Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 15. Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками

Відокремлюються додатки, виражені зворотами зі значенням включення, виключення або заміщення, що починаються словами крім, замість, за винятком, опріч, окрім, наприклад, навіть, включаючи, зокрема, особливо: Я не знав нічого ніжного, окрім берези (Л. Укр.); Замість хати, лежала лише купа головешок, вугілля і сміття (Смол.); Особливе місце в літературі для дітей займає поезія, зокрема для наймолодших читачів (Бич.).

Вправа 105. Заповніть бланк довідки про те, що ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі. Реквізити установи

ДОВІДКА _200_р.№_

_ навчається _

(прізвище, ім ‘я, по батькові)

(назва факультету із зазначенням закладу)

Його стипендія_грн

На місяць _ ._

(цифрами і прописом)

Видано для подання до__

O (назва організації)

Декан… (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

Секретар… (підпис) (ініціал(и) та прізвище)

Вправа 106. Прочитайте довідку, допишіть пропущені реквізити. Жек№405

ДОВІДКА

Ткаченку Іллі Миколайовичу в тому, що він народився 17 вересня 1970 р. в м. Києві.

Мешкає за адресою: вул. Гоголівська, 27, кв. 20, Київ, 04053

Начальник житлово-експлуатаційної контори (підпис) М. В. Іваненко

Вправа 107. Прочитайте. Утворіть від поданих слів нові слова з префіксами з – {зі-), с – Поясніть вживання префіксів.

‘ Мліти, робити, казати, будити, орієнтуватися, сунути, їхати, єднатись, жарити, гріти, скочити, формувати, фотографувати, косити, копіювати, темніти, хилитись, творити, фантазувати, рвати.

Вправа 108. До поданих слів доберіть антоніми. З’ясуйте правила написання префіксів.

Промовчати, виправити, виправданий, вилазити, виникнення, віддалення, вкінці, доводити, знизу, заперечувати, збільшувати, здалека, зменшувати, присипляти, розширювати, розсувати.

Вправа 109. Перекладіть українською мовою. Виділіть префікси, зіставте їх написання в обох мовах.

Свивать гнездо, сбавить скорость, сбегать в школу, сбрасывать костюм, сваливать дрова в кучу, созывать собрание, связное изложение, создавать кружок, сфотографироваться во весь рост, сопоставлять факты, сдавать вещи в багаж, составлять коллекцию, соскочить с коня, сорвать цветок, сомкнуть глаза.

Вправа 110. Перепишіть речення. Вставте пропущені літери, поясніть правопис і вимову префіксів.

І. Оксамитове поле 6е..крає переливами синіми грає (Луп.). 2. Бе.. пощадній зброї сміху я боюся піддаватись (Л. Укр.). 3. Я був студентом, Бажав науки і знання І кожним дорожив моментом, Щоб здобувати їх, щодня їх обсяг пильно розширяти (Фр.). 4. Тричі крига замерзала, Тричі ро.. та вала (Шевч.). 5. Уляна так замерзла, що не могла розв’язати шалі (Тют.). 6. На Україні густі садки, повноводний Дніпро, бсмежні лани і степи простягаються аж до Чорного моря (Панч).

Вправа 111. Утворіть від поданих слів нові слова з префіксами пре-, При”. Поясніть вживання префіксів.

Білий, тихий, везти, берегти, малий, гіркий, варити, шити, міський, бігти, хороший, писати, єднати, думати, добрий, морський, міський, вокзальний.

Вправа 112. Поясніть значення, вимову і правопис префіксів у поданих словах.

Предобрий – придобрити; претихий – притихлий; прехороший – при-хорошений; прегіркий – пригірклий; пре малий – применшений.

Вправа 113. Перепишіть. Вставте пропущені літери, поясніть їх правопис.

І. Довідка, що її..керовано службовій особі всередині установи, підписується укладачем, а та, що..керована до вищої організації, – керівником установи (З підр.). 2. Зростай, пр..чудовий світе! (Тич.). 3. А яка то була радість, коли орач виймав кусок пр..черствілого хліба й казав, що він од зайця (Стельм.). 4. Наказ комбата: поховать Усіх загиблих побратимів, Над кожним чітко написать Ім’я і пр..звище. 5.в зеленім вінку молодіє село придніпровське (3 те. О. Донченка). 6. Промайнула темна ніч, зорі..сипала за тин (Дід.). 7. ..молов батько невіяне, ..пекла мати несіяне. 8. Легко..псувати, тяжко направити. 9. Робота мене..горбила, а не ро.. кіш (3 народної творчості). 10. Як передать журбу бе..краю. Що закувала серце в лід (Сос). 11. За сонцем хмаронька пливе, Червоні поли ро. хтилає (Шевч.). 12. Бувають темні дні ро..пуки: Нічого серце не бажа (Граб.). 13. Зорі мигтіли, тріпотіли по обрію, мов живі, нарівні з вікном тьмяно біліли припорошені пилом ро..квітлі акації (Гонч.).

Вправа 114. Поставте пропущені розділові знаки при відокремлених обставинах, обгрунтуйте їх уживання. Визначте тип обставин.

1. До вас, село і рідне поле, Приїхав по дитячі сни На мить забувши, що ніколи Не повторяються вони. 2. З доріг життя сховавши втому Я в отчий край вернусь назад. 3. Ми часто похапцем живем Все відкладаючи на потім. Життя ж сіяє кожним днем – В красі, в любові, у роботі (3 те. В. Крищенка). 4. Я на гору круту крем’яную Буду камінь важкий підіймать І несучи вагу ту страшную Буду пісню веселу співать (Л. Укр.). 5. Пішов Гонта похилившись. 6.1 ми жартуючи погнали чужі ягнята до води (3 Те. Т. Шевченка). 7. Я пишу не згарячу а добре все обдумавши. 8. Якось аж надто загадково висловлювався цей подорожній чемно уникаючи прямоти і обволікаючи свою особу у велику якусь тайну. 9. Штаби і тилові бази, які в польових умовах згідно з статутом розташувались на певній відстані від фронту, зараз дістали можливість базуватись біля самого переднього краю (3 Те. О. Гончара). 10. Жінка йде поволі і трохи зігнувшись (Довж.). 11. Об’єднавшись воєдино і згуртувавши розпорошені сили слов’янські племена поклали початок зародженню могутньої держави східних слов’ян (Цюпа). 12. Часто пан не міг докликатись Тараса, який захопившись перемальовуванням картин, що прикрашали стіни панських покоїв, нічого не чув (3 підр.). 13. Незважаючи на напруженість становища ми з оптимізмом дивимось у майбутнє і впевнені у своїх силах (3 газ.). 14. Гортаючи сторінки одинадцяти томів видання ми вчитуємося в історію народу, відбиту в словах давніх і тих, що засвідчують реалії наших днів (3 підр.).

Вправа 115. Доберіть із художніх текстів 6 простих речень з відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами.

Вправа 116. Складіть речення з обставинами, вираженими іменниками з прийменниками у зв’язку, залежно від, згідно з, завдяки, за згодою. Поясніть розділові знаки при них.

Вправа 117. Напишіть твір “Нічого Кращого немає, як тая мати молодая…”, використовуючи речення з відокремленими членами.

Вправа 118. Перепишіть речення, поставте пропущені розділові знаки при відокремлених додатках.

1. Усередині книги крім сторінок тексту є титул – перша сторінка книги (3 журн.). 2. Віднині поряд з батьком і матір’ю найближчим другом для тих, перед ким тільки-но відкриваються захоплюючі простори світу, буде наш вихователь (3 Газ.). 3. За винятком баби Оришки малий Чіпка нікого не любив (Мирн.). 4. Пахне грибами й медом, вільгістю пахне тією, що опріч назви осінь немає імені їй (Рил.). 5. Як вірну подругу любить білу акацію степовик. Та й як її не любити. Наперекір суховіям та чорним бурям повсюди йде вона за людиною, заходячи аж сюди, до самого мертвого моря, де крім солі вже ніщо не росте (Гонч.). б. Замість відповіді мати голосно сміється (Донч.).

Вправа 119. Складіть б речень з відокремленими додатками у сполученні з прийменниками крім, за винятком, замість.

Вправа 120. Складіть речення із поданими словами. Запам’ятайте їх значення.

Свідоцтво, диплом, атестат.

Довідка: свідоцтво – документ, що засвідчує біографічні відомості про особу або її стан – фізичний, родинний (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб); Атестат – офіційний документ, що видається державними Органамиі засвідчує факт закінчення середнього навчального закладу або присвоєння особі вченого звання; Диплом – а) офіційний документ про закінчення вищого навчального закладу або присвоєння вченого ступеня; б) почесна нагорода для відзначення окремих осіб та колективів за успіхи на виставках, художніх конкурсах.

Вправа 121. Перепишіть словосполучення, розкриваючи дужки. Поясніть їх правопис і запам’ятайте переклад.

Открывать:

Фестиваль

Ві(д, т)кривати фестиваль

Вход

Ві(д, т)кривати вхід

Дверь, окно

Ві(д, т)чиняти двері, вікно

Книгу

Ро(з, с)гортати книжку

Глаза

Ро(з, с)плютувати очі

Относиться:

Дружески

(з, с)тавитися по-дружньому

К большинству

Належати до більшості

С похвалой

Похвально ві(д, т)гукуватися

Ко мне

(з, с)тосуватися мене

Способный:

На подвиг

(з, с)датний на подвиг

На вес

(з, с)датний до всього

Ученик

(з, с)дібний учень

Вправа 122. Прочитайте і запам’ятайте переклад сталих словосполучень. Український варіант запишіть, вставляючи пропущені префікси.

Одобрить решение – ..хвалити рішення;

Приобрести по дешевке – придбати за..цінь;

Потерять напрасно время – ..марнувати (..гаяти) час;

Разгар спора – ..пал суперечки;

На ваше усмотрение – на ваш..Суд;

Заплатить по счету – ..платити рахунок;

Цены нет (кому, чему) – ціни не можна..класти (кому, чому);

Отпуск по болезни – ..пустка через хворобу (у..в’язку з хворобою);

Поднимать крик – ..чиняти галас.

Увага! Культура мовлення! До вас прийшли гості

Добрий день!

Добре, що Ви прийшли. (

Проходьте, будь ласка. Роздягайтеся.

Влаштовуйтесь зручніше, будьте як удома.

Скільки ми з Вами не бачилися!

Довгенько.

Я дуже радий бачити Вас. Дякую. Будь ласка, не турбуйтеся.

Запам’ятайте відповідники стійких виразів!

По недомыслию но недоразумению по непредвиденным

Обстоятельствам по непригодности по нерадению по несостоятельности по нынешним временам по обоюдному согласию по обыкновению по определению суда по поручению по постановлению по праздничным дням по предложению по приглашению по причине чего по программе по расценке по совместительству по специальности по списку

Через недоумство через непорозуміння через непередбачені

Обставини через непридатність через недбалість через неспроможність як на теперішній час за обопільною згодою як правило; зазвичай за ухвалою суду за дорученням за постановою у святкові дні за пропозицією на запрошення через що за програмою за розцінкою за сумісництвом за фахом за списком


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 15. Розділові знаки у реченнях з відокремленими додатками