Теорія і методика виховання – Омеляненко В. Л. – III. Дев’ять способів примусити людину змінити свою позицію, при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення

У процесі розвитку людства слово дало можливість конкретній особі спілкуватися із собі подібними. Люди нагромадили великий досвід правил спілкування. Педагогові необхідно дотримуватися їх. Це дасть змогу уникнути багатьох помилок. Наведемо деякі з цих правил.

1. Пам’ятайте: успіх педагогічної діяльності залежить передовсім від культури спілкування.

2. Моделюйте спілкування не “від себе”, а від вихованців, від їхніх потреб та інтересів.

3. Орієнтуйте своє педагогічне мовлення на конкретного учня, а не на абстрактну групу.

4. Використовуйте різні види спілкування.

5. Спілкуючись з вихованцями, не будуйте спілкування “по вертикалі”, “зверху вниз”, а на взаємних інтересах.

6. Постійно враховуйте психологічний стан окремих вихованців і колективу загалом.

7. Учіться дивитися на себе ніби збоку, постійно аналізуйте свої вчинки і дії.

8. Умійте слухати дітей, зважайте на їх думку.

9. Організовуючи спілкування, намагайтеся зрозуміти настрій вихованців і на цій основі моделюйте свою поведінку.

10. Спілкування не повинно призводити до конфліктів, а має попереджувати їх.

11. Не принижуйте людську гідність вихованців.

12. Спілкування має бути систематичним. Не залишайте “незручних” для вас вихованців поза увагою.

13. Ініціативу спілкування з учнями тримайте у власних руках.

14. У процесі спілкування враховуйте стать вихованців.

15. Уникайте штампів у спілкуванні, постійно шукайте нові форми, засоби, методи і прийоми.

16. Долайте негативні установки щодо конкретного учня.

17. У процесі спілкування уникайте абстрактної критики вихованця, оскільки це породжує опір у ставленні до вихователя.

18. Якомога частіше посміхайтесь вихованцям: це породжує позитивні емоції, спонукає до продуктивного спілкування.

19. Прагніть, щоб у процесі вашого спілкування з дітьми частіше чулося схвалення, заохочення.

20. Відкрито виявляйте в дитячому колективі своє ставлення до вихованців.

21. Постійно розвивайте свою комунікативну пам’ять, тримайте в голові педагогічні ситуації, їх хід.

22. Якщо назріває потреба в індивідуальній бесіді з вихованцями, завчасно розробіть її план і хід.

23. У процесі спілкування постійно пам’ятайте про повагу до особистості вихованця, Його гідності.

24. Враховуйте соціально-психологічне зростання вихованців упродовж періоду навчання в школі.

25. Систематично аналізуйте процес спілкування.

26. Технологія і тактика спілкування мають бути спрямовані на уникнення психологічних бар’єрів між вихователем і вихованцем.

27. Враховуйте у процесі спілкування індивідуальні особливості темпераменту, характеру учня.

28. Окремо зважайте на особливості спілкування з важковиховуваними учнями.

29. У процесі спілкування з учнями не зловживайте владою, яка належить вам як учителеві.

30. Постійно вдосконалюйте інструмент спілкування – власне мовлення.

Умовами ефективності педагогічного спілкування є:

– володіння психолого-педагогічними якостями й уміннями;

– володіння педагогічним тактом;

– уміння “подати” себе;

– мовленнєва культура;

– гуманістична спрямованість;

– знання правил спілкування.

Процес спілкування з вихованцями має грунтуватися на таких принципах:

– гуманізму: повага до особистості, її гідності, турбота про її захист;

– демократизму: врахування думки членів колективу, всіляка підтримка ініціативи кожної особистості;

– індивідуально-особистісного підходу: вивчення рівня і особливостей розвитку вихованців, урахування їх у конкретних умовах;

– оптимізму: віра у становлення соціальної зрілості вихованців, навіювання їм тенденції бути кращими, прагнення до позитивних дій;

– наступності: узгодженість дій усіх, хто має відношення до конкретної особистості (батьків, учителів-вихователів, керівників дитячих закладів), вироблення єдиних правил взаємин;

– емоційності: моделювання технологій спілкування на позитивних емоціях.

Учитель-вихователь спілкується не лише з дітьми, але і з колегами, керівництвом закладу, батьками учнів. Ефективність праці педагога здебільшого залежить від наявності позитивного морально-психологічного клімату в педагогічному колективі. Створення такого клімату – одне з головних завдань керівника навчально-виховного закладу. Важливо, щоб він усвідомлював свою роль саме як керівника, а не погонича. Він має виявляти ініціативу, подавати приклад своїм колегам, створювати оптимальні умови для діяльності, вести колектив за собою. “Погонич” же лише поганяє своїх підлеглих, залишаючись позаду і зухвало покрикуючи на них. Керівник усі промахи колег бере на себе; погонич завжди шукає “цапа-відбувайла”. Тому справжній керівник має дотримуватися з колегами правил спілкування, які вдало сформулював український педагог-дослідник П. М. Щербань.

1. Спілкування в педагогічному процесі не може обмежуватися лише функцією інформації.

2. Не організовуйте спілкування з колегами “по вертикалі”, “зверху вниз”.

3. Учіться бачити себе збоку, очима колег: частіше аналізуйте свою діяльність; ставте себе на місце колег; відвідуючи уроки колег, порівнюйте себе з ними; виявляйте власні вади і ліквідовуйте їх; чесно визнавайте свої помилки.

4. Умійте слухати колег, намагайтесь зрозуміти їхній настрій. Удосконалюйте свої перцептивні здібності. Навчіться за виразом обличчя, очей розуміти душевний стан дитини чи колеги.

5. Пам’ятайте, що конфлікт з колегою може бути лише наслідком вашої педагогічної та етичної неграмотності. Уміння уникати конфлікту – один з виявів педагогічної мудрості.

6. Стимулюйте спілкування з колегами і вихованцями, робіть його постійним і неперервним. Виступайте ініціатором спілкування.

7. Проаналізуйте свої дії: чи не переважає у вашому спілкуванні з колегами критика; чи часто ви розпочинаєте розмову з критичних зауважень; чи не відчуваєте ви прагнення колег обмежити контакти з вами лише діловим спілкуванням.

8. Частіше посміхайтесь колегам. Посмішка керівника створює атмосферу пошуку, гарного настрою, успіху.

9. Будьте доброзичливими до колег. Не робіть людям того, чого ви не бажаєте собі. Прагніть до співробітництва. Знаходьте в колегах цінне, цікаве, корисне. Завжди пам’ятайте слова М. Монтеня: “Для того, хто не опанував науку добра, будь-яка інша наука лише на шкоду”.

10. Стежте за власною мовою, пам’ятайте, що вона – відображення вашої особистості: не вживайте вульгаризмів; стежте за темпом і тональністю своєї мови; уникайте різких інтонацій, окриків, усього, що викликає емоційний дискомфорт.

11. Радійте успіхам ваших колег, заохочуйте їх, пам’ятайте народну мудрість: “Боги і діти живуть там, де їх хвалять”.

12. Не виділяйте серед колег любимчиків, гоніть від себе підлабузників; з усіма будьте рівними.

Спілкування відбувається на “кожному квадратному метрі” нашої діяльності: в родині, у навчально-виховних закладах, на виробництві, у військових формуваннях, у державних установах та ін. Тому успіх будь-якої діяльності людини залежить не лише від суто професійних знань і вмінь, але й від рівня культури спілкування. Потрібно постійно збагачувати досвід педагогічного спілкування, щоб робити своє життя і життя оточуючих хоч трішки кращим. Треба дбати про “екологію” слова, яка повинна оберігати людину. Коли аналізують причини, які сприяють тривалості життя японців, то серед інших вказують па те, що у цього народу традиційною є лагідність слова, У спілкуванні японці не вдаються до лихослів’я, не вживають грубих слів, які могли б викликати у співбесідника образу, гіркоту. Лише лагідність, повага, м’яка, навіть ніжна тональність, що супроводжується посмішкою. Ця тенденція має слугувати добрим уроком для нас, стати складовою нашого буття.

Американський підприємець, письменник, педагог Дейл Карнегі (1888-1956) у своїй книзі “Як здобувати друзів і впливати на людей” дає слушні уроки спілкування, талановито окреслює основні правила спілкування людей з метою досягнення успіхів у тій чи іншій сфері. Наведемо лише кілька фрагментів з цієї книги1:

І. Шість способів, які дають змогу привернути до себе людину.

1. Виявляйте щирий інтерес до людей.

2. Посміхайтеся.

3. Не забувайте, що для людини її ім’я звучить найсолодше І найвагоміше будь-якою мовою.

4. Будьте уважними слухачами. Спонукайте інших говорити про себе.

5. Ведіть бесіду в річищі зацікавлень вашого співрозмовника.

6. Допомагайте людям реалізувати прагнення їхньої власної значущості і робіть це щиро.

II. Дванадцять способів зробити власний погляд надбанням інших людей.

1. Якщо ми хочемо виграшу – остерігаймося суперечок.

2. Шануйте погляди інших людей. Ніколи не кажіть людині, що вона помиляється.

3. Припустившись помилки, відразу визнайте це чесно і відверто.

4. Розмовляйте в дружній манері.

5. Спонукайте людину одразу ж сказати “так”. .

6. Спонукайте співрозмовника говорити значно більше, ніж це робите самі.

7. Дайте відчути співрозмовникові, що ідея належить йому.

8. Навчіться бачити явища та події очима іншої людини.

9. Виявляйте своє співчуття.

10. Звертайтесь до благородних мотивів.

11. Надавайте своїм ідеям наочності, інсценуйте їх.

12. Кидайте виклик.

III. Дев’ять способів примусити людину змінити свою позицію, при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення.

1. Починайте з похвал та щирого визнання чеснот людини.

2. Вказуйте людині на її помилку, робіть це в непрямій формі.

3. Перш ніж когось критикувати, визнайте свої власні помилки.

4. Не віддавайте наказів.

5. Надавайте людині можливість зберегти своє обличчя.

6. Хваліть людину за кожен, навіть за найменший успіх.

7. Створіть людині добру репутацію і вона намагатиметься відповідати №.

8. Застосовуйте заохочення. Дайте людині зрозуміти, що її недолік легко виправити, а справа, якщо ви хочете її зацікавити, досить приємна і не становить особливих труднощів.

9. Спонукайте людей з приємністю робити те, що вам потрібно.

IV. Сім способів зробити подружнє життя щасливим.

1. Не чіпляйтеся, ні в якому разі не чіпляйтеся, до свого партнера.

2. Не намагайтеся переінакшити свого партнера.

3. Не критикуйте.

4. Виявляйте щиру вдячність.

5. Приділяйте увагу своєму партнерові.

6. Будьте ввічливі.

7. Читайте розумні книжки, присвячені проблемам сексуальності в подружньому житті.

Отже, висока культура педагогічного спілкування – незаперечна запорука успіху в педагогічній діяльності, та й практично у всіх сферах соціальної реальності. Чи можна оволодіти мистецтвом спілкування? Безперечно. Так само, як можна навчитися грати на музичному інструменті, готувати смачну страву, шити вишуканий, красивий одяг, конструювати складні технічні системи. Для цього потрібні дві речі – бажання і наполеглива робота над собою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія і методика виховання – Омеляненко В. Л. – III. Дев’ять способів примусити людину змінити свою позицію, при цьому не завдавши їй образ і не викликавши в неї обурення