Товарна інноваційна політика – Сумець О. М

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – ВСТУП

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити розвиток держави. У наш час нововведення

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 1. Товар та інновації: ознаки та класифікація

Ключові терміни: товар, корисність товару, послуга, інновація, нововведення, життєвий цикл інновації. Ключові питання розділу 1.1. Класифікація товарів та їх визначення. 1.2. Трактування поняття “інновація”. Основні ознаки інновації. 1.3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій. Рівень

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 1.1. Класифікація товарів та їх визначення

Ключові терміни: товар, корисність товару, послуга, інновація, нововведення, життєвий цикл інновації. Ключові питання розділу 1.1. Класифікація товарів та їх визначення. 1.2. Трактування поняття “інновація”. Основні ознаки інновації. 1.3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій. Рівень

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 1.2. Трактування поняття “інновація”. Основні ознаки інновації

Нині актуальність інновацій обгрунтовується багатьма чинниками. Головними серед них є: 1) необхідність реструктуризації й перепрофілювання підприємств згідно вимог ринку; 2) застарілий парк машин і технологічного устаткування; 3) досить часті і різкі зміни попиту на

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Споживчо-орієнтований підхід

Нині актуальність інновацій обгрунтовується багатьма чинниками. Головними серед них є: 1) необхідність реструктуризації й перепрофілювання підприємств згідно вимог ринку; 2) застарілий парк машин і технологічного устаткування; 3) досить часті і різкі зміни попиту на

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 1.3. Класифікація інновацій. Життєвий цикл інновацій

Аналізуючи існуючі відомі класифікації інновацій, приходимо до висновку, що кожна класифікація побудована за певною класифікаційною ознакою і виконує певне цільове спрямування. Кожна творча ідея організаційного розвитку може бути по-різному втілена в інноваційному процесі. Інновації

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Технічні і організаційно-управлінські інновації

Аналізуючи існуючі відомі класифікації інновацій, приходимо до висновку, що кожна класифікація побудована за певною класифікаційною ознакою і виконує певне цільове спрямування. Кожна творча ідея організаційного розвитку може бути по-різному втілена в інноваційному процесі. Інновації

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Інновації щодо продуктів і процесів

Аналізуючи існуючі відомі класифікації інновацій, приходимо до висновку, що кожна класифікація побудована за певною класифікаційною ознакою і виконує певне цільове спрямування. Кожна творча ідея організаційного розвитку може бути по-різному втілена в інноваційному процесі. Інновації

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 2.Сутність товарної політики

Ключові терміни: Товарна політика, економічна міцність, товарний асортимент, стратегічний підхід, продуктовий асортимент, управління товарним асортиментом, патронажні мотиви, конкурентоспроможність товару, споживчі параметри товару, товарна лінія, диверсифікація. Ключові питання розділу 2.1. Сутність товарної політики підприємства. 2.2.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 2.1. Сутність товарної політики підприємства

Ключові терміни: Товарна політика, економічна міцність, товарний асортимент, стратегічний підхід, продуктовий асортимент, управління товарним асортиментом, патронажні мотиви, конкурентоспроможність товару, споживчі параметри товару, товарна лінія, диверсифікація. Ключові питання розділу 2.1. Сутність товарної політики підприємства. 2.2.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 2.2. Управління товарним асортиментом

На сучасному етапі практично немає підприємств, які виробляють і пропонують лише один вид товару. Деякі підприємства обмежують свою діяльність виробництвом і збутом єдиної групи товарів, наприклад, енергосилове обладнання, шліфувальні засоби тощо. Інші займаються виробництвом

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 2.3. Конкурентоспроможні товари

Потрібно відзначити три основні пункти при визначені Конкурентоспроможності виробу: 1) конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки внаслідок її порівняння з іншими виробами, а отже, є відносним показником; 2) показник конкурентоспроможності показує відмінності даного

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 3. Техніко-економічні показники і методи оцінки якості продуктових інновацій

Ключові терміни: Інноваційна ідея, новатор, мотив, генератор ідей, джерела ідей, ризик, якість товару, якість послуг, рівень якості, характеристика якості. Ключові питання розділу 3.1. Оцінка інноваційних ідей. 3.2. Розроблення і впровадження нового товару на ринок.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 3.1. Оцінка інноваційних ідей

Ключові терміни: Інноваційна ідея, новатор, мотив, генератор ідей, джерела ідей, ризик, якість товару, якість послуг, рівень якості, характеристика якості. Ключові питання розділу 3.1. Оцінка інноваційних ідей. 3.2. Розроблення і впровадження нового товару на ринок.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 3.2. Розроблення і впровадження нового товару на ринок

Кожному виробникові, для того щоб утриматись на ринку, а тим більш успішно на ньому розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари (як самі конструкції, так і технології виробництва, а також методи їхньої реалізації), розробляти нові

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розробка конструкторського задуму товару

Кожному виробникові, для того щоб утриматись на ринку, а тим більш успішно на ньому розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари (як самі конструкції, так і технології виробництва, а також методи їхньої реалізації), розробляти нові

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Аналіз можливостей виробництва і збуту

Кожному виробникові, для того щоб утриматись на ринку, а тим більш успішно на ньому розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари (як самі конструкції, так і технології виробництва, а також методи їхньої реалізації), розробляти нові

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Виготовлення товару

Кожному виробникові, для того щоб утриматись на ринку, а тим більш успішно на ньому розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари (як самі конструкції, так і технології виробництва, а також методи їхньої реалізації), розробляти нові

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Випробування товару в ринкових умовах

Кожному виробникові, для того щоб утриматись на ринку, а тим більш успішно на ньому розвиватися, необхідно постійно удосконалювати існуючі товари (як самі конструкції, так і технології виробництва, а також методи їхньої реалізації), розробляти нові

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розгортання комерційного виробництва товару

Сутність ризику: Не сприйняття товару ринком; затримки з розгортанням комерційного виробництва чи неможливість його розгортання. Можливі наслідки: Недоодержання прибутку чи банкрутство підприємства. Чинники ризику: Різка зміна економічної і (чи) суспільно-політичної ситуації, зміна податкового і

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 3.3. Визначення якості товарів та послуг

Конкурентна боротьба має наслідком те, що з двох однакових товарів купують дешевший, а за однакових цін – якісніший. Зрозуміло, що якість завжди була і залишається важливою ринковою характеристикою товару, а оцінка якості товарів споживачами

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 4. Управління якістю товарів та послуг

Ключові терміни: Якість, показники якості, оцінка якості, методи оцінки, еталон якості, постачальник, ідентифікація, організаційна структура системи, сертифікат, аудит, технічне завдання, сертифікація, система якості, стандартизація, уніфікація, типізація, симпліфікація, спеціалізація, систематизація. Ключові питання Розділу 4.1. Визначення

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 4.1. Визначення рівня якості продукції

Ключові терміни: Якість, показники якості, оцінка якості, методи оцінки, еталон якості, постачальник, ідентифікація, організаційна структура системи, сертифікат, аудит, технічне завдання, сертифікація, система якості, стандартизація, уніфікація, типізація, симпліфікація, спеціалізація, систематизація. Ключові питання Розділу 4.1. Визначення

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 4.2. Маркетингове забезпечення та вимоги стандартів і сертифікатів до якості продукції

Система якості Має забезпечити створення продукту, котрий відповідає сучасним виробничо-технічним досягненням та вимогам споживачів. Відправні вимоги до проекту продукту, що отримані внаслідок маркетингових досліджень фіксуються в короткому описі. Крім цього, при формуванні вимог до

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 4.3. Державна стандартизація в Україні та міжнародна стандартизація

Основні терміни зі стандартизації визначені Міжнародним комітетом з вивчення наукових принципів стандартизації, що створений Радою міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та стандартами Державної системи стандартизації України. У травні 2001 р. прийнято Закон України “Про

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 5. Оцінювання комерційних перспектив інноваційного продукту

Ключові терміни: Рейтинг, ядерний показник товару, атрибут, концептуальні вимоги, тестування, прототип, інвестиційна привабливість фірми. Ключові питання розділу 5.1. Оцінка перспектив нової продукції. 5.2. Концептуальна оцінка нового продукту. 5.3. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 5.1. Оцінка перспектив нової продукції

Ключові терміни: Рейтинг, ядерний показник товару, атрибут, концептуальні вимоги, тестування, прототип, інвестиційна привабливість фірми. Ключові питання розділу 5.1. Оцінка перспектив нової продукції. 5.2. Концептуальна оцінка нового продукту. 5.3. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 5.2. Концептуальна оцінка нового продукту

Традиційно склалося, що у процесі інноваційної діяльності розробляють та перевіряють концепцію самого нового товару. Тобто, апріорі вважають, що, якщо ідея прийнята до реалізації, то концепцію самої ідеї перевіряти не має сенсу. При цьому під

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 5.3. Методи оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності

Особливістю підходів до оцінювання ефективності інновацій господарюючих суб’єктів різних рівнів, що діють у ринкових умовах, слід вважати різницю в цілях, які вони визначають у своїй діяльності. Так, державні органи влади й управління, що мають

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 1. Система показників оцінки економічної ефективності

1.1. Інтегральний обсяг доданої вартості (чистої продукції), включаючи амортизацію, а також її приріст порівняно з аналогом за рахунок створення, виробництва і використання інновації, грн. 1.2. Загальний (інтегральний) обсяг доданої вартості (чистої продукції), а також

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 2. Система показників оцінки виробничої (операційної), фінансової та інвестиційної ефективності інновацій

1.1. Інтегральний обсяг доданої вартості (чистої продукції), включаючи амортизацію, а також її приріст порівняно з аналогом за рахунок створення, виробництва і використання інновації, грн. 1.2. Загальний (інтегральний) обсяг доданої вартості (чистої продукції), а також

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 6. Планування та організація створення нового товару

Ключові терміни: Варіація, диференціювання, активізація самореклами, трансфер технологій, кооперація, франчайзинг, стратегічна мета, стратегічне планування, стратегічний план, інноваційна стратегія, оперативне планування, підприємницька ідея, підприємницький задум, стратегія постачання. Ключові питання розділу 6.1. Основні завдання планування продукції.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 6.1. Основні завдання планування продукції

Ключові терміни: Варіація, диференціювання, активізація самореклами, трансфер технологій, кооперація, франчайзинг, стратегічна мета, стратегічне планування, стратегічний план, інноваційна стратегія, оперативне планування, підприємницька ідея, підприємницький задум, стратегія постачання. Ключові питання розділу 6.1. Основні завдання планування продукції.

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 6.2. Стратегічне та оперативне планування

Інноваційна діяльність підприємства формується в умовах постійної зміни кон’юнктури ринку, попиту на товари (послуги) як з боку реальних, так і потенційних споживачів. Вона повинна будувати свою інноваційну стратегію, виходячи з необхідності адаптуватися до цих

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 1. Створення інформаційної бази масиву даних

Це досить витратний і трудоємний етап. На даному етапі фірма проводить роботи по створенню інформаційної бази, яка включає в себе: O масив даних про ринкову кон’юнктуру; O кількість реальних і потенційних постачальників і покупців;

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 2. Аналіз внутрішньо-фірмових переваг і недоліків

Це досить витратний і трудоємний етап. На даному етапі фірма проводить роботи по створенню інформаційної бази, яка включає в себе: O масив даних про ринкову кон’юнктуру; O кількість реальних і потенційних постачальників і покупців;

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 3. Аналіз зовнішніх факторів і врахування їх впливу на інноваційні процеси

На даному етапі оцінюється ступінь впливу зовнішніх факторів на досягнутий інноваційний успіх фірми. Проводиться аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку з врахуванням політичних, економічних, соціальних і зовнішніх факторів, а також рівня науково-технічного прогресу. На основі

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 4. Вибір пріоритетних напрямів інноваційної політики фірми

На даному етапі оцінюється ступінь впливу зовнішніх факторів на досягнутий інноваційний успіх фірми. Проводиться аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку з врахуванням політичних, економічних, соціальних і зовнішніх факторів, а також рівня науково-технічного прогресу. На основі

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 5. Механізм оцінки реалізації і контролю реалізації інноваційних процесів

На даному етапі оцінюється ступінь впливу зовнішніх факторів на досягнутий інноваційний успіх фірми. Проводиться аналіз і прогнозування кон’юнктури ринку з врахуванням політичних, економічних, соціальних і зовнішніх факторів, а також рівня науково-технічного прогресу. На основі

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Підприємницька ідея

Усі ідеї нових товарів, на які є попит, проходять попередню селекцію під час аналітичного дослідження, що передбачає оцінювання середовища, потенційного попиту та конкуренції. Особливе місце займає позиціювання товару, яке здійснюють на основі системи критеріїв,

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Підприємницький задум

Усі ідеї нових товарів, на які є попит, проходять попередню селекцію під час аналітичного дослідження, що передбачає оцінювання середовища, потенційного попиту та конкуренції. Особливе місце займає позиціювання товару, яке здійснюють на основі системи критеріїв,

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Бізнес-оцінка інноваційного проекту

Усі ідеї нових товарів, на які є попит, проходять попередню селекцію під час аналітичного дослідження, що передбачає оцінювання середовища, потенційного попиту та конкуренції. Особливе місце займає позиціювання товару, яке здійснюють на основі системи критеріїв,

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розробка плану виробництва нового товару

Вивчаються прийнятні методи виробництва нового товару і з’ясовується інформація, яка потрібна для подачі заявки на патент. Одночасно досліджуються проблеми управління якістю нового товару і розробляються плани заходів, які слід проводити в цій галузі на

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розробка плану випуску нового товару на ринок

Вивчаються прийнятні методи виробництва нового товару і з’ясовується інформація, яка потрібна для подачі заявки на патент. Одночасно досліджуються проблеми управління якістю нового товару і розробляються плани заходів, які слід проводити в цій галузі на

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 6.3. Планування матеріально-технічного забезпечення інноваційної діяльності

Ефективна інноваційна діяльність фірми полягає, насамперед, у плануванні поставок матеріальних запасів вже на перших етапах розробки нового товару. Першочерговими завданнями такого планування є: O визначення і підтримка відповідності матеріальних запасів планованому обсягу виробництва нового

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 1. Дослідження ринків

Ефективна інноваційна діяльність фірми полягає, насамперед, у плануванні поставок матеріальних запасів вже на перших етапах розробки нового товару. Першочерговими завданнями такого планування є: O визначення і підтримка відповідності матеріальних запасів планованому обсягу виробництва нового

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Етап 2. Розробка плану забезпечення матеріальними ресурсами

Основні етапи плану наведені на рис. 6.4. 1. Визначення необхідного виду матеріалів та комплектації. У відповідності з виробничим планом логістична служба фірми отримує замовлення на організацію поставок потрібних видів матеріалів та комплектації. При цьому

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – Розділ 7. Сучасні методи і засоби генерування ідей продуктових інновацій

Ключові терміни: Ідея, методи, генерація ідей, проектування, реінжиніринг, система автоматизованого проектування, інноваційна інформація. Ключові питання розділу 7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації. 1.1. Характеристика методів генерування ідей. 7.3. Системи автоматизованого проектування продукції. Рівень

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації

Ключові терміни: Ідея, методи, генерація ідей, проектування, реінжиніринг, система автоматизованого проектування, інноваційна інформація. Ключові питання розділу 7.1. Визначення та оцінка джерел інноваційної інформації. 1.1. Характеристика методів генерування ідей. 7.3. Системи автоматизованого проектування продукції. Рівень

Товарна інноваційна політика – Сумець О. М. – 7.2. Характеристика методів генерування ідей

Аналіз масивів трансформованої інформації здійснюють за використанням наступних методів: 1. Метод структурно-морфологічного аналізу. Він полягає у фіксуванні появи принципово нових технічних ідей, розробок, проектів і місця їх використання в інноваційній діяльності фірми. 2. Метод