Судова влада в Україні – Чернишова Н. В. – 4. Вищі органи суддівського самоврядування: з’їзд суддів України, Рада суддів України

У період між конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада суддів.

У системі судоустрою створюються і діють відповідно до системи судів рада суддів загальних судів, рада суддів адміністративних судів та рада суддів господарських судів.

До рад суддів входять по одинадцять суддів, обраних відповідними конференціями суддів.

Рада суддів обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря ради суддів. Судді, які займають адміністративні посади в судах, секретарі судових палат не можуть бути членами ради суддів.

У період між конференціями рада суддів організовує виконання рішень конференції та контроль за їх виконанням, а також вирішує питання про скликання конференції суддів. Повноваження і порядок роботи ради суддів визначаються Законом України “Про судоустрій та статус суддів” та положенням про раду суддів, яке затверджується конференцією суддів.

Рада суддів наділена такими повноваженнями:

O здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів, заслуховує інформацію голів цих судів про діяльність судів, інформацію Голови Державної судової адміністрації України з питань організаційно-матеріального забезпечення відповідних судів;

O розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту і побутового забезпечення суддів та їхніх сімей, заслуховує з цих питань представників Державної судової адміністрації України, приймає відповідні рішення;

O вносить подання Вищій раді юстиції щодо призначення суддів на адміністративні посади та звільнення їх з таких посад;

O визначає на основі поданих зборами суддів пропозицій щодо делегатів на конференцію суддів, склад відповідної конференції суддів, виходячи з досвіду роботи кандидатів у делегати та їх авторитету;

O звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

O приймає інші рішення з питань, віднесених до її повноважень.

Рада суддів звітує про свою діяльність перед відповідною конференцією суддів.

Рішення ради суддів є обов’язковими для суддів, які займають адміністративні посади в суді відповідної судової юрисдикції. Рішення ради суддів може бути скасоване конференцією суддів.

4. Вищі органи суддівського самоврядування: з’їзд суддів України, Рада суддів України

Найвищим органом суддівського самоврядування є з’їзд суддів України.

З’їзд суддів України:

O заслуховує звіти про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів;

O заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність;

O призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;

O призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Конституції і законів України;

O призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

O звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;

O обирає Раду суддів України;

O розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до закону.

Рішення з’їзду суддів України є обов’язковим для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

З’їзд суддів України скликається Радою суддів України один раз на два роки. Позачерговий з’їзд може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.

На з’їзді суддів України можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України.

Порядок обрання делегатів на з’їзд та порядок його проведення встановлені Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

У період між з’їздами суддів вищим органом суддівського самоврядування є Рада суддів України, яка, як уже зазначалося, обирається з’їздом суддів у складі одинадцяти суддів (по три представники від кожної конференції суддів та по одному – від Конституційного Суду України та Верховного Суду України). Рада суддів України розробляє та організовує виконання заходів по забезпеченню незалежності судів і суддів; розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їх сімей, приймає рішення з цих питань; призначає та звільняє Голову Державної судової адміністрації; здійснює контроль за організацією діяльності судів; виконує інші повноваження, передбачені Законом.

Рішення Ради суддів України, прийняті в межах визначених Законом повноважень, є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути скасоване з’їздом суддів України.

Забезпечення роботи з’їзду суддів України, діяльності Ради суддів України, конференцій та рад суддів здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України.

Питання до засвоєння теми

1. Засади, завдання та організаційні форми суддівського самоврядування.

2. Збори суддів та конференції суддів.

3. Ради суддів.

4. Вищі органи суддівського самоврядування: з’їзд суддів України, Рада суддів України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Судова влада в Україні – Чернишова Н. В. – 4. Вищі органи суддівського самоврядування: з’їзд суддів України, Рада суддів України