Теорія фінансів – Федосов В. М. – 14.3.3. Міжнародний ринок цінних паперів

Масовий вивіз капіталу багатонаціональними компаніями та банками за межі країни зумовлює створення такого особливого сегменту світового фінансового ринку як міжнародний ринок цінних паперів. Нині цей сегмент світового фінансового ринку є сферою міжнародного інвестування, що прискорює процес економічного зростання більшості країн.

Міжнародний ринок цінних паперів – це ринок, на якому здійснюється переміщення фінансових зобов’ язань та інструментів у вигляді цінних паперів за межі країни шляхом купівлі-продажу з метою отримання прибутку. До цінних паперів належать акції, облігації, похідні цінні папери

(деривативи), векселі, депозитарні розписки. Найчастіше на світовому ринку капіталів обертаються, крім кредитних ресурсів, єврооблігації та євроакції.

Євроакції – це акції, які розміщуються на фінансових ринках інших країн. Вони можуть також котируватися на своєму національному ринку й одночасно на різних інших ринках, куди вони можуть обертатися. Євроак-ції можуть обертатися на євроринку і котируватись у світовому фінансовому центрі (наприклад, у Лондоні) або в офшорній зоні. Ціна купівлі-продажу акцій встановлюється, зазвичай, в євровалютах.

Останнім часом деякі багатонаціональні корпорації (ТНК) активно емітують свої акції спеціально для продажу в інших країнах. Для цього вони вносять ці акції в курсові бюлетені на біржах різних країн, що вимагає значних затрат. Тому ТНК для емісії й одночасного розміщення акцій на зарубіжних ринках об’єднуються в синдикат. Часто євроакції реалізуються міжнародними банківськими синдикатами.

Єврооблігації – це боргові зобов’язання євроринку, які випускаються позичальником для отримання довгострокової позики і можуть котируватись одночасно на фінансових ринках кількох країн. Єврооблігації, переважно, реалізуються в іноземній для кредитора валюті, хоча для окремих кредиторів валюта може бути й національною. Єврооблігаційні позики можуть розміщуватись емісійним синдикатом. Єврооблігації бувають із фіксованою відсотковою ставкою на весь період позики та з плаваючою відсотковою ставкою (використовуються у період різких коливань відсоткових ставок).

Поряд з єврооблігаціями на світовому ринку боргових цінних паперів обертаються й інші інструменти. На сучасному етапі еврооблігаційні позики значно перевищують емісію інших боргових цінних паперів, що пояснюється їхньою особливістю не прив’ язуватися до певної території, наприклад, як іноземні облігації.

Деякі порівняльні характеристики банківських кредитів та єврооблі-гацій наведені в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

Порівняльні характеристики єврокредитів та єврооблігацій

Показники

Основні характеристики єврокредитів

Основні характеристики єврооблігацій

Сума позики

Від 100 до 500 млн дол.

Від 50 до 10 тис. дол.

Строки погашення

Від 10 місяців до 12 років

Від 5 до 15 років

Процентні ставки

Проценти регулярно переглядаються, розраховуються на основі базових ставок

Ставка валютного ринку (фіксована), короткострокова ринкова ставка, індексована кожні 6 місяців (плаваюча)

Комісійні

Виплачуються за управління, участь та обслуговування кредиту

Виплачуються банку-керівнику консорціуму за розміщення та обслуговування єврооблігацій

Розміщення

Видаються зарубіжним філіям банків, що розміщені в багатьох країнах світу

Котируються на біржах Люксембурга, Лондона, Франкфурта

Доступ до фондів

Доступ до коштів швидкий, право на завчасне погашення надається за умови виплати компенсації

Приблизно через 6 тижнів після передавання доручення керівникові консорціуму

14.3.4. Міжнародні ринки золота

На міжнародному ринку золота здійснюються операції купівлі-продажу його, що проводяться регулярно шляхом публічного продажу на золотих аукціонах. Золото на таких аукціонах реалізується з метою його промислового споживання, придбання необхідної іноземної валюти, тезаврації та спекуляції. Обіг золота відбувається також через депонування його в банку. Золото підлягає обов’ язковому обміну на грошовий еквівалент за ринковою ціною. Такі операції оформляються свідоцтвом – золотим сертифікатом.

Посередниками між покупцями та продавцями на ринку золота виступають консорціуми банків, уповноважених здійснювати операції з металом. Вони також щоденно, а іноді кілька разів на день, фіксують середньо-ринковий рівень ціни золота. Золото продається у вигляді зливків, монет, медалей, листів, дроту та золотих сертифікатів. На світові ринки золото потрапляє через дилерів – особливі фірми, які ще називають фінансовою аристократією. Власне, золотими дилерами є лише п’ ять фірм на чолі з банківським домом Ротшильдів.

Залежно від режиму, який надає держава, ринки золота є світовими, внутрішніми вільними, місцевими контрольованими, чорними. Нині перше місце за обсягом оборотів посідають ринки Лондона та Цюриха, які належать до категорії світових ринків золота.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Теорія фінансів – Федосов В. М. – 14.3.3. Міжнародний ринок цінних паперів