Теорія журналістики – Приступенко Т. О

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – ВСТУП

Засоби масової інформації України – важливі соціальні інститути, що значно впливають на все життя суспільства: громадську думку, погляди, поведінку людей, розбудову держави. Саме вони є гарантом демократичної правової країни, у якій поважають права людей,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Розділ 1 ЕТИКА ЯК НАУКА. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ЗАСАДАХ ДУХОВНОСТІ

1.1. Питання етики Етика – наука, що вивчає мораль. Але самі слова “етика”, “мораль” сприймаються нині неоднозначно. З одного боку, ми всі начебто розуміємо, що без моралі жити не можна, однак поняття моралі та

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 1.1. Питання етики

1.1. Питання етики Етика – наука, що вивчає мораль. Але самі слова “етика”, “мораль” сприймаються нині неоднозначно. З одного боку, ми всі начебто розуміємо, що без моралі жити не можна, однак поняття моралі та

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 1.2. Етика як наука

Термін “етика” походить від давньогрецького ethos, яке ще в Гомера означало місце перебування, спільне житло. Однак згодом у слові “етос” почало переважати інше значення: звичай, вдача, характер. Античні філософи використовували його для позначення усталеного

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Розділ 2 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ

2.1. Право на слово Право щось казати людям, загалу. Хто дає його? Право вчити, право вказувати на помилки, право вести кудись. Надрукувати статтю про якусь подію і назватися журналістом – чи це дає таке

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2.1. Право на слово

2.1. Право на слово Право щось казати людям, загалу. Хто дає його? Право вчити, право вказувати на помилки, право вести кудись. Надрукувати статтю про якусь подію і назватися журналістом – чи це дає таке

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2.2. Журналістська етика в контексті етики загальної

Журналістика – професія відносно молода, їй трохи більше ніж три з половиною століття, а професійна мораль журналістів ще молодша. Журналістська етика виникла з усвідомленого досвіду журналістів, їхньої практичної роботи. Вона з’явилася у зв’язку з

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2.3. Ціннісний критерій журналістської етики

Первинним критерієм моральності, узагальнюючим моральним принципом, загальною основою існуючих норм у демократичній державі є гуманізм, адресований одній людині й усім людям водночас. Досвід історії показав, що морально здорове суспільство неможливе в умовах тоталітарного, авторитарного

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2.4. Етичні цінності журналістів демократичного суспільства та законодавство

Як зазначив керівник програми з моніторингу ЗМІ Душан Реліч на президентських виборах 1999 р. в Україні, “…Європейський Інститут ЗМІ дуже стурбований ситуацією із засобами масової інформації в Україні, при цьому Інституту поки що не

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2.5. Етичні засади журналістської діяльності під час виборчих перегонів

За роки незалежності ми всі стали свідками того факту, що в нашій журналістиці поновилася у своїх нравах індивідуальність, майстерність представників ЗМІ, відповідно до сучасного законодавства з питань преси розширилися їх права та обов’язки, активізувалися

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Розділ 3 КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

У Конституції України (ст. 34) зазначено, що “кожному гарантується прано на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 3.1. Кодекс професійної етики журналістів

У Конституції України (ст. 34) зазначено, що “кожному гарантується прано на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 3.2. Регулювання порушень етичних норм

Відсутність в Україні кодифікованого Кодексу журналістської стики, закону про мораль дається взнаки. Чимало журналістів і редакцій порушують норми журналістської стики (найчастіше дифамації, образи честі, гідності й ділової репутації), знаючи, що не матимуть жодного покарання.

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Розділ 4 СВОБОДА СЛОВА ЯК ОСНОВНИЙ ПРИНЦИП ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЇЇ ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

У Конвенції про захист прав людини і основних свобод (ст. 10) зазначено: “Кожен мас право па свободу вираження поглядів. Де право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Висновки

Проаналізувавши сучасний стан морально-етичних умов розвитку й діяльності журналістики України, ми спробували віднайти шляхи вирішення стичних проблем ЗМІ, від яких залежать етичні проблеми суспільства і навпаки, віднайти шляхи вирішення стичних проблем суспільства для того,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – ЛІТЕРАТУРА

1. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста / Д. С. Авраамов. – М.: Мысль, 1991. – 158 с. 2. Аристотель. Сочинения : и 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль, 1993. – С.

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – ДОДАТКИ

Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм 1. Вступ “Аудиторія цілком правомірно сподівається від Бі-Бі-Сі дотримання найвищих редакційних стандартів та стичних норм. “Настанови журналістам Бі-Бі-Сі” становлять публічний виклад цих

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм

Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм 1. Вступ “Аудиторія цілком правомірно сподівається від Бі-Бі-Сі дотримання найвищих редакційних стандартів та стичних норм. “Настанови журналістам Бі-Бі-Сі” становлять публічний виклад цих

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 1. Вступ

Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм 1. Вступ “Аудиторія цілком правомірно сподівається від Бі-Бі-Сі дотримання найвищих редакційних стандартів та стичних норм. “Настанови журналістам Бі-Бі-Сі” становлять публічний виклад цих

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2. Достовірність

Додаток 1 Редакційні принципи Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм 1. Вступ “Аудиторія цілком правомірно сподівається від Бі-Бі-Сі дотримання найвищих редакційних стандартів та стичних норм. “Настанови журналістам Бі-Бі-Сі” становлять публічний виклад цих

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 3. Неупередженість

Програми Бі-Бі-Сі повинні створюватися на засадах неупередженості, відкритості й відвертості. В якому б куточку світу не працювали репортери Бі-Бі-Сі, вони повинні бути незмінно чесні з постачальниками інформації або джерелами і ставитися до них з

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 4. Безсторонність

Безсторонність – це одна з основних цінностей Бі-Бі-Сі, яка поширюється па всі програми та служби Корпорації. Крім того, закон вимагає від Бі-Бі-Сі правдиво й неупереджено висвітлювати спірні теми у випусках новин та інших програмах,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 5. Недоторканність приватного життя

Важливою засадою діяльності Бі-Бі-Сі є безумовна повага права на недоторканність приватного життя і справедливе трактування, яке, однак, не виключає права розслідувати питання, що є предметом публічного інтересу. Приватні справи, кореспонденція та розмови не підлягають

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 6. Пристойність, людська гідність, насильство, антигромадська поведінка

Закон зобов’язує Бі-Бі-Сі не випускати в ефір програми, що суперечать правилам доброго смаку чи пристойності або потенційно можуть заохочувати чи підбурювати до скоєння злочинів, порушень громадського порядку, або ображають почуття широкого загалу. Автори програм

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 7. Процедура розгляду та узгодження

Закон зобов’язує Бі-Бі-Сі не випускати в ефір програми, що суперечать правилам доброго смаку чи пристойності або потенційно можуть заохочувати чи підбурювати до скоєння злочинів, порушень громадського порядку, або ображають почуття широкого загалу. Автори програм

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Додаток 2 Етичні засади роботи журналіста: західний досвід

І. Вступ Інститут масової інформації звертається до тематики журналістської етики чи не з перших днів свого існування. Водночас із правом журналістів вільно висловлювати та поширювати зібрані ними матеріали ми завжди наполягали на праві суспільства

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – І. Вступ

І. Вступ Інститут масової інформації звертається до тематики журналістської етики чи не з перших днів свого існування. Водночас із правом журналістів вільно висловлювати та поширювати зібрані ними матеріали ми завжди наполягали на праві суспільства

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – II. Західний досвід саморегуляції журналістського середовища

Діяльність журналістів у західному світі регламентується двома способами – за посередництвом законодавчих актів та різноманітних стичних кодексів. Закони мають механізми прямої дії: вони передбачають певні покарання за порушення норм. Натомість етичні кодекси не передбачають

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 1. Французькі закони про пресу та журналістів від 1881,1935-1974 pp.: аналіз загальних тенденцій

Діяльність журналістів у західному світі регламентується двома способами – за посередництвом законодавчих актів та різноманітних стичних кодексів. Закони мають механізми прямої дії: вони передбачають певні покарання за порушення норм. Натомість етичні кодекси не передбачають

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 2. Французька комісія з прес – картки: хто має і хто не має права називатися журналістом

Поняття журналістської прес – картки запроваджено законом від 1935 р. про професійний статус журналіста. Наразі таку картку мають 33 тисячі фахівців ЗМІ у Франції. Картка номер 001 була видана в 1945 р. після відмови

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – 3. Західні етичні кодекси журналістів: провідні завдання та реальна сфера впливу

Законодавство більшості країн світу мовчить щодо сутності журналістської праці. Французький закон, як ми бачили, визначає, що журналістом є той, хто працює з інформацією у ЗМІ, але не має визначення самої журналістської місії. Англосаксонська традиція

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Мюнхенська (європейська) декларація прав та обов’язків журналістів (Мюнхен, 1970)

Цю декларацію було ухвалено на конференції, яка відбувалася 23 та 24 листопада за участю представників журналістських профспілок Європи, а також інших впливових міжнародних організацій, таких як Міжнародна журналістська федерація (МЖФ) та Міжнародна організація журналістів

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Французька хартія прав журналістів (Липень 1918 – переглянуто в 1939 р.)

Журналіст, гідний так називатися, несе відповідальність за все ним написане, навіть не під своїм ім’ям; вважає наклеп, обвинувачення без доказів, підробку документів, викривлення фактів, брехню найсерйознішими професійними помилками; визнає тільки осуд колег – журналістів,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Етична хартія щоденної та щотижневої британської преси (Листопад 1989 р.)

Журналіст, гідний так називатися, несе відповідальність за все ним написане, навіть не під своїм ім’ям; вважає наклеп, обвинувачення без доказів, підробку документів, викривлення фактів, брехню найсерйознішими професійними помилками; визнає тільки осуд колег – журналістів,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Засадний і принципи функціонування Ради німецької преси

Публіцистичні принципи (Кодекс преси) Ухвалено Радою німецької преси у співпраці зі Спілками преси та подано Федеральному Президенту Густаву В. Хайнеману. 12 грудня 1973р. у м. Бонн. У версії від 14 лютого 1996 р. Свобода

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Етичні стандарти регіональної щоденної преси Франції

Правила та норми поведінки щоденної регіональної преси Вільне висловлювання думок та позицій – одна з найважливіших людських цінностей. Отже, кожен громадянин може говорити, писати, друкувати вільно все, що вважає за потрібне, поки він не

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – ІІІ. Вимоги щодо чіткості та достовірності

IV. Створення української комісії з журналістської етики (перший досвід) 16 вересня 2001 р. сто українських журналістів поставили свої підписи під зверненням “Журналісти – за чисті вибори”, в якому містилися основні положення Кодексу журналістської етики,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – IV. Створення української комісії з журналістської етики (перший досвід)

IV. Створення української комісії з журналістської етики (перший досвід) 16 вересня 2001 р. сто українських журналістів поставили свої підписи під зверненням “Журналісти – за чисті вибори”, в якому містилися основні положення Кодексу журналістської етики,

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Звернення журналістської ініціативи “Журналісти – за чисті вибори”

Ми, українські журналісти, які підписалися нижче, гостро відчуваємо власну відповідальність за роль ЗМІ у проведенні справедливих та вільних виборів навесні 2002 р. Роль мас-медіа у правовій державі для вільного та усвідомленого вибору громадян є

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Кодекс професійної етики українського журналіста

Ми, українські журналісти, які підписалися нижче, гостро відчуваємо власну відповідальність за роль ЗМІ у проведенні справедливих та вільних виборів навесні 2002 р. Роль мас-медіа у правовій державі для вільного та усвідомленого вибору громадян є

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Додаток 3 Кодекси журналістської етики

Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ) Преамбула Перша поправка до Конституції США, що захищає свободу слова від втручання держави, надає пресі конституційні привілеї, які накладають па працівників газет певні обов’язки. У результаті журналістика

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ)

Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ) Преамбула Перша поправка до Конституції США, що захищає свободу слова від втручання держави, надає пресі конституційні привілеї, які накладають па працівників газет певні обов’язки. У результаті журналістика

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Правила – рекомендації щодо нормальної діяльності преси (Данія)

Декларація принципів Американського товариства редакторів газет (АТРГ) Преамбула Перша поправка до Конституції США, що захищає свободу слова від втручання держави, надає пресі конституційні привілеї, які накладають па працівників газет певні обов’язки. У результаті журналістика

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Кодекс журналістської стики Естонії

1. Основні положення 1.1. Передумовою функціонування демократичного суспільства с свобода інформації. Незалежна преса – це спосіб і необхідна умова досягнення цієї свободи. 1.2. Преса реалізує право громадськості одержувати правдиву, чесну і всебічну інформацію про

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Ваші обов’язки як журналіста: Декларація принципів поведінки журналістів

Декларація прийнята Міжнародною федерацією журналістів як кодекс принципів, яких повинні дотримуватися працівники засобів масової інформації, що займаються збиранням, передачею, поширенням, коментуванням новин і описом подій. 1. Повага правди і права суспільства знати правду –

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Кодекс професійної стики товариства професійних журналістів

Товариство професійних журналістів (The Society Professional Journalists, SIM) – найбільш представницька і розгалужена міжнародна журналістська організація, яка була засіювана у 1909 р. Основними цілями SIM с: – формування середовища, в якому журналістська діяльність може

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Рекомендації для журналіста (Фінляндія)

Вступ Основою етики журналіста є право громадян одержувати достовірну та значущу інформацію, за допомогою якої вони можуть створювати картину про світ і суспільство, яка відображає дійсність. Професійна етика журналіста включає повагу до таких загальнолюдських

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Кодекс професійної етики журналіста, прийнятий па міжнародному семінарі “Засоби масової інформації і вибори”

Вступ Основою етики журналіста є право громадян одержувати достовірну та значущу інформацію, за допомогою якої вони можуть створювати картину про світ і суспільство, яка відображає дійсність. Професійна етика журналіста включає повагу до таких загальнолюдських

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Додаток 4 Рекомендація № R (2000) 7 Ради Європи Комітету Міністрів країнам – членам стосовно права журналістів не розголошувати їхні джерела інформації

Прийнята Комітетом Міністрів 8 березня 2000 р. на 701-й зустрічі міністрів-дenyтатів Комітет Міністрів відповідно до термінів ст. 15.b Статуту Ради Європи, зважаючи на тс, що ціллю Ради Європи є досягнення міцнішого союзу між її

Теорія журналістики – Приступенко Т. О. – Додаток 5 Рекомендація REC (2003) 13 Ради Європи Комітету Міністрів державам-членам щодо надання інформації через засоби масової інформації стосовно кримінального судочинства

Прийнята Комітетом Міністрів 10 липня 2003р. на 848-му засіданні заступників міністрів Комітет Міністрів, грунтуючись на засадах ст. 15.6 Статуту Ради Європи, Вважаючи, що мста Ради Європи – досягти більшої єдності серед її членів з