Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 7.3. Ухвала (рішення)

Витяг з протоколу (рос. выписка из протокола) – документ, який є частиною протоколу, потрібною для вирішення окремого питання.

Від протоколу витяг відрізняється тим, що в ньому подається ухвала лише з одного питання, тому порядок денний у ньому не зазначається. Витяг з протоколу складають та надсилають (або передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

У витягу зазначають такі реквізити: 1. Назва виду документа.

2. Заголовок протоколу.

3. Номер протоколу.

4. Дата складання протоколу.

5. Текст витягу (формулювання питання” прізвища й ініціали тих, хто виступив, а також зміст прийнятих рішень).

6. Дата видачі витягу.

7. Підпис секретаря та/або голови засідання.

8. Печатка (за потреби).

У протоколі роблять позначку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.

Зразок витягу з протоколу

Витяг з протоколу № 5 засідання кафедри українознавства

14.04.2004

Присутні: завідувач кафедри українознавства, професор Горбул О. Д., професори Буравченкова С. Б., Тюрменко 1.1., доценти Береговий С. І., Колосюк В. О., Левицька Н. М., старший викладач Галузинська Л. І., асистенти Бондаренко Л. О., Бухальська М. А., старший лаборант Салабай Л. М., аспірант Чук 1.1.

СЛУХАЛИ:

Чук 1.1. – затвердження теми кандидатської дисертації. УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантки Чук Ірини Іванівни у такому формулюванні: “Розвиток сучасного українського телебачення”.

2. Призначити науковим керівником проф. Горбула Олександра Дмитровича.

Завідувач кафедри (підпис) О. Д. Горбул Секретар (підпис) Л. М. Салабай

7.3. Ухвала (рішення)

Ухвала, або рішення, – правовий акт, який видається кількома колегіальними державними органами та громадськими організаціями; розпорядчий документ, який приймається місцевими радами народних депутатів або їхніми виконавчими комітетами, державна адміністраціями в колегіальному порядку.

Коло питань в ухвалах місцевих рад дуже широке: вони керують усіма галузями суспільно-культурного й господарського життя міста, району, села. Прийняті в межах наданим радам та їхнім виконкомам прав ухвали (рішення) є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами й організаціями на території, підпорядкованій раді, а також посадовими особами й громадянами.

Ухвали (рішення) виконкомів, держадміністрацій за юридичними ознаками бувають нормативними та індивідуальними. У нормативних ідеться про режим роботи підприємств торгівлі й побутового обслуговування населення, а в індивідуальних – про прийняття до експлуатації об’єктів будівництва, встановлення опікунства, виділення чи розширення житлової площі.

Ухвала має вступну частину з констатацією стану питання, що розглядається, а також постановчу з переліком заходів і термінів їх виконання, зазначаються прізвища відповідальних за здійснення прийнятих заходів службових осіб і тих, кому доручено контроль за виконанням рішення.

Реквізити ухвали:

1. Бланк з назвою місцевої ради народних депутатів чи виконавчого комітету (або іншої установи) з гербом України.

2. Місце видання.

3. Назва виду документа.

4. Дата (або дата й номер).

5. Заголовок.

6. Текст ухвали.

7. Підписи голови та секретаря виконкому.

8. Печатка.

Зразок ухвали

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ м. Київ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УХВАЛА

27.04.2005 №127

Про надання житлової площі громадянам, які перебувають на квартирній черзі

Розглянувши списки про надання житлової площі працівникам підприємств, організацій і установ Дніпровського району та пропозиції житлової комісії, керуючись Положенням про порядок надання житлової площі в Україні, виконком ухвалив:

Бондаренко Лесі Олександрівні, доцентові кафедри українознавства Національного університету харчових технологій, що мешкає за адресою: вул. Тампере, 16, кв. 7, займає 3 кімнати площею 42 кв. м., на якій проживають:

1. Заявник – Бондаренко Леся Олександрівна;

2. Мати заявника-Бондаренко-Чекан Віолетта Семенівна, виділити двокімнатну квартиру повторного заселення № 134 у будинку № 316 по вул. А. Малишка житловою площею 27,5 кв. м., згідно з чергою № 135 від 1991 року.

Голова виконкому (підпис) П. О. Середа

Секретар виконкому (підпис) Л. К. Сенів Печатка


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 7.3. Ухвала (рішення)