Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – ПЕРЕДМОВА

Розбудова незалежної Української держави спонукає до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад. Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

Розбудова незалежної Української держави спонукає до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад. Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Тема 1.1 Вступ, державна мова – мова професійного спілкування

Розбудова незалежної Української держави спонукає до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад. Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.1.1. Предмет і завдання курсу “українська мова (за професійним спрямуванням)”

Розбудова незалежної Української держави спонукає до переосмислення фундаментальних складових національної системи освіти: навчально-виховних та наукових методичних засад. Оновлення сутності навчання є визначальним у реформуванні освіти в Україні й передбачає приведення його у відповідність до

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.1.2. Поняття літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови

Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Хто якою мовою думає, той до того народу належить (В. Даль). Українська мова – єдина національна мова

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.1.3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Мовна, мовленнєва, комунікативна компетенції

“Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння певної суми загальних і професійних знань, а також оволодіння основними способами розв’язання професійних завдань”2, тобто оволодіння мовою професійного спілкування. Мова професійного спілкування (професійна мова) – це функціональний

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.1.4. Мовні норми

У професійному мовленні треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Мовна норма – уніфіковані, традиційні, найбільш поширені, свідомо фіксовані стандарти реалізації мовної системи, обрані в процесі

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Вимова голосних звуків

У професійному мовленні треба дотримуватися загальноприйнятих мовних норм, стандартів, певних взірців, адже унормованість – головна ознака літературної мови. Мовна норма – уніфіковані, традиційні, найбільш поширені, свідомо фіксовані стандарти реалізації мовної системи, обрані в процесі

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Вимова приголосних звуків

1. Дзвінкі приголосні [б], [д], [г], [ж], [з], [дж], [дз] в кінці слова й перед глухими в середині слова вимовляються дзвінко: [народ] – народ; [наказ] – наказ; [чи°мдуж] – чимдуж; [надто] – надто; [дбв’ідка]

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Вимова звукосполук

1. Дзвінкі приголосні [б], [д], [г], [ж], [з], [дж], [дз] в кінці слова й перед глухими в середині слова вимовляються дзвінко: [народ] – народ; [наказ] – наказ; [чи°мдуж] – чимдуж; [надто] – надто; [дбв’ідка]

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Вимова слів іншомовного походження

Іншомовні слова в українській мові фонетично й граматично адаптуються, проте деякі з них характеризуються орфоепічними особливостями: 1. Голосні [і] та [и] слід завжди вимовляти відповідно до їх написання. Після приголосних [д], [т], [з], [с],

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Акцентуаційні норми

Іншомовні слова в українській мові фонетично й граматично адаптуються, проте деякі з них характеризуються орфоепічними особливостями: 1. Голосні [і] та [и] слід завжди вимовляти відповідно до їх написання. Після приголосних [д], [т], [з], [с],

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Лексичні норми

Лексичні норми регламентують правила слововживання. їх фіксують насамперед словники: “Словник української мови” в 11-ти томах (1971-1980 рр), “Новий тлумачний словник української мови” (1998 р.), “Великий тлумачний словник сучасної української мови” (2001 р.), “Український орфографічний

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Синоніми

Лексичні норми регламентують правила слововживання. їх фіксують насамперед словники: “Словник української мови” в 11-ти томах (1971-1980 рр), “Новий тлумачний словник української мови” (1998 р.), “Великий тлумачний словник сучасної української мови” (2001 р.), “Український орфографічний

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Пароніми

Щоб мовлення було нормативним, важливо розрізняти між собою пароніми. Пароніми – це слова (пари слів), які мають подібність у морфологічній будові (близькі за фонетичним складом), але розрізняються за значенням. Вони переважно належать до однієї

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Граматичні норми

Граматичні норми визначають правильне вживання граматичних форм слів та усталену побудову речень, словосполучень. Морфологічні норми “передбачають вживання у мовленні повнозначних змінних слів, граматична оформленість яких відповідає нормі української літературної мови”6. Увага! Морфологічна компетенція Слід

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.1.5. Мовне законодавство та мовна політика в Україні

Функціонування української літературної мови залежить від стану мовної політики в державі, освіті, культурних традицій народу. Мовна політика – це система заходів (політичних, юридичних, адміністративних), спрямованих на регулювання мовних відносин в державі, зміну чи збереження

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Тема 1.2 Основи культури іукраїнської мови

План 1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення. 1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця. 1.2.4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 1.2.5. Мовний етикет. 1.2.5.1.

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора

План 1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення. 1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця. 1.2.4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 1.2.5. Мовний етикет. 1.2.5.1.

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення

План 1.2.1. Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 1.2.2. Комунікативні ознаки культури мовлення. 1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця. 1.2.4. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. 1.2.5. Мовний етикет. 1.2.5.1.

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.3. Комунікативна професіограма фахівця

Важливою складовою діяльності будь-якого фахівця є комунікативна компетенція, яка належить до ключових професійних характеристик. Вона містить три основні компоненти: робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, виступати публічно. З огляду на це

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.4. Словники у професійному мовленні. типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури

Важливою складовою діяльності будь-якого фахівця є комунікативна компетенція, яка належить до ключових професійних характеристик. Вона містить три основні компоненти: робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, виступати публічно. З огляду на це

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.5. Мовний етикет

1.2.5.1. Поняття етикету Слово етикет французького походження (etiquette) на початках позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття французького церемоніалу при

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.5.1. Поняття етикету

1.2.5.1. Поняття етикету Слово етикет французького походження (etiquette) на початках позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття французького церемоніалу при

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.5.2. Мовний, мовленнєвий і спілку вальний етикет

1.2.5.1. Поняття етикету Слово етикет французького походження (etiquette) на початках позначало товарну етикетку, згодом так називали церемоніал при дворі, тобто правила чемності й норми поведінки. Саме з цим значенням (після прийняття французького церемоніалу при

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.2.5.3. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул

Під час виконання професійних обов’язків безліч разів повторюються стандартні, стереотипні спілкувальні ситуації, що мають етикетний характер. Авторитетний фахівець з проблем спілку вального етикету Ярослав Радевич-Винницький чітко визначає ці етикетні ситуації, що репрезентуються парадигмою мовних

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Тема 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

План 1.3.1. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. 1.3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 1.3.3. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності Теоретичний блок Правильно

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.3.1.Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування. основні ознаки функціональних стилів

План 1.3.1. Функціональні стилі української мови та сфери їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. 1.3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. 1.3.3. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності Теоретичний блок Правильно

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.3.2. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів

Поняття “професійна мова” охоплює три функціональні різновиди літературної мови – офіційно-діловий, науковий, розмовний. На думку O. A. Лаптєвої, науковий і діловий стилі у період свого становлення “поряд з процесами дивергенції завжди репрезентували зближення, в

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 1.3.3. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності

Мовлення як вид людської діяльності завжди зорієнтоване на виконання якогось комунікативного завдання. Висловлюючи свої думки і почуття, людина має конкретну мету – щось повідомити, про щось запитати, переконати в чомусь адресата чи спонукати його

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Модуль 2. Професійна комунікація

Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності План 2.1.1. Спілкування і комунікація. 2.1.2. (функції спілкування. 2.1.3. Види і форми спілкування. 2.1.4. Етапи спілкування. 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування. 2.1.6. Невербальні засоби спілкування. 2.1.7. Гендерні

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності

Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності План 2.1.1. Спілкування і комунікація. 2.1.2. (функції спілкування. 2.1.3. Види і форми спілкування. 2.1.4. Етапи спілкування. 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування. 2.1.6. Невербальні засоби спілкування. 2.1.7. Гендерні

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.1. Спілкування і комунікація

Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності План 2.1.1. Спілкування і комунікація. 2.1.2. (функції спілкування. 2.1.3. Види і форми спілкування. 2.1.4. Етапи спілкування. 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування. 2.1.6. Невербальні засоби спілкування. 2.1.7. Гендерні

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.2. Функції спілкування

Тема 2.1 Спілкування як інструмент професійної діяльності План 2.1.1. Спілкування і комунікація. 2.1.2. (функції спілкування. 2.1.3. Види і форми спілкування. 2.1.4. Етапи спілкування. 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування. 2.1.6. Невербальні засоби спілкування. 2.1.7. Гендерні

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.3. Види і форми спілкування

Багатоманітність функцій спілкування, беззаперечно, породжує значну кількість його видів. Враховуючи багатоаспектний характер спілкування, класифікувати його види можна за такими ознаками: 1. За участю чи неучастю мовних засобів, вербальне (словесне) і невербальне (міміка, жести, постава

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.4. Етапи спілкування

Будь-який акт спілкування складається з кількох етапів: 1. Ретельна підготовка до спілкування. Цей етап передбачає: ^ складання плану майбутнього акту спілкування; ^ збирання матеріалів з предмета спілкування та їх систематизація; ^ умотивування аргументів на

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.5. Мова, мовлення і спілкування

Будь-який акт спілкування складається з кількох етапів: 1. Ретельна підготовка до спілкування. Цей етап передбачає: ^ складання плану майбутнього акту спілкування; ^ збирання матеріалів з предмета спілкування та їх систематизація; ^ умотивування аргументів на

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.6. Невербальні засоби спілкування

Мовлення – не єдиний спосіб спілкування. Люди обмінюються інформацією й за допомоги інших засобів – жестів, міміки, погляду, пози, рухів тіла, які часто поєднуються в різних комбінаціях. Усе це невербальні (несловесні) засоби. Невербальні засоби

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.7. Тендерні аспекти спілкування

Однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження комунікативної взаємодії індивідів (жінка-чоловік) у співвідношенні з параметрами мови. Тендерний статус учасників спілкування впливає не лише на стратегію і тактику мовленнєвого спілкування, а й на його

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.1.8. Поняття ділового спілкування

Однією з найважливіших проблем сучасної лінгвістики є дослідження комунікативної взаємодії індивідів (жінка-чоловік) у співвідношенні з параметрами мови. Тендерний статус учасників спілкування впливає не лише на стратегію і тактику мовленнєвого спілкування, а й на його

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Тема 2.2 Риторика і мистецтво презентації

План 2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. 2.2.2. Мистецтво аргументації. 2.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення. 2.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань. Фахівці нової генерації мають володіти живим, ефективним, переконливим словом

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання

План 2.2.1. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. 2.2.2. Мистецтво аргументації. 2.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення. 2.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань. Фахівці нової генерації мають володіти живим, ефективним, переконливим словом

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.2.2. Мистецтво аргументації

Аргументація у широкому вжитку означає майстерний добір переконливих доказів. В основі аргументації лежить складна логічна операція, що є комбінацією суджень як елементів доведення. Доведення – це сукупність логічних засобів обгрунтування істинності будь-якого судження за

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.2.3. Презентація як різновид публічного мовлення

Уміння представляти проекти (презентації), звітувати, переконувати, якісно інформувати аудиторію є досить важливою складовою професіограми майбутнього фахівця. Презентація – спеціально організоване спілкування з аудиторією, мета якого переконати або спонукати її до певних дій. Презентацію здійснюють

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.2.4. Культура сприймання публічного виступу. Види запитань

Важливим компонентом техніки професійного спілкування є вміння слухати. Слухання – не просто мовчання, а активна діяльність, своєрідна робота, якій передує бажання почути, інтерес до співрозмовника. Розпізнання істинного змісту повідомлення або поведінки означає перший крок

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Тема 2.3 Культура усного фахового спілкування

План 2.3.1. Особливості усного спілкування. 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 2.3.3. Функції та види бесід. 2.3.4. Співбесіда з роботодавцем. 2.3.5. Етикет телефонної розмови. 2.3.6. Етичні питання використання мобільних телефонів. Людина виокремилася зі

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.3.1. Особливості усного спілкування

План 2.3.1. Особливості усного спілкування. 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 2.3.3. Функції та види бесід. 2.3.4. Співбесіда з роботодавцем. 2.3.5. Етикет телефонної розмови. 2.3.6. Етичні питання використання мобільних телефонів. Людина виокремилася зі

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування

План 2.3.1. Особливості усного спілкування. 2.3.2. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 2.3.3. Функції та види бесід. 2.3.4. Співбесіда з роботодавцем. 2.3.5. Етикет телефонної розмови. 2.3.6. Етичні питання використання мобільних телефонів. Людина виокремилася зі

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – 2.3.3. Функції та види бесід

Серед індивідуальних форм усного професійного спілкування найбільш поширеною є ділова бесіда. Бесіда – це розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Бесіда – чи не найскладніший з усіх

Українська мова за професійним спрямуванням – Шевчук С. В. – Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно

Серед індивідуальних форм усного професійного спілкування найбільш поширеною є ділова бесіда. Бесіда – це розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Бесіда – чи не найскладніший з усіх