Судоустрій – Молдован В. В

Судоустрій – Молдован В. В. – Переднє слово

Відповідно до освітньо-професійної програми вищої освіти 6.0601 – “Право”, курс “Судові та правоохоронні органи” належить до циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Правосуддя – це державна діяльність, яку проводить суд шляхом розгляду і вирішення у

Судоустрій – Молдован В. В. – Тема № 1. Предмет і основні поняття курсу “Судоустрій України”

1. Предмет, завдання і система “Судоустрою України” Предмет “Судоустрій України” має на меті ознайомити студентів з будовою, структурою, комплектацією, порядком формування, вирішенням кадрових питань та із загальними засадами судової діяльності. Серед державних органів суди

Судоустрій – Молдован В. В. – 1. Предмет, завдання і система “Судоустрою України”

1. Предмет, завдання і система “Судоустрою України” Предмет “Судоустрій України” має на меті ознайомити студентів з будовою, структурою, комплектацією, порядком формування, вирішенням кадрових питань та із загальними засадами судової діяльності. Серед державних органів суди

Судоустрій – Молдован В. В. – 2. Судова система України та функції суду

3. Поняття про суд першої, апеляційної, касаційної інстанцій Судова влада є різновидом державної влади. Суб’єктом, який здійснює судову владу, є не будь-який державний орган, а лише суд, який наділений повноваженнями щодо правового впливу на

Судоустрій – Молдован В. В. – 3. Поняття про суд першої, апеляційної, касаційної інстанцій

3. Поняття про суд першої, апеляційної, касаційної інстанцій Судова влада є різновидом державної влади. Суб’єктом, який здійснює судову владу, є не будь-який державний орган, а лише суд, який наділений повноваженнями щодо правового впливу на

Судоустрій – Молдован В. В. – 4. Перегляд справ за нововиявленими обставинами

Приводом для перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами є заяви зацікавлених фізичних та юридичних осіб. Вони надсилаються прокуророві, який направляє відповідну заяву до суду. Це слугує безпосереднім приводом для перегляду справ за нововиявленими обставинами.

Судоустрій – Молдован В. В. – 5. Зв’язок “Судоустрою України” з іншими навчальними курсами

Курс “Судоустрій України” займає самостійне місце в системі юридичних дисциплін. Створює основу для вивчення правових наук і юридичних курсів. Водночас він пов’язаний з іншими навчальними курсами. Теорія держави і права розглядає суть держави, її

Судоустрій – Молдован В. В. – 6. Правові джерела курсу

Курс “Судоустрій України” займає самостійне місце в системі юридичних дисциплін. Створює основу для вивчення правових наук і юридичних курсів. Водночас він пов’язаний з іншими навчальними курсами. Теорія держави і права розглядає суть держави, її

Судоустрій – Молдован В. В. – 7. Періодичні юридичні видання в Україні

Курс “Судоустрій України” займає самостійне місце в системі юридичних дисциплін. Створює основу для вивчення правових наук і юридичних курсів. Водночас він пов’язаний з іншими навчальними курсами. Теорія держави і права розглядає суть держави, її

Судоустрій – Молдован В. В. – Тема № 2. Начерк історії судоустрою України

1. Судоустрій Київської Русі Судочинство у Київській Русі належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були: Великий князь (або тіун – заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні люди

Судоустрій – Молдован В. В. – 1. Судоустрій Київської Русі

1. Судоустрій Київської Русі Судочинство у Київській Русі належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були: Великий князь (або тіун – заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні люди

Судоустрій – Молдован В. В. – 2. Судоустрій за литовськими статутами XVI ст

1. Судоустрій Київської Русі Судочинство у Київській Русі належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були: Великий князь (або тіун – заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні люди

Судоустрій – Молдован В. В. – 3. Система козацьких судів (ХVІІ-ХVIII СТ.)

1. Судоустрій Київської Русі Судочинство у Київській Русі належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були: Великий князь (або тіун – заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні люди

Судоустрій – Молдован В. В. – 4. Судова система наприкінці XIX ст

1. Судоустрій Київської Русі Судочинство у Київській Русі належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були: Великий князь (або тіун – заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні люди

Судоустрій – Молдован В. В. – 5. Судова система Української Народної Республіки

1. Судоустрій Київської Русі Судочинство у Київській Русі належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були: Великий князь (або тіун – заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні люди

Судоустрій – Молдован В. В. – 6. Судова система гетьманщини

За формою правління Гетьманська держава 1918 р. була буржуазно-поміщицькою монархією з широкими повноваженнями Гетьмана. Він сам визначав свою компетенцію як верховного правителя, затверджував закони, призначав склад уряду (Раду міністрів) і Генерального суду, одноосібно керував

Судоустрій – Молдован В. В. – 7. Суди української РСР (1922, 1924, 1938 рр.)

За формою правління Гетьманська держава 1918 р. була буржуазно-поміщицькою монархією з широкими повноваженнями Гетьмана. Він сам визначав свою компетенцію як верховного правителя, затверджував закони, призначав склад уряду (Раду міністрів) і Генерального суду, одноосібно керував

Судоустрій – Молдован В. В. – 8. Суди незалежної України (1991-2010 рр.)

За формою правління Гетьманська держава 1918 р. була буржуазно-поміщицькою монархією з широкими повноваженнями Гетьмана. Він сам визначав свою компетенцію як верховного правителя, затверджував закони, призначав склад уряду (Раду міністрів) і Генерального суду, одноосібно керував

Судоустрій – Молдован В. В. – 9. Судова система за законом України “Про судоустрій і статус суддів” (2010 р.)

За формою правління Гетьманська держава 1918 р. була буржуазно-поміщицькою монархією з широкими повноваженнями Гетьмана. Він сам визначав свою компетенцію як верховного правителя, затверджував закони, призначав склад уряду (Раду міністрів) і Генерального суду, одноосібно керував

Судоустрій – Молдован В. В. – Тема № 3. Конституційні принципи правосуддя

1. Поняття та значення принципів правосуддя Слово “принцип” Походить від латинського – основа, основні засади, основні положення. Принципи – це основні засади, які закріплені в законі і виражають суть правосуддя. Найважливіша властивість принципів є

Судоустрій – Молдован В. В. – 1. Поняття та значення принципів правосуддя

1. Поняття та значення принципів правосуддя Слово “принцип” Походить від латинського – основа, основні засади, основні положення. Принципи – це основні засади, які закріплені в законі і виражають суть правосуддя. Найважливіша властивість принципів є

Судоустрій – Молдован В. В. – 2. Здійснення правосуддя виключно судами

1. Поняття та значення принципів правосуддя Слово “принцип” Походить від латинського – основа, основні засади, основні положення. Принципи – це основні засади, які закріплені в законі і виражають суть правосуддя. Найважливіша властивість принципів є

Судоустрій – Молдован В. В. – 3. Участь народу у здійсненні правосуддя

1. Поняття та значення принципів правосуддя Слово “принцип” Походить від латинського – основа, основні засади, основні положення. Принципи – це основні засади, які закріплені в законі і виражають суть правосуддя. Найважливіша властивість принципів є

Судоустрій – Молдован В. В. – 4. Незалежність і недоторканність суддів, їх підкорення лише закону

1. Поняття та значення принципів правосуддя Слово “принцип” Походить від латинського – основа, основні засади, основні положення. Принципи – це основні засади, які закріплені в законі і виражають суть правосуддя. Найважливіша властивість принципів є

Судоустрій – Молдован В. В. – 5. Одноособовий і колегіальний розгляд справ

Кримінальне провадження стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України “Про державну службу”, та осіб, посади яких віднесено до першої категорії посад державних службовців, здійснюється: 1)

Судоустрій – Молдован В. В. – 6. Законність

Принцип законності можна визначити як вимогу нормативного характеру, що зобов’язує суддю, прокурора, слідчого, дізнавача, а також всіх осіб, які беруть участь у справі, застосовувати, виконувати норми Конституції, кримінального та кримінального процесуального законодавства. Міжнародні договори,

Судоустрій – Молдован В. В. – 7. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом

Принцип законності можна визначити як вимогу нормативного характеру, що зобов’язує суддю, прокурора, слідчого, дізнавача, а також всіх осіб, які беруть участь у справі, застосовувати, виконувати норми Конституції, кримінального та кримінального процесуального законодавства. Міжнародні договори,

Судоустрій – Молдован В. В. – 8. Забезпечення доведеності вини

Принцип законності можна визначити як вимогу нормативного характеру, що зобов’язує суддю, прокурора, слідчого, дізнавача, а також всіх осіб, які беруть участь у справі, застосовувати, виконувати норми Конституції, кримінального та кримінального процесуального законодавства. Міжнародні договори,

Судоустрій – Молдован В. В. – 9. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості ст. 129

Основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною

Судоустрій – Молдован В. В. – 11. Забезмечення обвинуваченому права на захист

Основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною

Судоустрій – Молдован В. В. – 12. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами ст. 129

Основними засадами судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи,

Судоустрій – Молдован В. В. – 13. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду

Основними засадами судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Учасники судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи,

Судоустрій – Молдован В. В. – 14. Обов’язковість рішень суду

Вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов’язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб,

Судоустрій – Молдован В. В. – 15. Презумпція невинуватості

Вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов’язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб,

Судоустрій – Молдован В. В. – 16. Виборність і призначуваність суддів

Вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов’язкові для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб,

Судоустрій – Молдован В. В. – 17. Принцип державної мови судочинства ст. 10

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших

Судоустрій – Молдован В. В. – 18. Повага до гідності особи, невтручання в її особисте і сімейне життя

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших

Судоустрій – Молдован В. В. – 19. Право на свободу та особисту недоторканність

Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших

Судоустрій – Молдован В. В. – 20. Недоторканість житла

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених законом.

Судоустрій – Молдован В. В. – 21. Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції ст. 31

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених законом.

Судоустрій – Молдован В. В. – Тема № 4. Статус суддів

1. Загальні положення статусу судді Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом

Судоустрій – Молдован В. В. – 1. Загальні положення статусу судді

1. Загальні положення статусу судді Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом

Судоустрій – Молдован В. В. – 2. Призначення на посаду судді вперше

Призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному законодавством, та включає такі стадії: – розміщення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на своєму веб-порталі Оголошення Про проведення добору кандидатів на посаду судді з

Судоустрій – Молдован В. В. – 3. Обрання на посаду судді безстроково

Порядок обрання на посаду судді безстроково встановлюється гл. ІІІ Закону “Про судоустрій і статус суддів” та Регламентом Верховної Ради України. Суддя, строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований Вищою кваліфікаційною комісією

Судоустрій – Молдован В. В. – 4. Забезпечення належного кваліфікаційного рівня

З метою вирішення питань забезпечення судів кваліфікованими кадрами суддів та працівників апарату судів, а також здійснення науково-дослідної діяльності в галузі судової системи при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України утворюється Національна школа суддів України. Національна

Судоустрій – Молдован В. В. – 5. Дисциплінарна відповідальність суддів

З метою вирішення питань забезпечення судів кваліфікованими кадрами суддів та працівників апарату судів, а також здійснення науково-дослідної діяльності в галузі судової системи при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України утворюється Національна школа суддів України. Національна

Судоустрій – Молдован В. В. – 6. Забезпечення судді

Суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: – вислугу років; – перебування на адміністративній посаді в суді; – науковий ступінь; – роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці. Посадовий оклад судді місцевого

Судоустрій – Молдован В. В. – 7. Статус судді у відставці

Суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: – вислугу років; – перебування на адміністративній посаді в суді; – науковий ступінь; – роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці. Посадовий оклад судді місцевого

Судоустрій – Молдован В. В. – Тема № 5. Народні засідателі та присяжні

1. Статус, список та вимоги до народних засідателів Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь

Судоустрій – Молдован В. В. – 1. Статус, список та вимоги до народних засідателів

1. Статус, список та вимоги до народних засідателів Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду разом із суддею, забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь