Теорія фінансів – Федосов В. М. – Хронологія фінансової думки України

1849- Виходить праця М. Бунге “Мова про кредит”

1852 Публікація праці “Теорія кредиту” М. Бунге; В. Незабитовський захистив магістерську дисертацію “Про податкову систему в Російській державі з часів встановлення”

1859 Виходить праця професора Г. Сидоренко “Епізод з фінансової історії Австрії”

1865 М. Бунге переклав працю Карла фон Гока “Податки та державні борги”

1867 Публікація М. Бунге “Паперові гроші та банківська система Північно-Американських

Штатів”

1868 І. Патлаєвський захистив дисертацію “Грошовий ринок від 1700-1762 рр.”; Виходить праця М. Бунге “Про спрощення курсу паперових грошей”

1870 Виходять друком 2 праці М. Алексєєнка: “Погляд на вчення про податок у А. Сміта, Ж.-Б. Сея, Рікардо, Сісмонді і Д.-С. Міля” та “Загальна теорія перекладання податків”

1871 І. Патлаєвський захистив докторську дисертацію “Теорія грошового обігу Рікардо и його досліджень” у Одесі; Переклад і доповнення М. Бунге праці А. Вагнера “Російські паперові гроші. Дослідження народно-економічне і фінансове з пропозицією проекту відновлення металевого

Обігу”

1872 Виходять друком праця М. Алексєєнка “Державний кредит. Нариси збільшення державного боргу в Англії і Франції”

1873 Виходить “Податкова сила Галичини” І. Франка

1875 Виходять друком праця І. Патлаєвського “Курс фінансового права”

1876 Публікація праці Д. Піхно “Комерційні операції Державного банку. Вип. 1”

1878 Виходять друком праця М. Бунге “Про відновлення постійної грошової одниці в Росії”

1879 Виходять друком праця М. Алексєєнка “Діюче законодавство про прямі податки”

1880 Публікація М. Бунге праці “Записка про сучасний стан нашої грошової системи і засобах її покращення”; Виходить праця “Записки по фінансовому праві” Г. Сидоренка

1883 А. Антонович захистив докторську дисертацію “Теорія паперово-грошового обігу і державні кредитні білети”; У Ярославлі виходить “Нарис науки фінансового права” І. Тарасова

1884 У Львові виходить праця В. Навроцького “Твори”

1885 В. Палаузов опублікував працю І. І. Патлаєвського “Курс фінансового права” з біографічним нарисом про автора Виходять друком праця М. Алексєєнка “Прибутковий податок і умови його застосування”

1887 У Одесі публікують працю С. Іловайського “Визначення, зміст та значення науки фінансового права”; У Житомирі публікують працю Г. Сидоренка “Фінансове право”

1888 Л. Федорович захистив докторську дисертацію “Теорія грошового і кредитного обігу” у Одесі; У Житомирі публікують працю “Фінансове право. Ч. 1. Теорія фінансів. Конспект лекцій”

1889 Виходить праця М. Цитовича “Огляд вчень про підприємницький прибуток”

1890 У Санкт-Петербурзі виходить друком праця М. Бунге “Державне рахівництво та фінансова стійкість в Англії”; Виходить праця “Основні початки фінансової науки” (І. Янжул); Публікація праці М. Яснопольського “Про географічний розподіл державних доходів і видатків Росії. Досвід фінансово-статистичного дослідження”, частина перша

1892 У Одесі публікують працю С. Іловайського “Непряме оподаткування в теорії та практиці”

1894 Виходять друком праця М. Алексєєнка “Фінансове право”

1895 У Москві виходить друком праця О. М. Миклашевського “Гроші. Досвід вивчення основних положень економічної теорії класичної школи у зв’язку з історією грошового

Питання”

1896 У Санкт-Петербурзі виходить друком праця О. М. Миклашевського “Грошове питання в літературі і в явищах справжнього життя”; Виходить праця Д. Піхна “До реформи грошового обігу”

1897 Публікація праці М. Яснопольського “Про географічний розподіл державних доходів і видатків Росії. Досвід фінансово-статистичного дослідження”, частина друга

1898 М. Цитович захистив докторську дисертацію “Місцеві витрати Прусії у зв’язку з теорією місцевих витрат”

1899 Публікація першого тому праці П. Мигуліна “Російський державний кредит (17691899)”

1901 У Києві виходить друком праця П. Кованька “Головні реформи, проведені М. Х. Бунге в фінансовій системі Росії. Досвід критичної оцінки діяльності М. Х. Бунге як міністра фінансів (1881-1887 рр)”; М. Довнар-Запольський захистив магістерську дисертацію “Державне господарство Великого князівства Литовського при Ягеллонах”

1902 У Харькові виходить друком праця П. Мигуліна “Реформа грошового обігу в Росії та промислова криза (1893-1902)”

1903 Публікація праці А. Білімовича “Міністерство фінансів: Історичний нарис”; Виходить “Дрібний кредит, його організація та значення в Росії”” (А. Анциферов)

1904 У Одесі публікують книгу “Підручник фінансового права” С. Іловайського; У Харькові – “Наша банківська політика (1729-1903)” П. Мигуліна

1905 Виходить друком праця П. Кованька “Реформа 19 лютого 1861 р. та її наслідки з фінансової точки зору (Викупна операція 1861-1907 рр)” у Києві

1906 У Одесі публікують книгу В. Твердохлєбова “Обкладання міських нерухомості на Заході. Ч. 1: Державне обкладання”; Виходить друком праця П. Мигуліна “Російський автономний центральний емісійний банк: Проект”

1907 Публікація третього тому праці П. Мигуліна “Російський державний кредит (17691899)” та “Сучасне та майбутнє російських фінансів”

1908 Виходить друком праця “Як англійці критикують свої державні видатки” (І. Янжул) у Санкт-Петербурзі

1909 У Одесі публікують книгу В. Твердохлєбова “Обкладання міських нерухомості на Заході. Ч. 2: Місцеве обкладання”

1910 Виходить друком праця П. Кованька “Зміст і сутність бюджетного права” у Києві

1911 Виходить друком праця П. Кованька “Державні видатки Росії за призначенням за 1903 1911 рр. Фінансово-статистичний нарис з 15 діаграмами” у Києві

1912 Виходять друком стаття “Україна у державному бюджеті Росії” (М. Гордієнко) надрукована у журналі “Літературно-науковий вісник”; У Одесі публікують книгу С. І. Іловайського “Підручник фінансового права” / За ред.

М. Яснопольського; У Москві виходить книга Л. Яснопольського “Нариси російського бюджетного права”

1913 Доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Новоросійського університету Г. Ф. Кнапп опублікував працю “Нариси державної теорії грошей”

1914 Доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Новоросійського університету Г. Витгерс опублікував працю “Грошовий ринок”; Виходить друком праця П. Кованька “Реформа 1861 року та її наслідки з фінансової точки зору (викупна операція 1861-1907 рр.)”

1915 Виходять друком 2 праці К. Волого: “Початковий курс політичної економії: історія, теорія і фінанси” та “Основи економії страхування”

1917 Публікують книги “Кредит та його роль в народному господарстві” (М. Соболєв), “Україна в державному бюджеті Росіє” (П. Мальців), “Паперові гроші та метал” (М. Туган-Барановський)

1918 Виходять друком праця А. Анциферова “Центральні банки кооперативного кредиту”

1919 У Києві публікують книги “Фінансові проблеми землеволодіння російських міст” (П. Кованько) та “Фінансова політика України (7 листопада 1917 – 4 грудня 19919” (Л. Неманов)

1923 Публікація праці М. Яснопольського “Державні видатки та доходи”

1924 У Подєбрадах виходить книга М. Добриловського “Короткий курс фінансової науки” перший та другий том

1925 Виходить підручник “Банківська справа” І. Івасюка; У Харкові виходить книга М. Соболєва “Нариси фінансової науки”

1926 У Києві публікують книгу професора М. Мітіліно “Елементи фінансової науки”; Виходить книга Г. Тіткіна “Нариси по загальній теорії публічних фінансів. Досвід побудови теоретичної фінансової науки на публічно-економічній основі”

1927 У Львові виходить книга Х. Лебідь-Юрчика “Бюджетне право”

1929 У Києві публікують 2 книги М. Мітіліно: “Основи фінансової науки” та “Основні риси сучасної японської податкової системи”

1934 У Варшаві виходить книга Є. Гловінського “Гроші та кредит в СРСР за часів першої п’ятирічки”;

У Подєбрадах виходить книга М. Добриловського “Основи фінансової науки. Курс лекцій”

1939 У Варшаві виходить книга Є. Гловінського “Фінанси УРСР” 1949

У Києві публікують книги В. Власенка “Грошова реформа в Росії 1895-1898 рр.”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – Хронологія фінансової думки України