Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4. Найтиповіші наукові тексти

Наукові знання можуть бути виражені в текстах таких жанрів: анотація, тези, конспект, відгук, рецензія, реферат, курсова та дипломна робота, стаття, дисертація, автореферат, монографія, підручник, доповідь, програма тощо.

2.4.1. Анотація

Анотація (від. лат. аnnotatio – “зауваження”) – коротка, стисла характеристика змісту книги, статті тощо. Це невеличка бібліографічна довідка, де стисло характеризується зміст книги, статті через перелік найголовніших у них питань, оцінюється анотований твір.

Завдяки анотації читач отримує можливість попередньо уявити зміст незнайомого друкованого твору, відшукати в ньому необхідну інформацію. Саме тому в ній слід зазначати тип публікації (стаття, монографія, підручник), її будову, актуальність теми, адресатів і обсяг. Необхідно також зазначити, що нове з’явилося в цьому виданні порівняно з іншими на таку саму тему.

Анотація найчастіше розміщена на другій сторінці будь-якої друкованої праці. Цей документ необхідно вміти складати всім, хто пише підручники, посібники, укладає допоміжну науково-методичну літературу (словники, збірники різного призначення тощо).

Реквізити анотації:

1. Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів).

2. Назва твору.

3. Місце видання, видавництво, рік видання.

4. Обсяг (загальна кількість сторінок, іноді – малюнків, таблиць).

5. Код за Міжнародним класифікатором книг ISBN (за потреби).

6. Стислий зміст (основні положення, викладеш в тексті).

7. Висновки.

8. Призначення для читачів. Зразок анотації довідкового видання

Подано довідкові відомості про всі самостійні країни світу (на час видання книги Тх було 191), зокрема загальні дані, основні етапи історії, державний устрій, природне середовище, населення, господарство, туризм. Довідник е першим таким виданням в Україні. В ньому використано найновіші дані ООН, Світового банку та аналогічних видань США, Франції, Німеччини.

Для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, студентів вищих закладів освіти, вчителів. Буде корисний державним службовцям і приватним підприємцям, широкому загалові читачів.

Зразок анотації наукового видання

Товстуха Є. С.

Фітотерапія. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Орія-ни, 2000. -432 с. ISBN 966-7373-44-4

У третьому виданні пропонованої праці освітлено особистий сорокарічний досвід лікарської діяльності фітотерапевта Є. С. Товстухи.

Приведено детальний опис 269 цілющих лікарських рослин, які споконвіків застосовує український народ для лікування та профілактики як окремих, так і багатьох груп численних недуг.

Вагомим науковим потенціалом та щоденною діяльністю практичного лікаря автор неспростовно доводить, що фітотерапія належить до універсальних лікувальних засобів живої природи. Фітотерапію автохтонів нашої землі – праукраїнців і українців – вчений розглядає як етнічний і традиційний наріжний камінь лікувальних засобів, що торкаються джерел

Сивочолих ТИСЯЧОЛІТЬ.

“До фітотерапії активно повертаються науковий світ та новітні біотехнології кінця XX століття. А повернення Людини чи Людства до цілющої Природи завжди на часі і завжди – найактуальніше”, – переконливо доводить автор.

Зразок анотації наукової статті

УДК 664.1-663.43

А. І. Українець, Г. О. Сімахіна,

Доктори техн. наук

СТРАТЕГІЯ НУХТ У СТВОРЕННІ В УКРАЇНІ ІНДУСТРІЇ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

У статті проведено аналіз залежності стану здоров’я людини від зовнішніх чинників довкілля. З’ясовано вплив оздоровчих продуктів на функціонування живого організму. Обгрунтовано та стверджено необхідність створення в Україні індустрії здорового харчування. Проаналізовано економічні передумови та напрями виробництва оздоровчих продуктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 2.4. Найтиповіші наукові тексти