Судова влада в Україні – Чернишова Н. В. – 2. Склад Конституційного Суду України та порядок призначення суддів Конституційного Суду України, їх повноваження та гарантії діяльності

Конституційний Суд України складається із вісімнадцяти суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів України призначають по шість суддів Конституційного Суду.

Президент проводить консультації з Прем’єр-міністром та міністром юстиції щодо кандидатур на посади суддів Конституційного Суду України.

Особа вважається призначеною на посаду судді конституційного Суду України після видання про це відповідного Указу Президента України скріпленого підписами Прем’єр-міністра і Міністра юстиції України

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався Президентом України, Президент України у місячний строк призначає на цю посаду іншу особу.

Верховна Рада України призначає суддів Конституційного Суду таємним голосуванням. Пропозиції щодо кандидатур на ці посади вносить Голова Верховної Ради, а також не менше як одна четверта народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради; при цьому депутат має право поставити підпис про висунення лише однієї кандидатури, і ці підписи не відкликаються. Відповідний Комітет Верховної Ради подає висновки Верховній Раді щодо кожної кандидатури на посаду.

Призначеними на посади суддів вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів, але більше половини з них – від конституційного складу Верховної Ради. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх призначення було б перевищено необхідну для призначення кількість суддів, щодо цих кандидатур проводиться повторне голосування.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду, який призначався Верховною радою України, Верховна Рада у місячний строк призначає на цю посаду іншу особу.

За результатами голосування Головою Верховної Ради підписуються постанови Верховної Ради України про призначення суддів Конституційного Суду.

З’їзд суддів України за пропозицією делегатів з’їзду відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів визначає кандидатури на посади суддів Конституційного Суду для включення в бюлетені. Голосування проводиться таємно.

Призначеним на посаду судді Конституційного Суду України вважається кандидат, який одержав більшість голосів від кількості обраних делегатів з’їзду суддів України.

У разі припинення повноважень судді Конституційного Суду України, який призначався з’їздом суддів України, з’їзд суддів у тримісячний строк призначає на цю посаду іншу особу.

Головуючий і секретар з’їзду підписують рішення з’їзду суддів України про призначення суддів Конституційного Суду.

Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев’ять років без права бути призначеним повторно.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менше десяти років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років і володіє державною мовою.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати представницький мандат, брати участь у політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні Верховної Ради, яке проводиться за участю Президента, Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України або осіб, які виконують їх повноваження.

Суддя Конституційного Суду України при відправленні своїх обов’язків на засіданні суду повинен бути одягнений у мантію та мати нагрудний знак.

Суддя Конституційного Суду України в межах своїх повноважень здійснює попередню підготовку питань для їх розгляду Колегією суддів Конституційного Суду України, Конституційним Судом України, бере участь у розгляді справ. Має право витребувати від Верховної Ради, Президента, прем’єр-міністра, Генерального прокурора, суддів, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, підприємств, установ, політичних партій, окремих громадян необхідні документи, матеріали та іншу інформацію з питань, які готуються до розгляду в Конституційному Суді України.

Суддя Конституційного Суду України має право публічно висловлювати свою думку з питань, що стосуються провадження у Конституційному Суді лише з тих справ, у яких уже прийнято рішення чи дано висновок Конституційним Судом України.

Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі закінчення строку призначення, досягнення ним шістидесятирічного віку, неможливості виконувати повноваження за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, порушення присяги, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо, припинення його громадянства, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, а також у разі подання ним заяви про відставку або звільнення з посади за власним бажанням.

Суддя Конституційного Суду України має наукового консультанта і помічника, які є державними службовцями і виконують його доручення зі справ конституційного провадження.

Судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і підкоряються лише Конституції України та керуються Законом України від 16.10.1996 р. “Про Конституційний Суд України”, іншими законами України, крім тих законів або їх окремих положень, які є предметом розгляду Конституційного Суду. Особа судді Конституційного Суду України є недоторканною. Він не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради до винесення обвинувального вироку судом.

Судді Конституційного Суду України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в Конституційному Суді та в його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень та дачі висновків Конституційним Судом України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Судова влада в Україні – Чернишова Н. В. – 2. Склад Конституційного Суду України та порядок призначення суддів Конституційного Суду України, їх повноваження та гарантії діяльності