Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 29. Розділові знаки при словах-реченнях

Слова-речення, або нечленовані речення (стверджувальні слова Так, ага, авжеж, еге-, атож, добре, гаразд; заперечне ні; питальні хіба, а що, невже та ін.), в усній мові виділяються паузами, а на письмі – комами, знаками оклику, питання або (в середині речення) тире і можуть виражатися частками, вигуками й модальними словами.

1. Якщо слова-речення вимовляються без підсилення та запитання, то після них ставиться крапка: Вона про мене забула?

– Ні. (Л. Укр.); Він має право се сказати? – Так. (Л. Укр.).

Якщо слово-речення поширюється двоскладним або односкладним реченням, яке уточнює чи поширює ствердження або заперечення, то воно відокремлюється комою: Ні, не прокинулася, спить, а Бог хоч бачить, та мовчить, гріхам великим потурає (Шевч.); Так, не про мене гра і карнавал, і не мені шукати в серці броду! (Иов.).

2. Якщо стверджувальні та заперечні речення вимовляються з підсиленою інтонацією, після них ставиться знак оклику, а якщо з питальною – знак питання: Так! Я зухвала й рвійна, як ріка, що повінь їй – закон і суд єдиний (Иов.); А що? Попавсь? От тобі й на! (Гл.).

3. У середині речення слова-речення виділяються з обох боків комами або, якщо при них є знак оклику, тире: Твою не потолочу землю, ні, отче, – Коротко відповів Володимир. – Але любові і поваги до тебе не матиму! (Мал.); Не скоро прилетить

– ні! – шаблями поганих підрізано йому крильця! (Мал.).

Частки, що стоять перед словами-реченнями, комами не відокремлюються: Ще ні Одваги тут не досить (Л. Укр.); Ну ні! Хіба князь не знає? (Мал.).

Слова-речення слід відрізняти від однозвучних прислівників, які є членами речення й тому від інших його членів розділовими знаками не відокремлюються. Пор.: Добре було чути вночі (Тесл.); Добре, буду з охотою вам допомагати (Тют.).

Вправа 157. Напишіть оголошення про роботу гуртка, який ви відвідуєте.

Вправа 158. Напишіть оголошення про новорічний вечір.

Вправа 159. Відредагуйте подане оголошення, додайте потрібні реквізити.

Оголошення

В актовому залі відбудеться тематичний вечір У програмі вечора:

1. Урочиста частина.

2. Святковий концерт.

Вправа 160. Перепишіть, вставляючи пропущені сполучні голосні. Усно обгрунтуйте свій вибір.

Дев’яност. річчя, життєпис, грошолюбство, тепл..воз, овоч..сховище, самовчитель, атом..хід, кров..обіг, леж..бок, сорок..пуд, хіміотерапія, яйц..провід, кост.,прав, двовладдя, вантаж..потік, бур..лом, боєздатність, кон..в’язь, працездатність, земл..трус, краєзнавство, свин..пас, життєздатність, різцетримач, шерст. прядильня. ,і

Вправа 161. Запишіть подані іменники разом або через дефіс. Поясніть Тх правопис.

Лісо/смуга, гучно/мовець, дизель/електрохід, п ‘ятдесяти/річчя, зірви/ голова, генерал/Майор, електро/двигун, місяце/хід, магазин/салон, льон/ довгунець, контр/наступ, кіно/репортаж, телефон/автомат, танцмайданчик, експерт/бухгалтер, блок/система, життє/радісність, секундо/мір, радіо/комітет, зоре/носець, сто/річчя, авто/кран, вакуум/апарат, штабе/ капітан, екс/міністр, міськ/рада, лісо/степ, тепло/воз, ново/будова, стоп/ кадр, шлако/блок, проф/спілка.

Вправа 162. Запишіть слова разом або через дефіс, поясніть їх правопис.

Пів/року, пів/Львова, пів/олівця, пів/місяця, пів/яблука, пів/Харко-ва, пів/Європи, пів/апельсина, пів/оберта, пів/Азії, пів/ящика, пів/життя, напів/провідник, пі в/аркуша, пів/сотні, пів/озера.

Вправа 163. Перепишіть, розкриваючи дужки. Де потрібно, поставте дефіс.

1. Поет – не той, що без кінця Співа про руту(м’яту). Поет – що рухає серця На помсту і розплату (Піде). 2. (Пів)Європи пройдено, скільки пережито (Піде). 3. По долині, по роздоллі, Із степу (перекоти)поле Рудим ягняточком біжить,(/#евч.). 4. Над дніпровськими кручами, звідки відкривається велична панорама безкрайніх просторів, гребля (електро) станції, будинки селища (гідро)будівників та енергетиків, линуть звідти пісні (З газ.). 5. Серпневих пожарів полум’яне вітрило (пів)неба зап’яло, (Пів)України вкрило (Мал.). 6. Пахне хлібом і землею Вогкий (вітер)сріб-локрил (Рил.). 7. Гуркочуть там (електро)вози. Де (коно)гона свист затих (Сос). 8. Навесні й восени, під час масових міграцій птахів, частина мешканців залишає стави й відлітає з (Асканії)Нової (3 газ.). 9. А вже на схилі (гори)цвіт, (сон)трава поросла (Горд.). 10. Сотні і тисячі облич солдатів зберегли для нас (фото)кореспонденти (3 газ.).

Вправа 164. Перепишіть речення, поставте пропущені розділові знаки. Поясніть їх.

1. Я не такий О ні В змаганні я свого права не зречусь або хоч помстою уп’юсь Ні ні! (Д.’Хм.). 2. Що ж хай надходить Мене навіть радує Душного літа кінець Про весни тільки нехай не нагадує Дощик дрібненький холодний вітрець! (Л. Укр.). 3. Так думав Тимко посмоктуючи самокрутку і пускаючи мимо плечей густий димок Жить на світі також не солодко все на життя надієшся а недоля по серцю б’є (Тют.). 4. Еге і до неба ближче стаєш почуття такі іноді та й не доказала почервоніла кахикнула у хаті у неї саме сварка зчинилася (Тесл.). 5. А так ми вільні Ми ну добре конокради Неграмотні нехай розбещені напів. Зате нема у нас відступництва і зради, б. А що і я спочину на хвилинку Сама собі запалю ялинку Ліхтарики нехай замерехтять Сніжиночки нехай собі летять (3 те. Л. Костенко). 7. Ні мій учителю і друже Про мене все це не байдуже Життя з його скаженим шалом 3 погонею за ідеалом 3 його стражданням і болінням І не вгамованим сумлінням Життя се дві противні сили Що між собою в бій вступили (Вор.). 8. Ні далі, далі від катів Тут страшно дихати і жити. Туди, туди де б я зумів Розбитим серцем відпочити. 9. Ні це не роки боротьби Змагання пориву горіння… Це роки людської ганьби Це роки людського падіння (3 те. О. Олеся).

Вправа 165. Перекладіть українською мовою.

І. Нет, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться случая видеть дело, – и вы хотите, чтобы я пропустил его. 2. “Да, – сказал я, – мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, – трусость”. 3. Нет, отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо (Из произв. Л. Толстого). 4. Ну, что мы ему сделали? Чем виноваты мы, что только на палубе кусок хлеба можем свой заработать? 5. Нет, нет, я говорю серьезно, и вы скоро это увидите. Как всякий художник, я честолюбив и желаю иметь последователей. 6. “Что же, – вполголоса договорил мужчина, – он попал на каторгу” (Из произв. А. Грина).

Вправа 166. Складіть речення з поданими словами. Запам’ятайте їх значення.

Реклама – афіша, повідомляти – сповіщати, наголосити – підкреслити.

Довідка: реклама – це процес популяризації товарів, послуг, а також оголошення, плакати, використовувані як засіб привернення уваги глядачів: Афіша – оформлене певним чином оголошення про концерт, виставу, лекцію; Повідомляти – найчастіше використовується у діловому мовленні (повідомляємо про зарахування)’, сповіщати – має дещо емоційне забарвлення (сповіщати про візит, про прибуття високопоставлених гостей), наголосити і підкреслити – дієслова рівноправні (доповідач наголосив, підкреслив). В усному мовленні, якщо треба зосередити увагу на чомусь конкретному, бажано вживати Підкреслив.

Запитання для самоконтролю

/. Що таке оголошення?

2. На що обов ‘язково вказують в оголошенні?

3. Якими бувають оголошення за формою?

4. Як оформлюють оголошення?

5. Що таке повідомлення?

6. Які реквізити характерні для повідомлення?

7. Як утворюються складні іменники, що пишуться разом?

8. Як утворюються складні іменники, що пишуться через дефіс?

9. Чим виражаються слова-речення (нечленованіречення)?

10. Які розділові знаки ставляться при словах-реченнях?

Увага! Культура мовлення!

Запам’ятайте значення термінів

Авізо – у банківській, комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції.

Бартер – прямий обмін товару на товар без участі грошових коштів.

Девальвація – зниження курсу національної валюти щодо золота або іноземних валют, здійснюване в законодавчому порядку.

Ембарго – 1) заборона державною владою будь-якої країни або міжнародною організацією ввезення до будь-якої іншої країни і вивезення з неї товарів, валютних та інших цінностей; 2) заборона заходити в порти і виходити з них іноземним суднам.

Ліцензіар – власник винаходу, патенту і т. ін., який передає або продає іншій особі ліцензію на їх використання в обумовлених межах.

Л іцензіат – особа, яка дістає у власника винаходу, патенту тощо за відповідну плату право користуватися ними в межах, обумовлених ліцензійним договором.

Ревальвація – підвищення офіційного курсу Грошової одиниці щодо золота або іноземних валют.

Реекспорт – вивезення із країни раніше імпортованих нею товарів для перепродажу їх іншим державам.

Реімпорт – ввезення з інших країн для перепродажу власних товарів, раніше туди експортованих.

Сальдо – різниця між підсумками за дебетом і кредитом рахунків.

Суброга’ція – заміна одного кредитора іншим. Тендер – пропозиція щодо постачання товарів, надання послуг, будівництва об’єктів тощо у формі торгів, конкурсу.

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

Смотреть в оба

Совершенствование существующих и поиск новых форм

Сосредоточить усилия коллектива

Состав исполнителей составить отчет справиться в канцелярии спустя’ некоторое время ставить в известность стечение обстоятел ьств с чувством собственного

Достоинства самый активный соблюдать закон свидетельство о рождении с вашего разрешения

Бути пильним удосконалення наявних і пошук нових форм зосередити зусилля колективу склад виконавців скласти звіт довідатися в канцелярії через деякий час повідомляти збіг обставин

З почуття’м власної гідності

Найактивніший дотримуватися закону свідоцтво про народження з вашого дозволу


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 29. Розділові знаки при словах-реченнях