Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – ПЕРЕДМОВА

Людина – геніальний витвір природи. Від природи кожна людина одержує величезні можливості для свого фізичного, психічного й соціального розвитку. Генофонд людини є важливою передумовою соціального розвитку не лише конкретного індивіда, а й суспільства загалом.

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Розділ 1. З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Люди з давніх-давен, дбаючи про продовження свого роду, турбувалися про передачу власного життєвого досвіду, досвіду попередніх поколінь, щоб підготувати своїх нащадків до активної соціальної діяльності. На цій основі впродовж віків накопичено багатющий досвід освітньо-виховної

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – Розділ 2. НАУКОВІ ЗАСАДИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Сутність навчання, його завдання Упродовж тривалого часу життя (дитинство, отроцтво, юність) основною сферою діяльності молодого покоління є навчання. Воно відбувається в загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах і здійснюється, в основному, в рамках класно-урочної

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.1. Сутність навчання, його завдання

2.1. Сутність навчання, його завдання Упродовж тривалого часу життя (дитинство, отроцтво, юність) основною сферою діяльності молодого покоління є навчання. Воно відбувається в загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах і здійснюється, в основному, в рамках класно-урочної

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.2. Рушійна сила навчального процесу

Усім явищам і процесам властиві певні діалектичні суперечності. Вони є джерелом їхнього розвитку, своєрідним внутрішнім рушієм. Оскільки навчання багатогранний і багато аспектний процес, то розуміння суперечностей, пізнання внутрішніх рушійних сил пізнання є особливо актуальним

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.3. Логіка навчального процесу

Оскільки процес навчання грунтується безпосередньо на розумовій діяльності, він має спиратися на певні закони й правила людського мислення. На цьому й побудована логіка навчального процесу. Логіка навчального процесу – це оптимально ефективний шлях мовленнєвої

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.4. Структура процесу уміння

Оскільки процес навчання грунтується безпосередньо на розумовій діяльності, він має спиратися на певні закони й правила людського мислення. На цьому й побудована логіка навчального процесу. Логіка навчального процесу – це оптимально ефективний шлях мовленнєвої

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.5. Типи навчання, їх сутність

У процесі суспільно-економічного розвитку в системі шкільництва склалися певні типи навчання. Тип навчання – це спосіб організації мислей нової діяльності людини. Визначення типу навчання здійснюється на основі аналізу певних структурних елементів: 1) характеру діяльності

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.6. Мотиви навчання

Мотив навчання (від фр. motif – рухаю) – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність. Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, установки й ідеали. З

Технологія і техніка шкільного уроку – Кузьмінський А. І. – 2.7. Оптимізація та інтенсифікація навчання

Мотив навчання (від фр. motif – рухаю) – внутрішня спонукальна сила, яка забезпечує залучення особистості до пізнавальної діяльності, стимулює розумову активність. Мотивами можуть бути потреби й інтереси, прагнення й емоції, установки й ідеали. З