Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – ВСТУП

З переходом економіки України на ринкові засади, реформуванням усіх сфер господарювання, роздержавленням, приватизацією, розвитком різних форм власності, насамперед тих, що базуються на приватній власності, виникла нагальна потреба у проведенні об’єктивного, чіткого, оперативного комплексного економічного

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

З переходом економіки України на ринкові засади, реформуванням усіх сфер господарювання, роздержавленням, приватизацією, розвитком різних форм власності, насамперед тих, що базуються на приватній власності, виникла нагальна потреба у проведенні об’єктивного, чіткого, оперативного комплексного економічного

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 1.1. Зародження економічного аналізу в умовах первісної доби і стародавніх цивілізацій

За зародженням економічного аналізу можна простежити, починаючи з найдавніших часів. Період неоліту (нового кам’яного віку) характеризувався усталенням різних галузей відтворювального господарства (землеробство, скотарство, будівництво, образотворче мистецтво та ін.), поділом праці, “неолітичною революцією”. Виникла і

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 1.2. Економічний аналіз у добу Середньовіччя

Характерними рисами господарства Середньовіччя були: приватна власність насамперед на землю у формі феода – умовно-службового спадкового надання, яке й лягло в основу назви системи господарства – феодальне; монопольне володіння феодалів землею; ієрархічна структура земельної

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 1.3. Становлення та розвиток економічного аналізу в індустріальну та постіндустріальну епохи

Період XVI-XVIII ст. ознаменувався великими змінами в найрозвиненіших країнах світу. Відбулися великі географічні відкриття й утворилися колоніальні імперії. Здійснилися промислові перевороти, формувалося світове господарство. Намітився перехід до індустріального суспільства завдяки створенню заводів, великих підприємств,

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 1.4. Основні етапи розвитку вітчизняного економічного аналізу

В Україні, як і в інших державах, економічний аналіз розвивався паралельно з документуванням та обліком. На думку дослідників, на території сучасної України елементи економічного аналізу вперше почали використовувати племена у VI ст. до н.

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 1.5. Внесок українських вчених у розвиток економічного аналізу

Українські вчені-економісти відіграли значну роль у розвитку теорії, методології та практики економічного аналізу. При цьому дещо суперечним є визначення національної належності вчених, оскільки вони часто публікували свої праці іноземною мовою або проживали в інших

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Поняття про економічний аналіз. 2.2. Об’єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу. 2.3. Мета і завдання економічного аналізу. 2.4. Функції і значення економічного аналізу в сучасних умовах. Навчальний тренінг. 2.1. Поняття про економічний

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 2.1. Поняття про економічний аналіз

2.1. Поняття про економічний аналіз. 2.2. Об’єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу. 2.3. Мета і завдання економічного аналізу. 2.4. Функції і значення економічного аналізу в сучасних умовах. Навчальний тренінг. 2.1. Поняття про економічний

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 2.2. Об’єкт, предмет, користувачі та виконавці економічного аналізу

Економічний аналіз, як і будь-яка інша наука, має свій об’єкт, предмет і користувачів. Взагалі під об’єктом розуміють предмети і явища, які розглядаються, вивчаються з урахуванням територіального аспекту, певного місця діяльності. Об’єктом економічного аналізу виступає

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 2.3. Мета і завдання економічного аналізу

Основною метою економічного аналізу є пошук резервів підвищення ефективності суспільного господарства і розробка заходів щодо їх реалізації. Досягнення цієї мети потребує попереднього розв’язання конкретних завдань. Основними завданнями економічного аналізу є такі: – оцінка фактичного

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 2.4. Функції і значення економічного аналізу в сучасних умовах

Економічний аналіз відіграє важливу роль в економічному розвитку. Він виступає провідною з’єднувальною ланкою між бухгалтерським обліком і прийняттям управлінських рішень. Завдяки цьому створюються умови для забезпечення безкризової ефективної діяльності суб’єктів господарювання. Економічний аналіз виконує

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 3. ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

3.1. Принципи економічного аналізу. 3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація. 3.3. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами. Навчальний тренінг. 3.1. Принципи економічного аналізу Економічний аналіз, як й інші науки,

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 3.1. Принципи економічного аналізу

3.1. Принципи економічного аналізу. 3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація. 3.3. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами. Навчальний тренінг. 3.1. Принципи економічного аналізу Економічний аналіз, як й інші науки,

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 3.2. Основні види економічного аналізу та їх класифікація

Економічний аналіз як самостійна наука у процесі свого розвитку розділився на окремі види. Вони розрізняються за видом діяльності, об’єктом, предметом, часом, методикою, програмою дослідження тощо і класифікуються за такими ознаками: – галузь, вид економічної

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 3.3. Зв’язок економічного аналізу з іншими науками і навчальними дисциплінами

Економічний аналіз є самостійною наукою і навчальною дисципліною. Разом з тим він тісно пов’язаний з іншими науками і дисциплінами, насамперед економічними. Основними із них є економічна теорія, економічна статистика, бухгалтерський облік, аудит, маркетинг, фінанси

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу. 4.2. Етапи проведення економічного аналізу. 4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства. 4.3.2. Функції аналітичної служби. 4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби.

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу

4.1. Основні вимоги до організації економічного аналізу. 4.2. Етапи проведення економічного аналізу. 4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства. 4.3.2. Функції аналітичної служби. 4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби.

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.2. Етапи проведення економічного аналізу

Економічний аналіз як комплексний і системний процес включає три послідовні організаційні етапи: підготовчий, виконавчий і заключний. Кожен з цих етапів у свою чергу поділяється на складові. В кінцевому підсумку це становить організаційну структуру економічного

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.3. Організація аналітичної роботи на підприємстві

4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства У сучасних умовах аналітична (планово-аналітична) служба – найбільш гнучкий і динамічний підрозділ підприємства, функції і структура якої залежать від специфіки самого підприємства, характеру бізнесу, кадрового потенціалу тощо. Тут

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства

4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства У сучасних умовах аналітична (планово-аналітична) служба – найбільш гнучкий і динамічний підрозділ підприємства, функції і структура якої залежать від специфіки самого підприємства, характеру бізнесу, кадрового потенціалу тощо. Тут

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.3.2. Функції аналітичної служби

4.3.1. Мета, завдання аналітичної служби підприємства У сучасних умовах аналітична (планово-аналітична) служба – найбільш гнучкий і динамічний підрозділ підприємства, функції і структура якої залежать від специфіки самого підприємства, характеру бізнесу, кадрового потенціалу тощо. Тут

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.3.3. Чисельність і склад аналітичної служби

Аналітична служба повинна створюватися на кожному підприємстві, яке додержується сучасних стандартів корпоративного управління. Проте чисельність її та функції працівників можуть бути різними залежно від розміру, обсягів і специфіки діяльності підприємства та поставлених аналітичних завдань.

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.3.4. Виконавці економічного аналізу

Аналітична служба повинна створюватися на кожному підприємстві, яке додержується сучасних стандартів корпоративного управління. Проте чисельність її та функції працівників можуть бути різними залежно від розміру, обсягів і специфіки діяльності підприємства та поставлених аналітичних завдань.

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.4. Планування аналітичної роботи

Планування є однією з найважливіших умов ефективного аналітичного дослідження. Планування аналітичної роботи – це розробка та корегування плану, що включають передбачення, обгрунтування, конкретизацію та описання діяльності аналітичної служби на найближчу та віддалену перспективу. План

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.5. Підготовка вихідних даних та оформлення результатів аналізу

4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу Важливим етапом організації економічного аналізу є підготовка інформаційних матеріалів для аналітичного дослідження. Точність даних – найважливіша вимога аналізу, яка забезпечується шляхом недопущення, попередження, а за необхідності, усунення,

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу

4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу Важливим етапом організації економічного аналізу є підготовка інформаційних матеріалів для аналітичного дослідження. Точність даних – найважливіша вимога аналізу, яка забезпечується шляхом недопущення, попередження, а за необхідності, усунення,

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 4.5.2. Оформлення результатів економічного аналізу

4.5.1. Підготовка вихідних даних для економічного аналізу Важливим етапом організації економічного аналізу є підготовка інформаційних матеріалів для аналітичного дослідження. Точність даних – найважливіша вимога аналізу, яка забезпечується шляхом недопущення, попередження, а за необхідності, усунення,

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

5.1. Сутність інформації та інформаційної діяльності. 5.2. Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу. 5.3. Класифікація інформації. 5.4. Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в економічному аналізі й управлінні. Навчальний

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 5.1. Сутність інформації та інформаційної діяльності

5.1. Сутність інформації та інформаційної діяльності. 5.2. Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу. 5.3. Класифікація інформації. 5.4. Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в економічному аналізі й управлінні. Навчальний

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 5.2. Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу

Інформаційна діяльність зводиться до виконання таких основних функцій: – вирішення програмно-методологічних питань; – одержання інформації; – використання інформації; – поширення інформації; – зберігання інформації; – вилучення із обігу та знищення даних. Вирішення програмно-методологічних питань

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 5.3. Класифікація інформації

Залежно від поставлених мети і завдань впливу на об’єкт управління, інформація поділяється на різні види і класифікується за такими ознаками, як: – функціональне призначення; – змінність; – причетність до об’єкта управління; – предмет дослідження;

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 5.4. Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в економічному аналізі й управлінні

З переходом до ринкової економіки у більшості підприємств та організацій у зв’язку з підвищенням ролі економічних методів управління, необхідністю розробки та обгрунтування перспективних бізнес-планів, комплексної оцінки ефективності коротко – та довгострокових управлінських рішень різко

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 6. ІНФОРМАЦІЯ, ВІДНЕСЕНА ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ

6.1. Поділ та характеристика інформації за режимом доступу. 6.2. Віднесення інформації до державної таємниці. 6.3. Державна політика щодо державної таємниці та її охорона. 6.4. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці та нагляд за додержанням

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 6.1. Поділ та характеристика інформації за режимом доступу

6.1. Поділ та характеристика інформації за режимом доступу. 6.2. Віднесення інформації до державної таємниці. 6.3. Державна політика щодо державної таємниці та її охорона. 6.4. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці та нагляд за додержанням

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 6.2. Віднесення інформації до державної таємниці

Порядок віднесення інформації до державної таємниці визначений Законом України “Про державну таємницю”. Згідно зі ст. 8 цього Закону до державної таємниці належить інформація: 1) у сфері оборони: – про зміст стратегічних й оперативних планів

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 6.3. Державна політика щодо державної таємниці та її охорона

Державну політику щодо державної таємниці як складову засад внутрішньої та зовнішньої політики визначає Верховна Рада України. Компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у сфері державної таємниці полягає у виконанні

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 6.4. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці та нагляд за додержанням законодавства про державну таємницю

Постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці зобов’язані здійснювати керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що розміщують замовлення у

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 6.5. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю

Постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці зобов’язані здійснювати керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що розміщують замовлення у

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Розвиток, значення та сутність комерційної таємниці. 7.2. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. 7.3. Правовий захист комерційної таємниці. 7.4. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю. Навчальний тренінг. 7.1. Розвиток, значення та сутність

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 7.1. Розвиток, значення та сутність комерційної таємниці

7.1. Розвиток, значення та сутність комерційної таємниці. 7.2. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. 7.3. Правовий захист комерційної таємниці. 7.4. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю. Навчальний тренінг. 7.1. Розвиток, значення та сутність

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 7.2. Охорона комерційної таємниці органами державної влади

У Цивільному кодексі України визначені майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 3)

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 7.3. Правовий захист комерційної таємниці

У Цивільному кодексі України визначені майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозволяти використання комерційної таємниці; 3)

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 7.4. Відповідальність за порушення законодавства про комерційну таємницю

За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. Особа, яка протиправно використовує комерційну інформацію, що належить суб’єкту господарювання, зобов’язана відшкодувати завдані йому такими діями збитки

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – Розділ 8. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

8.1. Види та класифікація джерел інформації для аналізу. 8.2. Звітність підприємства як основне джерело інформації. 8.2.1. Фінансова звітність підприємства. 8.2.2. Статистична звітність підприємства. 8.2.3. Податкова звітність підприємства. Навчальний тренінг. 8.1. Види та класифікація джерел

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 8.1. Види та класифікація джерел інформації для аналізу

8.1. Види та класифікація джерел інформації для аналізу. 8.2. Звітність підприємства як основне джерело інформації. 8.2.1. Фінансова звітність підприємства. 8.2.2. Статистична звітність підприємства. 8.2.3. Податкова звітність підприємства. Навчальний тренінг. 8.1. Види та класифікація джерел

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 8.2. Звітність підприємства як основне джерело інформації

8.2.1. Фінансова звітність підприємства Основною інформаційною базою про фінансовий стан суб’єктів господарювання, аналіз та оцінку його фінансово-економічної діяльності є фінансова звітність. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (П

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 8.2.1. Фінансова звітність підприємства

8.2.1. Фінансова звітність підприємства Основною інформаційною базою про фінансовий стан суб’єктів господарювання, аналіз та оцінку його фінансово-економічної діяльності є фінансова звітність. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (П

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 8.2.2. Статистична звітність підприємства

В умовах інтеграції економіки України у світовий економічний простір, завершення переходу на міжнародну систему обліку та статистики великого значення у реалізації економічної політики держави та проведенні економічних досліджень набуває забезпечення достовірної інформації щодо діяльності

Теорія економічного аналізу – Купалова Г. І. – 8.2.3. Податкова звітність підприємства

Важливим джерелом інформації для проведення економічного аналізу виступає податкова звітність підприємства. Цінність податкової звітності для аналітичних досліджень полягає в тому, що вона складається за даними бухгалтерського обліку, який повинен точно, повно та об’єктивно відображати