Українська мова професійного спілкування – Зоряна Мацюк – Відмінювання прикметників

Прикметники змінюються за родами, числами та відмінками.

В однині розрізняють прикметники чоловічого, жіночого та середнього роду, який визначається родом Іменника, напр.: головний біль” Вищий ступінь, далека путь, Довідкове бюро.

Категорія числа прикметників має аналогічний характер – форми числа прикметників узгоджуються з формами числа іменників, з тією лише різницею, що ознаки роду повністю нейтралізуються у множині, напр.: Пріоритетні (напрями, сфери, завдання), державні (доходи, інвестиції, вкладення, витрати).

За характером закінчень прикметники поділяють на групи – тверду і м’яку (змішаний тип відмінкових закінчень мають лише прикметники з компонентом – лиций, – лице).

До твердої групи належать прикметники, які в називному відмінку однини мають закінчення: чоловічого роду – ий або нульове (жіночого роду – а, середнього роду – е), напр.: природний, зворотний, поточний, рад, готов, повинен, Ігорів, Ми коли н, Ольжин, Марин.

Зразок словозміни: Н. Природи-ий природн-а природн-е природн-г

Р. природн-ого природн-ої природн-ого природн-их

Д. природн-ому природн-ій природн-ому природн-им

3. як Н. або Р. Природн-у як Н. як Н. або Р.

О. природн-им природн-ою природн-им природн-ими

М…. Природн-ому (-ім) …природн-ій…природн-ому (-ім) … природн-их

Прикметники м’якої групи в називному відмінку однини чоловічого роду закінчуються на ~ій (-їй), а жіночого роду на – я, середнього роду на – є, напр.: Всесвітній, дорожній, безкраїй.

Зразок словозміни: Н. Безкра-їй безкра-я безкра-є безкра-ї

Р. безкрай-ого безкрай-ої безкрай-ого безкра-їх

Д. безкрай-ому безкрай-ою безкрай-ому безкра-їм

3. як И. або Р. Безкра-ю як Н. як Н. або Р.

О. безкра-їм безкрай-ою безкра-їм безкра-їми

М…. Безкрай-ому…безкра-їй… безкрай-ому…безкра-їх

(безкра-їм) (безкра-їм)

Запам ‘ятайте! У формах місцевого відмінка однини чоловічого та середнього роду в науковому та діловому стилях перевага надається закінченню – ому.

Вибір закінчення не залежить від значення прикметника. Єдиним винятком з цього правила є слова дружний і Дружній, в яких закінчення є показником різного лексичного значення, пор.: Дружний “який відбувається одночасно, спільно, погоджено, злагоджено” і Дружній

“який виражає прихильність, довіру, дружелюбність”. Прикметник дружній входить до складу терміносполучення дружній вексель “фіктивний вексель, що, на відміну від справжнього векселя, не має відповідного забезпечення і використовується особами, які домовилися надати один одному вексель”.

Винятком із загального поділу на групи є також прикметники чоловічого та середнього роду на – лиций, – лице, напр.: Білолиций (-е), круглолиций (-е), червонолиций(-е), які мають змішаний тип відмінкової парадигми: в однині закінчення прикметників м’якої групи (крім називного та орудного відмінків), а в множині – твердої (крім називного).

Використання прикметників у діловому мовленні зумовлене насамперед потребою уточнити, конкретизувати зміст поняття, позначеного іменником, чіткіше окреслити його, а також увиразнити та збагатити текст, напр.:

Зразок тексту:

КУРС ВАЛЮТНИЙ ГНУЧКИЙ (РИНКОВИЙ) – валютний курс, що формується на валютному ринку під впливом попиту і пропозиції. Розрізняють:

Плаваючий валютний курс – Режим вільного коливання валютного курсу, що базується на ринковому механізмі валютного регулювання. Плаваючі курси характерні для провідних твердих валют – Долара СІЛА, німецької марки, англійського фунта стерлінгів, японської єни тощо;

Коливний валютний курс – Курс, що змінюється залежно від попиту і пропозиції на валютному ринку, але коригується валютними інтервенціями центральних банків з метою вирівнювання тимчасових різких коливань.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Українська мова професійного спілкування – Зоряна Мацюк – Відмінювання прикметників