Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України – Патик Л. Л. – 1. Захист на стадії виготовлення паспортної книжечки

Процес виготовлення паспортів складається з декількох стадій: 1) виготовлення компонентів паспортної книжечки – обкладинки та внутрішніх її сторінок; 2) формування паспортної книжечки зшиванням спеціальними нитками; 3) індивідуалізація паспорта нанесенням серійного номеру.

А – спеціальний матеріал для виготовлення обкладинки паспорта.

Для виготовлення обкладинок будь-яких паспортів використовується спеціальний вид матеріалу, який не надходить у продаж та немає іншого цільового призначення – на паперовій та тканинній основі. Обкладинка паспорта виготовляється з ледерину синього кольору, що вкритий товстим шаром грунту, причому тканина через цей грунт не просвічується. На грунті здійснюється муарове тиснення під шкіру. На матеріал обкладинки наносяться написи “УКРАЇНА”, “ПАСПОРТ” та зображення Малого герба України через тиснення голографічною фольгою золотого кольору під пресом, яке розташовують симетрично без суміщення (див. додаток Б, рис. 1, 2).

Внутрішня сторона обкладинки паспорта являє собою бланк, приклеєний до останньої, зображення на якому виконані плоским офсетним друком, а зображення державного прапора нанесено плоским растровим офсетним друком (див. додаток Б, рис. 3-6).

У нижній частині сторінки виконане приховане зображення Малого герба України. Таке зображення отримують за допомогою зміни напрямку ліній, яке проглядається під різним кутом зору або за допомогою приладу оптичного лінійного растру і має мікрорельєфну поверхню.

Б – спеціальний папір для виготовлення бланків.

Основною паспортів є бланки, які відіграють неабияку роль під час спроб зімітувати цей документ, і мають деякі особливості виготовлення.

Бланк (в перекладі з франц. blank – білий) – це аркуш паперу з надрукованими типографським способом назвою і частково текстом, що призначений для складання документів за визначеною формою. Самі бланки документів не містять інформації, яка має правове значення, і призначені для персоналізації. Одним із видів бланків є бланки суворої звітності, які мають серію та номер, зареєстровані одним із встановлених способів і мають спеціальний режим використання.

Бланки паспортів виготовляються на ПК “Україна”, де виробляється високотехнологічний вид продукції. Вимоги до якості друку та після-друкарської обробки цієї продукції значно вищі, аніж до звичайної поліграфічної продукції. Практично цілковита ідентичність відбитків за кольором і тоном – результат впровадження не лише новітньої техніки друку, а й цілого комплексу заходів щодо підвищення технології виробництва, контролю якості відбитків і всіх матеріалів, задіяних у технологічному процесі виробництва.

Процес виготовлення бланків складається із декількох стадій: 1) виготовлення друкарської форми; 2) власне друкування; 3) обробка отриманого зображення. Бланки паспортів виготовляються із застосуванням форм плоского друку, де друкуючі та не друкуючі елементи знаходяться в одній площині.

Основу бланків паспортів складає папір, який виготовляється із бавовни – сировини, яка застосовується для виготовлення паперу із ступенем захисту. Бавовна на 95 % складається із целюлози.

Папір складається зі складних компонентів: 1) волокнистих матеріалів (деревинна маса, білена і не білена целюлоза); 2) речовин для проклейки (каніфоль, парафін, синтетична смола, віскоза тощо); 3) наповнювачів (каолін, гіпс, крейда, сульфід цинку тощо).

Сукупність таких компонентів пояснюється властивостями, отриманими у процесі виготовлення паперу: морфологія волокон (довжина, ширина, товщина кліткових оболонок), склад та розподіл хімічних компонентів по товщі кліткових оболонок, відношення напівфабрикату до розмелу у воді, стійкість до утримання води тощо. Для надання спеціальних властивостей паперу, в його склад додають мінеральні речовини – наповнювачі (каолін, крейду тощо). В свою чергу, папір, що складається лише з волокнистих компонентів та наповнювачів, має велику поглинаючу здатність. Така властивість досягається введенням у склад паперу проклейки.

Як бачимо, бланки паспортів виготовляються із паперу з певними властивостями, такими як: високий ступінь проклейки, гладкість, щільність, стійкість до тривалого впливу повітря і світла. Бланки паспортів є оптично непроникаючими, без оптичного відбілювача, тобто під дією на нього ультрафіолетових променів, світіння не відбувається.

Спеціальний папір бланків паспорта має багатошарову структуру, яка забезпечує міцність на розрив, захист від впливу на нього води, фарб та інших зовнішніх факторів, а також тривале використання, тобто папір стійкий при терті та багаторазовому перегинанні. Особливістю такого паперу є те, що він здатний відображувати ознаки втручання – внесення змін. Щоб ускладнити або взагалі запобігти підчищенню, зіскобу, травленню, папір має здатність пропускати в товщу речовини спеціальних чорнил, штемпельних фарб, барвників принтерів тощо, а при пошкодженні поверхневого шару паперу, з’являються розпливи барвника внесених штрихів та кошлатість. При травленні папір утворює тріщини та розриви.

В – введення в структуру паперу прихованих елементів.

Саме на стадії виготовлення паперу бланків паспортів здійснюється внесення в його суспензію таких захисних елементів, як: кольорові волокна, приховані люмінесцентні елементи, виготовляються водяні знаки.

Захисні кольорові волокна – це шовкові ниточки довжиною 5 мм, що поділяються на видимі та невидимі. Видимі волокна – червоного кольору, що можна побачити як неозброєним оком, так і під дією УФ променів. Невидимі волокна – без кольору, які проглядаються лише під дією УФ променів, що дають жовту та синю люмінесценції. Особливістю захисних волокон є те, що вони знаходяться в структурі паперу і не відокремлюються від нього, а також розміщені хаотично по всій площині сторінки паспорта, в той час як імітовані волокна легко відокремлюються від поверхні паперу і розміщуються на всіх сторінках в однаковому положенні (див. додаток Б, рис. 13, 20-21, 23).

Наступним засобом захисту паспортів від повного підроблення є водяний знак, який утворюється при відливі паперу за рахунок різної товщини шару волокон з плавним переходом, у результаті чого утворюється малюнок з нечіткими контурами, який проглядається у проникаючому освітленні.

Водяні знаки існують різних видів: двутонові та багатотонові, написи, малюнки, фігури, цифри, портрети тощо, які залежать від призначення виробу. У паспортах малюнок водяного знаку є двотоновим, оскільки його форма виділяється за рахунок світлих і темних ділянок паперу. Такий результат досягається завдяки зменшеній кількості волокон у структурі паперу, де з’являються світлі ділянки, а при їх збільшенні – темні. Також, цей водяний знак є загальним, оскільки розміщується по свій площині сторінки бланку і має вигляд безперервно повторюваного візерунку у вигляді написів “УКРАЇНА” (див. додаток Б, рис. 14).

Технологія виготовлення загальних водяних знаків складається з декількох етапів. Спочатку виготовляється сам малюнок, який в подальшому переноситься на штампи і на вали-вирівнювачі або безпосередньо на сітку циліндру круглосіткової машини для виготовлення паперу. Водночас вал при оберті утворює на вологому паперовому полотні відбиток рельєфу малюнку водяного знаку. Особливістю водяного знаку є те, що його підроблення є досить складним та потребує втручання в структуру паперу, а імітація легко виявляється не лише експертами, але й пересічними громадянами.

Приховані люмінесцентні елементи – це зображення занесені в структуру паперу бланків паспортів, які проявляються під дією ультрафіолетових променів. До них відносять: невидимі кольорові волокна, зображення Малого герба України, напис “Україна” та зображення номерів сторінок у вигляді квадратів з цифрою, розташованою на краю кожної сторінки. Ефект світіння цих елементів досягається завдяки домішкам до фарби люмінофорів на стадії виготовлення паперу бланків паспортів (див. додаток Б, рис. 17-23).

Наступним засобом захисту є серійний номер паспорта, який наноситься перфоратором, тому його ще називають перфорацією. Серійний номер складається із двох букв та шести цифр, і наноситься з першої по шістнадцяту сторінки паспорта та на другий аркуш обкладинки. Перфорація має вигляд наскрізних отворів у верхній частині паспортної книжечки, які симетрично розташовані та дають зображення серійного номеру на незначній відстані.

У паспорті використовується механічна перфорація, особливістю якої є те, що за рахунок фіксованої відстані між перфоголками, отвори розташовані рівномірно і мають однаковий діаметр як на вході, так і на виході (див. додаток Б, рис. 15, 16).

Г – нанесення зображення та типографського шрифту на папір.

Після виготовлення спеціального паперу починається процес нанесення зображення на бланки, з метою надання чергового захисту та приємного загального вигляду паспорта. Тексти паспортів набирають шрифтами певних гарнітурів, які виготовляються спеціально для поліграфічних підприємств Держзнаку та в інші типографії не надходять. Зображення наноситься за допомогою непрямого способу друку, який здійснюється через проміжну поверхню – плоского офсетного друку. При нанесенні зображення таким способом, фарба з друкарської форми передається під тиском на проміжну еластичну поверхню гумового полотна, а з нього на папір або інший друкарський матеріал. Офсетний друк тісно переплітається з плоским, який базується на вибірковому змочуванні друкуючих елементів фарбою, а пробільних – водним розчином. Плоский офсетний друк – це вид поліграфічного розмноження тексту та малюнків, при якому друкуючі та пробільні елементи друкарської форми знаходяться практично в одній площині.

До ознак плоского офсетного друку відносять: 1) рівномірне поверхневе розміщення барвника в штрихах; 2) малу товщину шару фарби (до 1,5 мкм); 3) ненасичений відтінок барвника в штрихах; 4) збільшену товщину тонких штрихів (іноді спостерігаються розриви штрихів); 5) відсутність деформації паперу; 6) нечіткі межі штрихів. Технології та матеріали такого виду друку постійно вдосконалюються, що призводить до змін деяких сформованих часом ознак, таких як: збільшення товщини та яскравості шару фарби в штрихах, рівні контури штрихів з чітким відтворенням дрібних деталей. Тому, за допомогою плоского офсетного друку наносять деякі зображення навіть на паперових грошах.

На готовий папір наносять зображення у вигляді двотонової захисної сітки, сконструйованого фону, мікротексту тощо.

Захисна сітка бланку паспорта – це поліграфічне зображення у вигляді складного симетричного малюнку, що наноситься за допомогою спеціально виготовленого кліше, складається з двох кольорів, виконаних без розриву штрихів з плавним переходом від жовтого до голубого і навпаки. Захисна сітка є своєрідним фоном для нанесення основної інформації на бланк. Такий спосіб нанесення зображення називають ірисовим або райдужним поліграфічним способом друку. Властивістю захисної сітки є здатність швидко руйнуватися внаслідок механічного чи хімічного впливу, змінювати колір з голубо-жовтого на світліший або білий, що дає змогу виявити ознаки внесення змін у бланки паспортів. Поряд із цим, бланки паспорта захищені фоновою сіткою, яка складається із зображень тонких хвилястих ліній жовтого кольору, що у сукупності утворюють фон (див. додаток Б, рис. 7-9).

Наступним захисним засобом паспорта від підроблення є сконструйований фон з групи ділянок, які заштриховані під різним кутом тонкими темними штрихами з рівним кроком. Вони можуть мати вигляд шахової дошки, шестикутників, багатокутників неправильної форми, хрестоподібних, портретів утворених тонкими вертикальними штрихами тощо.

У паспорті ж застосовується найпростіший з перелічених вище сконструйованих фонів – у вигляді чотирикутників зі штрихами кроком 4х4 мм з відстанню між ними не більше подвійної товщі лінії. Такий елемент розташований на кожній сторінці документа як фон під зображенням Малого герба України (див. додаток Б, рис. 10, 11).

Мікротекст – це елемент загального захисту і захисту від незаконного копіювання, який складається з маленьких фігур або написів, що повторюються по довжині лінії, виконані шрифтом висотою від 200 до 250 мкм позитивного відтворення та від 300 до 350 мкм негативного відтворення.

У паспортах мікротекст наноситься позитивним друком по периметру зображення Малого герба України на кожній сторінці паспорта і утворює своєрідну строку з повторюваними написами “Україна”, що без збільшення сприймаються як суцільна лінія. Розмір шрифту мікротексту вимірюється мікронами та досить чітко видимий лише при збільшенні, щонайменше у 10х (див. додаток Б, рис. 12).

Д – Кріплення паспортної книжечки.

У паспортах для кріплення аркушів використовується спосіб прошивання з однаковим кроком стібків, подвійною однокольоровою (жовтою) ниткою з направленням у вигляді букви “Б”, яка дає люмінесценцію синього кольору під дією УФ променів (див. додаток Б, рис. 22, 23).

Часто підроблювачі при заміні аркушів вимушені прошивати заново усі сторінки, в результаті чого проявляються характерні ознаки, такі як: різна відстань між отворами стібків, наявність додаткових отворів, або взагалі невідповідність направлення, властивостей ниток.

Можливо навіть ускладнити таке підроблення, використавши давно відомий у світі спосіб кріплення аркушів потрійною одно -, двокольоровою ниткою з направленням у вигляді букви “2”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Техніко-криміналістичне дослідження підробленого паспорта громадянина України – Патик Л. Л. – 1. Захист на стадії виготовлення паспортної книжечки