Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2.2. Вікна документів

У Word передбачена робота з багатьма вікнами. В межах загального вікна редактора може бути відкрито декілька активних вікон документів, користувач може встановлювати розмір і розміщення кожного вікна традиційними для Windows засобами. Якщо відкрито новий файл, то у заголовку вказується ім’я Документ 1, Документ 2 тощо. Праворуч і знизу розміщені смуги вертикального й горизонтального прокручування, на яких розташовані маркери, що показують, з яким місцем документа в цей момент зараз працює користувач. Перемістивши маркер на потрібну позицію смуги прокручування (для вертикального прокручування можна скористатися коліщатком миші), можна переглянути будь-яке місце документа.

Нижче рядка заголовка знаходиться горизонтальна лінійка, на якій розміщені маркери відступу рядків, абзаців, позицій табуляції. Детальніше призначення елементів горизонтальної лінійки буде розглянуто далі.

Горизонтальну лінійку можна приховати за допомогою команди Вид/Линейка, а потім за допомогою цієї самої команди повернути.

Одне з вікон є активним. Воно зображується на передньому плані й може перекривати інші вікна. В активному вікні знаходиться два курсори – текстовий, який розміщений у тексті, і курсор миші, що може переміщуватися у будь-який куточок екрану. Текстовий курсор вказує місце, куди можна вводити символи. Горизонтальна риска визначає кінець тексту.

У нижньому рядку вікна редактора Word виводиться рядок стану. Він відображає інформацію щодо активного вікна: на якій сторінці і в якому розділі знаходиться курсор; скільки сторінок від початку документа до курсора і скільки сторінок у всьому документі; відстані у сантиметрах на якій розміщений курсор від верхньої межі сторінки; у якому рядку і у якій колонці поточної сторінки знаходиться курсор.

Робота з вікнами здійснюється за допомогою меню Окно. Команди цього меню дозволяють відкрити нове вікно, змінити розташування вікон, зробити активним будь-яке вікно.

Word дуже легко адаптувати до вимог конкретного користувача: можна змінити зовнішній вигляд екрана редактора, параметри редагування, перегляду, збереження, друкування тексту. Це можна зробити за допомогою команди меню: команда Сервис /Параметры виводить на екран діалогове вікно Параметры. Воно має декілька вкладок, що дозволяє встановити відповідні опції. Далі ми розглянемо деякі можливості встановлення режимів роботи редактора.

Стислий опис функції кнопок панелі інструментів можна отримати при підведенні до них курсору миші. Кожне діалогове вікно містить кнопку (?), яка дасть змогу дізнатися про елементи вікна. Найбільші можливості створюються при використанні пункту Справка основного меню, оскільки можна одержати доступ до предметного покажчика довідкової системи, в якому потім вибрати потрібну тему. Крім того, вікно довідки містить вкладку Поиск, яка допоможе здійснити тематичний пошук за введеним критерієм. Відображення попереднього вибраного довідкового тексту здійснюється натискуванням кнопки Назад. У довідковій системі наведено також наочні приклади.

4.2.3. Створення документів

Текст документа складається зі сторінок. На сторінці зазвичай є поля, верхній та нижній колонтитули і основний текст, що поділяється на абзаци.

Символи з клавіатури вводяться в текст у місце, де знаходиться текстовий курсор. Пересунути текстовий курсор можна за допомогою миші або клавіш керування курсором (основний курсор перевести у потрібну позицію і натиснути ліву кнопку).

Коли при наборі курсор досягає кінця рядка, то перше слово, яке не вміщається в цьому рядку, переноситься на наступний.

Якщо в будь-якій позиції рядка натиснути клавішу Enter, то редактор переходить на перший рядок нового абзацу. Щоб перейти на наступний рядок без створення абзацу слід натиснути комбінацію клавіш Shift + Enter.

Службові символи (закінчення рядка, закінчення абзацу тощо), як правило, на екран не виводяться. Користувач може побачити ці символи, натиснувши, відповідну кнопку Непечатаемые знаки панелі інструментів Стандартная.

Функціонує автоматичне формування рядків та сторінок: якщо рядки тексту не поміщаються на одній сторінці, вони автоматично розташовуються на наступній. На екрані при поданні тексту без графічного поділу на сторінки між текстом, розміщеним на різних сторінках, буде видно штрихову розподільну лінію.

Автоматична верстка сторінок виконується тільки тоді, коли у діалоговому вікні Параметры (меню Сервис), на вкладці Общие встановлено прапорець Фоновая разбивка на страницы.

Користувач може примусово ввести розділення сторінок. Для цього слід підвести курсор до рядка, з якого має починатися наступна сторінка, й натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Enter. На екрані з’явиться штрихова лінія з написом Разрыв страницы, що буде позначати початок нової сторінки. Цю лінію легко вилучити як звичайний рядок тексту.

Переглядати будь-яку точку тексту можна за допомогою миші, пересуваючи лінійки прокручування. Також можна використовувати й такі клавіші:

O стрілки ліворуч (праворуч) – на символ ліворуч (праворуч);

O стрілки вгору (вниз) – на рядок вгору (вниз);

O Page Up, Page Down (PgUp, PgDn) – на відстань, що дорівнює розміру вікна вгору, вниз;

O Home, End – на початок або кінець рядка;

O Ctrl + Home, Ctrl + End – на початок або кінець тексту.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 4.2.2. Вікна документів