Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 28. Правопис складних іменників

Оголошення – це повідомлення про час і зміст нарад, засідань; необхідність виконати якусь роботу; потребу в заміщенні вакантної посади чи набір працівників та ін.

В оголошенні обов’язково вказується, хто й про що повідомляє; дата виділяється іншим шрифтом; текст повідомлення стислий.

За формою оголошення бувають: писані, мальовані, друковані в газетах, журналах, на окремих аркушах. До них належать також афіші, що рекламують кінофільми, концерти, вистави тощо.

Окрім чіткої мови, важливості теми, цікавості змісту в оголошеннях велике значення має оформлення: використання різних шрифтів, добір кольорів, симетричність розташування повідомлень, а по радіо і телебаченню – час повідомлень, чіткість вимови, оригінальність композиції тексту.

Оголошення бувають як окремих організацій, підприємств, державних установ, навчальних закладів, так і приватних осіб.

Зразки оголошень:

ОГОЛОШЕННЯ

1 грудня 2007 р. о 15.00 в актовому залі центрального корпусу Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбудеться літературний вечір, присвячений річниці від дня народження Григорія Сковороди.

ОГОЛОШЕННЯ

Сім ‘я з двох осіб найме двокімнатну квартиру поліпшеного планування на Мінському масиві терміном на 1 рік. Тел.: 430-97-05 .

ОГОЛОШЕННЯ

Акціонерний банк “Бонус-банк” пропонує:

Відкриття і ведення рахунків юридичних осіб;

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів на вигідних умовах;

Приймання депозитних вкладів від юридичних осіб на різні терміни (мінімальна сума вкладу 100 грн, процентна ставка за домовленістю).

Просп. Возз’єднання, 15 (Дарницькийрайон) Тел. 550-23-40, 553-37-07

27. Повідомлення

Повідомлення – це різновид службового листа, в якому викладено запрошення взяти участь у нараді, конференції, зборах.

У повідомленні мають бути такі реквізити:

1) дата і час засідання;

2) місце засідання;

3) його назва (тематика);

4) порядок денний;

5) прізвища доповідачів з кожного питання;

6) прізвище й телефон відповідальної особи;

7) спосіб проїзду до місця засідання.

Повідомлення підписує голова колегіального органу або керівник установи.

Зразок повідомлення:

Шановний Іване Івановичу!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Українська держава та українська армія”.

Науково-практична конференція відбудеться в актовому залі Будинку офіцерів (вул. Грушевського, 30/1) 30-31 жовтня 2007р.

Початок об 11.00.

Проїзд: автобус № 20 до зупинки Будинок офіцерів”.

Всеукраїнське товариство “Просвіта” Міністерство оборони України

28. Правопис складних іменників

Складні іменники пишуться разом або через дефіс. Разом пишуться:

1) складні іменники, утворені від двох основ зі сполучними голосними О (після твердих приголосних, у тому числі шиплячих), Е (після м’яких приголосних), є (після основ на й або на подовжений м’який приголосний):

А) якщо одна з основ дієслівного походження: Дощомір, землероб, силосонавантажувач;

Б) якщо одна з основ прикметникового походження, а друга – іменникового: чорнозем, чорноклен, чистотіл;

В) якщо обидві основи іменникові: верболіз, лісостеп (але: людино-день, людино-доза);

2) складні іменники, утворені від двох або кількох основ без сполучних голосних:

А) назви міст: Калінінград;

Б) іменники, що складаються з числівника у формі родового відмінка та іменника: П ‘ятитонка, сімдесятиріччя;

В) іменники з першою дієслівною частиною у формі другої особи однини наказового способу: перекотиполе, Непийвода, Перебийніс;

Г) іменники з першою частиною пів-, панів-, полу-: півкниги, півогірка, пів ‘яблука, напівавтомат, полукіпок.

Примітка. Перед іменниками – власними назвами пів – пишеться через

Дефіс: пів-Києва, пів-Європи;

3) усі складноскорочені слова: колгосп, Нацбанк, профспілка. Сюди належать усі слова з першими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, Макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, мульти-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рент-гено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, фоно-, фото – і под.

Через дефіс пишуться:

1) складні іменники, утворені з двох іменників без сполучних голосних. До них належать:

А) іменники, що означають протилежні за змістом поняття: Купівля-продаж;

Б) іменники, що складаються з назв близьких за змістом понять: Хліб-сіль, щастя-доля, батько-мати;

В) іменники, що означають професію, фах, учений ступінь, державну посаду, військове звання: лікар-еколог, член-кореспондент, прем ‘єр-міністр, генерал-полковник;

Г) іменники на позначення казкових персонажів: Лисичка-Сестричка, Зайчик-Побігайчик;

Г) іменники, у яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, названого другим словом: вакуум-фільтр, гамма-фотон, блок-система, козир-дівка;

Д) іменники, що означають складні одиниці виміру: Кіловат-година, людино-день, тонно-кілометр;

Е) складні терміни, в яких одне слово є назвою родового, а друге – видового поняття: гриб-паразит, жук-носоріг, заєць-русак;

Є) складні прізвища та географічні назви: Нечуй-Левщький, Івано-Франківськ, Корсун ь – Шевченківський’,

2) складні іменники з першою складовою частиною віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-, унтер-: віце-президент, екс-чемпіон, обер-лейтенант, унтер-офіцер;

3) іншомовні назви проміжних сторін світу: норд-вест, норд-ост;

4) субстантивовані словосполучення, що означають переважно назви рослин: Люби-мене, мати-й-мачуха, чар-зілля.

5) скорочені іменники, в яких наводиться початок і кінець слова: Б-ка – бібліотека, вид-во – видавництво, ін-т – інститут.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 28. Правопис складних іменників