Теорія фінансів – Федосов В. М. – Страховий ринок Швейцарії

Перший із відомих у світовій практиці Італії договір страхування був оформлений у Генуї ще в 1347 р., предметом укладання якого був морський транспортний ризик.

У 1851 р. для здійснення морського страхування було створено перше страхове товариство, у 1852 р. – перше товариство зі страхування від пожеж і стихійних лих, а в 1926 р. створена перша компанія зі страхування життя.

Сьогодні страхові компанії не відіграють істотної ролі в економіці Італії, адже основними рисами сучасного страхування певної держави є консерватизм системи страхування, повільне впровадження в страхову справу інновацій та нововведень, відсутність диверсифікованості діяльності страхових компаній у суміжні галузі фінансово-кредитної системи, а також тверде державне регламентування всіх сторін діяльності страховиків.

У 1999 р. в Італії вже діяло 211 страхових компаній, з них 6 займаються винятково операціями перестрахування, 25 – тільки страхуванням життя громадян, 27 – страхуванням життя і майновим страхуванням, інші 135 товариств спеціалізуються лише на майновому страхуванні. З 211 страхових компаній 163 були сформовані за рахунок національного капіталу і 48 – іноземного.

На сьогодні більшість страхових компаній є приватними акціонерними товариствами. Найбільшою страховою компанією Італії вважається “Assicurazioni General*, яка заснована ще в 1931 році. Вона входить до десятки наймогутніших страхових товариств світу. Ця універсальна компанія займається усіма видами страхування, у т. ч. майнове, особисте та страхування відповідальності громадян. “Assicurazioni General* контролює більше 28 % ринку страхування життя в Італії і 24% – ринку майнового страхування. Має широку мережу іноземних відділень.

Страховий ринок Швейцарії

Ця країна відрізняється високим рівнем розвитку страхової справи. В кінці 2001 року у Швейцарії нараховувалося 117 страхових компаній, у тому числі 23 компанії особистого страхування, 82 компанії змішаного страхування і 12 перестрахувальних товариств. Швейцарія має найвищий показник по збору страхових премій на душу населення. У країні страхові поліси поглинають майже 15% середнього сімейного бюджету і є найбільшою статтею витрат, адже середня швейцарська родина витрачає на страхування більше грошових коштів, ніж на харчування.

Сьогодні великий розвиток одержало страхування і в сфері підприємницької діяльності та фінансово-кредитних ризиків. Клієнтами страхових компаній є майже всі промислові, сільськогосподарські, торговельні, й транспортні підприємства Швейцарії.

Однією з умов успішної діяльності страхових товариств є їх активна інвестиційна діяльність на ринку капіталів. Більше половини всіх активів страхових компаній розміщені у формі позичок та інвестицій в облігації.

У страховій справі концентрація капіталу досягла високого рівня. У зв’язку з обмеженою івестиційно-фінансовою базою певної держави розвиток міжнародних операцій відіграє для швейцарських компаній величезне значення. Найбільш міцні позиції на світовому страховому ринку швейцарські страховики займають в галузі перестрахування, на яку припадає 1/2 всіх премій, що надійшли з-за кордону. Усередині країни більше половини валових премій дає особисте страхування.

Характерним для Швейцарії є тісне взаємовикористання національного й іноземного капіталу, оскільки страхові компанії часто є транснаціональними корпораціями з великими закордонними інтересами.

Страховий ринок Японії

Організація страхування в цій країні має ряд особливостей. Основна особливість полягає в тому, що в страховій справі домінують компанії зі страхування життя громадян (їх кількість складає 23). За всіма показниками такі страхові компанії випереджають товариства, які спеціалізуються на змішаному страхуванні, а сума одержуваних ними страхових премій більш ніж у 2 рази перевищує суму премій, одержувану компаніями змішаного страхування. Причиною домінуючих позицій компаній зі страхування життя у Японії стала відсутність, протягом тривалого часу, системи державного соціального страхування і забезпечення населення, через що більшість громадян були змушені користуватися послугами страхових компаній.

Компанії зі страхування життя громадян – це наймогутніші власники акцій і облігацій приватних страховиків та державних корпорацій. Вони відіграють активну роль у питаннях кредитування. Останніми роками такі компанії активно проникають на страховий ринок США, Канади й інших економічно розвинених країн. Компанії, що здійснюють змішане страхування, також відіграють важливу роль як в економіці країни, так і в зовнішньоекономічних зв’язках Японії. Вони займаються страхуванням різних ризиків, пов’ язаних із міжнародною діяльністю японських ТНК у різних країнах світу. Найбільш великі страховики, які спеціалізуються на змішаному страхуванні, сьогодні є міжнародними інвесторами і кредиторами.

Органи влади в Японії чітко регламентують діяльність страхової організації. Без згоди Міністерства фінансів не можуть змінюватися ставки страхових премій. Конкуренція між страховими компаніями обмежена завдяки відсутності страхових брокерів, оскільки система страхування складається з великої кількості відділень і агентів, кількість яких у великих компаніях сягає кількох десятків тисяч.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – Страховий ринок Швейцарії