Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 10.6. Візитна картка та її використання

Візитна картка (рос. визитная карточка) – це картка для вручення під час знайомства та візиту.

Візитна картка друкується на не цупкому папері чи картоні розміром 5×9 см, при цьому жінки (як дружини, а не як офіційні особи) повинні мати візитки розміром 4×8 см. Вищі посадові особи іноді мають візитні картки розміром 5×10 см.

Візитна картка здебільшого містить такі реквізити;

1. Назва установи, організації.

2. Ім’я та прізвище (для нашої країни – прізвище, ім’я, по батькові) власника картки.

3. Посада.

4. Адреса установи, організації.

5. Номери телефонів (службовий, домашній, мобільний), факс, електронна пошта.

Світова практика має досвід використання різних типів візитних карток, які різняться за функціональним призначенням. Найбільш поширені такі:

1. Візитна картка установи, фірми або організації. Містить повну назву організації, адресу, номери телефонів, факс. Використовується з представницькою метою й для привітання від імені фірми.

ДЕРЖАВНА ТЕЛЕРАДІОМОВНА КОМПАНІЯ

Вул. Хрещатик, 26, Київ, 01001 Тел./факс (044) 289-3333

2. Стандартна картка. Зазвичай використовується під час знайомства, що передбачає подальші стосунки. Вона містить назву установи, прізвище, ім’я, по батькові (друкуються великими літерами), посаду, службову адресу, телефон (іноді домашній та мобільний).

Видавничий дім “KM Academia”

ЛОГІНОВА Зоя Вікторівна Україна, м. Київ, Вул. Нижній Вал, 23 Тел./факс (044) 463-7591

3. Картка, що використовується зі спеціальною та представницькою метою. Містить прізвище, ім’я, по батькові, посаду, назву організації, але нема адреси й номерів телефонів. Таку візитну картку вручають тоді, коли хочуть уникнути подальших контактів. її можна використовувати й під час надсилання сувеніру чи подарунку добре знайомій людині, яка знає Ваші координати.

Якщо Вам вручили таку картку, пам ‘ятайте: треба дотримуватися правил гречності й не просити надписати номер телефону!

Національний університет харчових технологій

АЛЕКСЕЄВА Ольга Борисівна Завідувач кафедри іноземних мов

4. Картка для неофіційних намірів. Містить лише прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання. Таку картку зазвичай вручають дамам.

Візитними картками обмінюються відразу ж після того, як особи були представлені одна одній. Вручається візитна картка так, щоб новий знайомий міг прочитати текст.

Годованець Дмитро Олександрович

М. Київ

Візитні картки – це важлива частина вашого маркетингового інструментарію. Крім того, що це простий спосіб надати інформацію про потенційні контакти знайомим і діловим партнерам, це ще й можливість підтримувати діловий стиль та імідж.

Текстовий редактор Microsoft Word дає змогу доволі просто створювати візитні картки на спеціальному аркуші заготовок. Цей аркуш імітує папір, наприклад Аоегу, який найчастіше використовують для візиток; на такому аркуші можна розташувати 10 візиток стандартного розміру. Після роздрукування такий аркуш треба буде лише розрізати на картки.

Для створення візитної картки потрібно використати вкладку Наклейки діалогового вінка Конверты и наклейки.

Послідовність виготовлення візитної картки.

O Виберіть пункт Конверты и наклейки в підменю Письма и рассылки меню Сервис.

O У відкритому діалоговому вікні перейдіть на вкладку Наклейки.

O Клацніть на кнопці Параметры у вкладці Наклейки діалогового вікна Конверты и наклейки.

O Перемикач Принтер установіть у положення Лазерный и струйный.

O Оберіть загальну назву паперу для візитних карток у меню Сорт.

O Оберіть назву виробу для візитної картки або код у прокручуваному списку Тип.

O Клацніть на кнопці ОК, щоб повернутися у діалогове вікно Конверты и наклейки.

O Введіть текст, який ви хочете розмістити на своїй візитній картці. Для цього установіть курсор у поле Адрес вкладки Наклейки діалогового вікна Конверты и наклейки.

O Після цього введіть усю інформацію про можливі контакти, яку ви хочете розмістити на візитці. Натискайте Enter наприкінці кожного рядка.

O Клацніть лівою кнопкою миші на опції Создать вкладки Наклейки діалогового вікна Конверты и наклейки. Текстовий редактор Microsoft Word створить документ з 10 візитними картками й назве його НаклейкиАос.

Після цього ви можете на свій розсуд відформатувати текст візитної картки, обираючи різні гарнітури та кеглі шрифтів, кольори, різні способи розташування написів, графічних зображень.

Візитна картка готова. Коли роботу з документом буде закінчено, роздрукуйте та закрийте його.

Візитні картки ніколи не надписуються, на них не ставиться дата. Якщо візитна картка надсилається поштою або з кур’єром, то її вкладають у конверті на якому друкують або пишуть ім’я, прізвище та посаду адресата.

Правий верхній кут візитної картки, яку завозять адресатові особисто, загинають, що означає особливу повагу до особи. Таку картку в жодному разі не можна передавати кур’єром або надсилати поштою – це грубе порушення етикету.

Упродовж 24 годин треба відповісти на отримані чи завезені візитні картки. Після знайомства першим залишає свою візитну картку той, чия посада нижча, а за рівних умов – молодший за віком.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова за професійним спрямуванням – Галузинська Л. І. – 10.6. Візитна картка та її використання