Теорія права і держави – Скакун О. Ф

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Частина перша. Вступ до теорії права і держави

Розділ 1. Теорія права і держави як юридична наука і навчальна дисципліна 1. Теорія права і держави, її об’єкт і предмет Теорія права і держави – фундаментальна юридична наука, що є системою наукових знань

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Розділ 1. Теорія права і держави як юридична наука і навчальна дисципліна

Розділ 1. Теорія права і держави як юридична наука і навчальна дисципліна 1. Теорія права і держави, її об’єкт і предмет Теорія права і держави – фундаментальна юридична наука, що є системою наукових знань

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 1. Теорія права і держави, її об’єкт і предмет

Розділ 1. Теорія права і держави як юридична наука і навчальна дисципліна 1. Теорія права і держави, її об’єкт і предмет Теорія права і держави – фундаментальна юридична наука, що є системою наукових знань

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 2. Функції теорії права і держави

Функції теорії права і держави – основні напрями її теоретичного і практичного призначення в суспільстві з метою його прогресивного перетворення. Конкретна функція – це єдність змісту, форм і методів її здійснення, що характеризується певною

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 3. Методологія теорії права і держави

Методологія теорії права і держави (від грец. “methodos” – метод + logos – вчення) – система загальних підходів, принципів, методів, способів І засобів пізнання права і держави, реалізованих на основі знань про закономірності їхнього

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 4. Методи теорії права і держави

Методологія теорії права і держави (від грец. “methodos” – метод + logos – вчення) – система загальних підходів, принципів, методів, способів І засобів пізнання права і держави, реалізованих на основі знань про закономірності їхнього

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 5. Загальні підходи і принципи, застосовувані в теорії права і держави

Теорія права і держави не обмежується власними (спеціальними) методами, а виходить за їх межі, залучає до дослідження загальні підходи, які виражають зв’язок із суспільною практикою, з іншими науками (філософією, соціологією, економічною теорією тощо), задіюють

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 6. Понятійно-категоріальний апарат і концепція теорії права і держави

Понятійно-категоріальний апарат теорії права і держави – це система погоджених та взаємозалежних понять і категорій (позначених словами і словосполученнями), необхідних для теоретичного пізнання праводержавних явищ і процесів. Загальнотеоретичні юридичні поняття є формою конкретного мислення,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 7. Місце теорії права і держави в системі юридичних наук

Юриспруденцію, як і теорію держави і права, можна розглядати як науку і навчальну дисципліну. В тому чи іншому значенні в юриспруденції розрізняють такі основні види (групи) дисциплін: 1) теоретико-історичні (синтезуючі): теорія права і держави,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 8. Місце теорії права і держави в системі гуманітарних знань

Співвідношення філософії і теорії права і держави Для виконання своїх функцій теорія права і держави використовує досягнення всіх гуманітарних знань. Філософія, предметом якої є загальні закономірності розвитку природи, суспільства, мислення, виступає як підгрунтя теорії

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Співвідношення філософії і теорії права і держави

Співвідношення філософії і теорії права і держави Для виконання своїх функцій теорія права і держави використовує досягнення всіх гуманітарних знань. Філософія, предметом якої є загальні закономірності розвитку природи, суспільства, мислення, виступає як підгрунтя теорії

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Співвідношення економічної теорії і теорії права і держави

Співвідношення філософії і теорії права і держави Для виконання своїх функцій теорія права і держави використовує досягнення всіх гуманітарних знань. Філософія, предметом якої є загальні закономірності розвитку природи, суспільства, мислення, виступає як підгрунтя теорії

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Співвідношення соціології і теорії права і держави

Соціологія, досліджуючи суспільство в цілому та окремі його інститути, процеси, групи, включає у свій об’єкт пізнання і праводержавні явища. Але соціологія вивчає право і державу в генетичних зв’язках зі структурами соціуму, в аспекті їх

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Співвідношення політології і теорії права і держави

Соціологія, досліджуючи суспільство в цілому та окремі його інститути, процеси, групи, включає у свій об’єкт пізнання і праводержавні явища. Але соціологія вивчає право і державу в генетичних зв’язках зі структурами соціуму, в аспекті їх

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Співвідношення соціальної психології і теорії права і держави

Соціологія, досліджуючи суспільство в цілому та окремі його інститути, процеси, групи, включає у свій об’єкт пізнання і праводержавні явища. Але соціологія вивчає право і державу в генетичних зв’язках зі структурами соціуму, в аспекті їх

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Розділ 2. Виникнення права і держави як об’єктів загальнотеоретичного пізнання

1. Основні теорії виникнення права Кожна історична епоха виробляла своє розуміння виникнення права, його ролі в суспільстві, характеру взаємин з іншими соціальними явищами, функціонування. Пізнавальна цінність цих теорій полягає в тому, що через різні

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 1. Основні теорії виникнення права

1. Основні теорії виникнення права Кожна історична епоха виробляла своє розуміння виникнення права, його ролі в суспільстві, характеру взаємин з іншими соціальними явищами, функціонування. Пізнавальна цінність цих теорій полягає в тому, що через різні

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Природно-правова теорія

1. Основні теорії виникнення права Кожна історична епоха виробляла своє розуміння виникнення права, його ролі в суспільстві, характеру взаємин з іншими соціальними явищами, функціонування. Пізнавальна цінність цих теорій полягає в тому, що через різні

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Історична школа права

1. Основні теорії виникнення права Кожна історична епоха виробляла своє розуміння виникнення права, його ролі в суспільстві, характеру взаємин з іншими соціальними явищами, функціонування. Пізнавальна цінність цих теорій полягає в тому, що через різні

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Теорія юридичного позитивізму

(П. Лабанд, К. Бергбом – у Німеччині; Д. Остін – в Англії; Г. Шершеневич – у Росії та ін., друга половина XIX ст.) відкинула поділ права на природне і позитивне, визнавала і вихваляла позитивне

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Психологічна теорія права

(П. Лабанд, К. Бергбом – у Німеччині; Д. Остін – в Англії; Г. Шершеневич – у Росії та ін., друга половина XIX ст.) відкинула поділ права на природне і позитивне, визнавала і вихваляла позитивне

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Марксистська теорія права

(П. Лабанд, К. Бергбом – у Німеччині; Д. Остін – в Англії; Г. Шершеневич – у Росії та ін., друга половина XIX ст.) відкинула поділ права на природне і позитивне, визнавала і вихваляла позитивне

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Нормативна, або “чиста”, теорія права

(П. Лабанд, К. Бергбом – у Німеччині; Д. Остін – в Англії; Г. Шершеневич – у Росії та ін., друга половина XIX ст.) відкинула поділ права на природне і позитивне, визнавала і вихваляла позитивне

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Соціологічна теорія права

(Р. Ієринг, Є. Ерліх, Г. Канторович, Р. Паунд та ін., кінець XIX – друга половина XX ст.) мала девізом вивчення права в дії, у житті (“функціоналізм”), шукала витоки права у суспільстві, у фактичних суспільних

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Примиренська (інтегрована, інтегральна) теорія права

(Р. Ієринг, Є. Ерліх, Г. Канторович, Р. Паунд та ін., кінець XIX – друга половина XX ст.) мала девізом вивчення права в дії, у житті (“функціоналізм”), шукала витоки права у суспільстві, у фактичних суспільних

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 2. Основні теорії виникнення держави

Сучасні держави світу мають різний вік: одні з’явилися в сиву давнину (первинне виникнення держави); інші, а це дві третини з понад 200 існуючих держав світу,-у процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних утворень, що відбулися

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Патріархальна теорія

Сучасні держави світу мають різний вік: одні з’явилися в сиву давнину (первинне виникнення держави); інші, а це дві третини з понад 200 існуючих держав світу,-у процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних утворень, що відбулися

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Теологічна теорія

Сучасні держави світу мають різний вік: одні з’явилися в сиву давнину (первинне виникнення держави); інші, а це дві третини з понад 200 існуючих держав світу,-у процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних утворень, що відбулися

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Договірна (природно-правова) теорія

Сучасні держави світу мають різний вік: одні з’явилися в сиву давнину (первинне виникнення держави); інші, а це дві третини з понад 200 існуючих держав світу,-у процесі ліквідації імперій, колоній, суверенізації державоподібних утворень, що відбулися

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Органічна теорія

(Г. Спенсер, XIX ст.) ототожнює процеси виникнення і функціонування держави з біологічним організмом. Уявлення про державу як про своєрідну подобу людського організму сформульовані ще давньогрецькими мислителями. Г. Спенсер, натхненний успіхами природознавства, розвинув цю думку,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Теорія насильства

(Г. Спенсер, XIX ст.) ототожнює процеси виникнення і функціонування держави з біологічним організмом. Уявлення про державу як про своєрідну подобу людського організму сформульовані ще давньогрецькими мислителями. Г. Спенсер, натхненний успіхами природознавства, розвинув цю думку,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Класово-матеріалістична (марксистська) теорія

(Г. Спенсер, XIX ст.) ототожнює процеси виникнення і функціонування держави з біологічним організмом. Уявлення про державу як про своєрідну подобу людського організму сформульовані ще давньогрецькими мислителями. Г. Спенсер, натхненний успіхами природознавства, розвинув цю думку,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Олігархічна теорія

(Г. Спенсер, XIX ст.) ототожнює процеси виникнення і функціонування держави з біологічним організмом. Уявлення про державу як про своєрідну подобу людського організму сформульовані ще давньогрецькими мислителями. Г. Спенсер, натхненний успіхами природознавства, розвинув цю думку,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 3. Соціальне нормативне регулювання в первісному суспільстві

У будь-якому історичному суспільстві для підтримування в ньому порядку потрібне регулювання за допомогою соціальних норм, так зване соціальне регулювання. Слово “регулювати” означає спрямовувати поведінку людей, їх груп і всього суспільства, установлювати певні межі їх

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 4. Публічна влада в первісному суспільстві

У сиву давнину держави не було. Умовно цей період можна назвати додержавнім суспільством, яке пройшло в своєму розвитку три етапи: * праобщини (первісне людське стадо – становлення первісного суспільства); * родової общини і поступового

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 5. Ознаки держави, якими вона відрізняється від публічної влади первіснообщинного ладу

Такими ознаками публічної влади первіснообщинного ладу є: 1) соціальна однорідність общини, відсутність антагоністичних суперечностей слугують підставою формування публічної влади (общинного самоврядування); 2) наявність публічної влади (общинного самоврядування), яка безпосередньо збігається з общиною, виражає і

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 6. Відмінності норм права від норм-звичаїв первісного суспільства

Такими ознаками публічної влади первіснообщинного ладу є: 1) соціальна однорідність общини, відсутність антагоністичних суперечностей слугують підставою формування публічної влади (общинного самоврядування); 2) наявність публічної влади (общинного самоврядування), яка безпосередньо збігається з общиною, виражає і

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Норми права в державі

Такими ознаками публічної влади первіснообщинного ладу є: 1) соціальна однорідність общини, відсутність антагоністичних суперечностей слугують підставою формування публічної влади (общинного самоврядування); 2) наявність публічної влади (общинного самоврядування), яка безпосередньо збігається з общиною, виражає і

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 7. Загальні закономірності виникнення права і держави

Закономірності виникнення права і держави – об’єктивно існуючі повторювані істотні зв’язки буття і свідомості, що визначають хід становлення права і держави через глибинні процеси правової комунікації (взаємини) суспільства і людини та виниклої об’єктивної і

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 8. Особливості виникнення держави у різних народів світу

На стадії розпаду первісного суспільства в різних народів світу, незважаючи на певні закономірності, виникли й розбіжності в походженні держави. Основні шляхи виникнення держави: * європейський (Афіни, Рим, давньогерманські держави); O східний, азіатський (Єгипет, Вавилон,

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 9. Особливості виникнення права у різних народів світу

Історично право спочатку утворювалося однаково в усіх народів світу шляхом переростання соціальних норм (норм-звичаїв) на правові звичаї, які згодом записувалися, об’єднувалися в особливі списки, офіційно визнавалися та охоронялися органами управління, що виділилися із суспільства.

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 10. Взаємозв’язок права і держави

Історично право спочатку утворювалося однаково в усіх народів світу шляхом переростання соціальних норм (норм-звичаїв) на правові звичаї, які згодом записувалися, об’єднувалися в особливі списки, офіційно визнавалися та охоронялися органами управління, що виділилися із суспільства.

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Частина друга. Людина, суспільство, право, держава

Розділ 3. Людина, її правовий статус 1. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять В юридичній науці, законодавчих і підзаконних актах, нормативно-правових договорах та інших джерелах (формах) права вживаються терміни “людина”, “особа”, “індивід”, “індивідуальність”, “громадянин”. Здавалося

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – Розділ 3. Людина, її правовий статус

Розділ 3. Людина, її правовий статус 1. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять В юридичній науці, законодавчих і підзаконних актах, нормативно-правових договорах та інших джерелах (формах) права вживаються терміни “людина”, “особа”, “індивід”, “індивідуальність”, “громадянин”. Здавалося

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 1. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять

Розділ 3. Людина, її правовий статус 1. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять В юридичній науці, законодавчих і підзаконних актах, нормативно-правових договорах та інших джерелах (формах) права вживаються терміни “людина”, “особа”, “індивід”, “індивідуальність”, “громадянин”. Здавалося

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 2. Правовий статус людини, його ознаки і структура

Правовий статус людини (від лат. “status” – положення, стан) – юридично закріплене становище людини в суспільстві, відповідно до якого фізична особа як суб’єкт права вступає у правовідносини, координує свою діяльність і поведінку в суспільстві.

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 3. Види правових статусів людини

Правовий статус людини (від лат. “status” – положення, стан) – юридично закріплене становище людини в суспільстві, відповідно до якого фізична особа як суб’єкт права вступає у правовідносини, координує свою діяльність і поведінку в суспільстві.

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 4. Теорія поколінь прав людини

У результаті наукової систематизації прав людини в історичному огляді з’явилася теорія трьох поколінь прав людини. Нині відбувається становлення четвертого покоління прав людини. Щороку 10 грудня, за рішенням ООН, відзначається в усьому світі День прав

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 5. Співвідношення прав людини і прав громадянина

Права людини і права громадянина є тісно взаємозалежними, але не тотожними. Відмінності між правами людини і правами громадянина: Права людини є Права громадянина Позатериторіальними – існують незалежно від державного визнання, закріплення в законі і

Теорія права і держави – Скакун О. Ф. – 6. Поняття та ознаки основоположних прав і свобод людини і громадянина

Права людини і права громадянина є тісно взаємозалежними, але не тотожними. Відмінності між правами людини і правами громадянина: Права людини є Права громадянина Позатериторіальними – існують незалежно від державного визнання, закріплення в законі і