Українське цивільне право – Заіка Ю. О. – 25.1. Загальна характеристика договору (ст. 759 ЦК)

25.1. Загальна характеристика договору (ст. 759 ЦК)

За договором майнового найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Договір майнового найму має спільні і відмінні від договору купівлі-продажу ознаки. Спільним є те, що і майновий найм, і купівля-продаж є оплати і, двосторонні договори. Головна відмінність полягає у тому, що за договором майнового найму майно передається не у власність, а в тимчасове оплатне користування на певний строк.

В укладанні договору найму зацікавлена кожна зі сторін. Наймач, інколи, не має можливості (або бажання) придбати майно у власність, тому користується тимчасово чужим майно. Наймодавець, як власник, максимально вилучає корисні властивості зі свого майна, яке йому тимчасово не потрібне.

Предметом договору найму може виступати будь-яка неспоживна річ, що визначена індивідуальними ознаками і дозволяє відмежувати цей договір від договору позики, а також майнові права.

Характерною ознакою договору найму є і його оплатний характер, оскільки в іншому випадку вже буде йтися про договір безоплатного користування майном, тобто про позичку.

Строк договору майнового найму визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачене законодавством. Якщо строк договору найму не встановлений сторонами, він вважається укладеним на невизначений строк. У цьому випадку кожна зі сторін може відмовитися від договору в будь-який час, попередивши контрагента письмово про це за один місяць, а в разі найму нерухомого майна – за три місяці.

25.2. Обов’язки сторін

Обов’язками наймодавця є:

O своєчасно передати майно наймачеві у стані, який відповідає призначенню майна й умовам договору. Залежно від характеру майна передача може здійснюватися або шляхом безпосереднього вручення майна наймачеві (транспортний засіб, телевізор), або може бути виражена у формі допуску наймача до користування майном, яке залишається у володіння наймодавця (користування музичним інструментом, каналами зв’язку, машинним часом тощо). Передача здійснюється у строк, який зазначений у договорі, якщо він відсутній – то на першу вимогу наймача. Передача, як правило, повинна бути оформлена приймально-здавальним актом, в якому зазначається технічний стан майна, що передається;

O виконувати за свій рахунок капітальний ремонт, якщо інше не передбачене законом чи договором (наприклад, за договором побутового прокату і капітальний, і поточний ремонт виконує наймодавець).

Наймач зобов’язаний:

O користуватися майном відповідно до його призначення та договору;

O підтримувати майно у належному стані;

O виконувати поточний ремонт, якщо інше не передбачене законом чи договором;

O своєчасно сплачувати за майно.

Залежно від виду майна, яке передається у найм (оренду), на наймача за договором можуть бути покладені й інші обов’язки (застрахувати майно, укласти договір охорони, своєчасно проводити ветеринарний огляд тощо).

Серед прав наймача слід зазначити такі:

O право на плоди, продукцію, доход, одержані ним у результаті користування річчю;

O право на здачу майна за згодою наймодавця в піднайм;

O переважне право на укладення договору найму на новий строк. Якщо наймач належним чином виконує свої обов’язки за договором найму, йому надається переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк;

O переважне право на придбання речі. У разі продажу речі, наймач, який належним чином виконує свої зобов’язання, має переважне право на придбання цієї речі перед іншими особами;

O право наймача на захист володіння. Наймач користується і володіє чужим майном і законодавець захищає водночас і його права. Наймач має право на захист володіння не лише

Від третіх осіб, а й від наймодавця, якщо останній порушує умови договору;

O право на поліпшення майна. Якщо ремонт направлений на забезпечення збереженості майна, то поліпшення – на підвищення ефективності використання майна за призначенням.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українське цивільне право – Заіка Ю. О. – 25.1. Загальна характеристика договору (ст. 759 ЦК)