Трудове право – Жернаков В. В

Трудове право – Жернаков В. В. – Розділ 1. Предмет, метод, функції та система трудового права

1. Трудове право як самостійна галузь права З моменту виникнення людини і її об’єднання у співтовариства з метою виживання праця стає не тільки основною її життєдіяльністю, а й основною сферою її формування й розвитку.

Трудове право – Жернаков В. В. – 1. Трудове право як самостійна галузь права

1. Трудове право як самостійна галузь права З моменту виникнення людини і її об’єднання у співтовариства з метою виживання праця стає не тільки основною її життєдіяльністю, а й основною сферою її формування й розвитку.

Трудове право – Жернаков В. В. – 2. Предмет трудового права

2.1. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві Предмет трудового права складають не всі відносини, пов’язані із працею взагалі, а лише ті суспільно-трудові відносини, що виникають, розвиваються та припиняються у зв’язку з безпосередньою

Трудове право – Жернаков В. В. – 2.1. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві

2.1. Загальна характеристика та система відносин у трудовому праві Предмет трудового права складають не всі відносини, пов’язані із працею взагалі, а лише ті суспільно-трудові відносини, що виникають, розвиваються та припиняються у зв’язку з безпосередньою

Трудове право – Жернаков В. В. – 2.2. Трудові правовідносини як основа предмета трудового права

2.2.1. Поняття і ознаки трудових правовідносин Основним видом відносин, що регулюються трудовим правом, є трудові правовідносини. Перш за все вони характеризуються безпосереднім виконанням роботи і суб’єктним складом (працівник і роботодавець). Різниця між трудовими правовідносинами

Трудове право – Жернаков В. В. – 2.2.1. Поняття і ознаки трудових правовідносин

2.2.1. Поняття і ознаки трудових правовідносин Основним видом відносин, що регулюються трудовим правом, є трудові правовідносини. Перш за все вони характеризуються безпосереднім виконанням роботи і суб’єктним складом (працівник і роботодавець). Різниця між трудовими правовідносинами

Трудове право – Жернаков В. В. – 2.2.2. Сторони і зміст трудових правовідносин

Сторонами (суб’єктами) трудового правовідношення є працівник та роботодавець. Працівником може бути тільки фізична особа, яка має відповідні властивості (право – і дієздатність) і досягла певного віку. Стороною у трудовому правовідношенні не може бути група

Трудове право – Жернаков В. В. – 2.2.3. Підстави виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин

Норми права, що регулюють трудові відносини, виступають моделлю майбутніх трудових правовідносин, але самі по собі вони не створюють юридичних фактів – підстав виникнення трудових правовідносин. Значення юридичних фактів полягає в тому, що без них

Трудове право – Жернаков В. В. – 3. Метод правового регулювання відносин у сфері праці

У загальній теорії права метод правового регулювання розглядається як сукупність прийомів і засобів правового впливу на суспільні відносини. Метод виражає правове положення суб’єктів трудових правовідносин, порядок установлення прав і обов’язків суб’єктів, спосіб захисту трудових

Трудове право – Жернаков В. В. – 4. Функції трудового права

Термін “функція” в українській мові має багато значень, серед яких для правового середовища найбільш підходять “діяльність”, “призначення”, “роль”1. Загальним призначенням права є регулювання суспільних відносин. Цінність права проявляється не тільки у тому, що за