Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 13. Доручення

Доручення – це письмове повідомлення, за яким юридична чи фізична особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні чинності або отримувати матеріальні цінності.

Доручення видають на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних цінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

Особисті доручення видаються окремими особами, які передають свої права іншим особам (право на одержання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов’язковою умовою правомірності особистого доручення є наявність підпису службової особи і печатка установи, підприємства, яка засвідчує підпис довірителя (доручення, які видаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).

Уоф і цінному дорученні обов’язково зазначають:

1) назву організації, яка його видає;

2) номер і дату видачі;

3) посаду, прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано доручення;

4) назву організації чи підприємства, від якого мають бути отримані матеріальні цінності;

5) перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

6) строк дії доручення;

7) зразок підпису особи, якій видано доручення;

8) назву документа, що посвідчує особу – отримувача цінностей (паспорт, посвідчення);

9) підписи посадових осіб, які видали доручення;

10) печатку організації, що видала доручення.

Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальними Й загальними.

Для багатьох доручень є друковані бланки, куди від руки вписують прізвище, ім’я та по батькові людини, якій доручають щось одержати й де саме, та завіряють підписом працівника відділу кадрів або нотаріуса і круглою печаткою. Завіряється також підпис особи, на ім’я якої видано доручення.

Нотаріально завірені доручення можна передавати телеграфом. Телеграма-доручення складається з тексту доручення, який може бути відповідно скорочений, та посвідчувального напису з підписом нотаріуса і печаткою нотаріальної контори. Підпис нотаріуса засвідчується органом зв’язку, який передає телеграму-доручення. Таке доручення має чинність оригіналу.

Зразки доручень:

ДОРУЧЕННЯ

Я, Король Петро Пилипович, доручаю Слободянюк Оксані Володимирівні одержати належну студентам 12-ї групи музично-педагогічного факультету стипендію за березень 2007р.

Доручення дійсне до 2 квітня 2007р. 24 березня 2007р. (підпис) П. П. Король

Підпис студента Короля П. П. Засвідчую: Декан музично-педагогічного

Факультету (підпис) С. І. Бондаренко,

24 березня 2007р.

ДОРУЧЕННЯ Місто Київ, першого квітня дві тисячі другого року.

Я, Піддубний Тарас Антонович, що проживає вм. Києві за адресою: вул. П. Сагайдачного, 3, Кв. 18, цим дорученням уповноважую Петренко Марію Василівну, яка проживає за тією самою адресою, розпоряджатися належним мені грошовим вкладом у Печерському відділенні Ощадного банку №4135 м. Києва на рахунку №А-1810.

Доручення видане без права передоручення і дійсне строком на три роки, тобто по перше квітня дві тисячі п ятого року.

(Підпис)

01.04.2002 це доручення засвідчене мною, Дорошко К. К., секретарем держадміністрації Печерського району м. Києва.

Доручення підписане Піддубним Тарасом Антоновичем у моїй присутності, особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Гербова печатка Зареєстровано

В реєстрі №789/14

Сплачено державного збору…

Секретар (підпис) К. К. Дорошко

ДОРУЧЕННЯ Місто Київ, десятого липня дві тисячі четвертого року

Я, Пономаренко Андрій Олексійович, що проживає в м. Києві за адресою: 6-рЛесі Українки, 14, Кв. 38, цим дорученням уповноважую свою доньку, Пономаренко Світлану Андріївну, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, З, кв. 19, керувати належним мені на підставі технічного паспорта AM№862021, Виданого РЕВ УДАІ УВСм. Києва 5 Грудня 1978 року, легковим автомобілем марки ВАЗ-2106, двигун №630145, Шасі №0352266, державний номерний Знак Г 5004 КН, зареєстрованим у РЕВ УДАІ УВСм. Києва 1998 Року.

Доручення видане без права передоручення і дійсне строком на три роки, тобто до десятого липня дві тисячі сьомого року.

(Підпис)

Штамп установи Доручення дійсне

До 10 Липня 2007р.

Національний педагогічний o університет імені Михайла Драгоманова, вул. Пирогова, 9, М. Київ, 01054 Рахунок №… у… відділенні… банку

ДОРУЧЕННЯ №102

16 квітня 2007Р.

Видане водієві університету ^черенку Іллі Володимировичу.

Паспорт: серія СО № 162504, виданий 24 Червня 2000р. відділом внутрішніх справ Шевченківського району м. Києва. На отримання в книготорзі книг:

1. Орфографічний словник української мови – ЮООпр.

2. Російсько-український словник – 500 Пр.

3. Воропай О. Звичаї нашого народу – 400 Пр. . Наряд № 189 Від 05.04.2007.

Зразок підпису Іллі Володимировича Кучеренка засвідчуємо.

Печатка установи

Ректор (підпис) В. П. Андрущенко

Головний бухгалтер : Г (підпис) Д. І. Набока


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 13. Доручення