Телеграма

Телеграма – це вид кореспонденції з гранично стислим текстом, призначений для термінового інформування когось про щось. Текст телеграми містить лише словесну інформацію.

Телеграма пишеться суцільним текстом, без абзаців і переносів. Складаючи текст телеграми, слід вибирати короткі слова, службові слова пропускати. Розділові знаки ставлять лише тоді, коли їх відсутність може змінити зміст; їх пишуть скорочено, малими літерами “крп”, “км”, “лпк” (крапка, кома, лапки). Числа у тексті пишуться літерами. Заперечну частку Не не вилучають. Окрім цього, добираючи слова, треба бути особливо уважним не лише через економію мовних засобів, а й з метою дотримання норм літературної мови.

Службові телеграми пишуться у двох примірниках. Перший примірник надсилають до відділення зв’язку, другий (копію) підшивають до справи.

Переважна більшість телеграм пишеться на спеціальних бланках і лише з лицьового боку.

Телеграми бувають звичайні, термінові, урядові.

Зразки телеграм:

Державний комітет статистики Пепелача

УкРАїІЇ го год хв

Телеграма АвтБйдповІда _

Передав

Київ № _

_сл._го_год_хв

Категорія і відмітки особливого виду

Куди, кому Короленка 5 квартира 7 Полтава 36012 Коваленкові Олегу Івановичу

Зустрічайте вісімнадцятого поїзд десять вагон сім Мирослава

Прізвище відправника та його адреса (в рахунок слів не входять, не оплачу – Гяльченко Мирослава ються і телеграфом не передаються) Павлівна, б-р Лесі

Українки, буд. 7, кв. 36, м. Київ, 03158

Володимирська 64 Київ 03056 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Проректорові з наукової роботи

Просимо взяти участь конференціїп’ятого-сьомого травня професора Черепашук

Оргкомітет

Проректор_Іванов

Університетська, 43, м. Донецьк, 83042 Донецький національний університет Оргкомітет конференції

9. Телефонограма. Радіограма

Телефонограма – це термінове повідомлення, що передається адресату по телефону (текст записується під диктовку). Це найпростіша і найшвидша форма передачі службових документів.

Телефонограми мають такі реквізити:

1) назва документа – заголовок;

2) номер і дата (слово “Телефонограма”, її номер і дата надходження пишуть у першому рядку. Дата телефонограми – дата її передачі);

3) назва організації і службової особи – відправника телефонограми;

4) назва організації і службової особи – одержувача;

5) текст телефонограми (як і текст телеграми, він має бути стислим, не більше ніж 50 слів);

6) підпис посадової особи – керівника організації або його заступника.

7) посади, ініціали, прізвища тих, хто передає і хто приймає, які зазначають у графах “Передано” і “Прийнято”.

У багатьох установах для запису телефонограм використовують спеціальні бланки.

Зразок бланка телефонограми:

Телефонограма №_від “_”_200_р.

Від кого . _ Телефон_Передав_

Кому__Прийняв___

Год хв

(текст)

(підпис)

Радіограма це повідомлення, передане по радіо.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 7. Адреса