Теорія держави та права – Гіда Є. O

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – Передмова

В Україні правова освіта є обов’язковим елементом навчально-виховного процесу в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих закладах освіти, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Теорія держави і права посідає чільне місце у

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 1.1.1. Предмет, методологія і функції теорії держави та права

1.1.1.1. Теорія держави та права в системі юридичних наук Перед реаліями XXI століття невпинно зростає соціальна значущість і авторитет науки, теоретичне обгрунтування стає обов’язковою умовою ефективності державних рішень, наука все більше набуває ознак соціального

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.1. Теорія держави та права в системі юридичних наук

1.1.1.1. Теорія держави та права в системі юридичних наук Перед реаліями XXI століття невпинно зростає соціальна значущість і авторитет науки, теоретичне обгрунтування стає обов’язковою умовою ефективності державних рішень, наука все більше набуває ознак соціального

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.2. Об’єкт і предмет теорії держави та права

Кожна наука має свій об’єкт і предмет дослідження, які тісно взаємодіють і співвідносяться, але повністю не збігаються. Об’єкт пізнання – це все те, на що спрямована діяльність дослідника. Будь-які явище або процес об’єктивної дійсності

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.3. Методологія теорії держави та права

Ступінь достовірності пізнавальної діяльності визначається як відповідність її результатів “реальному стану речей”, що залежить від обрання і використання правильного шляху та найбільш адекватних засобів наукового дослідження. Саме тому питання методологічного забезпечення є першочерговим для

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.4. Функції теорії держави та права

Сутність і зміст теорії держави та права, її особливості, місце і роль у системі суспільних та юридичних наук найбільш повно і конкретизовано розкриваються через поняття та види функцій цієї юридичної науки, які вона виконує,

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.1.5. Роль теорії держави та права в підготовці працівників міліції

Юридична наука органічного пов’язана з юридичною освітою. Жодна країна світу не може обійтися без юридичної науки та освіти. Українська юридична наука та освіта – це зліпок з нашого суспільства з його світлими й темними

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 1.1.2. Суспільна безпека та гарантії її забезпечення

1.1.2.1. Поняття суспільства та його структура В юридичній науці поняття “суспільство” розглядається в широкому і вузькому значеннях. Суспільство (широке розуміння) – це відособлена від природи частина матеріального світу, що с формою життєдіяльності людей; сукупність

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.2.1. Поняття суспільства та його структура

1.1.2.1. Поняття суспільства та його структура В юридичній науці поняття “суспільство” розглядається в широкому і вузькому значеннях. Суспільство (широке розуміння) – це відособлена від природи частина матеріального світу, що с формою життєдіяльності людей; сукупність

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.2.2. Суспільні загрози та шляхи їх подолання

Сучасна наука під загрозами розуміє об’єктивну чи в достатньому ступені ймовірну можливість дестабілізації, а то й катастрофу соціальної системи, спричинення їй шкоди в цілому, чи певному її життєво важливому компоненту чи компонентам. Доцільним є

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.2.3. Безпека суспільства та роль міліції в її забезпеченні

У дослідженнях таких відомих науковців, як Р. Кеохейн, К. Волландер та X. Хафтендорн присутня ідея неолібералізму, за якою вперше вивчаються економічні ресурси як основні елементи економічної безпеки. У центрі таких досліджень вперше введено поняття

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.2.4. Національна безпека як основа захисту суспільства та гарантії її забезпечення

Проблема національної безпеки України має кардинально важливе значення в контексті загального розвитку країни та її інтеграції до євроатлантичних структур і у світове співтовариство. Під безпекою розуміється стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 1.1.3. Правоохоронна система: загальнотеоретична характеристика

1.1.3.1. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки Проблема дослідження поняття і змісту правоохоронної діяльності сягає тих часів, коли виникає потреба в праві як регуляторі суспільних відносин, коли охорону інтересів окремих індивідів та суспільства в

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.3.1. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки

1.1.3.1. Правоохоронна діяльність держави: поняття та ознаки Проблема дослідження поняття і змісту правоохоронної діяльності сягає тих часів, коли виникає потреба в праві як регуляторі суспільних відносин, коли охорону інтересів окремих індивідів та суспільства в

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.3.2. Принципи, мета, завдання, функції правоохоронної системи

В умовах розбудови України як правової держави, формування і розвитку правоохоронної системи як самостійного складного міжгалузевого утворення та організаційної основи суспільної безпеки, неможливо не звернути увагу на такі елементи правоохоронної системи, як принципи, мета,

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.3.3. Суб’єкти та об’єкти правоохоронної системи

Правоохоронну діяльність втілюють у життя суб’єкти правоохоронної системи (на нашу думку суб’єкти правоохоронні, суб’єкти правоохоронної системи та суб’єкти правоохоронної діяльності якщо їх розглядати як елемент правоохоронної системи збігаються, а різноманіття термінів пояснюється саме критерієм

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.1.3.4. Міліція в системі правоохоронних органів сучасної України

Традиційно до суб’єктів правоохоронної системи відносять правоохоронні органи. Хоча одностайної думки які органи відносяться до правоохоронних, як справедливо зазначає A. M. Кучук, не має не тільки серед науковців, але її немає і в чинному

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – Основні завдання Управління БНОН

– участь, у межах компетенції, у розробленні та реалізації державної політики щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними; – проведення моніторингу у сфері незаконного обігу наркотичних

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – Структура Управління БНОН

– участь, у межах компетенції, у розробленні та реалізації державної політики щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними; – проведення моніторингу у сфері незаконного обігу наркотичних

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – Структура Управління Державної автомобільної інспекції МВС України

– відділ моніторингу; – відділ нормативно-правового забезпечення; – відділ кадрового забезпечення; – відділ профілактичної роботи; – відділ фінансово-економічного забезпечення; – канцелярія; – відділ організації роботи дорожньо-патрульної служби; – сектор адміністративної практики; – сектор розшуку

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 1.2.1. Поняття, походження та функціонування держави

1.2.1.1. Основні теорії походження держави Ще з глибокої давнини люди стали замислюватись над питаннями про причини і шляхи виникнення держави. Створювалось безліч теорій, які по-різному відповідали на це питання. Багато з цих теорій пояснюється

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.1.1. Основні теорії походження держави

1.2.1.1. Основні теорії походження держави Ще з глибокої давнини люди стали замислюватись над питаннями про причини і шляхи виникнення держави. Створювалось безліч теорій, які по-різному відповідали на це питання. Багато з цих теорій пояснюється

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.1.2. Поняття та ознаки держави

Держава як продукт суспільного розвитку, є складним соціальним явищем, тісно пов’язаним і багато в чому залежним від економічного, політичного та культурного розвитку суспільства. Багато мислителів намагалися зрозуміти, що являє собою держава, чому вона виникає,

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.1.3. Громадянське суспільство та правова держава: взаємовплив і взаємодія

Громадянське суспільство – це суспільство з розвиненими економічними, політичними, духовними та іншими відносинами і зв’язками, яке взаємодіє з державою та функціонує на засадах демократії і права. Побудова громадянського суспільства є метою суспільного розвитку, засобом

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.1.4. Роль міліції України в реалізації функцій держави

Функції держави не можна ототожнювати з функціями її окремих органів. Функції держави – це основні напрями Ті діяльності, які обумовлюють роботу всього державного апарату і кожного з його окремого органу. Функції органу держави –

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.1.5. Міліція в апараті української держави

Державний апарат – це система всіх державних органів, що наділені державно-владними повноваженнями з метою безпосереднього управління суспільством і виконання завдань та функцій держави. Державний апарат як центральна частина механізму держави може бути представлений через:

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 1.2.2. Форма держави

1.2.2.1. Поняття форми держави Вивчити державу з точки зору її сутності означає виявити, волю, та інтереси яких верств населення, груп та класів вона в першу чергу виражає та захищає. Дослідити державу з точки зору

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.2.1. Поняття форми держави

1.2.2.1. Поняття форми держави Вивчити державу з точки зору її сутності означає виявити, волю, та інтереси яких верств населення, груп та класів вона в першу чергу виражає та захищає. Дослідити державу з точки зору

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.2.2. Форма державного правління

Поняття форми правління пояснює з яких основних інститутів складається державна влада, як вони формуються і як взаємодіють один з одним. Таким чином, форма державного правління – це спосіб організації державної влади, що включає в

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.2.3. Фома державного устрою

Форма державного устрою є внутрішнім поділом держави па складові частини – територіальні одиниці, автономні, культурні, політичні утворення чи навіть суверенні держави. Вона також відображає характер співвідношення держави в цілому та окремих її частин. Форма

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.2.4. Форма державного режиму

Форма державного режиму дозволяє провести чітку межу між різними державами. Він є певною мірою “лакмусовим папірцем” за допомогою якого можна визначити відповідність між проголошеними положеннями, насамперед, форми державного правління та їх реальним втіленням у

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – TEMA 1.2.3. Аспекти співвідношення держави та політичної системи суспільства

1.2.3.1. Політична система суспільства: поняття та функції Політика – це частина життєдіяльності людей, яка пов’язана з головними для життя і діяльності особи, держави та суспільства, інтересами, в основі яких лежать потреби народів, націй, соціальних

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.3.1. Політична система суспільства: поняття та функції

1.2.3.1. Політична система суспільства: поняття та функції Політика – це частина життєдіяльності людей, яка пов’язана з головними для життя і діяльності особи, держави та суспільства, інтересами, в основі яких лежать потреби народів, націй, соціальних

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.3.2. Характеристика елементів політичної системи суспільства

Для подальшого поглибленого вивчення такого соціального явища як політична система суспільства, слід розглянути її елементний склад, тобто вивчити її внутрішню організацію. Сукупність елементів дає можливість зрозуміти, яким чином організована цілісність політичної системи. Елементи політичної

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.3.3. Політична та державна влади в демократичній державі

Питання про владу, про пошук ефективної, оптимальної форми її організації відносяться до категорії вічних питань, що так чи інакше супроводжують людський розвиток протягом його всесвітньої історії. У різних життєвих ситуаціях поняття “влада” набуває специфічного

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 1.2.3.4. Місце та роль держави в політичній системі суспільства

Характер взаємодії держави і політичної системи – це важливий показник стану суспільства в цілому, а також виконання завдань та впровадження перспективних планів розвитку, які стосуються сучасного суспільства. Протилежність політичних поглядів призводить до конфліктного стану

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 2.1.1. Загальне вчення про право

2.1.1.1. Поняття та ознаки права Право дуже складне соціальне явище, і щоб розкрити його поняття необхідно відмежувати його від інших соціальних явищ. У юридичній науці існує декілька концепцій щодо розуміння права. Крім того, потрібно

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.1.1. Поняття та ознаки права

2.1.1.1. Поняття та ознаки права Право дуже складне соціальне явище, і щоб розкрити його поняття необхідно відмежувати його від інших соціальних явищ. У юридичній науці існує декілька концепцій щодо розуміння права. Крім того, потрібно

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.1.2. Принципи права як основа діяльності міліції

Принципи права знаходять своє виявлення у всіх сферах правового життя, будь-то діяльність державного органу, розгляд кримінальної справи або прийняття особи на роботу. Принципи права – об’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання),

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.1.3. Спеціально-юридичні функції права та роль міліції у їх реалізації

Функції права – це основні напрями впливу права на суспільні відносини, що виражають його сутність і соціальне призначення в суспільстві, а також способи організації суспільних відносин. Розрізняють два види функцій права: загально-соціальні та спеціально-юридичні.

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.1.4. Співвідношення права та закону

Функції права – це основні напрями впливу права на суспільні відносини, що виражають його сутність і соціальне призначення в суспільстві, а також способи організації суспільних відносин. Розрізняють два види функцій права: загально-соціальні та спеціально-юридичні.

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 2.1.2. Правоутворення та форми права

2.1.2.1. Поняття правоутворення та його складові Правоутворення є найбільш широкою категорією, що охоплює виникнення і організацію буття права, його упорядкування і розвиток в різних аспектах і напрямах. Сучасне теоретичне розуміння сутності правоутворення базується на:

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.2.1. Поняття правоутворення та його складові

2.1.2.1. Поняття правоутворення та його складові Правоутворення є найбільш широкою категорією, що охоплює виникнення і організацію буття права, його упорядкування і розвиток в різних аспектах і напрямах. Сучасне теоретичне розуміння сутності правоутворення базується на:

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.2.2. Правотворчість: поняття, принципи, види та стадії

Правотворчість – це форма владної діяльності держави, а в окремих випадках – безпосередньо народу, спрямована на формулювання чи санкціонування нормативно-правових актів, за допомогою яких у діючу систему права запроваджуються нові, змінюються чи скасовуються існуючі

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.2.3. Форми права та їх особливості

Проблема співвідношення форми права та джерела права є одним з ‘ дискусійних питань теорії права. Так, представники концепції юридичного позитивізму джерелом права вважають нормативно-правовий акт. Представники соціологічної школи права стверджують, що сукупність норм права

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.2.4. Нормотворчість і форми правотворчої діяльності в правоохоронній системі

Реалізація правотворчої функції правоохоронними органами здійснюється на підставі потреб відомчо-управлінського порядку та загальних принципів правотворчості з використанням існуючих досягнень у сфері юридичної техніки. Головним завданням цього напряму роботи правоохоронних органів є конкретизація правової основи

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – ТЕМА 2.1.3. Нормативна основа правоохоронної діяльності

2.1.3.1. Вплив соціальних норм на правоохоронну діяльність Динамічне державотворення, що протягом останніх двох десятиліть відбувається в Україні, характеризується як складний і суперечливий процес. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що набуття Україною рис демократичної, соціальної,

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.3.1. Вплив соціальних норм на правоохоронну діяльність

2.1.3.1. Вплив соціальних норм на правоохоронну діяльність Динамічне державотворення, що протягом останніх двох десятиліть відбувається в Україні, характеризується як складний і суперечливий процес. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що набуття Україною рис демократичної, соціальної,

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.3.2. Норма права та її структура

У системі соціальних норм особливе місце посідають норми права. Рівень розробки проблем, пов’язаних з нормами права, є своєрідним індикатором стану розвитку того чи іншого періоду юридичної думки. У той же час у сучасній вітчизняній

Теорія держави та права – Гіда Є. O. – 2.1.3.3. Система права як внутрішній прояв нормативної основи правоохоронної діяльності

В умовах розбудови в Україні демократичної, соціальної і правової держави та створення нового правопорядку в системі права відбуваються глибокі зміни. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в оцінці сучасних трансформаційних процесів і вироблені